planiranje i programiranje u nastavi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Planiranje i programiranje u nastavi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Planiranje i programiranje u nastavi - PowerPoint PPT Presentation


 • 798 Views
 • Uploaded on

Planiranje i programiranje u nastavi. Dr.sc. Elvi Piršl Marina Diković, znanstvena novakinja Didaktika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Nastavni plan i program za osnovnu školu (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2006.) Izvedbeni nastavni plan i program:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Planiranje i programiranje u nastavi' - Antony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
planiranje i programiranje u nastavi

Planiranje i programiranje u nastavi

Dr.sc. Elvi Piršl

Marina Diković, znanstvena novakinja

Didaktika

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

slide2
Nastavni plan i program za osnovnu školu (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2006.)
 • Izvedbeni nastavni plan i program:
 • Godišnji ili globalni plan i program
 • Mjesečni plan i program
kako planirati i programirati
Kako planirati i programirati?
 • Broj tema u HNOS-u ne predstavlja broj nastavnih sati – za određenu temu moguće je predvidjeti više sati, kao što je moguće više tema sjediniti u jedan do dva nastavna sata (obavezne i izborne teme)
 • Orijentacija prema sveobuhvatnosti (kumulativnosti) znanja
slide4
Učitelj ima važnu ulogu u postavljanju jasnih i ostvarivih obrazovnih ciljeva u konkretnim uvjetima
 • Učitelj samostalno i odgovorno odlučuje o redoslijedu obradbe nastavnih tema, o broju nastavnih sati potrebnih za obradbu, vježbanje, ponavljanje i provjeru usvojenosti znanja
slide5
Tematsko planiranje:
 • započinje odabirom određene teme
 • određuju se ciljevi, zadaci, biraju sadržaji i aktivnosti koje će se realizirati
 • poželjno u realizaciji projekata, integriranog dana, izvanučioničke ili terenske nastave
korelacije
KORELACIJE:

1. tematska korelacija

2. strukturalna korelacija

Za tematsku se korelaciju odabire - tema, a za strukturalnu – ključna riječ (pojam)

slide7
Timsko planiranje:
 • oblik planiranja u kojem zajednički sudjeluju učitelji/ice, stručni suradnici, učenici (i roditelji)
 • omogućuje ostvarivanje korelacija i integracija, a učenicima lakše i razumljivije stjecanje znanja
 • omogućuje unutarnji i međupredmetni suodnos u nastavnom procesu (rasterećenje učenika)
 • povezani se sadržaji brže i trajnije pamte
slide8
omogućuje kreiranje nastavnog procesa specifičnog za svaku školu
 • razmjenom iskustava bolje se upoznaju nastavni sadržaji drugih predmeta, ali i proširuju spoznaje o aktivnostima i interesima učenika
 • omogućuje se analiza ostvarenja prethodnog mjesečnog plana i programa što je preduvjet samoevaluacije
 • omogućuje se izradba fleksibilnog tjednog rasporeda rada
slide9
integracijsko – korelacijsko planiranje:
 • povezivanje (integracija) nastavnih sadržaja u cjelinu – učenicima će omogućiti cjelovito uočavanje pojava, stjecanje i povezivanje znanja, uočavanje važnosti stečenih znanja u svakodnevnom životu
slide10
KAKO PROVODITI TIMSKO ILI INTEGRACIJSKO – KORELACIJSKO PLANIRANJE U NASTAVI?KAKO IZRADITI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM?
 • Godišnji (globalni) nastavni plan i program
 • izrađuje se na početku školske godine
 • za izradbu učitelj koristi Nastavni plan i program za osnovnu školu koji sadrži: cjeline, teme, ključne pojmove, obrazovna postignuća
slide11
sadrži naziv tema i broj predviđenih sati za realizaciju u jednom mjesecu (aktivnosti učenika)
 • na sjednici RV analizira se globalni plan, planiraju se projekti, izvanučionička nastava (terenska nastava), kazališne predstave...
slide14
2. razred

- svibanj -

slide15
J – jezik

JI – jezično izražavanje

K – književnost

MK – medijska kultura

ŠK – školska knjižnica

slide16
Mjesečni plan i program
 • izrađuje se isključivo temeljem Nastavnog plana i programa HNOS-a (www.mzos.hr)
 • razrednik saziva sjednicu razrednog vijeća
 • sjednicu RV mogu voditi ravnatelj/ica ili stručni suradnik
 • planiranje je najbolje započeti s prirodom i društvom (u razrednoj nastavi) i s jednim od prirodnih predmeta – priroda/biologija, geografija, fizika ili kemija (u predmetnoj nastavi)
slide17
predlažu se mogući suodnosi (korelacije):

- u svakom predmetu na zasebnom satu

- na integriranom dvosatu (blok satu)

- integriranom danu

- tijekom izvanučioničke (terenske nastave)

- u timskoj nastavi

 • nerealiziranu temu iz prošlog mjeseca prenosi se u sljedeći mjesec
slide19
Mjesečni plan i program:
 • izraditi u obliku tablice ili mentalne (umne) mape (programi: Mindjet Mind Manager Pro6; FreeMind)
 • upisati nastavne teme (i broj predviđenih sati)
 • istaknuti korelaciju, AKTIVNOSTI UČENIKA, ključne pojmove
 • istaknuti ga na vidljivo mjesto u učionici
 • na posebno označeno mjesto u zbornici (ili na vidljivom mjestu u školi)
slide23
LK: - Dizajn
 • POVRŠINA –
 • Vizualna kom.; - Crtanje - TOČKA I CRTA – Crte po toku i karakteru
 • izraditi, nacrtati, istraživati

