T rk ye de kob ler kosgeb n v zyonu ve destekler
Download
1 / 38

TÜRKİYE’DE KOBİLER & KOSGEB’İN VİZYONU VE DESTEKLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE’DE KOBİLER & KOSGEB’İN VİZYONU VE DESTEKLERİ. Y.Süleyman KARADAĞ KOBİ Uzmanı. 04/11/2009 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi. İÇERİK. Genel Olarak KOBİ’ler ve Türkiye’de KOBİ’ler KOSGEB ve KOBİ Destek Sistemi KOSGEB Teknoloji Geliştirme Destekleri Genç Girişimci Geliştirme Programı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TÜRKİYE’DE KOBİLER & KOSGEB’İN VİZYONU VE DESTEKLERİ' - dawson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T rk ye de kob ler kosgeb n v zyonu ve destekler

TÜRKİYE’DE KOBİLER&KOSGEB’İN VİZYONU VE DESTEKLERİ

Y.Süleyman KARADAĞ

KOBİ Uzmanı

04/11/2009 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi


İÇERİK

Genel Olarak KOBİ’ler ve Türkiye’de KOBİ’ler

KOSGEB ve KOBİ Destek Sistemi

KOSGEB Teknoloji Geliştirme Destekleri

Genç Girişimci Geliştirme Programı


Kob ler ni in nemlidir
KOBİ’ler Niçin Önemlidir?

 • Çünkü KOBİ’ler;

 • Ekonomik ve sosyal alanlarda istikrarı sağlar,

 • Kullanılamayan kaynak ve tecrübeleri harekete geçirir,

 • Bölgesel ve sektörel dengenin oluşturulmasında etkendir,

 • Büyük Ölçekli Sanayiyi tamamlar ve destekler,

 • Ekonomi için ihtiyaç duyulan esnekliği sağlar ( hem niteliksel hem de niceliksel ürün çeşitliliği)


T rk ye de kob tanimi
TÜRKİYE’DE KOBİ TANIMI

Ölçek

Çalışan Sayısı

Yıllık Ciro

(Milyon TL)

Yıllık Bilanço Değeri

(Milyon TL)

MİKRO

1-9

< 1(~0,8 in USD)

< 1

KÜÇÜK

10-49

< 5 (~4 in USD)

< 5

ORTA

50-250

< 25 (~20 in USD)

< 25


794.744

(%46.19)

271.482

244.497

(%14.35)

(% 14.2)

163.112

(%9.4)

90.675

35.788

(%5.2)

(%2)

Ticaret

Sosyal Hizmetler

İnşaat

Otel ve Lokanta

İmalat Sanayi

Ulaşım

TÜRKİYE’DE KOBİLERİN DAĞILIMI

*Diğerleri: 9%


KOSGEB & HİZMETLERİ

KOSGEB:

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME

İDARESİ BAŞKANLIĞI

 • Bir kamu kurumu

 • 1990’da kurulmuştur;

  Ekonomik gelişmeler ve ulusal politikalara uygun olarak,

  • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkinliğinin artırılması

  • KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin artırılması

  • Sanayi içerisinde bütünleşmenin sağlanması


KOSGEB & HİZMETLERİ

Faaliyetler;

