Barnehagene i Asker kommune - PowerPoint PPT Presentation

Albert_Lan
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barnehagene i Asker kommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barnehagene i Asker kommune

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation
Barnehagene i Asker kommune
348 Views
Download Presentation

Barnehagene i Asker kommune

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sigurd Aukland 2006 Barnehagene i Asker kommune

  2. Sigurd Aukland 2006 Endringer i samfunnet og i bhg: Stadig flere barn gr i barnehage, og en strre andel barn er under tre r (over 6 000 barnehager, 215 000 barn, godt over 60 000 ansatte) Flere barn har heldagstilbud Det kulturelle mangfoldet og verdimangfoldet i samfunnet ker Barnekonvensjonen styrker barns rettslige stilling i samfunnet kt bevissthet om betydningen av gode barnehager som forebyggende tiltak og som grunnlag for livslang lring Kunnskapssamfunn med Kunnskapsdepartement Barnehagen som del av utdanningssystemet: Fra leik og lring - til lring med leik? Barnehagens egenart trues eller styrkes?

  3. Sigurd Aukland 2006 Klar, ferdig,g tyngre satsing p de sm viste langsiktige ml og behov og avdekket behov for langsiktig kompetansestrategi og mer forskning Behov for 30.000 nye barnehageplasser (10.000 nye i toppret 2005) Ny barnehagelov tilsyn mm Rammeplanen innhold i barnehagen og oppgaver for ansatte Barnehagelft - kompetanselft HiVe: Kompetansekartlegging Samfunnskonomiske gevinster av ferdighetsstimulerende tiltak fr skolealder (ogs for individet) Felles utvalg: Barnehagens og skolens forml Ny stortingsmelding om utdanning og sosial utjevning kommer

  4. Sigurd Aukland 2006 Bidra til sosial utjevning; ikke reprodusere sosiale ulikheter pga familiebakgrunn og foreldres utdanning (frskoletiltak har strst effekt p de som trenger det mest; Carneiro & Heckman 2003) Bidra til sttte for innvandrere (OECD 2004: barn med ikke-vestlig bakgrunn fr klare fortrinn ved g i barnehage) Sprkvansker kan gi fagvansker og atferdsvansker senere (frre venner, mindre med i leik, mangler forhandlings-kompetanse og tre ganger mer utsatt for mobbing) (Lge mfl, UiS/SAF) Det er klare sammenhenger mellom tidlig sprkstimulering, lesing og livslang lring (Vibeke Aukrust, UiO 2005) Tidlige grep virker og barnehagene er viktige mottrekk! (Djupedal)

  5. Sigurd Aukland 2006 Baser, ikke avdelinger En storgruppe alltid ute 5 ringene 2d/u p skolen Delt etter alder Ikke primrkontakter, men team Rom ift fagomrdene og MI-teoriene (sprk-tekst-kommunikasjon, form & estetikk, logisk-matematisk, natur etc) To fagansvarlige for hvert omrde/rom (en fskl og en ass.) Ikke avdelingsmter, men fagmter Organisering og rombruk utfordrer tradisjonelle roller Frskolelrerne fr vist og brukt sin faglighet, og er ledere

  6. Sigurd Aukland 2006

  7. Sigurd Aukland 2006 fellesskap omsorg medansvar respekt for forskjellighet likestilling ndsfrihet toleranse forvalteransvar for natur og kultur - og for liv og helse solidaritet nestekjrlighet medmenneskelighet

  8. Sigurd Aukland 2006 Intendert plan Formell plan Oppfattet plan Iverksatt plan Opplevd plan Vurdert plan

  9. Sigurd Aukland 2006 UTVIKLE TRYGGE BARN stor utskiftning av personalet? uenighet om verdier,metoder etc? variable grenser? kjefte-pedagogikk? LRE GJENNOM LEK hyppige avbrytelser? drlig fysisk milj? fravr av nye impulser? manglende voksen deltakelse? VRE SPONTANE fast dagsrytme, oppsatt program? redsel for kaos? tradisjoner? vanetenking? rutiner? UTVIKLE SOSIALE FERDIGHETER drlig voksent samspill? fokus p alt som er negativt? manglende oppmerksomhet? manglende fleksibilitet? LRE BASISKUNNSKAP manglende basiskunnskap? manglende fokus p fagomrdene? perling og bordaktiviteter? ensidige interesseomrder?

