UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE - PowerPoint PPT Presentation

Upis u enika u srednje kole
Download
1 / 27

 • 220 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE. Biljana Manin, OŠ Trnsko. Važnost izbora prvoga zanimanja. 1. Koliko učenik poznaje sebe Maštanje Sposobnosti Motivacija Zdravlje 2. Mogućnosti zapošljavanja. Redovni učenici se upisuju u prvi razred srednje škole nakon završene osnovne škole.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Upis u enika u srednje kole

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE

Biljana Manin, OŠ Trnsko


Va nost izbora prvoga zanimanja

Važnost izbora prvoga zanimanja

1. Koliko učenik poznaje sebe

 • Maštanje

 • Sposobnosti

 • Motivacija

 • Zdravlje

  2. Mogućnosti zapošljavanja


Redovni u enici se upisuju u prvi razred srednje kole nakon zavr ene osnovne kole

Redovni učenici se upisuju u prvi razred srednje škole nakon završene osnovne škole


U enici mogu upisati

Učenici mogu upisati:

 • Gimnazija: – opća

  - jezična

  - klasična

  - prirodoslovno- matematička i prirodoslovna

 • Umjetničke (likovne, glazbene i plesne škole) –provjeravaju se sklonosti i sposobnosti za upis

 • Tehničke i srodne četverogodišnje strukovne škole

 • Industrijske i srodne trogodišnje strukovne škole

 • Obrtničke škole


Uspjeh u prethodnom kolovanju kao kriterij izbora kandidata za upis u srednju kolu

Uspjeh u prethodnom školovanju kao kriterij izbora kandidata za upis u srednju školu

 • Uspjeh iz OŠ utvrđuje se na osnovi:

  • Ocjena općeg uspjeha u 7. i 8. razredu

  • Ocjena iz nastavnih predmeta u 7. i 8. razredu koji su važni za nastavak školovanja u pojedinim srednjim školama( 5 predmeta za upis u gimnazije i četverogodišnje strukovne škole, 4 predmeta za upis u trogodišnje škole)

  • Ukupan broj bodova za upis = zbroj ocjena iz 7. i 8. razreda iz općeg uspjeha i predmeta važnih za nastavak školovanja


U enje stranog jezika u o

Učenje stranog jezika u OŠ

 • Ukoliko je učenik od 5. do 8. razreda OŠ učio 2 ili više stranih jezika, boduje se 1. jezik, odnosno jezik s boljom ocjenom

 • To dokazuje svjedodžbama viših razreda OŠ


Vrednovanje posebnih rezultata u prethodnom kolovanju

Vrednovanje posebnih rezultata u prethodnom školovanju

 • Vrednovanje rezultata natjecanja

  • Natjecanja u znanju i vještinama u nekom od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis i nastavak obrazovanja

  • Natjecanja pod nadzorom stručnih povjerenstava koje je potvrdilo Ministarstvo ili Zavod za školstvo

  • Županijsko natjecanje - 1. mjesto 3 boda, 2. mjesto 2 boda, 3. mjesto 1 bod

  • Državno ili međunarodno natjecanje - 1., 2. i 3. mjesto - izravan upis za pojedince; kao članovi skupine do 3 učenika - 3 dodatna boda, od 3 - 6 učenika - 2 boda i od 6 - 10 učenika - 1 bod; pojedinci koji su osvojili 4. i 5. mjesto – 5 bodova, 6. i 7. mjesto - 3 boda, a svi ostali dobivaju 2 boda

  • Lidrano se priznaje za hrvatski jezik umjesto tog predmeta

  • Natjecanje za likovni rad boduje se za likovnu kulturu

  • Boduje se najpovoljniji rezultat

  • Priložiti dokument o plasmanu na natjecanju


Vrednovanje rezultata koje su u enici postigli na natjecanjima k

Vrednovanje rezultata koje su učenici postigli na natjecanjima ŠŠK

 • Učenici koji su se kao pojedinci ili članovi ekipe plasirali na državno ili međunarodno natjecanje – 1 bod, 1. mjesto – 4 boda, 2. mjesto- 3 bod, 3. mjesto – 2 boda

 • Učenike koje je kategorizirao HOO od 1. – 4. kategorije -2 boda

 • Pravo na dodatne bodove pripada učeniku za upis za sve srednje škole

 • Boduje se najpovoljniji rezultat

 • Priložiti odgovarajuća uvjerenja s natjecanja


Upis ucenika u srednje kole

 • Vrednovanje ostalih iznimnih rezultata iz prethodnog školovanja

  • Učenici koji su završili najmanje 4 razreda glazbene ili plesna škole – 2 boda

  • Učenici koji su u OŠ učili 4 školske godine 2 ili više stranih jezika – 2 boda za upis u jezičnu gimnaziju

  • To se dokazuje svjedodžbama


Vrednovanje rezultata u enja u ote anim uvjetima prethodnog kolovanja

Vrednovanje rezultata učenja u otežanim uvjetima prethodnog školovanja

 • Upis učenika povratnika iz iseljeništva i povratnika sa školovanja u inozemstvu

  • Izravno se upisuju u srednju školu

  • Učenici koji su se najmanje 2 od zadnje 4 godine školovali u inozemstvu (čiji su roditelji radili u hrvatskim državnim predstavništvima)

