TARİHÇE - PowerPoint PPT Presentation

Anita
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TARİHÇE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 236
Download Presentation
TARİHÇE
467 Views
Download Presentation

TARİHÇE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TARİHÇE

 2. TARİHÇE • Mitolojiye göre M.Ö. 1850 yıllarında Mısır’dan gelen Finikeliler, Araplar ve Mısırlılar tarafından; Doğu kaynaklarına göre Hz. Süleyman tarafından kurulduğu rivayet edilmektedir. • Ancak kuruluşundan itibaren İstanbul, tarihte birçok devletin egemenliği altında gelişmiş ve çeşitli kültürlerin merkezi olmuştur .

 3. TARİHÇE

 4. TARİHÇE

 5. TARİHÇE

 6. TARİHÇE

 7. COĞRAFİ DURUM

 8. COĞRAFİ DURUM • Türkiye’nin Marmara Bölgesinde 5.196 km2 alana sahip, Doğuda Kocaeli, Batıda Tekirdağ ve Kırklareli, Kuzeyi Karadeniz’e bakan ve Güneyi Marmara Denizi ile uluslararasında Altın Boynuz (Golden Horn) olarak anılan Haliç ile çevrilidir. • Bugünkü İstanbul’un büyük kesimi Avrupa yakasında, diğer kesimi ise Asya yakasındadır. • İstanbul, karalar ve denizler arasında önemli bir geçit yerindedir. Bir yandan Anadolu ve Balkan Yarımadaları, öte yandan Karadeniz ve Ege Denizi arasında bulunur. • “İstanbul” dar anlamda, kentin Avrupa yakasındaki-Haliç, Marmara Denizi ve tarihi surlar arasında kalan “Tarihi Yarımada” bölümü için kullanılan birsözcüktür.

 9. COĞRAFİ DURUM

 10. COĞRAFİ DURUM İstanbul, genel görünüşü ile plato özelliği taşır. Yüksek düzlükler, akarsular tarafından parçalanmıştır. Bu coğrafya ile İstanbul, “Yedi Tepeli Şehir” olarak da isimlendirilmiştir. Bu tepelerin yerleri: 1-Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camiinin bulunduğu tepe. 2- Çemberlitaş ve Nuriosmaniye Camiinin bulunduğu tepe. 3- Beyazıt Camii, Üniversite ve Süleymaniye'nin bulunduğu tepe. 4- Fatih Camiinin bulunduğu tepe. 5- Yavuz Selim Camiinin bulunduğu tepe. 6- Edirnekapı semtinde, Mihrimah Sultan Camiinin bulunduğu tepe. 7- Kocamustafapaşa semtinin bulunduğu tepe.

 11. COĞRAFİ DURUM • Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı, Kuzey’den Güney-Batı’ya yönelerek kıyılar kısmen birbirine yaklaşsa da paralelliğini korur. • Her iki kıyı arasındaki en yakın uzaklık (Anadolu Hisarı-Rumeli Hisarı) 760 metredir. • Kıyıların uzunluğu ise, Asya yakasında Ahırkapı feneri ile Kavak Burnu arası 32.2 km., Rumeli Feneri ile Ahırkapı Feneri arası (Haliç dahil) Rumeli kıyısı 46 Km.dir.

 12. COĞRAFİ DURUM • Marmara Denizi içinde İstanbul’a bağlı 9 adet ada bulunmaktadır. • Bunlardan Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Sedef Adaları yerleşime açıktır. • Adalar’ın tamamı, 16 Km2  yüzölçüme sahip olup, bunun  yaklaşık 542 hektarı binalarla kaplıdır. Diğer kısımlar genelde ormanlık, makilik ve kayalıktır. • Boyu en uzun ada, Büyükada (5200 metre), eni en geniş ada ise Heybeliada (2000 metre) dır.

 13. COĞRAFİ DURUM Akarsuları küçük ırmaklar halindedir. En büyüğü Riva çayıdır. 65 kilometredir. • Yeşilçay (Ağva), • Çanak Deresi, • Uludere • İstinye Deresi • Büyükdere, • Kağıthane • Alibey • Sazlıdere, Karasu Deresi, • Istıranca Deresi, İstanbul'un önemli akarsularıdır.