  10. Sigurd Aukland 2006 Vind og vindmller Metaller - myke og harde Lys og mrke Kople sammen Datamaskinen Skruer og mutre Batterier og ledninger Klatring p mange mter Hos rrleggeren Vi flyr Det var en gang Dyra p grden Astrid Lindgren Hst i heia I skogen Langs stranda

  11. Sigurd Aukland 2006 Bli kjent med planen Fokus p nye begrep og nye ideer - refleksjon i felleskap Status hos oss Prioritere nye forbedringstiltak Implementere et utvalg Prve ut, justere, forbedre Sementere i hverdagspraksisen Vurdere effekt, dokumentere

  12. Sigurd Aukland 2006

  13. Sigurd Aukland 2006 Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Gjennom oppdragelsen overfres verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlemter. Personalet skal veileder barn i deres veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav og egen vremte. Barn m f hjelp til oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvr med andre. Oppdragelse m skje i nr forstelse og samarbeide med barnas hjem. Personalet i barnehagen m kunne begrunne verdimessige standpunkter knyttet til oppdragelse bde ovenfor seg selv og foreldrene. Rp s 25

  14. Sigurd Aukland 2006 Barn har rett til omsorg og skal mtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og penhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen. (Rp s 23)

  15. Sigurd Aukland 2006

  16. Sigurd Aukland 2006 Lring som pfyll: frskolelreren forklarer, korrigerer, kontrollerer, kan, vet, formidler, fyer til - lring blir innlring og barnet tar i mot Lring som ressurs: barnet spr og graver, undrer og prver ut og frskolelreren sttter, supplerer og stimulerer - lring skjer i barnet og frskolelreren fler opp (Den voksen som medreisende, Vecchi 1998)

  17. Sigurd Aukland 2006 Rammeplanens sju fagomrder: Kommunikasjon, sprk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Etikk, religion og filosofi Nrmilj og samfunn Natur, milj og teknikk Antall, rom og form

  18. Sigurd Aukland 2006 For hvert fagomrde er det formulert ml for arbeidet for fremme barns utvikling og lring og presisering av personalets ansvar. Mlene som retter seg mot barnas opplevelser og lring, er formulert som prosessml. Det er selve lringsomrdet og arbeidsmtene barna skal bli kjent med. Arbeidene med fagomrdene m tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og vrige forutsetninger. Lrestoff, arbeidsmter, utstyr og organisering m legges til rette med tanke p barns ulike behov. Alle skal f like muligheter til mte utfordringer som svarer til dets utviklingsniv. (Rp s 33)

  19. Sigurd Aukland 2006

  20. Sigurd Aukland 2006 3 Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til gi uttrykk for sitt syn p barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig f mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

  21. Sigurd Aukland 2006 Barn er individuelle, uavhengige samfunnsborgere med demokratiske rettigheter Barn er kunnskaps- og kulturskapere og problemlsere (Sommer/Juul) Barn har rett til utvikle sine kompetanser for deres egen skyld (Sommer/Juul) Samfunnet og nringslivet vektlegger evnen til lring som forutsetning for livskvalitet og levekr Fra utviklingspsykologi til lringspsykologi

  22. Sigurd Aukland 2006 Hva sier Torstein (5), Vilde (4) og Victoria (4)? HVA LIKER DERE IKKE AT DE VOKSNE GJR? De voksen kjefter for mye. Vi m alltid gjre det som de sier. De er veldig strenge. De prater alltid en hel masse. De bestemmer nr vi skal spise og snn. Nr de dr, renner blodet ut av dem. HVA NSKER DERE AT DE VOKSNE GJORDE MER AV? Vi kunne tatt et fly. Vi kunne vre mer ute. Vi kunne hrt flere spkelseshistorier. De voksne kunne vrt mer snille. Vi blir litt redde. Vi kunne dratt mer p tur. De trengte ikke prate s mye.