 • Türk KOBİ’leri için destek mekanizmalarının geliştirilmesi,

 • Girişimciliğin teşvik edilmesi,

 • AR-GE odaklı iş olanaklarının üretilmesi,

 • KOBİ’lere ilgili bilgilerin ulaştırılması,

 • KOBİ’lerin kapasitesinin artırılması


H zmet merkezler
HİZMET MERKEZLERİ

69 Sinerji Odağı

35 İşletme Geliştirme Merkezi

20 Teknoloji Geliştirme Merkezi

8


KOSGEB Destek Sisteminin İyileştirilmesi için veri

Pazarlar ve diğer kurumlar için veri

YARARLANICI

Durum Tespit

Formu

Desteğin Verilmesi

StratejikYol Haritası

Hedef Odaklı

Periyodik Değerlendirme

KOSGEB

KOBİVeritabanı

Genel Değerlendirme

KREDİ

MEKANİZMALARI

KOSGEB DESTEKLERİ

İşletme

-YARARLANICI-


KOSGEB DESTEKLERİ

 • KOSGEB Destek Yönetmeliği (KDY) Kapsamındaki Destekler

  • Teknoloji Geliştirme veYenilik Desteği

  • Eğitim ve Danışmanlık Desteği

  • Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Desteği

  • Uluslararası İşbirliği Desteği

  • Bilişim Desteği

  • Kalite Geliştirme Desteği

  • Bölgesel Kalkınma Desteği

  • Girişimciliği Geliştirme Desteği

   Ayrıca;

   Bakanlar Kurulu Kararı ile Verilen “0 Faizli Kredi Desteği”


KOSGEB DESTEKLERİ

Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Verilen Kredi Faiz Sübvansiyonları

 • Kavram: Aracı bankalar tarafından verilen kredilerin faiz oranlarının karşılanması

 • Aracı bankalar: Kamu ve özel

 • Bankalarla imzalanan protokoller programın kapsamını oluşturmaktadır.

 • Banka krediyi verir; KOSGEB faizi karşılar: KOBİ’ler için 0 oranlı faiz

 • Aşağıdaki proje kapsamlarında;

  • Yurtdışı Pazarlara Açılma

  • Yeniİstihdam

  • KOBİ’lerinBT Altyapısı

  • Makine Ekipman Kredisi

  • İmalatçıSanatkarlar


KOSGEB & HİZMETLERİ

KOSGEB Hizmet Merkezleri :

Teknoloji Geliştirme Merkezleri

 • Mikro işletmelerin AR-GE projelerinin desteklenmesi

 • Yüksek katma değerli ürünler ve teknolojik imalat sistemleri geliştirmeyi

  amaçlayan KOBİ’lerin desteklenmesi

 • KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilikçilik Desteklerinin sağlanması

 • Üniversiteler ve sanayi arasında işbirliği geliştirilmesi


Gelişmesine ihtiyaç duyulan teknoloji sihirden farksızdır…

Arthur C. Clarke "Profiles of The Future", 1961 (Clarke's third law)


Ar ge destekleri
AR & GE Destekleri farksızdır…

TEKMER’lerde Sunulan Hizmetler

 • KOSGEB Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri

 • Çalışma mekanı (İşlik) temini

  (2 +1 yıl süre ile)

 • Ofis hizmetleri (fotokopi, faks, sekreterya...)

 • Danışmanlık hizmetleri (teknik, idari, mali...)

 • Internet hizmetleri

 • Ortak kullanım mekanları

 • Konferans ve toplantı salonu

 • Üniversite olanaklarından yararlanma


Kosgeb teknoloji geli tirme ve yenilik destekleri
KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri farksızdır…

Proje Süresi İçinde Verilen Destekler

 • Başlangıç Sermayesi Desteği

  TEKMER’lerde yer alan son bir yıl içinde kurulmuş İşletmelere verilir

 • Danışmanlık Desteği

  Yararlanıcının yurtiçi/yurtdışı Üniversite Öğretim Elemanlarından teknik, yönetim, finansman, pazarlama konularında alacağı danışmanlık hizmeti için KOSGEB tarafından destek sağlanır.

 • Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel, Sempozyum, Teknoloji Fuarlarına Katılım Desteği

  Bu destek kapsamında, her Yararlanıcıdan bir yetkili temsilcinin ulaşım, konaklama ve katılım ücreti ödemeye esas belgeler karşılığında desteklenir.


Kosgeb teknoloji geli tirme ve yenilik destekleri1
KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri farksızdır…

 • Malzeme, Teçhizat ve Prototip Üretimi ile İlgili Giderler ve Deneme Amaçlı Hammadde temini Desteği

  a) Teminat Karşılığı Geri Ödemeli

  b) Geri Ödemesiz Finansal Kiralama

 • Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği

  Ar-Ge çalışmasının sonuçlarının tanıtımı ve duyurulması amacıyla, kitap, broşür, CD ve benzeri doküman olarak Yararlanıcı tarafından yayınlanmasına verilen destektir.