 14. COĞRAFİ DURUM Bu göller, vadilerin sular altında kalmasından sonra meydana gelmiştir.  Terkos Gölü denizden ilişkisini kestiği için suları tatlıdır.  Küçük ve Büyükçekmece gölleri denize açık bulunduğundan suları tuzludur.

 15. COĞRAFİ DURUM -İKLİM • Karadeniz ile Akdeniz arasında bir geçiş iklimi olup, Marmara Bölgesinin en çok yağış alan şehirlerinden birisidir. En düşük sıcaklık -11 derece, en yüksek sıcaklık + 40 derece, ortalama nispi nem oranı % 75’dir. • Bütün aylar nemli geçtiği halde, Aralık-Ocak aylarında nem miktarı % 80-85 arasında en fazla nemli aylar olarak saptanmıştır. • Kar yağışları az da olsa Aralık ve Mart ayları arasındaki dönemde olmaktadır.

 16. NÜFUS

 17. NÜFUS • İstanbul’da yapılan en eski nüfus sayımı, 1927 yılında yapılan genel nüfus sayımı olup, 1927 yılı nüfusu 806.863’tür. • TUİK’in ülke genelinde yürütmekte olduğu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) çalışmalarıkapsamında yapılan adrese dayalı tespit ve eşleştirme çalışmaları sonuçlarına göre 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Türkiye nüfusu 70.586.256 kişi olup 12.573.836 kişi İstanbul’da ikamet etmektedir.

 18. NÜFUS Ülkedeki nüfusun % 18’i İstanbul’da yaşamaktadır

 19. NÜFUS İstanbul’un nüfusu 80 yılda % 1.458 oranında artmıştır.

 20. NÜFUS

 21. NÜFUS Toplam nüfusun ; % 17.8’i İstanbul’da % 6.3’ü Ankara’da, % 5.3’ü İzmir’de, % 3.5’i Bursa’da, % 2.8’i Adana’da ikamet etmektedir.

 22. NÜFUS Ülke nüfusun 35.376.533’ünü erkek, 35.209.723’ünü ise kadınlar oluşturmakta olup ilimiz nüfusunun 6.291.763 erkek, 6.282.073’ü kadındır.

 23. NÜFUS İlimizde ikamet eden nüfusun % 89’u şehirlerde yaşamaktadır

 24. NÜFUS İstanbul nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ildir Kilometrekareye Türkiye genelinde 92 kişi düşerken İstanbul’da 2.420 kişi düşmektedir

 25. NÜFUS

 26. NÜFUS • Türkiye nüfusunun yarısı 28.3 yaşından küçük olup ilimizde 0-29 yaş gurubunun toplam nüfusa oranı % 51’dir. • Türkiye genelinde 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 66,5’ini oluşturmaktadır. • İlimizde ise nüfusun % 70’i 15 - 64 yaşları arasındadır. • Ülkemiz nüfusunun % 26,4’ü 0-14 yaş grubunda, % 7.1’i ise 65 ve daha yukarı yaş grubundadır.

 27. NÜFUS • Ülkemizde 98.064 yabancı uyruklu kişi ikamet etmektedir. • Türkiye’de ikamet eden nüfusun % 0,14’ü yabancı uyrukludur. Yabancı uyrukluların en fazla bulunduğu ilk beş il sırasıyla; İstanbul 42.228, Bursa 11.495, Ankara 7.166, İzmir 6.707, Antalya 6.343 illeridir.

 28. NÜFUS • 5747 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile 1.013.048 nüfusla Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Gaziosmanpaşa ilçesi bölününce nüfusu 464.109’a düşmüştür. • Ayrıca, 897.260 nüfusu olan Ümraniye 551.091’e, 744.670 olan Kadıköy’ün nüfusu 553.602’ye, 688.774 olan Büyükçekmece’nin nüfusu da 152.106’ya düşmüştür. • Böylece İstanbul’un en kalabalık ilçesi 719.267 kişi ile Bağcılar olmuştur. Bunu sırasıyla 662.566 nüfusuyla Küçükçekmece, 553.062 nüfusuyla Kadıköy izlemektedir. • Nüfusu en düşük ilçe sıralamasında da 10.460 nüfusuyla Adalar, 25.169' la Şile, 61.566 Çatalca gelmektedir.