  23. Sigurd Aukland 2006 Hvordan har du det i barnehagen? Nr blir du lei deg? Hvem er din beste venn? Fortell meg hva du liker best i barnehagen? Hvis du var sjefen? Er det noen du har lyst leke med, men som du ikke fr vre med? Hva kan vre farlig gjre i barnehagen?

  24. Sigurd Aukland 2006 Personalet m lytte til og prve tolke deres (barnas) kroppssprk, vre observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert ogs deres verbale sprk. Barnehagen m gi rom for barns ulike perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas.. Rp 2006 s 13/14

  25. Sigurd Aukland 2006

  26. Sigurd Aukland 2006 Sterke omrder? Omrder arbeide videre med? I barnehagen? Hjemme? Evalueres nr?

  27. Sigurd Aukland 2006

  28. Sigurd Aukland 2006 Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med sttte og fremme enkeltbarns og barnehagegruppens sosial ferdigheter. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen vremte til barns lring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er ndvendig for skape et varmt og inkluderende sosialt milj. Anerkjennelse og stttende relasjoner er grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Rp s 28/28

  29. Sigurd Aukland 2006 Personlig kompetanse (vremte, tankesett, verdier holdninger) Faglig kompetanse (ped., psyk, og fagkunnskap) Didaktisk kompetanse (planlegge, gjennomfre og vurdere) Sosial kompetanse Endrings- og utviklingskompetanse Yrkesetisk kompetanse

  30. Sigurd Aukland 2006 Evy Endring Sara Stabil Gro Grubler Svein Sutrer Unni Uengasjert Silje Striker

  31. Sigurd Aukland 2006 Brostrom & Tyssen (1996): Kvalitet i bhg er koplet til barnas livskvalitet - det gode liv i barnehagen. Kvalitet er ha utviklingsmuligheter, glede, kreativitet, deltakelse, engasjement og imtekommenhet. Laevers (1994): Kvalitet er well-being (at de fler seg vel) og involvement (at de er engasjerte) - noe som ikke kommer fra barnet, men fra barnehagens tilbud Johansson (1995): Kvalitet avhenger av de voksnes bevissthet og tillit Wennstrm (1999): Kvalitet er nr barn og/eller voksne kan skape mening og sammenhenger, nr de opplever glede, trivsel, stolthet, dialog, engasjement, forstelse, innsikt, delaktighet, stabilitet og fleksibilitet.

  32. Sigurd Aukland 2006 Barna skal mte et kompetent personale som evner skape gode relasjoner og godt samspill mellom barn og voksne Dokumenter barnehagens plan for rekruttere og beholde flest mulig pedagoger med hyskole utdanning Vis til barnehagens plan for kompetanseutvikling

  33. Sigurd Aukland 2006 Bringe/hente Leik inne Rydding Samling Spising Hvile/sove Toalett Pkledning/avkledning Leik ute

  34. Sigurd Aukland 2006 Pedagogisk leder har ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnehagegruppen han/hun har ansvaret for. Styrer og pedagogisk leder har ansvar for at barnehagens ml og rammer er klarlagt for personalet, at det utvikles en felles forstelse for mlene blant medarbeiderne og for at foreldrene fr god og tilstrekkelig informasjon om barnehagens virksomhet. Det br legges til rette for bredest mulig medvirking fra barn, foreldre, barnehagens personale og eiere i planlegging, dokumentasjon og vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet.

  35. Sigurd Aukland 2006