handl ggning av faryngotonsilliter l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Handläggning av faryngotonsilliter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Handläggning av faryngotonsilliter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Handläggning av faryngotonsilliter - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Handläggning av faryngotonsilliter. Rekommendationer från expertmöte april 2001. Bakgrund . Faryngotonsillit vanligt skäl till antibiotikaförskrivning Viktigt minska onödig antibiotika- användning och därmed minska risken för ökad antibiotikaresistens Nya behandlingsrekommendationer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Handläggning av faryngotonsilliter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
handl ggning av faryngotonsilliter

Handläggning av faryngotonsilliter

Rekommendationer från expertmöte

april 2001

bakgrund
Bakgrund
 • Faryngotonsillit vanligt skäl till antibiotikaförskrivning
 • Viktigt minska onödig antibiotika- användning och därmed minska risken för ökad antibiotikaresistens

Nya behandlingsrekommendationer

streptococcus pyogenes s p
Streptococcus pyogenes (S.p)

Kallas i dagligt tal för...

 • Betahemolytiska/

betahemolyserande streptokocker Lancefield grupp A

 • Streptokocker grupp A
 • GAS
 • GABHS

mm.

streptococcus pyogenes s p4
Streptococcus pyogenes (S.p)
 • Tillhör de mest virulenta humanpatogena mikroorganismerna
 • Orsakar ett antal allvarliga tillstånd
  • streptococcal toxic shock syndrome (STSS)
  • allvarliga hud- och mjukdelsinfektioner

Dessa tillstånd föregås dock sällan av klinisk faryngotonsillit

streptococcus pyogenes s p5
Streptococcus pyogenes (S.p)
 • Risken för immunologiska senkomplikationer har varit ett starkt motiv för behandling med antibiotika
 • Frekvensen av reumatisk feber och glomerulonefrit är sedan lång tid mycket låg i Sverige
 • Glomerulonefrit kan inte med säkerhet förebyggas med antibiotikabehandling
varf r erbjuda antibiotikabehandling
Fördelar

Förkorta symtomdurationen med 1-2,5 dygn (graden av symtom styr behandlingsvinsten)

Minska risken för spridning i familj och samhälle

Nackdelar

Biverkningar

Ekologiska förändringar i normalfloran

Varför erbjuda antibiotikabehandling?
i studier p visad effekt av antibiotika p symtomduration
I studier påvisad effekt av antibiotika på symtomduration
 • Ingen effekt om negativ svalgodling
 • Mindre än ett dygn vid halsont och påvisad förekomst av S.p
 • Mellan 1-2,5 dygn om 3 av 4 Centor-kriterier var uppfyllda och orsakat av S.p.
 • 85 % var friska efter en vecka, oberoende av om antibiotika givits eller ej
m ls ttning
Målsättning
 • Identifiera patienter med tydliga symtom och S.p infektion eftersom fördelarna med behandling då överväger nackdelarna
 • Undvika att behandla halsinfektioner orsakade av andra agens än S.p (50-90 % av de som söker för halsont)
klinisk diagnostik
Klinisk diagnostik

Anamnes och klinisk bild

 • Virusinfektion?
  • Hosta, snuva, heshet, generell lymfadenopati, eller blåsor i gommen
 • Inspektion av epiglottis om uttalad smärta och sväljningssvårigheter
 • Streptokocker i närmiljön?
centorkriterier
Centorkriterier

Stöd för S.p-infektion hos äldre barn och vuxna

 • Feber > 38,5 grader
 • Ömmande käkvinkeladeniter
 • Beläggningar på tonsillerna
 • Frånvaro av hosta
klinisk diagnostik11
Övriga symtom som kan

Snabbt insjuknande

Kraftiga svalgsmärtor

Petechier i gommen

Röd svullen uvula

tyda på S.p-infektion

Smultrontunga

Circumoral blekhet

Munvinkelragader

Scarlatiniformt utslag

Impetigo

Paronykier

Klinisk diagnostik
klinisk diagnostik12
Klinisk diagnostik

Vid kliniska symtom och fynd som inger stark misstanke på S.p-infektion (samtliga fyra sk centorkriterier samt ytterligare stöd, t.ex. S.p-infektion i närmiljön) hos äldre barn eller vuxna, kani vissa fallantibiotikaerbjudas utan ytterligare etiologisk diagnostik.

klinisk diagnostik13
Klinisk diagnostik

Barn under 4 år

 • Faryngotonsillit är ej ett framträdande fynd vid S.p-infektion
 • Bärarfrekvensen av S.p kan vara hög
 • Virusetiologi mycket vanligt
klinisk diagnostik14
Klinisk diagnostik

