Download

KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE?


Advertisement
/ 71 []
Download Presentation
Comments
finian
From:
|  
(1109) |   (0) |   (0)
Views: 1407 | Added:
Rate Presentation: 3 0
Description:
KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE?. VRSTE SREDNJIH ŠKOLA. STRUKOVNE. GIMNAZIJE Opća Jezična Klasična Prirodoslovno-matematička Prirodoslovna međunarodna. UMJETNIČKE Likovne Glazbene Plesne. TROGODIŠNJE obrtničke industrijske. ČETVEROGODIŠNJE tehničke druge. Što poslije?.
KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE?

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kamo nakon osnovne kole l.jpgSlide 1

KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE?

Vrste srednjih kola l.jpgSlide 2

VRSTE SREDNJIH ŠKOLA

STRUKOVNE

 • GIMNAZIJE

 • Opća

 • Jezična

 • Klasična

 • Prirodoslovno-matematička

 • Prirodoslovna

 • međunarodna

 • UMJETNIČKE

 • Likovne

 • Glazbene

 • Plesne

 • TROGODIŠNJE

 • obrtničke

 • industrijske

 • ČETVEROGODIŠNJE

 • tehničke

 • druge

To poslije l.jpgSlide 3

Što poslije?

Tehničke i druge četverogodišnje škole

umjetničke

Industrijske

Obrtničke

gimnazije

Državna matura

Državna matura

Državna matura

Završni ispit

Pomočnićki ispit

Nastavak obrazovanja

Nastavak obrazovanja

Zaposlenje

Zaposlenje

Bodovni prag za op u gimnaziju l.jpgSlide 4

BODOVNI PRAG(za opću gimnaziju)

Dodatni bodovi natjecanja u znanju boduje se samo jedan najpovoljniji rezultat l.jpgSlide 5

DODATNI BODOVI –natjecanja u znanjuboduje se samo jedan najpovoljniji rezultat

Dodatni bodovi portski rezultati l.jpgSlide 6

DODATNI BODOVI – športski rezultati

Dodatni bodovi ostali rezultati l.jpgSlide 7

DODATNI BODOVI – ostali rezultati

Izravan upis l.jpgSlide 8

IZRAVAN UPIS

 • 1.,2. ili 3. mjesto na državnom ili međunardnom natjecanju iz nekog predmeta koji se traži za upis

 • učenici povratnici iz iseljeništva

 • učenici koji su posljednje dvije godine se školovali u inozemstvu (roditelji iz diplomatskih predstavništva)

  UPISIJU SE POD UVJETOM DA PREĐU BODOVNI PRAG

 • djeca stradalih zatočenih ili nestali hrvatskih branitelja (i civila)

 • djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida domovinskog rata, civilnih invalida 1. skupina (100%)

 • Djeca hrvatski ratni vojni invalidi i civilni invalidi

 • djeca dragovoljaca domovinskog rata (treba potvrda Ministarstva)

 • djeca hrvatskih branitelja i dragovoljaca koja žive u teškim uvjetima mogu zaostajati do 10% u broju bodova i upisati se

 • djeca sa težim zdravstvenim poteškoćama (dokaz mišljenje službe za profesionalno usmjerenje i liječnika šk. medicine)

Natje aj za upis l.jpgSlide 9

NATJEČAJ ZA UPIS

 • natječaj će škole objavit početkom lipnja u tisku (Glas Slavonije), a po mogućnosti i na Internet stranici dodatne obavijesti

 • rokovi – stari - možda se izmjene?

 • ljetni - prvi upisni krug – 1.- 5.7.2008.

  - drugi upisni krug - 8.-10.7.2008.

 • jesenji upisni rok – 25.-28.8.2008.

 • svjedodžbe ćete dobiti 26. ili 30. lipnja 2008. (petak, ponedjeljak)

 • Popravni – 23. i 24. lipnja 2008. (utorak,srijeda)

Potrebni dokumenti l.jpgSlide 10

POTREBNI DOKUMENTI

 • Prijavnica (i upisnica) za natječaj

 • izjavu kojom roditelj školi daje pravo provjere osobnih podataka u Središnjem državnom uredu za upravu.

