instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie. 60 lat betonu komórkowego w Polsce. Genowefa Zapotoczna-Sytek. Kraków, 1 marzec 2011. Plan prezentacji:. Wprowadzenie Trudne początki Dynamiczny rozwój - rozwiązania wytwórni - asortyment wyrobów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie' - zwi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
instytut ceramiki i materia w budowlanych centrum bada beton w cebet w warszawie

Instytut Ceramiki i Materiałów BudowlanychCentrum Badań Betonów CEBET w Warszawie

60 lat betonu komórkowegow Polsce

Genowefa Zapotoczna-Sytek

Kraków, 1 marzec 2011

slide2

Plan prezentacji:

 • Wprowadzenie
 • Trudne początki
 • Dynamiczny rozwój
 • - rozwiązania wytwórni
 • - asortyment wyrobów
 • Nowa generacja wyrobów
 • Co w najbliższej przyszłości?
 • Podsumowanie
slide3

Wprowadzenie

Rok 1951 - wprowadzenie betonu komórkowego na rynek budowlany w Polsce

Obecnie - około 40% ścian z betonu komórkowego

slide4

Wprowadzenie

 • Słuszność decyzji
 • Czy podążono za postępem w tej dziedzinie?
 • Zasadność dalszego rozwojujakie kierunki rozwoju?
trudne pocz tki
Trudnepoczątki
 • Zakup szwedzkich licencji i częściowego wyposażenia dwóch zakładów doświadczalnych
 • Uruchomienie zakładów pilotujących (Reda – Ytong, Aleksandrów Kujawski - Siporex)
 • Krajowa baza surowcowa nie w pełni odpowiadała wymogom metod technologicznych zakupionych licencji
trudne pocz tki i sukces
Trudne początkii sukces
 • Wysiłki polskich specjalistów nad dostosowaniem technologii produkcji do krajowych możliwości surowcowych
 • Opracowanie 4 własnych oryginalnych metod wytwarzania ABK przy współpracy specjalistów ds. cementu i wapna.

Wykorzystanie surowców odpadowych

Kolebka prac – Centralne Laboratorium Lekkich

Tworzyw, przemianowane w 1971 r. w COBR PB –

CEBET, obecnie w strukturze Instytutu Ceramiki i

Materiałów Budowlanych – Centrum Badań Betonów

CEBET

dynamiczny rozw j

Rozwiązanie umów licencyjnych

 • Dynamiczny rozwój wg własnych metod technologicznych i systemów zamaszynowania – kolejne generacje wytwórni;
 • projektowanie – Biprodex
 • maszyny i urządzenia – ZREMB
 • Polska szkoła betonu komórkowego
 • Polska eksporterem 36 wytwórni ABK (pod klucz)

Dynamiczny rozwój

dynamiczny rozw j rozwi zania wytw rni

Dynamiczny rozwójRozwiązania wytwórni

- Pierwsza wytwórnia betonu komórkowego w Redzie

slide10

Dynamiczny rozwój

- Kolejne wytwórnie

(formy h=24 cm, długość 600 cm, krajalnice szpilkowe)

slide11

Dynamiczny rozwój

- 13 wytwórni (1964-1971 r.) typu Reda

(formy h=60 cm, długość 300 cm, krajalnice posuwisto

zwrotne)

slide12

Dynamiczny rozwój

- 4 wytwórnie typu Puławy

(formy h=600 cm, długość 600 cm, krajalnica KRG,

szeroki asortyment wyrobów)

slide13

Dynamiczny rozwój

- Wytwórnie po generalnej modernizacji

lata siedemdziesi te i osiemdziesi te

Dynamiczny rozwój

Asortyment wyrobów

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte

slide17

Spadek produkcji (1990-1992)

Nie przerwano prac badawczych

kierunkujących dalszy rozwój ABK

slide19

Nowa generacja wyrobów

- Unowocześnienie węzłów produkcyjnych;

wspólne finansowanie prac przez wytwórnie zrzeszone w Stowarzyszeniu Producentów Betonów

slide22

Nowa generacja wyrobów

- Duża dokładność wymiarowa od ±1,0 do ±1,5 mm

slide32

Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów murowych o kształtach regularnych (w milimetrach)

nowa generacja wyrob w
Nowa generacja wyrobów

- Badanie wyrobów: zaplecze badawcze,

wytwórnie betonów komórkowych, ITB

- Wynik : Wyroby nie ustępują producentom firm zachodnioeuropejskim.

Przy stosowaniu nowych technik łączenia w murze na cienkie spoiny lub ciepłe zaprawy – realizacje obiektów spełniających zaostrzone wymagania ochrony cieplnej budynków

wiatowy kryzys w latach 2008 2009
Światowy kryzys w latach 2008 - 2009

- Spadek produkcji w wielu dziedzinach gospodarki

- Spadek produkcji ABK o 11,1% i 20% w stosunku

do największej produkcji osiągniętej w 2007 r.

