slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene. HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har implementert rammeplanen innen desember 2009. DELMÅL 1. Personalet har kompetanse på rammeplanen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene' - yana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
barnehagene i b rum satsningsomr de 2006 2009 implementere rammeplanen i alle barnehagene
Barnehagene i Bærum:Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene

HOVEDMÅL

Alle barnehagene i Bærum har implementert rammeplanen innen desember 2009.

DELMÅL

1. Personalet har kompetanse på rammeplanen.

2. Alle barnehager har en årsplan som viser at loven og

rammeplanen er implementert.

3. Det er utviklet sentrale og lokale prosjekter som bidrar til

implementering av rammeplanen.

4. Barn, foreldre og personale skal delta.

satsningsomr der b rum 2007 2008
Satsningsområder Bærum: 2007-2008

Implementering av rammeplan

 • Plan for kompetanseutvikling (Statens strategiplan 2007 - 2010):
  • Pedagogisk ledelse
  • Barns medvirkning
  • Språkmiljø og språkstimulering
  • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
 • Antall, rom og form
 • IKT
 • Helhetlig opplæring

Læringssyn og barnesyn

slide9

KOMPETANSEUTVIKLING

Hva som er gitt av kurstilbud/foredrag2007-08

slide10

KOMPETANSEUTVIKLING

Videreutdanning

KOMPED (PUB)

Pedagogisk veiledning

Småbarnspedagogikk/Barnehagepedagogikk

slide11

Prosjekter/utviklingsarbeider i barnehagene som får kompetansemidler fra Barnehagekontoret

erfaringsl ring
ERFARINGSLÆRING

Dele kompetanse

Fremlegg på styrermøter

Kurs/foredag

Nettverksgrupper

forslag til satsingsomr der 2008 09
Forslag til satsingsområder 2008-09

Fortsatt: Implementering av rammeplan

 • IKT og bruk av digitale verktøy i arbeidet med barna
 • Helhetlig opplæring (HOL)
 • Progresjon i arbeidet med fagområdene
 • Pedagogisk ledelse – barnehagen en lærende organisasjon
 • Barns medvirkning
 • Språkmiljø og språkstimulering
prosjekter initiert av barnehagekontoret
Prosjekterinitiert av Barnehagekontoret
 • Etikk i dokumentasjonsarbeidet – er i gang
 • Skapende læring - ”Den kulturelle barnehagesekken” - ?
 • Likestillingsarbeid ?
 • Tverrfaglig samarbeid – blir satt i gang
 • Evaluering av plan for kvalitetsutvikling – skal settes i gang

Handlingsplan for mer likestilling i skole og barnehage

vurdering av visjon verdier og innhold revitalisering revidering avvikling noe nytt

Evaluering av ”Kvalitetspermen”

Vurdering av visjon, verdier og innhold - revitalisering?- revidering?- avvikling?- noe nytt?
 • Arbeidsgruppe som foreslår hvordan vi skal arbeide med prosessen – høst 2008
 • Nettverksarbeid - prosess fra januar 2009
 • Ferdig: Høst 2009 eller vår 2010
styrerm tene 2008 09
Styrermøtene 2008-09

Tema

 • Ressurser til ekstrahjelp
 • Vold i nære relasjoner?
forslag til tilsyn p kvalitetsutvikling 2008 09
Forslag til tilsyn på kvalitetsutvikling 2008-09

Implementering av rammeplan (føringer 2008-09)

 • Kompetanseutviklingsplan
 • Progresjon i arbeidet med fagområdene,
  • bruke årsplanmal som hjelpemiddel
rsplanen skal inneholde
Årsplanen skal inneholde:

Fra presentasjon på styrermøte april 2006:

 • Informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring
 • Informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes.
 • Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet. Her må også progresjon tydeliggjøres
 • Hvordan vurderingen skal gjennomføres må nedfelles i årsplanen:
   • Hvilken hensikt?
   • Hva skal vurderes?
   • Hvem skal delta? Hvordan og når skal de delta?
  • Resultatene av vurderingen bør legges til grunn for arbeidet med neste årsplan.
 • Markering av lokale kulturbegivenheter bør nedfelles.
 • Planer for overgang fra barnehage til skole.
 • Konkretisere arbeidet med å legge til rette arbeidet for barns medvirkning
 • Foreldrene må gis mulighet til å delta aktivt i planleggingen av barnehagens innhold.
progresjon
Progresjon

Kapittel 3: Fagområdene

 • ”Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barn og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også progresjon tydeliggjøres.” s.33

Kapittel 4 Planlegging, dokumentasjon og vurdering

 • ”Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Den enkelte barnehage avgjør i hvilken grad det i tillegg bør utformes planer for kortere perioder. Barnehagen kan også ha behov for en langtidsplanfor å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet.” s. 47
nettverksdiskusjoner
Nettverksdiskusjoner

Fag og kompetansegruppen ønsker tilbakemeldinger / torunn.stornes@baerum.kommune.no

slide24

Søknad om kompetansemidler 2008

 • Satsingsområder for barnehagen i Bærum kommune:
  • Pedagogisk ledelse
  • Barns medvirkning
  • Samarbeid barnehage - skole
  • Språkmiljø og språkstimulering
  • Antall, rom og form
  • IKT
 • Mer informasjon kan fås ved å kontakte Barnehagekontoret
 • (lisbeth.bjerke@baerum.kommune.no, tlf: 67504579)
 • Søknad fra
 • Barnehage:
 • Eier:
 • Styrer/kontaktperson:
 • Email:
 • Tlf:

Internett:

www.Baerum.kommmune/ Barnehage

Kvalitetsutvikling

*Legg ved prosjektbeskrivelse. Se mal