AİLE HEKİMLİĞİ
Download
1 / 36

Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 01 Ekim 2009 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Erzurum - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AİLE HEKİMLİĞİ En eski hekimlik – Yeni bir uzmanlık. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 01 Ekim 2009 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Erzurum. 0535 7140843 zekeriya.akturk@gmail.com http://aile.atauni.edu.tr. Hedefler. Aile hekimliğiyle ilgili kavramları açıklayabilmek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 01 Ekim 2009 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Erzurum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Do dr zekeriya akt rk 01 ekim 2009 atat rk niversitesi t p fak ltesi erzurum

AİLE HEKİMLİĞİ

En eski hekimlik – Yeni bir uzmanlık

Doç. Dr. Zekeriya Aktürk

01 Ekim 2009

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erzurum

0535 7140843

zekeriya.akturk@gmail.com

http://aile.atauni.edu.tr


Hedefler

Hedefler

 • Aile hekimliğiyle ilgili kavramları açıklayabilmek

 • Aile hekimliğini tanımlayabilmek

 • Aile hekimliğinin temel özelliklerini sayabilmek

 • Aile hekimliğinin kısa tarihçesini açıklayabilmek


Nce kavramlar

Önce kavramlar

 • Genel pratisyenGeneral practitioner

 • Aile hekimiFamily physician

 • Aile hekimliğiFM/GP

 • Aile doktoruFamily doctor

 • İlk başvuru hekimiFirst contact physician

 • Kapsamlı bakımComprehensive care

 • Birinci basamakPrimary care


Do dr zekeriya akt rk 01 ekim 2009 atat rk niversitesi t p fak ltesi erzurum

Bu bölgeyi tanıdınız mı?

Coğrafya bilgilerimizi hatırlayalım.

Dikkatle bakınız!


Tarihten beri var olan iki yakla m

Tarihten beri var olan iki yaklaşım

 • Natural (doğal)

  • Kos Ekolü

   • Generalist (MÖ 460-377)

 • Conventional (geleneksel)

  • Knidos Ekolü

   • Organ ve dokular (specialist)


Leuwenhorst tan m 1974

Leuwenhorst tanımı (1974)

 • Genel pratisyen, yaş cins ve rahatsızlık ayırımı yapmaksızın bireylere, ailelere ve bir sağlık birimine bağlı nüfusa kişisel ve sürekli birinci basamak sağlık hizmeti sunan tıp fakültesi mezunudur. Onu farklı kılan bu işlevleri sentez edişidir. Muayenehane, ev, klinik, ya da hastanede hizmet sunar.


Wonca tan m 2002

Wonca tanımı (2002)

 • Aile Hekimi, kendine özgü eğitim içeriği, araştırması, kanıt temeli ve klinik uygulaması olan akademik ve bilimsel bir disiplin ve birinci basamak yönelimli klinik bir uzmanlıktır.

  European definition of GP/FM, WONCA 2002


Aile hekimli i ayr bir disiplin midir

Aile hekimliği ayrı bir disiplin midir?

 • “Dahiliye + Çocuk + KD + Psikiyatri + Acil = aile hekimliği” denklemi doğru mudur?

 • Rotasyonlardan aldığı bilgiler çıkıldığında geriye ne kalır?


Aile hekimli inin esas bile enleri

Aile hekimliğinin esas bileşenleri

 • Bakıma ulaşım

 • Bakımın sürekliliği

 • Kapsamlı bakım

 • Bakımın koordinasyonu

 • Ortama uygun bakım

Saultz 2001


Aile hekimi filmin bir karesine de il tamam na bakar

Aile hekimi, filmin bir karesine değil, tamamına bakar!


Gp uzman oran abd

GP/uzman oranı: ABD


Ah ne ra bet neden azald

AH’ne Rağbet Neden Azaldı?

 • Yeterince kazanamıyor

 • Saygınlığı yok

 • Okulda anlatılmıyor

 • Uygulama şartları iyi değil

 • Siyasi yatırım için uygun değil


Flexner in yan lg s

Flexner’in yanılgısı

 • “İyi hekimlik uzmanlaşmaktır”

 • “Genel tababet kötü hekimlik demektir”


Do dr zekeriya akt rk 01 ekim 2009 atat rk niversitesi t p fak ltesi erzurum

Oysa…

 • Aile hekimi tıbbın tamamından anlar. Nadir görülen hastalıkları tanıyabilir.

 • Sık görülen hastalıkları en iyi GP bilir.

 • Branşlaşma belirsizliği önlemez; sadece problemi çevreden izole eder. Bu ise resmin tamamını kaybetmemize neden olur.

 • Bilim ilerledikçe bilgi artar ama bilgi yükü azalır.

 • Tıbbi hatalar bilgi değil ilgi eksikliğinden olmaktadır


Flexner 1930

Flexner 1930

 • “Korkarım ki, bilimsel tıbbın hızlı gelişmesi bize eski nesil hekimlerin geniş kültürleri ve kapsamlı hizmetlerine mal olmaktadır!”


