introducci a la tecnologia musical midi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introducció a la Tecnologia Musical: MIDI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introducció a la Tecnologia Musical: MIDI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Introducció a la Tecnologia Musical: MIDI - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

Introducció a la Tecnologia Musical: MIDI. Curs 2007-2008. Conceptes principals. Origens i rellevància del MIDI. Instruments musicals digitals. Ports MIDI: In, Out, Thru. Connexionat. Canals i missatges MIDI. Programari MIDI. MIDI: Musical Instrument Digital Interface.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Introducció a la Tecnologia Musical: MIDI' - Angelica


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
conceptes principals
Conceptes principals
 • Origens i rellevància del MIDI.
 • Instruments musicals digitals.
 • Ports MIDI: In, Out, Thru.
 • Connexionat.
 • Canals i missatges MIDI.
 • Programari MIDI.
midi musical instrument digital interface
MIDI: Musical Instrument Digital Interface
 • Protocol de comunicacions entre instruments musicals digitals.
 • Es defineix inicialment al 1983, gràcies a l’acord de diferents fabricants: Roland, Yamaha, Korg, Moog, E-mu...
 • Des d’aleshores ha anat “ampliant-se” amb noves funcionalitats.
 • Necessitats a cobrir:
  • Fer sonar immediatament les “partitures” escrites amb eines informàtiques.
  • Controlar, en temps real i en temps diferit, dispositius musicals digitals (ja es feia amb els analògics desde els anys ’60, però utilitzant tensió elèctrica “CV” (1oct-1volt); ara s’utilitzen bits).
  • Facilitar les connexions entre diferents dispositius musicals, per exemple, un controlador de teclat marca ACME i un generador de sons marca MECA (com fer sonar el MECA des de l’ACME?).
 • Actualment serveix de nexe de totes les disciplines musicals i audiovisuals. P.ex, la sincronia entre un vídeo i la seva banda sonora també es pot aconseguir utilitzant missatges MIDI. Les llums d’un concert es poden controlar via MIDI...
 • Cal considerar 3 nivells d’especificació:
  • Mecànic: instruments MIDI, hardware d’interconnexió.
  • Electrònic: mètode per a transmissió de dades.
  • Lògic: gramàtica per codificar informació de control musical a base de missatges.
midi versus audio

Els missatges MIDI codifiquen instruccions de control musical de dispositius digitals.

 • (“toca, fent sonar una trompeta, un La4, que duri una negra, a tempo 80, amb molta intensitat”).
 • Els missatges MIDI NO CODIFIQUEN L’AUDIO!
 • Les instruccions codificades amb MIDI, quan són correctament interpretades per dispositius generadors de so (Sintetitzadors, samplers...) produeixen senyals d’àudio.
 • Un arxiu MIDI no conté àudio, només les instruccions per a generar-lo.
 • Les instruccions requereixen molt pocs bits, i per tant, els arxius MIDI ocupen molt menys espai que el que ocuparia el so que es genera quan els reproduïm mitjançant un sintetitzador o sampler.
 • Exemple: Mateix missatge MIDI interpretat per tres dispositius diferents:
 • Delay Lama.
 • Orgue.
 • Moog modular.
 • Noteu com l’orgue no respon a la informació de pitch bend.
MIDI versus Audio
qu cal codificar amb midi
Què cal codificar amb MIDI?
 • En un instrument musical digital podem controlar fent servir el MIDI, per exemple:
  • L’alçada tonal de la nota que sona.
  • La intensitat amb la que sona.
  • El temps que s'està fent sonar la nota.
  • Quín instrument es tracta de simular digitalment.
  • Les petites variacions tímbriques que es produeixen mentre sona la nota.
  • La velocitat del vibrato.
  • La quantitat de reverberació amb la que sona l'instrument.
  • La ubicació espaial de l'instrument (esquerra, centre, dreta).
instruments midi

Sintetitzadors i mòduls de so (disseny i generació del so “des de zero”: construcció de timbres).

 • Samplers (so pre-gravat: reproducció de timbres).
 • Controladors (no generen so, només missatges MIDI que han de ser interpretats per sintetitzadors i samplers): de teclat, de vent, de corda, de percussió, caixes de “faders”, botoneres, etc.
 • Dispositius “virtuals”: tot dispositiu digital “físic” pot ser emulat per un programa informàtic. Així tenim sintetitzadors virtuals, efectes virtuals, samplers virtuals (romplers), cables virtuals (per connectar-los)... per a diversos programes i plataformes: VST (Steinberg), DX i DXi (Windows),TDM i RTA (Protools)...
Instruments MIDI
maquinari midi espec fic
Maquinari MIDI específic
 • “Interfície” MIDI: En els ordinadors sovint s’incorpora a la tarja de so, o és una caixa externa que es sol connectar pel port USB. Conté els “ports MIDI” i un microprocessador.
 • A la interfície hi podem distingir un nombre variable de connectors circulars DIN de 5 “pins”, els anomenats Ports MIDI.
 • Ports MIDI: fins a 3 tipus diferents de connectors:
  • IN: Recepció de dades.
  • OUT: Generació de dades.
  • THRU: Rèplica de les dades de l’IN.
 • Connexionat: el connexionat cal fer-lo tenint en compte:
  • Pel THRU mai surt cap missatge que no hagi estat entrat per l’IN
 • Cables:
  • Són de 2 fils conductors i malla, com els d’àudio professional. Es recomanen longituds de cables inferiors a 15 metres.
  • La tensió que hi circula és de 5 volts.
  • Són “mascle” als 2 extrems.
  • S’apantallen, tant per immunitzar-los a possibles interferències com per no generar “paràsits” als equips de so.
exemple de connexionat d equips midi