 • svjedodžbe 7. i 8. razreda (originali i za upis i za predupis)

 • odgovarajući dodatni dokumenti (za dodatne bodove i ostvarivanje nekog od dodatnih prava)

 • prilikom prijave može preslik - prilikom upisa trebaju originali

 • Prijavnica i upisnica se ne plaćaju

Obrtni ke kole l.jpgSlide 11

Obrtničke škole

 • Izbor se temelji na:

 • Uspjehu u OŠ

 • Zdravstvenoj sposobnosti (od medicine rada)

 • Sklopljen ugovor o naukovanju

 • (izravno se upisuju koji imaju sklopljen ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom)

 • Ako je prevelika potražnja provodi se razredbeni postupak (obavijest u natječaju)

 • Prednost tko se javi u obrt kojim se bave roditelji

Dr avna matura l.jpgSlide 12

DRŽAVNA MATURA

 • je ispit koje se provodi na kraju četverogodišnjeg

  obrazovanja te se na valjan i objektivan način provjerava

  znanje i vještine stečeni tijekom obrazovanja

 • pitanja dolaze iz jednog centra pod bar kodom originalno zatvorena

 • polagat će ju učenici gimnazija i svih četverogodišnjih strukovnih škola (i oni koji sve 4. godine prođu s odličnim)

 • bit će dokaz da si završio srednju školu

 • sastojati će se od polaganja obveznih predmeta i polaganja izbornih predmeta (još nisu određeni točno koji su to predmeti)

 • prvu državnu maturu polagati će učenici gimnazije koji će šk. god. 2008./2009. biti 4. razred (a ove godine su 3. razred)

 • idući šk. godine 2009./2010. obavezno će ju polagat i učenici četverogodišnjih strukovnih škola

 • do tada - kao priprema za maturu su nacionalni ispiti - godišnji pismeni ispiti

 • Pitanja na maturi za sada prilagođena učenicima gimnazija – učenici strukovnih škola rade dodatne sate nastave da bi obradili sva pitanja za maturu

Pla anje kolarine l.jpgSlide 13

PLAĆANJE ŠKOLARINE

 • neke škole upisiju i učenike bez obzira na uspjeh uz plaćanje školarine (koje imaju dozvolu ministarstva)

 • gimnazije, ekonomska, upravna, trgovačka, glazbena, plesna - 5.800 kn

 • tehničke, medicinske - 6.000 kn

 • obrtničke, industrijske i sl. 6.500 kn

 • zubarske, likovne, kuharske, sastičari, kozmetičari 7.200 kn

Pla anje dijela kolarine l.jpgSlide 14

PLAĆANJE DIJELA ŠKOLARINE

 • škole mogu za posebne programe i potrebe

  iznad uobičajenih standarda naplaćivati dodatno

  od učenika kako slijedi:

 • gimnazije - dodatni programi na stranom jeziku 400 mjesečno

 • likovne, dizajn, zubotehničar 500 kn godišnje

 • grafički dizajner - 400 kn godišnje

 • medicinski kozmetičar, kozmetičar - 300 kn godišnje

 • farmaceutski, sanitarni i zdravstveno-laboratorijski tehničar 200 kn godišnje

 • medicinska sestra, medicinski tehničar, fizioterapeu, primalja 100 kn godišnje

Zdravstvene kontraindikacije l.jpgSlide 15

ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE

NA SISTEMATSKOM PREGLEDU U 8.R LJIJEČNICA NAGLASILA TKO IMA KAKVE KONTRAINDIKACIJE

TRGOVAČKA ŠKOLA

Deformiteti kostura, govor, sluh, boje

POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA

Bolesti jetre (hepatitis B), alergije, poremećaj vida, poremećaji dišnog sustava

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA

Govor, sluh, deformacije lica

Kuhar – tjelesno zdrav, spretan, zdrave kože, razvijenog vida, okusa i mirisa

TEHNOLOŠKA

Vid na boje, bolesti jetre i bubrega, alergije, teže respiratorne bolesti, bolesti krvotvornih organa

