Biogass kost nytte mulighetenes kunst
Download
1 / 15

Biogass – kost/nytte – mulighetenes kunst - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

BIOGASS 11 – Ørland kultursenter Brekstad, 8. og 9. mars 2011. Biogass – kost/nytte – mulighetenes kunst. Tormod Briseid, Bioforsk. Kort om hva jeg vil si litt om:. St.meld. nr. 39 (2008 -2009) Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen – Satsing på Biogass

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Biogass – kost/nytte – mulighetenes kunst' - yuli-serrano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Biogass kost nytte mulighetenes kunst

BIOGASS 11 – Ørland kultursenter

Brekstad, 8. og 9. mars 2011

Biogass – kost/nytte – mulighetenes kunst

Tormod Briseid, Bioforsk


Kort om hva jeg vil si litt om
Kort om hva jeg vil si litt om:

 • St.meld. nr. 39 (2008 -2009) Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen – Satsing på Biogass

 • Klimakur – en vurdering av kostnadene – kostnadseffektiviteten (små forbedringer gjør store forskjeller!)

 • Hva kan gjøres - Kort om FoU-aktiviteter

 • En kort oppsummering


Klimakur et verkt y for valg av klimatiltak
Klimakur – et verktøy for valg av klimatiltak

 • Klimakur skal gi et bilde av kostnadene ved forskjellige klimatiltak i Norge.

 • Klimakur er ikke innrettet mot produksjon av fornybar energi (vindkraft, bølgekraft, tidevann etc. er ikke en del av klimakur).

 • Biogass er kun et tiltak for behandling av husdyrgjødsel – ikke et tiltak for å produsere fornybar energi (biogass er kun et biprodukt som kan selges til en annen sektor og gir en klimagevinst i denne ).

 • Produksjon av fornybar el i Norge påvirker ikke det norske klimaregnskapet – null verdi (regnskapføres i de land som reduserer produksjon av el basert på kullkraft, f.eks. i Danmark ved økt/redusert import av fornybar el fra Norge).

 • Klimakur er sektorinndelt – F.eks. vil produksjon av fornybart drivstoff (biogass) tilskrives redusert bruk av drivstoff i transportsektoren – ikke i sektoren biogassen produseres.

Dette er viktige forutsetninger for å forstå hvordan myndighetene foretar sine kost/nytte analyser av klimatiltak


Utslippsreduksjoner (Klimakur)

Fig. 2 Grafisk framstilling av utslippsreduksjoner fordelt på hovedkategori av jordbrukstiltak (Klimakur 2020 Sektorrapport jordbruk)


Fig. 3 Kostnader og utslippsreduksjoner for tiltak i jordbrukssektoren (Klimakur 2020 Sektorrapport jordbruk)


Kostnadseffektivitet
Kostnadseffektivitet jordbrukssektoren (Klimakur 2020 Sektorrapport jordbruk)

Kostnadseffektiviteten beregnes som kostnader per klimagevinst,

eller

NOK per tonn CO2 ekvivalent redusert utslipp


Kostnader/inntekter ved de forskjellige biogasstiltakene jordbrukssektoren (Klimakur 2020 Sektorrapport jordbruk)(Klimakur 2020 Sektorrapport jordbruk)Fou aktiviteter biogass
FoU-aktiviteter - Biogass økt verdi på biogass

Biogass potensialstudier, Forbehandling av substrater

Flere av forsøkene utføres som grunnleggende forskning om forbehandling av tungt nedbrytbare substrater, f.eks. med høyt innhold av lignocellulose vha. dampeksplosjon (bilde) og enzymbehandling for å øke biogassutbytte og gi gode restprodukter/ gjødselprodukter.


Fou aktiviteter biogass1
FoU-aktiviteter - Biogass økt verdi på biogass

 • Reaktorstudier

 • Gjørbl.a. forsøk med blandingeravfiskeensilasje, halmogstorfegjødsel

 • Finneroptimaleblandingsforhold

 • Effekteravforskjelligebelastninger

 • Toleranse for hemmendestoffer.

 • Mikrobiologiskeundersøkelser


Fou aktiviteter biogass2
Fou- aktiviteter Biogass økt verdi på biogass

6 m3 pilotanlegg


Dokumentasjon av fullskala anlegg
Dokumentasjon av fullskala-anlegg økt verdi på biogass

 • Temperatur, gassproduksjon, metan-, karbondioksid-, hydrogensulfid-innhold, massestrøm av gjødsel og evt. annet materiale.

 • Innsamling av gjødselprøver.


Fou aktiviteter biogass3
FoU-aktiviteter Biogass økt verdi på biogass

Gjødslingsforsøk

Undersøker gjødslingseffekt av produsert biorest, sammenligner med annen gjødsling – viktig dokumentasjon


 • Ved å: økt verdi på biogass

 • Lykkes med FoU rettet mot norske utfordringer – reduserte kostnader – bedre drift av anlegg (eks.: bedret isolasjon, forbehandling av substrater, bruk fiskeavfall etc.)

 • Utnytte markedskreftene – reduserte kostnader (Nødvendig å få initiert utviklingen av et marked!!)

 • Støtte våre entusiaster – de er utrolig viktige – OBS! kan brenne ut!

 • Få byråkrater og politikere med på å tørre å satse.

 • Vil vi lykkes!


 • Ved å: økt verdi på biogass

 • Lykkes med FoU rettet mot norske utfordringer – reduserte kostnader – bedre drift av anlegg (eks.: bedret isolasjon, forbehandling av substrater, bruk fiskeavfall etc.)

 • Utnytte markedskreftene – reduserte kostnader (Nødvendig å få initiert utviklingen av et marked!!)

 • Støtte våre entusiaster – de er utrolig viktige – OBS! kan brenne ut!

 • Få byråkrater og politikere med på å tørre å satse.

 • Vil vi lykkes!

 • Takk for oppmerksomheten


ad