KAMO NAKON OSNOVNE KOLE
Download

KAMO NAKON OSNOVNE KOLE

Advertisement
Download Presentation
Comments
finian
From:
|  
(134) |   (0) |   (0)
Views: 1328 | Added: 05-04-2012
Rate Presentation: 2 0
Description:
. VRSTE SREDNJIH KOLA. . GIMNAZIJEOpcaJezicnaKlasicnaPrirodoslovno-matematickaPrirodoslovnamedunarodna. . UMJETNICKELikovneGlazbenePlesne. . STRUKOVNE. . TROGODINJEobrtnickeindustrijske. . CETVEROGODINJE tehnickedruge. . to poslije?. gimnazije. . Dravna matura. Nastavak obra
Tags
,
KAMO NAKON OSNOVNE KOLE

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. KAMO NAKON OSNOVNE ?KOLE?

2. VRSTE SREDNJIH ?KOLA

3. ?to poslije?

4. BODOVNI PRAG (za opcu gimnaziju)

5. DODATNI BODOVI ? natjecanja u znanju boduje se samo jedan najpovoljniji rezultat

6. DODATNI BODOVI ? ?portski rezultati

7. DODATNI BODOVI ? ostali rezultati

8. IZRAVAN UPIS 1.,2. ili 3. mjesto na dr?avnom ili medunardnom natjecanju iz nekog predmeta koji se tra?i za upis ucenici povratnici iz iseljeni?tva ucenici koji su posljednje dvije godine se ?kolovali u inozemstvu (roditelji iz diplomatskih predstavni?tva) UPISIJU SE POD UVJETOM DA PRE?U BODOVNI PRAG djeca stradalih zatocenih ili nestali hrvatskih branitelja (i civila) djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida domovinskog rata, civilnih invalida 1. skupina (100%) Djeca hrvatski ratni vojni invalidi i civilni invalidi djeca dragovoljaca domovinskog rata (treba potvrda Ministarstva) djeca hrvatskih branitelja i dragovoljaca koja ?ive u te?kim uvjetima mogu zaostajati do 10% u broju bodova i upisati se djeca sa te?im zdravstvenim pote?kocama (dokaz mi?ljenje slu?be za profesionalno usmjerenje i lijecnika ?k. medicine)

9. NATJECAJ ZA UPIS natjecaj ce ?kole objavit pocetkom lipnja u tisku (Glas Slavonije), a po mogucnosti i na Internet stranici dodatne obavijesti rokovi ? stari - mo?da se izmjene? ljetni - prvi upisni krug ? 1.- 5.7.2008. - drugi upisni krug - 8.-10.7.2008. jesenji upisni rok ? 25.-28.8.2008. svjedod?be cete dobiti 26. ili 30. lipnja 2008. (petak, ponedjeljak) Popravni ? 23. i 24. lipnja 2008. (utorak,srijeda)

10. POTREBNI DOKUMENTI Prijavnica (i upisnica) za natjecaj izjavu kojom roditelj ?koli daje pravo provjere osobnih podataka u Sredi?njem dr?avnom uredu za upravu. svjedod?be 7. i 8. razreda (originali i za upis i za predupis) odgovarajuci dodatni dokumenti (za dodatne bodove i ostvarivanje nekog od dodatnih prava) prilikom prijave mo?e preslik - prilikom upisa trebaju originali Prijavnica i upisnica se ne placaju

11. Obrtnicke ?kole Izbor se temelji na: Uspjehu u O? Zdravstvenoj sposobnosti (od medicine rada) Sklopljen ugovor o naukovanju (izravno se upisuju koji imaju sklopljen ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom) Ako je prevelika potra?nja provodi se razredbeni postupak (obavijest u natjecaju) Prednost tko se javi u obrt kojim se bave roditelji