  • Učenici povratnici koji su se školovali u inozemstvu najmanje 4 od 6 zadnjih razreda ili zadnja 3 razreda (ako je to bilo nužno iz socio-ekonomskih razloga)


Upis ucenika u srednje kole

 • Upis učenika temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

  • Izravan upis pod uvjetom da prijeđu bodovni prag imaju(osim u programe za koje se provjeravaju sposobnosti):

 • Djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih

 • Djeca civilni invalidi rata

 • Djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata – I. skupina

 • Djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

  e) Djeca 100 %-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz I. skupine


Upis ucenika u srednje kole

 • Upis učenika s težim zdravstvenim teškoćama mogu se upisati s manjim brojem bodova (do 10 % od bodova najniže rangiranog kandidata)

  Potrebni dokumenti:

  • Mišljenje službe profesionalnog usmjeravanja

  • Zdravstveni list od ovlaštenog liječnika

  • Medicinsku specijalističku dokumentaciju


Upis ucenika u srednje kole

 • Upis učenika koji žive u teškim životnim uvjetima

  • Mogu imati do 10% manje bodova od zadnjeg upisanoga

  • Djeca koja žive u teškim životnim uvjetima i djeca hrvatskih branitelja koja žive u posebnim uvjetima

  • Za ostvarenje prednosti potrebno je napisati zamolbu ravnatelju SŠ, priložiti odgovarajući dokument kojim dokazuje smetnje


Upis ucenika u srednje kole

 • Upis učenika s teškoćama u razvoju u prilagođene ili posebne programe obrazovanja

  • Učenici koji su završili OŠ po prilagođenom programu ili individualiziranom postupku imaju pravo na izravan upis u prilagođene programe srednjeg obrazovanja, a mogu se izravno upisati i u redovne programe ako prilagođeni program nemaju iz nastavnih predmeta važnih za nastavak školovanja u toj struci, ili imaju pravo na izravan upis u posebne odjele

  • Roditelj se treba javiti pedagogu zbog upućivanja u službu za profesionalnu orijentaciju


Upis ucenika u srednje kole

 • Upis učenika na osnovi Nacionalnog programa za Rome

  • Mogu imati do 10% manje bodova od bodovnog praga


Utvr ivanje ukupnog rezultata vrednovanja znanja sklonosti i sposobnosti za pojedina programe

Utvrđivanje ukupnog rezultata vrednovanja znanja, sklonosti i sposobnosti za pojedina programe

 • Najniži broj bodova potrebnih za upis u pojedine programe obrazovanja je:

  46 bodova za gimnazije

  40 boda za upis u ekonomske, upravne, komercijalne i administrativne škole

  36 bodova za upis u ostale četverogodišnje škole

  za upis u trogodišnje programe nema bodovnog praga


Postupci

Postupci

 • Natječaj za upis učenika objavljuje se početkom lipnja u dnevnom tisku

 • Postoje 3 upisna roka (krajem lipnja, početkom srpnja, krajem kolovoza)

 • U svakom upisnom roku učenik se može prijaviti za upis samo u jednu školu, i to u jedan do tri programa u istoj školi

 • Na natječaj za upis učenik prilaže:

  • Prijavnica na natječaj

  • Rodni list

  • Domovnicu

  • Svjedodžba 7. i 8. razreda OŠ

  • Odgovarajuće dokumente kojima dokazuje pravo na ostvarivanje prednosti pri upisu


Zdravstvene kontraindikacije

Zdravstvene kontraindikacije

 • Za upis u pojedina zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije

 • Učenik i roditelj trebaju se savjetovati sa školskim liječnikom

 • Ako se učenik upisuje unatoč znanju o postojanju zdravstvenih kontraindikacija, odgovornost preuzimaju učenik i roditelj


Posebna mjerila za upis u obrtni ka zanimanja

Posebna mjerila za upis u obrtnička zanimanja

 • Izbor učenika temelji se na:

  • Uspjehu u OŠ

  • Zdravstvenoj sposobnosti

  • Sposobnosti za svladavanje praktičnih znanja i vještina

 • Za upis je potrebno: isti dokumenti kao i za ostale škole +

  liječnička svjedodžba medicine rada i ugovor o naukovanju


 • Posebni uvjeti za upis i obrazovanje po posebnim potrebama

  Posebni uvjeti za upis i obrazovanje po posebnim potrebama

  • Roditelji snose troškove školovanja


  Gdje potra iti stru nu pomo

  Gdje potražiti stručnu pomoć?


  Upis ucenika u srednje kole

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJEPODRUČNA SLUŽBA ZAGREBODSJEK PROFESIONALNOG USMJERAVANJE I OBRAZOVANJAZVONIMIROVA 15PROF. DODIG, TEL. 46 99818


  Zavod za zapo ljavanje 5 ra unala s informacijama o 250 zanimanja

  Zavod za zapošljavanje- 5 računala s informacijama o 250 zanimanja


  Centar za profesionalnu orijentaciju andrago kog u ili ta zvonimir amru eva 10 iii tel 4817 230

  CENTAR ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU ANDRAGOŠKOG UČILIŠTA ZVONIMIRAMRUŠEVA 10/III.TEL. 4817 230


  Plavi telefon 4833 888

  PLAVI TELEFON4833 888


  Centar sirius trnjanska cesta 59 a tel 6310 389

  CENTAR SIRIUSTRNJANSKA CESTA 59 ATEL. 6310 389


 • Login