HJ: PČP(10): Početno pisanje pisanih slova (latinično pismo) J(2): Glas, slovo, riječ; Rečenica; Interpunkcija; Veliko početno slovo

JI(4)): Slušanje i govorenje; Postavljanje pitanja i davanje odgovora; Sastavljanje rečenica od zadanih nizova riječi; Čitanje; Pisanje; Pisanje – poštivanje pravopisne norme K(5): Pjesma: Zelena škola,; Priča: Šešir,Nemoj obrisati osmijeh, Radost, Ježevi u gostima MK(2): Slikovnica; Film: Tvrdoglavo mače (ŠK)

sastaviti, usporediti, opisati, pokazati

MAT: - Uspoređivanje brojeva do 20

- Redni brojevi do 20

- Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20, zadaci riječima

GK: P: -J. Kaplan: Čestitka majčici

- Dječja poskočica

S: Sviranje doba

EGK:Impro vizacija pokretom

istraživati pokretom

 • - DAN GRADA PULE -
 • - MAJČIN DAN -
 • PID: - Jučer, danas, sutra;
 • - Projekt - životinja
 • Mjesto u kojem živim (IUN)
 • Blagdaniprikupiti, promatrati, istražiti

primijeniti, igrati se, računati

 • EJ: - Majčin dan
 • Good-bye
 • istražiti, pokazati

svibanj, 2007.

Razrednica: Marina Diković

TZK: - Sl. igra sa smanjenim brojem igrača u označenom prostoru (N); Presk. kratke vijače; Hodanja i trčanja uz gl. pratnju:; Stoj na lopaticama; El. igra bez pomagala; Št. igra bez pomagala;

Kolut naprijed niz kosinu; Različiti položaji visova i hvatova

igrati se, pokazati

 • SR: - Majčin dan
 • - Upoznajemo mjesto u kojem živimo (IUN)
 • Život u demokratskoj zajednici: učenje za demokratsko građanstvo - radionica
 • istraživati igrom

VJ (izb.): Marija, uzor našim majkama; Majčin dan; U zajednici Isusovih učenika; Crkva, krštenje; Dan škole

izraditi, objasniti

slide24
PID (8) Zdravlje (higijenske navike, bolest); Prehrana (obroci, namirnice); Zdravstvene ustanove (zdravstveni djelatnici, hitna pomoć), IUN – posjet i predavanje (istražiti, uočiti, usporediti)

PP – Oduzimanje br. 1 od br. 1 i 2 – prikazivanje ilustr.; Dodavanje br. 1 br. 4 – prikazivanje ilustr.; Spajanje ilustracije broja 2 i 3 s br. riječju

GK (4) P: V. Tomerlin: Brzojav; Junak Janko (Narodna); S: Sviranje doba kao pratnja pjesmi

SG: C.S.Saens: Klokani; B. Sakač: Instrument čarobnjak

EGK: Slobodni improvizirani

dijalozi glasom

MAT (16) - Množenje brojeva; Zamjena mjesta faktora; Množenje brojem 2; Množenje brojem 10; Množenje brojem 5 (zbrajanje, pribrojnik, množenje, umnožak, faktor); Zadaci riječima;Ispit znanja(usporediti, točno i samostalno riješiti, procijeniti)

PP – Pisanje i prep. VTS: V, T, rečenica s riječi: VOLI i ilustracijama VTS; Pričanje doživljaja s temom Ljubav i Maškare, Prepisivanje rečenica – globalno čitanje

SR (4) Valentinovo (Dan ljubavi); Maškare...

- IUN – posjet zdravstvenoj ustanovi

LK (4) Boja – Čistoća boje(jarke i zagasite boje); Ploha – Oblo – uglato

(izraditi)

TZK (12) Različiti položaji upora i sjedova na spravama; Št. igra s pomagalima; Ritmično povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova; Presk. kratke vijače u kretanju; Stoj penjanjem uz okomitu plohu; Penjanje na zapreke

do 80 cm

(bacanje, hvatanje, igranje)

HJ (20) J(4): Imenice, Veliko početno slovo (u imenima blagdana), Skupovi ije/je/e/i (riječ); JI(7): Izražajno čitanje (interpretativno); Opisivanje (opis lika); Pisanje – poštivanje pravopisne norme; K(7): Redoslijed događaja u priči (Tko je zapravo bolestan); Dijelovi pjesme (pjesma, kitica, stih, pjesnička slika) (Vrući srpanj u šećeru, Mačka kod zubara, Karneval); Tema: Velika tajna, Moja ljubav, Vesna; Prijatelj u invalidskim kolicima, Kažilaži, MK(2): Lutkarska predstava: Ježeva kućica; ŠK - Radionice u knjižnici i dječji časopisi; L: K. Čapek: Poštarska bajka

(istražiti, izraditi, maštati)

VJ (izb.) (9) Pepelnica, Korizma; Upućeni smo jedni na druge; Isus je trebao trpjeti biti raspet i umrijeti

(prepričavanje, pisanje, crtanje, rješavanje zadataka)

EJ (9) Tracy’s shoe;Valentine’s day; Greta in action; Booboo and Boobah

(pisanje, crtanje, bojanje, pjevanje, čitanje)

TJ (izb) (9) Atmosferske prilike: Opisivanje vremenske situacije (Il dizionario illustrato); Karneval; Valentinovo(istraživanje, prepričavanje)

vje ba
Vježba
 • Izradite izvedbeni plan i program za svoj predmet za jedan razred po izboru (radite u skupinama):
 • Godišnji ili globalni
 • Mjesečni
ad