El primer controlador genera dades MIDI, que surten pel seu OUT cap a l’IN del 2on

 • Per l’OUT del 2on surten altres dades MIDI, que s’envien cap a l’IN del 3er
 • Pel THRU del 3er surten “còpies” de les dades que entren per l’IN del 3er, cap a l’IN del 4rt
 • En resum: el 2on és “esclau” del primer, el 3er i el 4rt són “esclaus” del 2on
Exemple de connexionat d’equips MIDI

OUT

1

OUT

IN

2

THRU

IN

3

IN

4

OUT

IN

OUT

IN

THRU

IN

canals midi

General MIDI

Canals MIDI
 • Per tal d’aconseguir generar música polifónica, el MIDI defineix 16 canals pels quals, simultàniament, poden enviar-se dades MIDI independents
 • Per un sol cable MIDI hi pot circular informació corresponent a aquests 16 fluxes independents d’informació.
 • Cada canal acostuma a portar la informació de control d’un instrument determinat.
 • Exemple: Canal 1: Piano, Canal 2: violí, Canal 3: trompeta, etc.
 • El Canal 10 s’acostuma a reservar per a tota la percussió.
missatges midi espec fics de canal
Missatges MIDI específics de canal
 • Tenen assignat específicament un dels 16 canals.
 • Només podran ser rebuts pels aparells receptors que estiguin "sintonitzats" a aquest canal.
 • 2 tipus de missatges de canal:
  • Missatges de veu (la major part dels missatges MIDI són de veu): serveixen per a controlar quines notes han de sonar, i com ho han de fer; per això també els anomenem missatges de control “fi” de la generació del so.
  • Missatges de mode: Els missatges de mode defineixen la manera genèrica en que ha de respondre l'instrument que rep els missatges:
   • si la resposta ha d'ésser polifònica (poden sonar varies notes alhora) (Poly On), o monofònica (per moltes tecles que toquem només sonarà la nota corresponent a una d'elles) (Mono On).
   • si l'instrument ha de respondre als missatges que arribin per qualsevol canal (Omni On) o només als que arribin per un d'específic (Omni Off).
missatges midi espec fics de canal11
Missatges MIDI específics de canal

Exemples de missatges específics de canal, de veu:

 • D'activació i desactivació d'una nota (es transmet la nota tocada i la força o velocitat amb que s'ha tocat) (“Note on”, “Note off”).
 • De pressió sobre l'instrument ("aftertouch").
 • De modificació contínua de l'altura de la nota ("pitch bending").
 • De modificació continua d'altres paràmetres que controlen finament el timbre ("control change"), etc.

Un misatge d’activació de nota utilitza 3 bytes u octets (24 bits):

En el primer (status byte) es codifica el canal en el que s’activa la nota, en el segon l’alçada de la nota, i en el tercer la velocitat de pulsació.

El primer bit del segon i tercer byte no s’utilitza, així que amb 7 bits podem representar 27=128 valors (128 alçades diferents, 128 intensitats sonores diferents, 128 valors d’aftertouch, etc.)

missatges de tot el sistema system messages
Missatges de tot el sistema (System Messages)
 • Son aquells missatges adreçats a tots els aparells que integren el sistema, o a tots aquells d'una determinada marca.
 • Es transmeten per tots els canals alhora (no porten associat un canal específic).
 • Es subdivideixen en tres categories:
  • comuns per a tot el sistema (System Common).
  • de temporització (System Real Time), per a sincronitzar dos aparells.
  • propis exclusivament de cada aparell (System Exclusive).
programari midi
Programari MIDI

Seqüenciador MIDI:

 • Crear i editar tota mena de missatges MIDI.
 • Configurar remotament dispositius per a que responguin a ells.
 • Utilitza sofisticades interfícies d’usuari gràfiques (per a no fer servir ni bits, ni bytes, ni –generalment- els noms tècnics dels missatges) com per exemple:
  • Editor de partitures.
  • Pianola.
  • Editor de missatges de control.
  • Mesclador.
programari midi14
Programari MIDI
 • Alguns seqüenciadors:
  • Logic www.emagic.de, Cubase, Cakewalk Sonar, Quartz www.digitalsoundplanet.com

Editor de partitures:

 • Permeten composar música manipulant els símbols i convencions pròpies de la notació musical, i fent servir funcions i processos complexes (paginació, transposició, còpia, etc.)
 • Per a fer sonar les partitures converteixen aquesta notació en dades MIDI (també poden fer a l’inrevés, presentar un arxiu MIDI en forma de partitura).
 • No només pot escriure’s i llegir-se la partitura a la pantalla (amb les avantatges pròpies d’un editor informàtic, especialment a l’hora de fer correccions i operacions repetitives)
 • Fan possible també imprimir partitures amb una gran qualitat
 • Alguns editors de partitures:
  • Finale www.codamusic.com, Sibelius www.sibelius.com, MusicTime (en català!), NotePad 2003, o Lilypond www.lilypond.org

Eina de diagnòstic MIDI:

 • Permeten verificar que els missatges circulen correctament entre els dispositius.
  • Midi-OX www.midiox.com