 29. İDARİ YAPI

 30. İDARİ YAPI • 2004 Yılında kabul edilerek yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasına göre Büyükşehir Belediyesinin mücavir alanı İlin mülki sınırlarını kapsamıştır. • İlin tamamının metropol alan olması sebebiyle 23 köy tüzel kişiliği kaldırılarak hudutları içinde bulunduğu ilk kademe veya ilçe belediyelerine mahalle olarak bağlanmıştır. • 151 Köy ise imar yönünden belediye alanında kalmakla birlikte Orman Kanunu uyarınca sahip oldukları orman köyü özelliği nedeniyle köy tüzel kişiliği devam etmektedir. • Halen, 32 ilçesi 151 köyü, 817 mahallesi ve 41 ilk kademe belediyesi bulunan İstanbul’da, 5747 sayılı, ''Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la yeni düzenlemeye gidilmiştir.

 31. İDARİ YAPI 5747 sayılı, ''Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' çerçevesinde, Büyükşehir sınırları içindeki çeşitli mahallelerin birleştirilmesiyle , • Arnavutköy, • Ataşehir, • Başakşehir, • Beylikdüzü, • Çekmeköy, • Esenyurt, • Sancaktepe, • Sultangazi.ilçeleri olmak üzere 8 yeni ilçe kurulmuştur

 32. İDARİ YAPI • Söz konusu kanunla Eminönü'nün tüzel kişiliğine son verilerek Fatih ilçesinin sınırlarına katılmıştır. • İlk kademe belediyelerinden 37'sinin de tüzel kişiliği sona erdirilerek yeni 8 ilçe belediyesi oluşturulmuştur. 8 ilçeden 4'ü ilk kademe belediyesinin ilçeye dönüştürülmesiyle oluşturulurken, 4'ü de ilk defa kurulmuştur. • Böylece İstanbul'un toplam ilçe sayısı 39 olurken, ilk kademe belediyeleri de tamamen kaldırılmıştır.  •  İlk kademe belediyeleri arasında yer alan 9 adet bucak teşkilatı da kaldırılmıştır. • Belediye sayısı 40’a düşürülmüştür.

 33. İDARİ YAPI *Askeri kuruşlar ve üniversiteler hariçtir

 34. İDARİ YAPI

 35. İDARİ YAPI • İlimiz sivil toplum kuruluşları yönünden de oldukça aktif bir yapıya sahiptir. • Uluslar arası sivil toplum kuruluşlarının temsilciliklerinin ilimizde bulunmasının yanı sıra 27.703 adet dernek bulunmakta olup 15.975 dernek faaldir. • 1.501 adet vakıf faaliyettedir. Bu vakıfların 132 adedi Cemaat ve Esnaf vakfıdır. • İlde ayrıca 106 vakıf şubesi bulunmakta olup bu vakıflar eğitim, sağlık, kültür, sosyal ve Hayri hizmetler alanında faaliyet göstermektedirler.

 36. EKONOMİK DURUM

 37. EKONOMİK DURUM- MİLLİ GELİR Ulusal Hesaplar Sistemi güncelleme çalışmaları ile ülkemizin makro ekonomik istatistiklerinin yöntem, kapsam, tutarlılık ve uluslararası karşılaştırılabilirliğinde önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Yapılan güncellemenin gerekçesiortaya çıkan yeni ihtiyaçlardan dolayı hesaplamalara ilişkin kapsam ve yöntem değişikliğine gidilmesidir. Yeni Gayri Safi Yurtiçi Hasıla tahminleri, kapsamlı ve bütünleşik hesap setlerinden oluşan Avrupa Hesaplar Sistemine (ESA95) göre derlenmektedir.

 38. EKONOMİK DURUM- MİLLİ GELİR

 39. EKONOMİK DURUM- MİLLİ GELİR • Üretim yöntemi ile hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2007 yılı dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla % 9.9’luk artışla 221.230 Milyon YTL olmuştur. • 2007 yılının dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla % 3.4’lük artışla 25.872 Milyon YTL olmuştur. • 2007 yılı gayri safi yurtiçi hasıla değeri; cari fiyatlarla, %12.9’luk artışla 856.387 Milyon YTL, ABD doları cinsinden %25.1’lik artışla 658.786 Milyon $, sabit fiyatlarla, % 4.5’lik artışla 101. 046 Milyon YTL olmuştur.