Kosgeb teknoloji geli tirme ve yenilik destekleri2
KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilik farksızdır… Destekleri

Mezuniyet Sonrası Verilen Destekler

 • Kalite Geliştirme ve Teknolojik Donanım Desteği

  a)Teminat Karşılığı Geri Ödemeli

  b) Geri Ödemesiz Finansal Kiralama

 • Teknopark Kira Desteği

  Projesini başarıyla tamamlayarak mezun olmuş Yararlanıcıların, mezuniyet tarihinden itibaren 12 (oniki) ay içerisinde teknoparklarda yer kiralamak istemesi durumunda kiralayacakları alan için sağlanan destektir

 • İş Geliştirme Desteği

  Yararlanıcıların mezuniyetinden itibaren bir yıl içinde yeni bir işyerinde faaliyete başlamaları veya mevcut işyerlerinde desteklenen proje konusunda üretime başlamaları halinde verilen destektir.


KOSGEB DESTEKLERİ farksızdır…

 • Teknoloji Geliştirme Merkezleri aracılığıyla yaratılan katma değer

  (1990 – 2007)

,


Gen g r mc gel t rme programi gggp
GENÇ GİRİŞİMCİ GELİŞTİRME PROGRAMI (GGGP) farksızdır…

 • Mesleki Eğitim Kurumları ve Üniversite öğrencilerine

 • Girişimciliği bir seçenek olarak sunmak,

 • Gençleri kendi işini kurmaya yöneltmek

 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak

 • Kuramsal ve uygulamalı girişimcilik eğitim programı


GGGP farksızdır…

 • Girişimcilik

 • İş planı

 • İş kurma

 • İş yönetme

 • Destek eğitimleri

  Toplam 66 saat


Giri imcilik potansiyeli de erlendirme ve fikri de erlendirme e itimi
Girişimcilik Potansiyeli Değerlendirme ve İş Fikri Değerlendirme Eğitimi

 • Girişimcilik tanımı

 • İş kurma sürecinin zorlukları

 • Bir iş fikri bulmak ve geliştirmek

 • Şirket türleri

 • İş kurma süreci

 • İşletme yönetimi

 • İş Planı kavramı

  (6 saat )


Proje y netimi e itimi
Proje Yönetimi Eğitimi Değerlendirme Eğitimi

 • Proje yönetimi

 • Zaman yönetimi

 • Projelerle yönetim

  (6 saat )


Yap labilirlik ara t rmas e itimi
Yapılabilirlik Araştırması Eğitimi Değerlendirme Eğitimi

 • İş fikrinin piyasa ve talep yapısının araştırılması

 • İş fikrinin temel üretim ve hizmet süreçlerinin araştırılması

 • Örgütlenme ve yönetim süreçlerinin araştırılması

 • Tahmini finansal tabloların hazırlanması

  (8 saat )


Pazarlama plan e itimi
Pazarlama Planı Eğitimi Değerlendirme Eğitimi

 • Pazarlama konusunda detaylı bilgilendirme

 • Pazarlama planının hazırlanması

 • Pazarlama olanının uygulanması

  ( 8 saat )


Yap labilirlik ara t r lmas at lye al mas
Yapılabilirlik Araştırılması Atölye Çalışması Değerlendirme Eğitimi

 • Yapılabilirlik Araştırması Eğitiminin ardından katılımcılar kendi araştırmalarını yapmaya başlarlar ve yaptıkları çalışmalar atölye çalışmalarında değerlendirilir.

  ( 8 saat )


Retim plan y netim ve organizasyon plan e itimi
Üretim Planı,Yönetim ve Organizasyon Planı Eğitimi Değerlendirme Eğitimi

 • İşletmenin operasyonel faaliyetlerinin planlanması

 • Kaynak akışı

 • Stok yönetimi

 • Yönetim organizasyonu

  ( 6 saat )


Pazarlama plan at lye al mas
Pazarlama Planı Atölye Çalışması Değerlendirme Eğitimi

 • Katılımcıların hazırladıkları iş planlarında pazarlama planına ilişkin olarak yaptıkları çalışmalar atölye çalışmalarında değerlendirilir.