Barn under 4 år

 • Impetigo, varig snuva, såriga näsborrar
  • talar för S.p-genes
  • etiologisk diagnostik bör eftersträvas
 • Snuva, hosta, matningssvårigheter
  • talar för virusinfektion
  • ytterligare bakteriologisk diagnostik behövs ej
bakteriologisk diagnostik
Bakteriologisk diagnostik

Snabbtest

 • Anamnes och klinisk undersökning bör alltid föregå bakteriologisk diagnostik
 • Ej när virusinfektion är sannolik
 • Sensitivitet 90-95%, specificitet 95-98%
 • Korrekt provtagningsteknik är avgörande för pålitliga utfall
bakteriologisk diagnostik16
Bakteriologisk diagnostik

Odling

 • Vid positiv snabbtest om motiverat av epidemiologiska skäl
 • Vid negativ snabbtest om misstanke om S.p. kvarstår
 • Vid recidiv inom en månad efter avslutad behandling av S.p-orsakad faryngotonsillit
vrig diagnostik
Övrig diagnostik?
 • CRP och leukocyträkning
  • saknar i det enskilda fallet värde för att stärka diagnosen vid misstänkt akut S.p-faryngotonsillit
 • Serologiska test (ASO och anti-DNAsB)
  • saknar värde i det akuta skedet
differentialdiagnostik
Differentialdiagnostik
 • Adenovirustonsillit och mononukleos (vanliga)
  • B-celler, snabbtest för mononukleos,

Ebstein Barr virusserologi, leverstatus

 • Angina Vincenti, Arcanobacterium hemolyticum och difteri (ovanliga)
  • Specifik frågeställning på odlingsremiss
differentialdiagnostik19
Differentialdiagnostik
 • Primär HIV-inf.
  • Provtagning för HIV
 • Malignitet/blodsjukdom
  • Fullständig blodstatus
behandling av s p orsakad faryngotonsillit
Behandling av S.p-orsakad faryngotonsillit

Val av preparat

 • I första hand Penicillin V i tio dagar
 • Vid överkänslighet för penicillin rekommenderas ett cefalosporin (ej vid typ 1 allergi), klindamycin eller en makrolid (erytromycin) i tio dagar
behandling av s p orsakad faryngotonsillit21
Behandling av S.p-orsakad faryngotonsillit

Terapisvikt (=Bristande klinisk effekt under pågående beh.)

 • Ifrågasätt diagnosen
  • Mononukleos?
  • Annan virusorsakad faryngotonsillit med S.p-bärarskap?
 • Värdera behandlingsföljsamheten
 • Peritonsillitutveckling?
 • Överväg möjligheter av makrolid- eller klindamycinresistens
behandling av s p orsakad faryngotonsillit22
Behandling av S.p-orsakad faryngotonsillit

Recidivinfektion (=Återinsjuknande inom en månad efter avslutad behandling)

 • Odling eller snabbtest
 • PcV - olämpligt
 • Ge cefalosporin eller klindamycin i 10 dagar
 • Vid pc-allergi och recidiv - behandla 10 dagar med preparat ur annan grupp
 • Kartlägg eventuella smittkällor
behandling av s p orsakad faryngotonsillit23
Behandling av S.p-orsakad faryngotonsillit

Upprepade infektioner (=Minst två inf. / sex månader, ej recidiv)

Vid tre till fyra infektioner på ett år bör man ta ställning till tonsillektomi (efter att ett cefalosporin eller klindamycin först har prövats)

behandling av s p orsakad faryngotonsillit24
Behandling av S.p-orsakad faryngotonsillit

Infektioner i förskolan

 • Enstaka barn handläggs på sedvanligt sätt
 • Vid anhopning av fall (ca 1/3 av barnen) kan kartläggning ochintervention varamotiverad
  • Verifiering av utbrottet
  • Hygienråd
  • Samtidig behandling av alla barn med symtom och kliniska tecken på streptokockinfektion

För ytterligare info se ”smitta i förskolan”, www.sos.se

slide25

Besöksorsak: ”Halsont”

Diagnostiska kriterier för äldre barn och vuxna:

1. Feber >38,5 2. Ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna

3. Beläggning på tonsillerna 4. Ingen hosta

1 av 4 diagnostiska kriterier

eller förekomst av samtidig hosta, snuva, eller heshet

2-4 av 4

diagnostiska kriterier

4 av 4 diagnostiska

kriterier + ett tilläggskriterium

Sannolik

S.p-infektion

Möjlig

S.p-infektion

Trolig virusinfektion

Tilläggskriterier:

Om neg

Strep A ev. odling

Ingen

Strep A

1. S. pyogenes i närmiljö

2. Paronychi

3. Impetigo

4. Smultrontunga

5. Scarlatiniformt utslag

Strep A

Pos

Ingen antibiotikabehandling

Erbjud antibiotikabehandling