MEDICINSKA

Vid na boje, teže psihičke bolesti, alergije na lijekove, sluh, govor, teže deformacije lokomotornog sustava

 • Laboratorijski tehničari – teže smetnje vida i stereovid

Slide16 l.jpgSlide 16

 • Maser – kontaktni dermatitis, kronične bolesti kože, teži deformitet lokomotornog sustava

 • Kozmetičar – vid na boje, teža oštećenja lokomotornog sustava, alergijske dermatoze, kontaktni dermatitis, palmarna hiperhidroza, varces cruris (obiteljska) epi, dijabetes ovisan o inzulinu, poremećaj glasa i govora

  ELEKTROTEHNIČKA

  Poremećaj vida na boje, strah od visine, sluh, teže psihičke neurološke bolesti (epi), dijabetes, teža oštećenja lokomotornog sustava, alergija na kovine

  VETERINARSKA

  Alergije na životinjsku dlaku, krzno i perje te teža kronična oboljenja imunološkog sustava

Slide17 l.jpgSlide 17

GRAĐEVINSKA I PROMETNA

Opći znanstveni kriteriji, dobra koordinacija pokreta i izrazito dobra opća kondicija

Kontraindikacije su: strah od visine, teža oštećenja vida i sluha, lokomotornog i neurološkog sustava (epi), dijabetes i teže kronične bolesti respiratornih organa

- za promet - pregled učenika prema odgovarajućim pravilnicima iz cestovnog, zračnog i pomorskog prometa

GLAZBENA ŠKOLA

Prema kriterijima za odgovarajući program – talent, svestranost, kreativnost, samodisciplina, nastup pred publikom

Slide18 l.jpgSlide 18

OBRTNIČKA ŠKOLA

Frizer – zdrave noge, alergije, deformiteti ruku i nogu, bolesti kože, smetnje vida

Stolar – manualna spretnost, teža oštećenja vida, sluha, dišnih sustava, neurološkog i lokomotornog sustava, alergije

 • Fotograf, pekar, mesar, autolakirer, obućar – medicina rada

  ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMIJENJENE UMJETNOSTI

  Krojač – alergije, vid, vid na boje

  STROJARSKA TEHNIČKA

  Opći zdrastveni kriteriji, dobra kondicija

  EKONOMSKA I UPRAVNA

  Teže bolesti lokomotornog sustava i teži poremećaji vida i sluha, poremećaji govora, teže bolesti cirkulacijskog sustava

  GIMNAZIJSKI PROGRAM

  Nema pregleda

Tr i te rada l.jpgSlide 19

LAKŠE SE ZAPOŠLJAVAJU

zidar

Tesar

Instalater grijanja i klimatizacije

konobar

slastičar

Kuhar

željezničar

električar

fizioterapeut

TEŠKO SE ZAPOŠLJAVAJU

ekonomski tehničar

Upravni referent

kemijski tehničar

maturant gimanzije

frizer

poljoprivredni tehničari

dizajner odjeće

tehičar cestovnog prometa

TRŽIŠTE RADA

JAKO VAŽNI:

strani jezici, rad na računalu, komunikacijske vještine (rad u timu)

Srednje kole u osijeku 18 l.jpgSlide 20

SREDNJE ŠKOLE U OSIJEKU (18)

 • Elektrotehnička i prometna škola Osijek

 • Strojarska tehnička škola Osijek

 • I. Gimnazija Osijek - opća

 • II. Gimnazija Osijek - jezična

 • III. Gimnazija Osijek - matematička

 • Medicinska škola Osijek

 • Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek

 • Graditeljsko-geodetska škola Osijek

 • Tehnološka škola "Ruđer Bošković" Osijek

 • Ekonomska i upravna škola Osijek

 • Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

 • Obrtnička škola Osijek

 • Trgovačka škola Osijek

 • Škola za tekstil, dizajn i primjenjene umjetnosti Osijek

 • Škola za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek (za slijepe)