(5,55 mln m3)

produkcja abk w europie w 2008 roku
Produkcja ABK w Europie w 2008 roku

16,7 mln m3

Produkcja ABK na świecie

ok. 40 mln m3 – udział Polski ok. 10%

produkcja abk w europie w 2009 roku 16 3 mln m 3
Produkcja ABK w Europie w 2009 roku - 16,3 mln m3

Produkcja ABK na świecie

ok. 40 mln m3 – udział Polski ok. 10%

slide41

Zużycie surowców i energii w produkcji ABK i innych materiałów budowlanych (wg. D.Humsa i autorki)

slide42

Uproszczona cyrkulacja surowca i energii przy produkcji autoklawizowanegobetonu komórkowego o gęstości w stanie suchym 500 kg/m3 (wg D.Humsa i G. Zapotocznej-Sytek

wsp czesne technologie wytwarzania abk
WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA ABK
 • nieuciążliwe dla otoczenia
 • zużycie surowców odpadowych
 • bezodpadowy proces technologiczny
 • niskie zużycie energii i surowców w porównaniu z procesami wytwarzania innych materiałów
slide44

Zużycie energii do produkcji i zastosowania betonu komórkowego i cegły poryzowanej

wg D. Hums

w a ciwo ci cieplne i zu ycie energii w obiektach
Właściwości cieplne i zużycie energii w obiektach

Charakterystycznie niska przewodność cieplna ABK wpływa znacząco na oszczędność energii potrzebnej na ogrzewanie budynków i powoduje redukcję emisji CO2 do atmosfery.

Ściany jednowarstowe

U= 0,22-0,35 W/(m2*K)dla przegrody grubości 40-42 cm

U= 0,25-0,41 W/(m2*K)dla przegrody grubości 36-36,5 cm

bezpiecze stwo po arowe
Bezpieczeństwo pożarowe
 • Beton komórkowy jest materiałem niepalnym – klasyfikuje się go

w Euroklasie A1. Podczas pożaru nie występuje ryzyko rozgorzenia, jak również płonących kropli (klasa d0).

inne zalety stosowania abk
Inne zalety stosowania ABK
 • Lekkość elementów – mniejsze zużycie paliwa przy transporcie, a więc mniejsza emisja spalin do atmosfery. Usprawnienie procesu realizacji obiektu i minimalizacja zużycia energii przy montażu.
 • Dokładne wymiary elementów – oszczędność

w zużyciu materiałów do łączenia i wykończenia

 • Łatwość rozbudowy obiektów
 • Łatwość rozbiórki – ponowne użycie w procesie produkcyjnym, do budowy dróg, wypełnień wyrobisk
slide49

Podsumowanie

 • O rozwoju ABK w Polsce zadecydował ogromny deficyt materiałów budowlanych niezbędnych do odbudowy kraju po stratach wojennych i wyjątkowo korzystne jego właściwości jako materiału izolacyjno-konstrukcyjnego
 • Kolejno realizowane wytwórnie w kraju były coraz nowocześniejsze, a ich poziom był zbliżony lub odpowiadający poziomowi światowemu.
 • Eksport 36 wytwórni pod klucz.
 • Zastój w końcu lat 80-tych.
slide50

W połowie lat 90-tych wytwórnie rozpoczęły kontynuowaną obecnie produkcję nowej generacji wyrobów zarówno pod względem tolerancji, wyglądu zewnętrznego jak i cech użytkowych.

 • Zasadny jest dalszy rozwój ABK z uwagi na jego zalety techniczne i popyt, ale i fakt iż proces jego wytwarzania i stosowalnictwo wpisują się w wymagania zrównoważonego rozwoju.
 • Wyroby z ABK mogą być z powodzeniem stosowane zarówno do realizacji domów energooszczędnych jak i pasywnych.

Podsumowanie

slide51

Podsumowanie

 • Co należy uwzględnić w dalszym rozwoju:
 • Zwiększenie udziału lekkich i bardzo lekkich betonów m.in. do ocieplania obiektów
 • Prowadzenie prac nad zmniejszeniem zużycia energii w procesie wytwarzania ABK
 • Powrót do produkcji prefabrykatów zbrojonych z ABK
 • Szerokie rozpowszechnianie najlepszych rozwiązań w zakresie stosowalnictwa ABK wśród projektantów, inwestorów
 • Kontynuowanie prac badawczych nad nowymi surowcami w świetle zmieniającej się sytuacji w kraju (m.in. nad popiołami nowej generacji,zastosowaniem cementów wieloskładnikowych).
 • Zabezpieczenie wysokokwalifikowanej kadry.
slide52

Szanowni Państwo

Zapraszamy do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji na temat Autoklawizowanego Betonu Komórkowego

Bydgoszcz 15 – 16 września 2011 r.

http://www.stow-bet.com.pl

ad