2009/142/EC
Download
1 / 44

2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇ VE SORUNLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇ VE SORUNLARI Gürak Gültekin 23.06.2011. 2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ’NDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN VİZYONU VE MİSYONU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇ VE SORUNLARI' - tori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRÜN BELGELENDİRMESÜREÇ VE SORUNLARI

Gürak Gültekin

23.06.2011


2009 142 ec gaz yakan c hazlar y netmel nde avrupa b rl ve t rk ye n n v zyonu ve m syonu
2009/142/EC GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ’NDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN VİZYONU VE MİSYONU


Avrupa Komisyonu sektörlerin küresel ve sürdürülebilir rekabet gücünü teşvik etmek amacıyla sektör özelliklerini ve sorunlarını analiz ederek gerekli önlemleri alır.

AB VİZYONU

Türk sanayisinin rekabet edebilirliliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak.

TR VİZYONU


Yasal mevzuatı iyileştirerek ürünlerin, genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

Coğrafi olarak iç pazarı genişletmek için yasal düzenlemeleri desteklemek ve üçüncü ülkelerin bu pazara girişini arttırmak için aktif olarak planlanan faaliyetlere katılmak.

Diğer ilgili politikalara (ticaret, rekabet, çevre, sağlık ve güvenlik) müdahale ederek sektörün rekabet gücünü arttırmak

AB MİSYONU

Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının arttırılması

Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması

Becerilerini sürekli geliştirebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığının arttırılması

TR MİSYONU


Ab de gad s rec
AB’DE GAD SÜRECİ genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

17 Eylül 1984 1986 1988 1990 2009

84/530/EEC 86/312/EEC 88/665/EEC 90/396/EEC 2009/142/EC

84/531/EEC

 • TÜRKİYE’DE GAD SÜRECİ

  01 Nisan 2002 20042008 ….

  90/396/EEC 90/396/AT90/396/AT 2009/142/AT


Meyer
MEYER genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


Belgelend rme s rec
BELGELENDİRME SÜRECİ genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


Belgelend rme s rec1
BELGELENDİRME SÜRECİ genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


Belgelend rme s rec2
BELGELENDİRME SÜRECİ genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


Belgelend rme s rec nde ya anan sorunlar
BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

Türkiye’deki şartlarla kendiliğinden oluşan fakat olması gereken belgelendirme sürecine paralel ilerlemeyen, süreci zorlaştıran faaliyetler.


Belgelend rme s rec nde ya anan sorunlar1
BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

 • İmalatçının yasal mevzuata hakim olmaması ve sektör ile ilgili güncel yasal değişiklikleri takip etmemesi. #1

 • İmalatçının yasal mevzuatı uygulamanın işine gelmemesi. ( haksız rekabet ) #2

 • Yetkin otoritenin denetim etkinliği #3


Belgelend rme s rec nde ya anan sorunlar2
BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

 • Gelinen noktada özel markalar ile CE markasının işlevselliğinin ayırt edilemiyor olması. #4

 • CE markası imalatçı tarafından ticari meta olarak algılanması ve hakim olunan “ bana getirisi ne?” düşüncesi. (yasal zorunluluk) #5


Belgelend rme s rec nde ya anan sorunlar3
BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

 • Belgelendirme kuruluşlarının ( onaylanmış kuruluşlar ) sürece sadece ticari faaliyet olarak bakması ve imalatçıya CE markalamasının gerekliliğini ve önemini yeteri kadar anlatmaması veya anlatamaması. #6


Belgelend rme s rec nde ya anan sorunlar4
BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

 • Firmalarda, sektöre ve uygulamalara hakim kalifiye personel sirkülasyonunun fazlalığı. #7

 • Firmalarda, ARGE faaliyetlerinin yok denecek kadar az olması olan birimlerin de yönetmelik ve standartlara tam anlamıyla hakim olamaması. ( Hatalarıyla beraber, kopya imalatların fazlalığı ) #8


Belgelend rme s rec nde ya anan sorunlar5
BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

 • Firmaların teknik altyapılarının yetersizliği. #9

 • Standartların karışık dili. ( anlaşılamama ) #10

 • Orijinal dildeki standartlar ile çevirisi arasındaki kavram karmaşası. #11


Belgelend rme s rec nde ya anan sorunlar6
BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

 • Piyasada faaliyet gösteren danışmanlık firmalarının sürece hakim olamaması. #12

 • Firmaların üye oldukları dernek v.s. Kuruluşların desteği. #13


Belgelend rme s rec nde ya anan sorunlar7
BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

 • Belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan uygulama farklılıkları ( modül B ile modül C arasındaki zamanlama tercihleri ) #14

 • Belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan uygulama farklılıkları ( teknik dosya inceleme ve onaylama kriterleri ) #15


Belgelend rme s rec nde ya anan sorunlar8
BELGELENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

 • İmalatta ve/veya tasarımda yapılan değişikliklerin Onaylanmış Kuruluş’a zamanında ve uygun olarak bildirilmemesi. #16

 • Türkiye’de komponent temininde yaşanan zorluklar ve bu zorlukların imalatçıyı uygun olmayan yollara itmesi ( Ör: Kayseri ) #17


C hazlarda g r len tekn k sorunlar
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

YÖNETMELİK ( 2009/142/EC ) VE İLGİLİ STANDARTA UYGUN OLARAK TİP NUMUNENİN VE TEKNİK DOSYANIN HAZIRLANMASI


C hazlarda g r len tekn k sorunlar1
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar2
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

 • 1.1. Cihazlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlandığı biçimde ve normal koşullarda kullanıldığında güvenli bir şekilde çalışarak insanları, evcil hayvanları ve malları tehdit etmeyecek şekilde tasarımlanmalı ve üretilmelidir.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar3
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

 • 2009/142/EC Madde:1.2.   

 • - Tüm cihazlarla beraber montaj yapan kişiye yönelik teknik talimatname verilmelidir.

 •     - Tüm cihazlarla beraber kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatı verilmelidir.

 •     - Tüm cihazlar ve bunların ambalajları uygun uyarı bilgilerini taşımalıdır.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar4
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar5
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

2009/142/EC Madde: 1.2.1

 • Montajı yapana yönelik teknik talimatlar, montaj, ayarlama ve servisin doğru yapılmasını ve cihazın güvenle kullanılmasını sağlayacak bütün bilgileri içermelidir.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar6
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

2009/142/EC Madde: 1.2.2 

 • Kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatları, güvenli kullanım için gereken tüm bilgiyi içermeli ve özellikle kullanım kısıtlamalarına kullanıcının dikkati çekilmelidir.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar7
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

2009/142/EC Madde: 1.2.3

 •   1.2.3. Cihazın ve ambalajının üstündeki uyarı bilgileri kullanılan gazın cinsini, gazın besleme basıncını ve kullanım kısıtlamalarını, özellikle de cihazın havalandırması yeterli olan yerlere kurulması koşulunu açıkça belirtmelidir.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar8
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar9
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

2009/142/EC Madde: 1.2.3

 • Malzemeler, kullanım amaçlarına uygun olmalı ve maruz kalacakları teknik, kimyasal ve termik koşullara dayanıklı olmalıdır.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar10
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

2009/142/EC Madde:2.1. 

 • Malzemeler, kullanım amaçlarına uygun olmalı ve maruz kalacakları teknik, kimyasal ve termik koşullara dayanıklı olmalıdır.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar11
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

2009/142/EC Madde:3.1.9

 • Cihazların, tasarımı ve konstrüksiyonu, bir güvenlik, kontrol veya düzenleme ekipmanında meydana gelecek bir aksaklığın tehlikeli bir durum yaratmasını engelleyecek şekilde yapılmalıdır.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar12
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

2009/142/EC Madde:3.4.2

 • Cihazların konstrüksiyonu normal kullanıldıklarında, yanma ürünlerini kazara ortama yaymayacak şekilde yapılmalıdır.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar13
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar14
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar15
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar16
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

 • Haksız Olarak İliştirilmiş CE Uygunluk İşareti

      CE Uygunluk İşaretinin haksız olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, üretici veya yetkili temsilcisi cihazın CE Uygunluk İşareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar17
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

 • Bakanlık, uygunsuzluğun devamı halinde, söz konusu cihazın piyasaya arzını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı bütün tedbirleri alır


C hazlarda g r len tekn k sorunlar18
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.

 • Cihazın ve ambalajının üstündeki uyarı bilgileri kullanılan gazın cinsini, gazın besleme basıncını ve kullanım kısıtlamalarını, özellikle de cihazın havalandırması yeterli olan yerlere kurulması koşulunu açıkça belirtmelidir.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar19
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar20
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar21
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar22
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar23
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


C hazlarda g r len tekn k sorunlar24
CİHAZLARDA GÖRÜLEN TEKNİK SORUNLAR genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


TEŞEKKÜRLER genişlemiş AB iç pazarında serbest ve güvenli dolaşımında emin olmak.


ad