 • Glazbena škola Franje Kuhača Osijek

 • Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku

 • "Gaudeamus" Prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti

Upitnik o odabiru zanimanja l.jpgSlide 21

UPITNIK O ODABIRU ZANIMANJA

DJELATNOSTI

Slide22 l.jpgSlide 22

Profesionalno usmjeravanje

Slide23 l.jpgSlide 23

Vodić kroz zanimanja

Slide24 l.jpgSlide 24

Vodić kroz zanimanja

Slide25 l.jpgSlide 25

upitnik

I gimnazija op a upanijska 4 osijek l.jpgSlide 27

I. GIMNAZIJA - OPĆA Županijska 4, Osijek

I gimnazija op a upanijska 4 osijek28 l.jpgSlide 28

I. GIMNAZIJA - OPĆA Županijska 4, Osijek

 • opće znanje u svim predmetima

  OPĆA GIMNAZIJA

 • trajanje: 4 godine

 • broj učenika: 140 (5 odjela)

 • bodovni prag: 50

 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z

  ODJEL ZA SPORTAŠE – (PROGRAM NIJE U SVEZI TZK)

 • trajanje: 4 godine

 • broj učenika: 25 (1 odjela)

 • bodovni prag: 44

 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z

 • potvrda državnog športskog saveza o sportskim postignućima

 • PRIPREMA ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET

Ii gimnazija jezi na k firingera 5 osijek l.jpgSlide 29

II. GIMNAZIJA - JEZIČNA K. Firingera 5, Osijek

Ii gimnazija jezi na k firingera 5 osijek30 l.jpgSlide 30

II. GIMNAZIJA - JEZIČNA K. Firingera 5, Osijek

 • naglasak na stranim jezicima

 • mogućnost učenja njemačkog za stjecanje njemačke jezične diplome (bez plaćanja)

 • mogućnost bilingvalne nastve iz povijesti i zemljopisa (uz plaćanje)

  JEZIČNA GIMNAZIJA

 • trajanje: 4 godine

 • broj učenika:140 (5 odjela)

 • bodovni prag: 50

 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z

 • PRIPREMA ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET

Iii gimnazija matemati ka k firingera 14 osijek l.jpgSlide 31

III. GIMNAZIJA - MATEMATIČKA K. Firingera 14, Osijek

Iii gimnazija matemati ka k firingera 14 osijek32 l.jpgSlide 32

III. GIMNAZIJA - MATEMATIČKAK. Firingera 14, Osijek

 • naglasak na matematici, informatici, fizici

  PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA

 • trajanje: 4 godine

 • broj učenika: 140 (5 odjela)

 • bodovni prag: 50

 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,F,B

 • PRIPREMA ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET posebno tehnički fakulteti prirodoslovni

Isusova ka klasi na gimnazija s pravom javnosti v lisinskog 1 osijek l.jpgSlide 33

ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJAS PRAVOM JAVNOSTI V. Lisinskog 1, Osijek

Isusova ka klasi na gimnazija s pravom javnosti v lisinskog 1 osijek34 l.jpgSlide 34

ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJAS PRAVOM JAVNOSTI V. Lisinskog 1, Osijek

 • naglasak na klasičnim jezicima (latinski, grčki)

 • katolička škola, kršćansko ozračje, obavezan intervju roditelja i učenika

 • trajanje: 4 godine

 • broj učenika: 48 (2 odjela)

 • bodovni prag: 51

 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z

 • PRIPREMA ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET

Privatna kola gaudeamus kolska 6 osijek l.jpgSlide 35

PRIVATNA ŠKOLA "GAUDEAMUS"Školska 6, Osijek

Privatna kola gaudeamus kolska 6 osijek36 l.jpgSlide 36

PRIVATNA ŠKOLA "GAUDEAMUS"Školska 6, Osijek

 • osnovana 1997. godine

 • program prilagođen svakom pojedincu

 • za upis se prolaze testovi sposobnosti, inteligencije...to su kriteriji za upis (ne toliko ocijene)

 • školarina se plaća u punom iznosu (cca od 6 000 - 20 000 kn)