 40. EKONOMİK DURUM- MİLLİ GELİR 2007 yılında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri cari fiyatlarla 12.132 YTL, ABD doları cinsinden 9.333 $ olarak hesaplanmıştır.

 41. EKONOMİK DURUM- MİLLİ GELİR DPT tarafından hazırlanan “Dokuzuncu 5 Yıllık Kalkınma Planı”na göre; İstanbul’un plan döneminde 12,870 $ GSYİH ya ulaşacağı öngörülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2003 Yılından İtibaren İl Bilgileri yayınlanmamaktadır. Ancak yapılan uluslararası bir araştırmada dünya ekonomisine yön veren 100 kent sıralamasında İstanbul’un 133 milyar$ gayri safi yurt içi hasılası(GSYİH) ile 34’üncu sırada olduğu tespit edilmiştir.

 42. İŞ ve ÇALIŞMA HAYATI

 43. İŞ ve ÇALIŞMA HAYATI İlimizde; SSK kapsamında2.737.816 kişi, Emekli Sandığı kapsamında242.051 kişi, Bağ-Kur kapsamında488.783 kişi olmak üzere toplam olarak 3.468.650 kişi sosyal güvenlik kuruluşlarına aktif olarak bağlıdır.

 44. İŞ ve ÇALIŞMA HAYATI (*)Türkiye bilgileri Aralık 2007, İstanbul bilgileri Aralık 2006 yılına aitti Türkiye’deki işgücünün % 17,5’i , istihdam edilenlerin % 17,4’ü, işsiz nüfusun % 18,8’i İstanbul’dadır.

 45. İŞ ve ÇALIŞMA HAYATI • TUİK tarafından açıklanan “HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI 2007 YILLIK SONUÇLARINA” göre 2007 yılı Aralık sonu itibarıyla Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus 69 milyon 246 bin kişi, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 49 milyon 575 bin kişidir. • 2007 yılı Aralık döneminde istihdam edilenlerin sayısı, 20 milyon 443 bin kişidir.

 46. İŞ ve ÇALIŞMA HAYATI Aralık 2007 döneminde istihdam edilenlerin % 24'ü tarım, % 21’i sanayi, % 5.5’i inşaat, % 49.5'i ise hizmetler sektöründedir.

 47. İŞ ve ÇALIŞMA HAYATI • Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 milyon 436 bin kişi olup işsizlik oranı ise % 10.6 seviyesinde gerçekleşmiştir. • Kentsel yerlerde işsizlik oranı % 12.2, kırsal yerlerde % 8.1 olmuştur. • Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı % 13 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oran erkeklerde % 12.1, kadınlarda ise % 16.8 olmuştur. • 2007 yılında Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı % 46.2 olarak gerçekleşmiştir.

 48. İŞ ve ÇALIŞMA HAYATI • İlimizde ise TUİK verilerine göre işgücü 4.015.000 olup, 3.556.000 kişi istihdam edilmektedir. 459.000 kişi işsizdir. İşsizlik oranı % 11,4’tür. • TUİK İstanbul İl Müdürlüğünün kayıtlarına göre halen 104.314 kişi işsizliğini beyan ederek iş bulmayı beklemektedir. • TUİK İstanbul İl Müdürlüğünün kayıtlarına göre kayıtlı 6.042 özürlü, 1.185 eski hükümlü işsiz olup, iş bulmayı beklemektedir. • 2007 yılı sonu itibarıyla İş Kurumu tarafından 1.216 kişi kamu, 12.269 kişi özel sektör işyerlerinde işe yerleştirilmiştir. • İşsizlik Ödeneğinden 2007 yılında 32.575 hak sahibine 121.478.089 YTL ödenmiştir.

 49. TİCARET

 50. TİCARET • İstanbul’un ticari yapısının özelliği büyük holdinglerin ülke ticaretindeki etkinliğidir. • Günümüzde ülke ticaret kapasitesinin % 55’i İstanbul’da toplanmış durumdadır. • İstanbul Ticaret Odasından alınan verilere göre 271.826 ticari şirket bulunmaktadır. Bunlardan % 62’si limited şirkettir