12. DR?AVNA MATURA je ispit koje se provodi na kraju cetverogodi?njeg obrazovanja te se na valjan i objektivan nacin provjerava znanje i vje?tine steceni tijekom obrazovanja pitanja dolaze iz jednog centra pod bar kodom originalno zatvorena polagat ce ju ucenici gimnazija i svih cetverogodi?njih strukovnih ?kola (i oni koji sve 4. godine produ s odlicnim) bit ce dokaz da si zavr?io srednju ?kolu sastojati ce se od polaganja obveznih predmeta i polaganja izbornih predmeta (jo? nisu odredeni tocno koji su to predmeti) prvu dr?avnu maturu polagati ce ucenici gimnazije koji ce ?k. god. 2008./2009. biti 4. razred (a ove godine su 3. razred) iduci ?k. godine 2009./2010. obavezno ce ju polagat i ucenici cetverogodi?njih strukovnih ?kola do tada - kao priprema za maturu su nacionalni ispiti - godi?nji pismeni ispiti Pitanja na maturi za sada prilagodena ucenicima gimnazija ? ucenici strukovnih ?kola rade dodatne sate nastave da bi obradili sva pitanja za maturu

13. PLACANJE ?KOLARINE neke ?kole upisiju i ucenike bez obzira na uspjeh uz placanje ?kolarine (koje imaju dozvolu ministarstva) gimnazije, ekonomska, upravna, trgovacka, glazbena, plesna - 5.800 kn tehnicke, medicinske - 6.000 kn obrtnicke, industrijske i sl. 6.500 kn zubarske, likovne, kuharske, sasticari, kozmeticari 7.200 kn

14. PLACANJE DIJELA ?KOLARINE ?kole mogu za posebne programe i potrebe iznad uobicajenih standarda naplacivati dodatno od ucenika kako slijedi: gimnazije - dodatni programi na stranom jeziku 400 mjesecno likovne, dizajn, zubotehnicar 500 kn godi?nje graficki dizajner - 400 kn godi?nje medicinski kozmeticar, kozmeticar - 300 kn godi?nje farmaceutski, sanitarni i zdravstveno-laboratorijski tehnicar 200 kn godi?nje medicinska sestra, medicinski tehnicar, fizioterapeu, primalja 100 kn godi?nje

15. ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE NA SISTEMATSKOM PREGLEDU U 8.R LJIJECNICA NAGLASILA TKO IMA KAKVE KONTRAINDIKACIJE TRGOVACKA ?KOLA Deformiteti kostura, govor, sluh, boje POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA Bolesti jetre (hepatitis B), alergije, poremecaj vida, poremecaji di?nog sustava UGOSTITELJSKO-TURISTICKA Govor, sluh, deformacije lica Kuhar ? tjelesno zdrav, spretan, zdrave ko?e, razvijenog vida, okusa i mirisa TEHNOLO?KA Vid na boje, bolesti jetre i bubrega, alergije, te?e respiratorne bolesti, bolesti krvotvornih organa MEDICINSKA Vid na boje, te?e psihicke bolesti, alergije na lijekove, sluh, govor, te?e deformacije lokomotornog sustava Laboratorijski tehnicari ? te?e smetnje vida i stereovid

16. Maser ? kontaktni dermatitis, kronicne bolesti ko?e, te?i deformitet lokomotornog sustava Kozmeticar ? vid na boje, te?a o?tecenja lokomotornog sustava, alergijske dermatoze, kontaktni dermatitis, palmarna hiperhidroza, varces cruris (obiteljska) epi, dijabetes ovisan o inzulinu, poremecaj glasa i govora ELEKTROTEHNICKA Poremecaj vida na boje, strah od visine, sluh, te?e psihicke neurolo?ke bolesti (epi), dijabetes, te?a o?tecenja lokomotornog sustava, alergija na kovine VETERINARSKA Alergije na ?ivotinjsku dlaku, krzno i perje te te?a kronicna oboljenja imunolo?kog sustava

17. GRA?EVINSKA I PROMETNA Opci znanstveni kriteriji, dobra koordinacija pokreta i izrazito dobra opca kondicija Kontraindikacije su: strah od visine, te?a o?tecenja vida i sluha, lokomotornog i neurolo?kog sustava (epi), dijabetes i te?e kronicne bolesti respiratornih organa - za promet - pregled ucenika prema odgovarajucim pravilnicima iz cestovnog, zracnog i pomorskog prometa GLAZBENA ?KOLA Prema kriterijima za odgovarajuci program ? talent, svestranost, kreativnost, samodisciplina, nastup pred publikom