 • Mogućnost stipendiranja, posebno učenika koji u postigli dobe rezultate na natjecanjima

  OPĆA GIMNAZIJA

 • trajanje: 4 godine

 • broj učenika: 25 (1 odjel)

 • bodovni prag: 46

 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z

 • PRIPREMA ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET

Ekonomska i upravna kola trg sv trojstva 4 osijek l.jpgSlide 37

EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA Trg Sv. Trojstva 4, Osijek

Ekonomska i upravna kola trg sv trojstva 4 osijek38 l.jpgSlide 38

EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA Trg Sv. Trojstva 4, Osijek

EKONOMIST

 • trajanje: 4 godine

 • broj učenika: 168 (6 odjela) bodovni prag: 48

 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z

 • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA EKONOMSKI FAKULTET

  UPRAVNI REFERENT

 • trajanje: 4 godine

 • broj učenika: 56 (2 odjela) bodovni prag: 48

 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z

  - U školu se mogu integrirati učenici s teškoćama (lift, posebni programi…)

 • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA PRAVNI FAKULTET

Elektrotehni ka i prometna kola istarska 3 osijek l.jpgSlide 39

ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLAIstarska 3, Osijek

Elektrotehni ka i prometna kola istarska 3 osijek40 l.jpgSlide 40

ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLAIstarska 3, Osijek

ELEKTROTEHNIČAR (opći program)

 • trajanje: 4 godine

 • broj učenika: 28 (1 odjel)

 • bodovni prag: 46

 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,F, Teh.k.

 • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA ELEKTROTEHNIČKI, STROJARSKI I SRODNE FAKULTETE

  TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

 • trajanje: 4 godine

 • broj učenika: 28 (1 odjel)

 • bodovni prag: 46

 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,F,Teh.k.

 • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE, UPIS NA ELEKTROTEHNIČKI

  TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

 • trajanje: 4 godine

 • broj učenika: 28 (1 odjel)

 • bodovni prag: 42

 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,F,Teh.k.

 • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

  TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (smjenjuju se kroz šk. Godine)

 • trajanje: 4 godine

 • broj učenika: 28 (1 odjel)

 • bodovni prag: 40

 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,F,Teh.k.

 • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA PROMETNI FAKULTET

Elektrotehni ka i prometna kola istarska 3 osijek41 l.jpgSlide 41

ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA Istarska 3, Osijek

 • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

 • JMO - imati ugovor s odgovarajućom radionicom i upisuješ se bez obzira na ocjene

 • Glazbena kola franje kuha a trg sv trojstva 1 osijek l.jpgSlide 42

  GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČATrg Sv.Trojstva 1, Osijek

  • KLAVIRIST, HARFIST, VIOLINIST, VIOLIST, VIOLONČELIST, KONTRABASIST, GITARIST, FLAUTIST, KLARITENIST, OBOIST, FAGOTIST, SAKSOFONIST, KORNIST, TRUBAČ, TROMBIOIST, TUBIST, PJEVAČ, TEORETIČAR GLAZBE

  • uvjeti za upis:

  • završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. pripremni razred glazbene škole

  • položen stručni dio razredbenog ispita

  • trajanje: 4 godine

  • broj učenika: 30 (1 odjel)

  • bodovni prag: nema

  • predmeti za upis: predmeti iz glazbene škole (sviranje pojedinog instrumenta,solfeggio)

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA GLAZBENU AKADEMIJU

  Graditljsko geodetska kola drinska 16a osijek l.jpgSlide 43

  GRADITLJSKO-GEODETSKA ŠKOLADrinska 16a, Osijek

  Graditljsko geodetska kola drinska 16a osijek44 l.jpgSlide 44

  GRADITLJSKO-GEODETSKA ŠKOLADrinska 16a, Osijek

  TRAŽENO!!!

  inž. građevine

  GEODETSKI TEHNIČAR

  GRAĐEVINSKI TEHNIČAR (opći program)

  ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

  • trajanje: 4 godine

  • broj učenika: po 28 (po 1 odjelu)

  • bodovni prag: 44

  • predmeti za upis: HJ,SJ, M,F, Teh.k.