Abd 1960 l y llar

ABD 1960’lı yıllar

 • GP’lerin %35’i kötü uygulama yapıyor

 • Tıp ve teknoloji gelişmiş ama hastalar memnun değil

 • Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim arasında bağ yok

 • Eğitim-beceri-hizmet arasındaki ilişkiler belirsiz

 • İhtisas rutin

 • Koruyucu hekimliğe yeterli ilgi yok

 • Şehirleşme artmış


A r uzmanla man n sonu lar

Aşırı uzmanlaşmanın sonuçları

 • Fragmentasyon

 • Uzmanlar arasında koordinasyon problemi

 • Kapsamlı bakım sunamama

 • Sürekli bakım sunamama

 • Tıp eğitiminde zorluklar


Aile hekimi olmazsa

Aile hekimi olmazsa…

 • Hastane ve acil servislere başvuru artıyor

 • Branş uzmanları esas görevlerini yapamıyor

 • Koruyucu hekimlik uygulanamıyor

 • Ekonomik sonuçlar

 • Hastalar sahipsiz

  • kendileri karar veriyor

  • Eczacı, arkadaş…

  • Kendi kendine tedavi

  • Alternatif iyileştiriciler


Millis raporundan 1962

Millis Raporundan (1962)

 • “Bir ülser hastası cerraha, psikiyatriste veya eczaneye ihtiyaç duyabilir. Hepsinden anlayan bir doktor gerek. Hastayı diğerlerinden anlamayan birine mahkum edemeyiz!”


Alma ata 1978 herkese sa l k

Alma Ata 1978 “Herkese Sağlık”

 • Temel Sağlık Hizmetleri: bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından kabul görecek şekilde ve onların tam katılımı sağlanarak devlet ve toplumca karşılanabilir bir bedel karşılığında verilen sağlık hizmetleridir.


Toplumun gereksinmelerini g zeten bir sa l k hizmeti ve t p e itimi sistemi olu turmak in neriler

“Toplumun Gereksinmelerini Gözeten Bir Sağlık Hizmeti ve Tıp Eğitimi Sistemi Oluşturmak İçin Öneriler”

 • Aile Hekimliği bir disiplin olarak tanımlanmalıdır.

 • Temel tıp eğitimi, sonraki uzmanlık eğitimi için uygun bir temel sağlamalıdır.

 • Aile Hekimliği disiplini her tıp okulunda öğretilmeli ve aile hekimi/dal uzmanı dengesi kurulmalıdır.

 • Her ülkede aile hekimliği mezuniyet sonrası uzmanlık eğitim programları oluşturulmalıdır.

  WHO-WONCA Joint Conference Ontario, 1994


Do dr zekeriya akt rk 01 ekim 2009 atat rk niversitesi t p fak ltesi erzurum

 • Evrensel nitelikte ulaşılabilirliği olan, aile ve toplum yönelimli, altyapı, personel ve hizmet sunum standartları bakımından güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmetleri, sistemin merkezinde yer almalı,

  World Health Declaration, WHO, 1998


Do dr zekeriya akt rk 01 ekim 2009 atat rk niversitesi t p fak ltesi erzurum

 • Birinci basamak hizmetler, esnek, ihtiyaçlara yanıt veren bir hastane sistemi tarafından desteklenmelidir

 • Hizmet sunum basamakları arasında entegrasyon sağlanmaldır

 • Çağdaş koşullara uygun ve basamaklar arası geri bildirim sistemi içeren sevk zinciri hayata geçirilmeldir

  World Health Declaration, WHO, 1998


Do dr zekeriya akt rk 01 ekim 2009 atat rk niversitesi t p fak ltesi erzurum

 • Sağlık hizmetleri her aşamada bilimsel kanıtlara dayalı olarak yürütülmelidir

 • Sağlık hizmetleri iyi kalitede ve maddi olarak karşılanabilir bir biçimde sunulmalı,

 • Sağlık hizmetleri uygun bir teknoloji ve enformasyon sistemine sahip olmalı

 • Sağlık hizmetleri sürdürülebilir nitelikte finansmana sahip olmalı

World Health Declaration, WHO, 1998


Do dr zekeriya akt rk 01 ekim 2009 atat rk niversitesi t p fak ltesi erzurum

 • İhtiyaç

  • Kişileri ve aileleri, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak ele alan, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın kesintisiz ve bütüncül sağlık hizmet sunabilen bir hekim

 • Çözüm

  • Aile hekimliği


Kilometre ta lar

Kilometre Taşları

 • Peabody 1923

 • College of General Practitioners 1952

 • Willard Komisyon raporu 1966

 • Millis Raporu 1966

 • American Board of Family Practice 1969


T rkiye de ah

Türkiye’de AH

 • 1940: Genel tababet ihtisası

 • 1961: 224 sayılı yasa

 • 1983 Tababet Uzmanlık Tüzüğü

 • 1985 Eğitim hastanelerinde AH

 • 1988 AHUD, 1990 TAHUD

 • 1993 YÖK kararı

 • İlk anabilim dalları:

  • Edirne, Eskişehir, Adana, Kocaeli

 • 2004 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi


T rkiye de

Türkiye’de

 • 1993: İlk ulusal kongre (İstanbul)

  • 7. kongre 2006 İzmir

 • 2001: İlk aile hekimliği günleri (Edirne)

  • 3. aile hekimliği günleri 2005 Aydın

 • 1997: Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

  • 3 ayda bir

 • 2003: TR Wonca’ya tam üye

 • 2005: TR Wonca Dünya konseyinde temsil edildi

 • 2008: Avrupa aile hekimliği kongresi Türkiye’de


Say lar

Sayılar

 • ABD 2000

  • 60212 aile hekimi

  • 300 milyon nüfus

  • 1 aile hekimi/5000 kişi

 • TR 2009

  • 2500 aile hekimi

  • 70 milyon nüfus


Sa l kta d n m projesi

Sağlıkta dönüşüm projesi

http://www.worldbank.org.tr/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYEXTN/0,,contentMDK:20274795~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:361712,00.html


Kar t r lmamas gereken iki kavram

Karıştırılmaması gereken iki kavram

 • Aile hekimliği uzmanlığı

 • Aile hekimliği sistemi


Aile sa l merkezi

Aile sağlığı merkezi


Toplum sa l merkezi

Toplum sağlığı merkezi


ad
 • Login