  ( 8 saat )


Finansal plan e itimi
Finansal Plan Eğitimi Değerlendirme Eğitimi

 • İşletmenin nakit akışı

 • İş Planının finansal tabloları

 • Çeşitli olası finansman kaynakları

  (8 saat )


Plan n n nihai hale getirilmesi at lye al mas
İş Planının Nihai Hale Getirilmesi Atölye Çalışması Değerlendirme Eğitimi

 • Katılımcıların kendi iş planlarına ilişkin olarak yapmış olduğu çalışmalar değerlendirilerek iş planlarını tamamlamalarına yardımcı olunur.

  ( 8 saat )


BAŞARI SERTİFİKASI Değerlendirme Eğitimi


Yeni giri imci deste i
Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme Eğitimi

 • Kimler yararlanır?

 • KOSGEB tarafından üniversitelerde gerçekleştirilen Genç Girişimci Geliştirme Programından mezun olan

 • Son bir yıl içinde işletmesini kuranlar.


Destek unsurlar ve artlar
Destek Unsurları ve Şartları Değerlendirme Eğitimi

 • İş Kurma (Geri ödemesiz): 4.000 (dört bin)YTL

 • Sabit Yatırım (Finansal kiralama giderleri için geri ödemesiz): 10.000 (on bin) YTL, kalkınmada öncelikli yörelerde %70, normal yörelerde % 60, gelişmiş yörelerde %50

 • Sabit Yatırım (Geri ödemeli): 40.000 (kırk bin) YTL, kalkınmada öncelikli yörelerde %90, normal yörelerde % 80, gelişmiş yörelerde %70


Destek unsurlar ve artlar1
Destek Unsurları ve Şartları Değerlendirme Eğitimi

 • İş kurmaya yönelik başlangıç giderleri, işletmesinin yasal kuruluşu sırasında yapmış olduğu harcamaların karşılanması amacıyla verilir.


Destek unsurlar ve artlar2
Destek Unsurları ve Şartları Değerlendirme Eğitimi

 • Sabit Yatırım Giderleri için,a)Yeni girişimcilerin alacakları makine-teçhizat ve ofis donanımlarının giderlerini karşılamak üzere teminat karşılığı verilen ilk 12 ayı geri ödemesiz dönemden sonra, birinci taksidi 12 sonu %20, ikinci taksidi 18 ayın sonu %20, üçüncü taksidi 24 ayın sonu %20, dördüncü taksidi 30 ayın sonu %20, beşinci taksidi 36 ayın sonu %20 olacak şekilde geri tahsil edilecek destektir. Geri ödemeli destekte yararlanıcıya hiçbir faiz uygulanmaz


Destek unsurlar ve artlar3
Destek Unsurları ve Şartları Değerlendirme Eğitimi

 • b)Finansal kiralama yolu ile alacakları makine-teçhizat ve ofis donanımlarının, kiralama süresi en fazla 4 yıl olacak şekilde, faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan kiralama giderlerini karşılamaya yönelik olarak verilecek geri ödemesiz destektir.

 • Yararlanıcılar, iş kurma ve sabit yatırım giderleri desteğinden her ikisini de isteyebilir, ancak sabit yatırım desteğinde geri ödemeli (a) sabit yatırım desteği ile geri ödemesiz (b) finansal kiralama seçeneğinden birini tercih edecektir


Destek unsurlar ve artlar4
Destek Unsurları ve Şartları Değerlendirme Eğitimi

 • Yararlanıcının ortak şirket kurması veya kurulu bir işletmeye ortak olması durumunda hisse oranının en az %51 olması şartı aranacaktır.TEŞEKKÜRLER Değerlendirme Eğitimi

www.kosgeb.gov.tr


ad