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA GRAĐEVINSKI ILI GEODETSKI FAKULTET

  Graditljsko geodetska kola drinska 16a osijek45 l.jpgSlide 45

  GRADITLJSKO-GEODETSKA ŠKOLADrinska 16a, Osijek

  Pomoćni zidar, tesar, krovopokrivač – ukupno jedan odjel , samo opći uspjeh

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

  TRAŽENA ZANIMANJA!!!

  Medicinska kola vukovarska 209 osijek l.jpgSlide 46

  MEDICINSKA ŠKOLA Vukovarska 209, Osijek

  Medicinska kola vukovarska 209 osijek47 l.jpgSlide 47

  MEDICINSKA ŠKOLA Vukovarska 209, Osijek

  MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR

  • trajanje: 4 godine

  • broj učenika: 75 (3 odjela)

  • bodovni prag: 48

  • predmeti za upis: HJ,SJ,B,K,F

  • nakon zavšene škole slijedi pripravnički staž od 1 god. i polaganje stručnog ispita

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA VIŠU MEDICINSKU ŠKOLU (2 god.)

   ZUBOTEHNIČAR (liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti)

  • trajanje: 4 godine

  • broj učenika: 30 (1 odjel)

  • bodovni prag: 46

  • predmeti za upis: HJ,B, SJ,K,F

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA FAKULTET

   PRIMALJA

  • trajanje: 4 godine

  • broj učenika: 30 (1 odjel)

  • bodovni prag: 48

  • predmeti za upis: HJ,B, SJ,K,F

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

   FIZIOTERAPEUTSKID TEHNIČAR

  • trajanje: 4 godine

  • broj učenika: 30

  • bodovni prag: 52

  • predmeti za upis: HJ,M,B,K, F

  • nakon zavšene škole slijedi pripravnički staž od 1 god. i polaganje stručnog ispita

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA FAKULTET

  Liječnička potvrda o ne postojanju kontraindikacija od obiteljskog liječnika za sve smjerove

  Obrtni ka kola trg bana josipa jela i a 24 l.jpgSlide 48

  OBRTNIČKA ŠKOLA Trg bana Josipa Jelačića 24

  Obrtni ka kola trg bana josipa jela i a 2449 l.jpgSlide 49

  OBRTNIČKA ŠKOLATrg bana Josipa Jelačića 24

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

  • OBAVEZAN UGOVOR O NAUKOVANJU ZA: FRIZERA, AUTOLAKIRERA,STOLAR

  • MOGUĆNOST POLAGANJA MAJSTORSKOG ISPITA I OTVARANJA VLASTITOG OBRTA

  Obrtni ka kola trg bana josipa jela i a 2450 l.jpgSlide 50

  OBRTNIČKA ŠKOLATrg bana Josipa Jelačića 24

  Poljoprivredna i veterinarska kola jadrovska 20 osijek l.jpgSlide 51

  POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA Jadrovska 20, Osijek

  Poljoprivredna i veterinarska kola jadrovska 20 osijek52 l.jpgSlide 52

  POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA Jadrovska 20, Osijek

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE I NASTAVAK ŠKOLOVANJA NA POLJOPRIVREDNOM I VETERINARSKOM FAKULTETU

  •  PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

  •  CVJEĆAR - (MAJSTORSKI ISPIT - MOGUĆNOST OTVARANJA VLASTITOG OBRTA)

  Strojarska tehni ka kola istarska 3 osijek l.jpgSlide 53

  STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA Istarska 3, Osijek

  Strojarska tehni ka kola istarska 3 osijek54 l.jpgSlide 54

  STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLAIstarska 3, Osijek

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI NASTAVAK ŠKOLOVANJA NA STROJARSKOM FAKULTETU ILI NEKOM OD FAKULTETA PRIRODNIH ZNANOSTI (FIZIKA,MATEMATIKA...)

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

  Strojarska tehni ka kola istarska 3 osijek55 l.jpgSlide 55

  STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLAIstarska 3, Osijek

  Monter stojeva i konstzukcija, monter stojarskih instalacija – sam opći uspjeh

  •  PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

  Kola za tekstil dizajn i primjenjene umjetnosti krbavska bb osijek l.jpgSlide 56

  ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMJENJENE UMJETNOSTI Krbavska bb, Osijek

  Kola za tekstil dizajn i primjenjene umjetnosti krbavska bb osijek57 l.jpgSlide 57

  ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMJENJENE UMJETNOSTI Krbavska bb, Osijek

  LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN (grafički, kiparski i slikarski dizajn)

  • trajanje: 4 godine

  • broj učenika: 96 (1 odjel likovnog dizajna, 1 odjel dizajna odjeće)

  • bodovni prag: 30

  • predmeti za upis: HJ,K,LK ispitivanje likovih sposobnosti

  • na provjeru treba donijeti olovke razlićite tvrdoće, uglen, vodene, tempere, blok br. 5

  • svake školske godine dodatno se plaća 500 kn za materijal

  • predprijava: do 16.6.2009. od 8,00 do 13,00 sati obavezno s roditeljima

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI NASTAVAK ŠKOLOVANJA NA AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI ILI ARHITEKTONSKOM FAKULTETU (DIZAJN)

   KROJAČ - JMO

  • trajanje: 3 godine

  • broj učenika: 15,12 (1 odjel)

  • bodovni prag: nema

  • predmeti za upis: HJ,M,F,K,Teh.k.

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

  Tehnolo ka kola ru er bo kovi vukovarska 209 osijek l.jpgSlide 58

  TEHNOLOŠKA ŠKOLA "RUĐER BOŠKOVIĆ“ Vukovarska 209, Osijek

  Tehnolo ka kola ru er bo kovi vukovarska 209 osijek59 l.jpgSlide 59

  TEHNOLOŠKA ŠKOLA "RUĐER BOŠKOVIĆ" Vukovarska 209, Osijek

   PRIPREMA ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA NA BILO KOJEM FAKULTETU

  PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

   PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI NASTAVAK ŠKOLOVANJA NA PREHRAMBENOM FAKULTETU

   PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI NASTAVAK ŠKOLOVANJA NA GRAFIČKOM FAKULTETU

  PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE (MAJSTORSKI ISPIT - VLASTITI OBRT)

  Trgova ka kola gunduli eva 38 osijek l.jpgSlide 60

  TRGOVAČKA ŠKOLA Gundulićeva 38, Osijek

  Trgova ka kola gunduli eva 38 osijek61 l.jpgSlide 61

  TRGOVAČKA ŠKOLAGundulićeva 38, Osijek

  KOMERCIJALIST

  • trajanje: 4 godine

  • broj učenika: 84 (3 odjela)

  • bodovni prag: 40

  • predmeti za upis: HJ, SJ, M, Z, Po

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

   PRODAVAČ

  • trajanje: 3 godine

  • broj učenika: 84 (3 odjela)

  • predmeti za upis: HJ, SJ, M, Z

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

  Ugostiteljsko turisti ka kola matije gupca 61 zeleno polje l.jpgSlide 62

  UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLAMatije Gupca 61 (Zeleno polje)

  Ugostiteljsko turisti ka kola matije gupca 61 zeleno polje63 l.jpgSlide 63

  UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLAMatije Gupca 61 (Zeleno polje)

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI NASTAVAK ŠKOLOVANJA NA FAKULTETU ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM

  Ugostiteljsko turisti ka kola s radi a 20 osijek l.jpgSlide 64

  UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLAS.Radića 20, Osijek

  • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

  • POLAGANJE MAJSTORSKOG ISPITA - SAMOSTALNI OBRT

  • OBAVEZNI LIJEČNIČKI PREGLED (I SANITARNI KASNIJE)

  • UGOVOR O NAUKOVANJU

  Kako donijeti odluku l.jpgSlide 65

  KAKO DONIJETI ODLUKU?

  • PRIKUPITI ŠTO VIŠE INFORMACIJA O MOGUĆNOSTIMA OBRAZOVANJA

  • IZRAČUNATI SVOJE BODOVE

  • RAZMISLITI O DOBRIM I LOŠIM STRANAMA POJEDINIH ZANIMANJA

  • SAZNATI KOJA SU ZANIMANJA TRAŽENA NA TRŽIŠTU RADA

  • RAZMOTRITI FINANCIJSKE MOGUĆNOSTI OBITELJI U SVEZI DUŽINE TRAJANJA ŠKOLOVANJA I MJESTA ŠKOLE

  • POSAVJETOVATI SE SA STARIJIMA (RODITELJIMA)

  • RAZMIŠLJAJTE O SEBI,

   ŠTO ŽELIM?

   KOJI MI JE CILJ U ŽIVOTU?

   KOLIKO SAM UPORAN? ...??? KOJE OSOBINE IMAM?

  Formula dobro izabranog zanimanja l.jpgSlide 66

  FORMULA DOBRO IZABRANOG ZANIMANJA

  • DOBRO IZABRANO ZANIMANJE JE ONO ZANIMANJE ZA KOJE SE POJEDINAC MOŽE USPJEŠNO ŠKOLOVATI, ZAPOSLITI SE BEZ DUGOTRAJNOG ČEKANJA I U POSLU POSTIĆI NAJBOLJE REZULTATE.

  To trebam o sebi znati kod odabira zanimanja l.jpgSlide 67

  ŠTO TREBAM O SEBI ZNATI KOD ODABIRA ZANIMANJA?

  • ZANIMANJA POSTAVLJAJU ODREĐENE ZAHTJEVE

   sposobnosti: SENZORNE MENTALNE PSIHOMOTORNE

  • SENZORNE (sluh, vid) nedostatci?

  • MENTALNE (snalažljivost, razumijevanje donosa, razumijevanje simbola, rječitost, brzina i lakoća zapamćivanja, razumijevanje računskih radnji...) uključenje u svako zanimanje - bitne

  • PSIHOMOTORNE (spretnost i brzina izvođenja pokreta, spretnost prstiju, spretnost ruku, opća tjelesna spretnost, mišićna snaga i izdržljivost...)

  Slide68 l.jpgSlide 68

  • JOŠ VAŽNI

  • MOTIVACIJA - pokretač ljudske aktivnosti, sve ono što dovodi do aktivnosti što aktivnost usmjerava i što joj određuje intenzitet i trajanje (bez obzira na sposobnosti nećemo uspjeti ako nismo motivirani)

  • INTERES - trajna usmjerenost na neki sadržaj, spremnost da se tim sadržajem bavimo

  • svijet u kojem živimo - 21. stoljeće mijenja se 4 puta brže od naših škola i znanja se udvostručuju svakih 5 godina i većina budućih zanimanja još nisu izmišljena…

  Koje su vje tine bitne za zapo ljavanje to poslodavci tra e l.jpgSlide 69

  Koje su vještine bitne za zapošljavanje, što poslodavci traže?

  • znati učiti – cjeloživotno učenje

  • vješto komunicirati

  • biti prilagodljivi

  • znati kreativno misliti

  • znati rješavati probleme

  • znati postavljati ciljeve i biti motiviran da ih ostvariš

  • znati RADITI U TIMU

  • znati jedan ili dva strna jezika

  • raditi na računalu

  Fakulteti u osijeku l.jpgSlide 70

  FAKULTETI U OSIJEKU

  Sveučilšte Josipa Jurja Strossmayera Osijek

  • Ekonomski fakultet

  • Elektrotehnički fakultet

  • Filozofski fakultet

  • Građevinski fakultet

  • Medicinski fakultet

  • Poljoprivredni fakultet

  • Pravni fakultet

  • Prehrambeno-tehnološki fakultet

  • Strojarski fakultet

  • Visoka učiteljska škola

  • Odjel za matematiku

  Slide71 l.jpgSlide 71

  Želim vam uspjeh i zadovoljstvo

  u odabranoj školi i budućem zanimanju


  Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro