Dag 11a) Endringer
Download
1 / 22

Lasse Simonsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Dag 11a) Endringer. Lasse Simonsen. 1 Innledning. De to grunntemaene:. Spørsmål: Er ulempen urimelig byrdefull for D?. Spørsmål: Har vanskeligheten sin opprinnelse innenfor Ks sfære?. V. Belastningen for debitor (risikoens omfang) . Vanskelighetens opprinnelse (risikoens art).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lasse Simonsen' - yates


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dag 11a) Endringer

Lasse SimonsenDe to grunntemaene:

Spørsmål:

Er ulempen urimelig byrdefull for D?

Spørsmål:

Har vanskeligheten sin opprinnelse

innenfor Ks sfære?

V

Belastningen for debitor

(risikoens omfang)

Vanskelighetens opprinnelse

(risikoens art)

Lasse Simonsen


Oversikt:

Kontrakts-

revisjon

Vanskelighetens

opprinnelse

Belastningen for D

Forhold på

kreditors side

Urimelig

(tyngende)

Bestilte

endringer

Kreditor-

risiko

Avtl § 36

Dag 11a

Dag 11b + 12a

Dag 12b

Behandles ofte på samme måte

Lasse Simonsen


Oversikt:

Forhold på

kreditors side

Risiko-

betraktninger

Endringer

Dag 11b

Dag 11a

Lasse SimonsenEndring av ytelsene, ikke kontraktsbestemmelsene:

Avtalen

Kontraktsbestemmelsene

Leverandørens

ytelser

Endringer

(herunder tillegg)

 • Faktiske ytelser

 • Framdrift

Lasse Simonsen


:

Endringer

Tillegg

Forandringer

Endringer i snever forstand

Ny kontrakt

Endring

Utenfor

Lasse Simonsen


Den opprinnelige kontrakten regulerer også de nye ytelsene:

Kontrakten

(F eks NS 8405)

Opprinnelige

ytelser

Nye

ytelser

Lasse SimonsenBehovsendring:

 • Tiden går

 • Teknisk utvikling

 • Nye behov

 • Avdekking av svakheter

 • Osv

Rigger

Skip

Maskiner

Avtale

Endringer

Tegninger

(prosjektering)

Programmering

Bygninger

Lasse Simonsen


Endringshjemler:

Endring

Ensidig

pålegg

Endrings-

avtaler

Lasse Simonsen


Hjemmelsgrunnlag

for ensidige pålegg:

Endrings-

kompetanse

Spesifiserte

oppdrag

Åpne oppdrag

(tjenester)

Eksempel: Advokattjenester

Særlige hjemler

Sedvane

 • Tilvirkningsoppdrag

 • Konsulentoppdrag

 • Osv

Lov

Avtaler

Problem:

Tilvirkningskjøp,

se kjl § 3 Handelsbruk

- Buofl § 11

NS 8405

NF 2007

Osv.

Lasse Simonsen


4 varslingssystemer
4 Varslingssystemer

 • Endringsordresystemer


Oversikt:

Orde som innebærer at ytelsen i avtalen endres

Ordre

(1)

(2)

Endrings-

ordre

Irregulær

endringsordre

Varsel

Alt 1

Svar

Alt 2

Tvist

Lasse Simonsen


(1) Endringsordre - kravene til ordren:

 • Klart at det er en endringsordre

 • Skriftlig

 • Hva endringen går ut på

Lasse Simonsen


(2) Irregulær endringsordre – hva er det?

For å avgjøre om en ordre er en endringsordre, må kontraktens beskrivelse av

de opprinnelige ytelsene tolkes

Den opprinnelige kontraktsytelsen

Tillegg

Forandring

(”endring” i snever forstand)

F

T

Fradrag

Lasse Simonsen


Avtalte varslingsregler ved irregulær endringsordre:

Eksempel – NS 8405 punkt 23.2

Uten ugrunnet opphold

IE

V

Irregulær

endringsordre

Varsel

Punkt 23.2 Entreprenørens varslingsplikt

”Mottar entreprenøren pålegg som angitt i 23.1, skal han uten ugrunnet opphold

varsle byggherren dersom han vil påberope seg dette som en endring. Gjør han

ikke det, taper han retten til å påberope seg at pålegget innebærer en endring.”

Lasse SimonsenKonsekvensene av endring:

Fristforlengelse

NS 8405 pkt 24.1 a)

Merforbruk av tid

pga endringen

Endring

Vederlagsjustering

NS 8405 pkt 25.2 a)

Justering av vederlaget

som følge av endringen

Lasse Simonsen


Tid:

NS 8405 pkt 24.1 a) ”Entreprenøren har krav på fristforlengelse

dersom fremdriften hindres som følge av … endringer, jf punktene 22 og 23…”

Fristforlengelse

AF

NF

Avtalt frist

Endringer

Lasse Simonsen


Vederlagsjustering – bruk av kontraktens priser:

Justering

Enhetspriser

Ikke

enhetspriser

Bevarer balansen

i avtaleforholdet

 • NS 8405 Regningsarbeid

 • NF 2007 Konstruering av nye rater

Lasse Simonsen


ad