18. OBRTNICKA ?KOLA Frizer ? zdrave noge, alergije, deformiteti ruku i nogu, bolesti ko?e, smetnje vida Stolar ? manualna spretnost, te?a o?tecenja vida, sluha, di?nih sustava, neurolo?kog i lokomotornog sustava, alergije Fotograf, pekar, mesar, autolakirer, obucar ? medicina rada ?KOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMIJENJENE UMJETNOSTI Krojac ? alergije, vid, vid na boje STROJARSKA TEHNICKA Opci zdrastveni kriteriji, dobra kondicija EKONOMSKA I UPRAVNA Te?e bolesti lokomotornog sustava i te?i poremecaji vida i sluha, poremecaji govora, te?e bolesti cirkulacijskog sustava GIMNAZIJSKI PROGRAM Nema pregleda

19. TR?I?TE RADA LAK?E SE ZAPO?LJAVAJU zidar Tesar Instalater grijanja i klimatizacije konobar slasticar Kuhar ?eljeznicar elektricar fizioterapeut TE?KO SE ZAPO?LJAVAJU ekonomski tehnicar Upravni referent kemijski tehnicar maturant gimanzije frizer poljoprivredni tehnicari dizajner odjece tehicar cestovnog prometa

20. SREDNJE ?KOLE U OSIJEKU (18) Elektrotehnicka i prometna ?kola Osijek Strojarska tehnicka ?kola Osijek I. Gimnazija Osijek - opca II. Gimnazija Osijek - jezicna III. Gimnazija Osijek - matematicka Medicinska ?kola Osijek Poljoprivredna i veterinarska ?kola Osijek Graditeljsko-geodetska ?kola Osijek Tehnolo?ka ?kola "Ruder Bo?kovic" Osijek Ekonomska i upravna ?kola Osijek Ugostiteljsko-turisticka ?kola Osijek Obrtnicka ?kola Osijek Trgovacka ?kola Osijek ?kola za tekstil, dizajn i primjenjene umjetnosti Osijek ?kola za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek (za slijepe) Glazbena ?kola Franje Kuhaca Osijek Isusovacka klasicna gimnazija s pravom javnosti u Osijeku "Gaudeamus" Prva privatna srednja ?kola u Osijeku s pravom javnosti

21. UPITNIK O ODABIRU ZANIMANJA

27. I. GIMNAZIJA - OPCA ?upanijska 4, Osijek

28. I. GIMNAZIJA - OPCA ?upanijska 4, Osijek opce znanje u svim predmetima OPCA GIMNAZIJA trajanje: 4 godine broj ucenika: 140 (5 odjela) bodovni prag: 50 predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z ODJEL ZA SPORTA?E ? (PROGRAM NIJE U SVEZI TZK) trajanje: 4 godine broj ucenika: 25 (1 odjela) bodovni prag: 44 predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z potvrda dr?avnog ?portskog saveza o sportskim postignucima PRIPREMA ZA NASTAVAK ?KOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET

29. II. GIMNAZIJA - JEZICNA K. Firingera 5, Osijek

30. II. GIMNAZIJA - JEZICNA K. Firingera 5, Osijek naglasak na stranim jezicima mogucnost ucenja njemackog za stjecanje njemacke jezicne diplome (bez placanja) mogucnost bilingvalne nastve iz povijesti i zemljopisa (uz placanje) JEZICNA GIMNAZIJA trajanje: 4 godine broj ucenika:140 (5 odjela) bodovni prag: 50 predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z PRIPREMA ZA NASTAVAK ?KOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET

31. III. GIMNAZIJA - MATEMATICKA K. Firingera 14, Osijek

32. III. GIMNAZIJA - MATEMATICKA K. Firingera 14, Osijek naglasak na matematici, informatici, fizici PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKA GIMNAZIJA trajanje: 4 godine broj ucenika: 140 (5 odjela) bodovni prag: 50 predmeti za upis: HJ,SJ, M,F,B PRIPREMA ZA NASTAVAK ?KOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET posebno tehnicki fakulteti prirodoslovni

