Samhandling metonymi metafor og aspekt
Download
1 / 21

Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt . Tore Nesset Universitetet i Tromsø. Hoved-personen står for bladet. Metonymi : “A cognitive process in which one conceptual entity, the vehicle , provides mental access to another conceptual entity, the target , within the same cognitive model.”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt' - Audrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samhandling metonymi metafor og aspekt

Samhandling:Metonymi, metafor og aspekt

Tore Nesset

Universitetet i Tromsø


Hoved-personen

står for

bladet

Metonymi:

“A cognitive process in which one conceptual entity, the vehicle, provides mental access to another conceptual entity, the target, within the same cognitive model.”

(Radden & Kövecses 1999)


Hva kan donald l re oss
Hva kan Donald lære oss?

 • Barn kan forstå humoren i å blande “kjøretøy” og “mål”

 • Metonymi er en grunnleggende kognitiv prosess


Hva kan donald ikke l re oss
Hva kan Donald ikke lære oss?

 • Hvilken rolle spiller metonymi i grammatikk?

 • Hvordan samhandler metafor og metonymi?


5a n rhetsrelasjon 1 helhet del
(5a) Nærhetsrelasjon 1: Helhet-Del

“Rifle”

“Riflet løp”

Metonymi mellom del (riflet løp = kjøretøy) og helhet (gevær = mål)


5b n rhetsrelasjon 2 innhold beholder
(5b) Nærhetsrelasjon 2: Innhold-beholder

“Melken veltet”

Metonymi mellom innhold (melk = kjøretøy) og beholder (glass = mål)


5c n rhetsrelasjon 3 kontakt
(5c) Nærhetsrelasjon 3: Kontakt

“Hele huset var på bena (=alle var våkne)”

Metonymi mellom to ting i kontakt: hus = kjøretøy og personer = mål


5d n rhetsrelasjon 4 n rhet uten kontakt
(5d) Nærhetsrelasjon 4: Nærhet uten kontakt

“The president will participate in the roundtable”

Metonymi mellom to ting nær hverandre: rundt bord = kjøretøy og personer = mål


Russisk aspekt og metafor
Russisk aspekt og metafor

 • Perfektiv:

  • Enkeltstående handling med resultat

 • Imperfektiv

  • prosess som utfolder seg gradvis

  • Handling som gjentar seg

 • Jandas (2004) metaforanalyse:

  • PERFEKTIV = KONKRET GJENSTAND

  • IMPERFEKTIV = FLYTENDE SUBSTANS

 • Jandas metaforer motiverer bruken av de to aspektene.


Metafor og metonymi
Metafor og metonymi

 • Metafor:

  • Knytter aspekt til masser og gjenstander

  • Motiverer bruken av aspektene

 • Metonymi:

  • Forbinder de ulike betydningene til perfektive verb med hverandre

  • Forbinder de ulike betydningene til imperfektive verb med hverandre

  • Relaterer perfektive og imperfektive verb med samme rot

Metafor og metonymi har komplementære roller i aspektsystemet.


8 perfektiv aspekt
(8) Perfektiv aspekt

Prototypisk

perfektiv

 • Konkret-faktisk:

  Enkelthandling, ofte i sekvens

 • Slående eksempel:

  Gjentatt handling beskrives vha. ett eksempel

 • Potensiell mulighet:

  Evne/potensial beskrives vha. ett eksempel

 • Oppsummerende

  Flere delhandlinger beskrives som én handling

 • Beholder for innhold:

 • En gruppe handlinger = metaforisk beholder

 • Eksempler = innhold

 • Innhold for beholder:

 • En gruppe handlinger = metaforisk beholder

 • Eksempler = innhold

 • Innhold for beholder:

 • En gruppe handlinger = metaforisk beholder

 • Eksempler = innhold


Slående

eksempel

(8b)

Potensiell

mulighet

(8c)

Konkret-

faktisk

(8a)

Opp-

summerende

(8d)

Betydningene til perfektive verb danner en radial kategori vha. metonymi (--->)


14 imperfektiv aspekt
(14) Imperfektiv aspekt

Prototypisk

imperfektiv

 • Pågående-durativ:

  Prosess som utfolder seg foran øynene på oss

 • Ikke-pågående-stativ:

  Tilstander (ikke “hva gjør du nå?”)

 • Generaliserende:

  Iterativ, habituell, generisk

 • Allmenn-faktisk

  Fokus på at handlingen fant sted, ikke på temporale egenskaper

 • Beholder for innhold:

 • En gruppe handlinger = metaforisk beholder

 • Eksempler = innhold

 • Del for helhet:

 • Helhet: handling med temporale egenskaper

 • Del: handling uten temporale egenskaper

 • Del for helhet:

 • Handling: varighet+endring

 • Tilstand: varighet


Stativ

(14b)

Generaliser-ende

(14c)

Pågående-

durativ

(14a)

Allmenn-faktisk

(14d)

Betydningene til imperfektive verb danner en radial kategori vha. metonymi (--->)


20 fire typer perfektive verb
(20) Fire typer perfektive verb

 • Naturlig perfektiv

  Endrer aspekt, men ikke leksikalsk betydning

 • Spesialisert perfektiv

  Endrer aspekt og leksikalsk betydning

 • Sammensatt handling

  Tilordner temporale grenser til hendelse

 • Engangshandling (semelfaktiv)

  Plukker ut en repetisjon av en gjentatt handling


21 naturlige perfektiver
(21) Naturlige perfektiver

 • Ipf = aktivitet

 • Pf = resultatet av aktiviteten

 • Eksempel:

  • pisat’ ‘skrive’ –napisat’ ‘få skrevet’

 • Janda (2008):

  • “Activity shares a temporal boundary with the result it produces”

  • Metonymi av kontakt-typen


22 spesialiserte perfektiver
(22) Spesialiserte perfektiver

 • Ipf = aktivitet

 • Pf = ikke-normalt resultat

 • Eksempel:

  • pisat’ ‘skrive’ –perepisat’ ‘omskrive’

 • Janda (2008):

  • Fjernere slektskap ipf - pf

  • Metonymi av nærhetstypen


23 sammensatte handlinger
(23) Sammensatte handlinger

 • Ipf = aktivitet

 • Pf = tidsbegrenset aktivitet

 • Eksempel:

  • rabotat’ ‘arbeide’ –porabotat’ ‘arbeide en stund’

 • Janda (2008):

  • Tidsbegrensning gir del av hele aktiviteten

  • Metonymi av helhet/del-typen


24 engangshandlinger
(24) Engangshandlinger

 • Ipf = repeterende handling

 • Pf = én repetisjon

 • Eksempel:

  • prygat’ ‘hoppe’ –prygnut’ ‘gjøre ett hopp’

 • Janda (2008):

  • Den imperfektive handlingen inneholder den perfektive

  • Metonymi av innholdstypen


4 perfektiver og 4 metonymier
4 perfektiver og 4 metonymier

 • Naturlig perfektiv

 • Spesialisert perfektiv

 • Sammensatt handling

 • Engangshandling

Vi har et en-til-en-forhold mellom perfektiver og metonymi


Konklusjon
Konklusjon:

 • Metonymi forbinder

  • betydningene til perfektiv aspekt

  • betydningene til imperfektiv aspekt

  • imperfektive og perfektive verb med samme rot

 • Metafor

  • Knytter aspekt til masser og gjenstander

  • Motiverer bruken av aspektene

 • Samhandling:

  • Metafor og metonymi har komplementære roller i aspektsystemet


ad