33. ISUSOVACKA KLASICNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI V. Lisinskog 1, Osijek

34. ISUSOVACKA KLASICNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI V. Lisinskog 1, Osijek naglasak na klasicnim jezicima (latinski, grcki) katolicka ?kola, kr?cansko ozracje, obavezan intervju roditelja i ucenika trajanje: 4 godine broj ucenika: 48 (2 odjela) bodovni prag: 51 predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z PRIPREMA ZA NASTAVAK ?KOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET

35. PRIVATNA ?KOLA "GAUDEAMUS" ?kolska 6, Osijek

36. PRIVATNA ?KOLA "GAUDEAMUS" ?kolska 6, Osijek osnovana 1997. godine program prilagoden svakom pojedincu za upis se prolaze testovi sposobnosti, inteligencije...to su kriteriji za upis (ne toliko ocijene) ?kolarina se placa u punom iznosu (cca od 6 000 - 20 000 kn) Mogucnost stipendiranja, posebno ucenika koji u postigli dobe rezultate na natjecanjima OPCA GIMNAZIJA trajanje: 4 godine broj ucenika: 25 (1 odjel) bodovni prag: 46 predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z PRIPREMA ZA NASTAVAK ?KOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET

37. EKONOMSKA I UPRAVNA ?KOLA Trg Sv. Trojstva 4, Osijek

38. EKONOMIST trajanje: 4 godine broj ucenika: 168 (6 odjela) bodovni prag: 48 predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA EKONOMSKI FAKULTET UPRAVNI REFERENT trajanje: 4 godine broj ucenika: 56 (2 odjela) bodovni prag: 48 predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z - U ?kolu se mogu integrirati ucenici s te?kocama (lift, posebni programi?) PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA PRAVNI FAKULTET EKONOMSKA I UPRAVNA ?KOLA Trg Sv. Trojstva 4, Osijek

39. ELEKTROTEHNICKA I PROMETNA ?KOLA Istarska 3, Osijek

40. ELEKTROTEHNICKA I PROMETNA ?KOLA Istarska 3, Osijek ELEKTROTEHNICAR (opci program) trajanje: 4 godine broj ucenika: 28 (1 odjel) bodovni prag: 46 predmeti za upis: HJ,SJ, M,F, Teh.k. PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA ELEKTROTEHNICKI, STROJARSKI I SRODNE FAKULTETE TEHNICAR ZA RACUNALSTVO trajanje: 4 godine broj ucenika: 28 (1 odjel) bodovni prag: 46 predmeti za upis: HJ,SJ, M,F,Teh.k. PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE, UPIS NA ELEKTROTEHNICKI TEHNICAR ZA MEHATRONIKU trajanje: 4 godine broj ucenika: 28 (1 odjel) bodovni prag: 42 predmeti za upis: HJ,SJ, M,F,Teh.k. PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE TEHNICAR CESTOVNOG PROMETA (smjenjuju se kroz ?k. Godine) trajanje: 4 godine broj ucenika: 28 (1 odjel) bodovni prag: 40 predmeti za upis: HJ,SJ, M,F,Teh.k. PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA PROMETNI FAKULTET

41. ELEKTROTEHNICKA I PROMETNA ?KOLA Istarska 3, Osijek

42. GLAZBENA ?KOLA FRANJE KUHACA Trg Sv.Trojstva 1, Osijek KLAVIRIST, HARFIST, VIOLINIST, VIOLIST, VIOLONCELIST, KONTRABASIST, GITARIST, FLAUTIST, KLARITENIST, OBOIST, FAGOTIST, SAKSOFONIST, KORNIST, TRUBAC, TROMBIOIST, TUBIST, PJEVAC, TEORETICAR GLAZBE uvjeti za upis: zavr?eno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. pripremni razred glazbene ?kole polo?en strucni dio razredbenog ispita trajanje: 4 godine broj ucenika: 30 (1 odjel) bodovni prag: nema predmeti za upis: predmeti iz glazbene ?kole (sviranje pojedinog instrumenta,solfeggio) PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA GLAZBENU AKADEMIJU

43. GRADITLJSKO-GEODETSKA ?KOLA Drinska 16a, Osijek

44. GRADITLJSKO-GEODETSKA ?KOLA Drinska 16a, Osijek GEODETSKI TEHNICAR GRA?EVINSKI TEHNICAR (opci program) ARHITEKTONSKI TEHNICAR trajanje: 4 godine broj ucenika: po 28 (po 1 odjelu) bodovni prag: 44 predmeti za upis: HJ,SJ, M,F, Teh.k. PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA GRA?EVINSKI ILI GEODETSKI FAKULTET

45. GRADITLJSKO-GEODETSKA ?KOLA Drinska 16a, Osijek

46. MEDICINSKA ?KOLA Vukovarska 209, Osijek

47. MEDICINSKA ?KOLA Vukovarska 209, Osijek MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNICAR trajanje: 4 godine broj ucenika: 75 (3 odjela) bodovni prag: 48 predmeti za upis: HJ,SJ,B,K,F nakon zav?ene ?kole slijedi pripravnicki sta? od 1 god. i polaganje strucnog ispita PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA VI?U MEDICINSKU ?KOLU (2 god.) ZUBOTEHNICAR (lijecnicka potvrda o zdravstvenoj sposobnosti) trajanje: 4 godine broj ucenika: 30 (1 odjel) bodovni prag: 46 predmeti za upis: HJ,B, SJ,K,F PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA FAKULTET PRIMALJA trajanje: 4 godine broj ucenika: 30 (1 odjel) bodovni prag: 48 predmeti za upis: HJ,B, SJ,K,F PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE FIZIOTERAPEUTSKID TEHNICAR trajanje: 4 godine broj ucenika: 30 bodovni prag: 52 predmeti za upis: HJ,M,B,K, F nakon zav?ene ?kole slijedi pripravnicki sta? od 1 god. i polaganje strucnog ispita PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA FAKULTET

48. OBRTNICKA ?KOLA Trg bana Josipa Jelacica 24

49. OBRTNICKA ?KOLA Trg bana Josipa Jelacica 24

50. OBRTNICKA ?KOLA Trg bana Josipa Jelacica 24

51. POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ?KOLA Jadrovska 20, Osijek

52. POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ?KOLA Jadrovska 20, Osijek

53. STROJARSKA TEHNICKA ?KOLA Istarska 3, Osijek

54. STROJARSKA TEHNICKA ?KOLA Istarska 3, Osijek

55. STROJARSKA TEHNICKA ?KOLA Istarska 3, Osijek

56. ?KOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMJENJENE UMJETNOSTI Krbavska bb, Osijek

57. ?KOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMJENJENE UMJETNOSTI Krbavska bb, Osijek LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN (graficki, kiparski i slikarski dizajn) trajanje: 4 godine broj ucenika: 96 (1 odjel likovnog dizajna, 1 odjel dizajna odjece) bodovni prag: 30 predmeti za upis: HJ,K,LK ispitivanje likovih sposobnosti na provjeru treba donijeti olovke razlicite tvrdoce, uglen, vodene, tempere, blok br. 5 svake ?kolske godine dodatno se placa 500 kn za materijal predprijava: do 16.6.2009. od 8,00 do 13,00 sati obavezno s roditeljima PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI NASTAVAK ?KOLOVANJA NA AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI ILI ARHITEKTONSKOM FAKULTETU (DIZAJN) KROJAC - JMO trajanje: 3 godine broj ucenika: 15,12 (1 odjel) bodovni prag: nema predmeti za upis: HJ,M,F,K,Teh.k. PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

58. TEHNOLO?KA ?KOLA "RU?ER BO?KOVIC? Vukovarska 209, Osijek

59. TEHNOLO?KA ?KOLA "RU?ER BO?KOVIC" Vukovarska 209, Osijek

60. TRGOVACKA ?KOLA Gunduliceva 38, Osijek

61. TRGOVACKA ?KOLA Gunduliceva 38, Osijek KOMERCIJALIST trajanje: 4 godine broj ucenika: 84 (3 odjela) bodovni prag: 40 predmeti za upis: HJ, SJ, M, Z, Po PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE PRODAVAC trajanje: 3 godine broj ucenika: 84 (3 odjela) predmeti za upis: HJ, SJ, M, Z PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE

62. UGOSTITELJSKO TURISTICKA ?KOLA Matije Gupca 61 (Zeleno polje)

63. UGOSTITELJSKO TURISTICKA ?KOLA Matije Gupca 61 (Zeleno polje)

64. UGOSTITELJSKO TURISTICKA ?KOLA S.Radica 20, Osijek

65. KAKO DONIJETI ODLUKU? PRIKUPITI ?TO VI?E INFORMACIJA O MOGUCNOSTIMA OBRAZOVANJA IZRACUNATI SVOJE BODOVE RAZMISLITI O DOBRIM I LO?IM STRANAMA POJEDINIH ZANIMANJA SAZNATI KOJA SU ZANIMANJA TRA?ENA NA TR?I?TU RADA RAZMOTRITI FINANCIJSKE MOGUCNOSTI OBITELJI U SVEZI DU?INE TRAJANJA ?KOLOVANJA I MJESTA ?KOLE POSAVJETOVATI SE SA STARIJIMA (RODITELJIMA) RAZMI?LJAJTE O SEBI, ?TO ?ELIM? KOJI MI JE CILJ U ?IVOTU? KOLIKO SAM UPORAN? ...??? KOJE OSOBINE IMAM?

66. FORMULA DOBRO IZABRANOG ZANIMANJA DOBRO IZABRANO ZANIMANJE JE ONO ZANIMANJE ZA KOJE SE POJEDINAC MO?E USPJE?NO ?KOLOVATI, ZAPOSLITI SE BEZ DUGOTRAJNOG CEKANJA I U POSLU POSTICI NAJBOLJE REZULTATE.

67. ?TO TREBAM O SEBI ZNATI KOD ODABIRA ZANIMANJA? ZANIMANJA POSTAVLJAJU ODRE?ENE ZAHTJEVE sposobnosti: SENZORNE MENTALNE PSIHOMOTORNE SENZORNE (sluh, vid) nedostatci? MENTALNE (snala?ljivost, razumijevanje donosa, razumijevanje simbola, rjecitost, brzina i lakoca zapamcivanja, razumijevanje racunskih radnji...) ukljucenje u svako zanimanje - bitne PSIHOMOTORNE (spretnost i brzina izvodenja pokreta, spretnost prstiju, spretnost ruku, opca tjelesna spretnost, mi?icna snaga i izdr?ljivost...)

68. JO? VA?NI MOTIVACIJA - pokretac ljudske aktivnosti, sve ono ?to dovodi do aktivnosti ?to aktivnost usmjerava i ?to joj odreduje intenzitet i trajanje (bez obzira na sposobnosti necemo uspjeti ako nismo motivirani) INTERES - trajna usmjerenost na neki sadr?aj, spremnost da se tim sadr?ajem bavimo svijet u kojem ?ivimo - 21. stoljece mijenja se 4 puta br?e od na?ih ?kola i znanja se udvostrucuju svakih 5 godina i vecina buducih zanimanja jo? nisu izmi?ljena?

69. Koje su vje?tine bitne za zapo?ljavanje, ?to poslodavci tra?e? znati uciti ? cjelo?ivotno ucenje vje?to komunicirati biti prilagodljivi znati kreativno misliti znati rje?avati probleme znati postavljati ciljeve i biti motiviran da ih ostvari? znati RADITI U TIMU znati jedan ili dva strna jezika raditi na racunalu ?????

70. FAKULTETI U OSIJEKU Sveucil?te Josipa Jurja Strossmayera Osijek Ekonomski fakultet Elektrotehnicki fakultet Filozofski fakultet Gradevinski fakultet Medicinski fakultet Poljoprivredni fakultet Pravni fakultet Prehrambeno-tehnolo?ki fakultet Strojarski fakultet Visoka uciteljska ?kola Odjel za matematiku

71. ?elim vam uspjeh i zadovoljstvo u odabranoj ?koli i buducem zanimanju


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro