slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU. „NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA”. Prezentacja Przygotowana w ramach projektu „KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄDO KARIERY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU' - yahto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

„NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA”

Prezentacja Przygotowana w ramach projektu

„KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄDO KARIERY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide2

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

DANE INFORMACYJNE

ID grupy:z9m2

Opiekun: Małgorzata Kuśnierczak

Kompetencja: matematyczna

Temat projektowy: Statystyczny uczeń naszej szkoły

Rok szkolny: 2011/2012

slide3

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

PREZENTACJA ZESPOŁU BADAWCZEGO z9m2

Agnieszka Panek

Paweł Jabczyk

Damian Cygan

AgnieszkaŁyskawa

slide4

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Krystian Literski

Kamil Borkowski

Opiekun:

Małgorzata Kuśnierczak

Marcin Jabłoński

Maciej Gorczyczewski

slide5

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Statystyczny uczeń naszej szkoły

Wprowadzenie ………………………………………………………………….. 6

Wyniki ankiety ……………………………………………………………….. 15

Podstawowe miary statystyczne…………………………………….. 38

Koniec……………………………………………………………………………….. 44

slide6

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

WPROWADZENIE

 • Statystyka
 • Zbiorowość statystyczna, dane statystyczne
 • Badania statystyczne
 • Etapy badań statystycznych
 • Badania ankietowe
 • Zasady dobrej ankiety
 • Obszary objęte ankietą
slide7

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

STATYSTYKA

 • Statystyka jest to nauka zajmująca się ilościowymi metodami badania prawidłowości zjawisk (procesów) masowych. Jej celem jest poznanie występujących prawidłowości, ich ilościowe wyrażenie oraz wyodrębnienie w nich składnika systematycznego i przypadkowego. Wyróżnia się:
 • statystykę opisową (zajmuje się metodami zbierania i prezentacji informacji statystycznych i ich sumarycznego opisu),
 • statystykę matematyczną (umożliwia uogólnienie wyników badań, ocenę stopnia dokładności i wiarygodności wyników)
slide8

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Zbiorowość statystyczna,

dane statystyczne

 • Zbiorowość statystyczna jest to jednoznacznie określony i wyodrębniony zbiór jednostek poddanych badaniu statystycznemu.
 • Dane statystyczne pierwotne są to informacje statystyczne uzyskane bezpośrednio od badanych jednostek w trakcie badań statystycznych mających wyraźnie sprecyzowany przedmiot badania, określoną jednostkę oraz technikę badania.
slide9

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Badania statystyczne

 • Jest to zespół czynności zmierzających do uzyskania, za pomocą metod statystycznych, informacji charakteryzujących zbiorowość objętą badaniem.
 • Wyróżnia się badania:
 • pełne (obejmujące wszystkie jednostkiwchodzącew skład zbiorowości),
 • badania częściowe (nie wyczerpujące, obejmujące tylko część zbiorowości, czyli próbę wybraną w odpowiedni sposób. np. badania reprezentacyjne, badania monograficzne, badania ankietowe).
slide10

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Etapy badań statystycznych

obserwacja statystyczne – stwierdzenie

i pisemna rejestracja wielkości, jakie

badane cechy przyjmują u poszczególnych

jednostek zbiorowości statystycznej,

statystyczne grupowanie - usystematyzowanie materiału statystycznego, polegające na podziale niejednorodnej zbiorowości na możliwie jednorodne grupy wg obranych kryteriów i na zestawieniu interesujących danych statystycznych, charakteryzujących poszczególne grupy,

analiza statystyczna - wykrywanie prawidłowości kształtowania się zjawisk statystycznych oraz związków i zależności między nimi, a także interpretacja wyników badań i formułowanie wniosków.

slide11

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Badania ankietowe

 • W I semestrze roku szkolnego
 • 2011/2012 wśród uczniów naszej
 • szkoły została przeprowadzona
 • ankieta.
 • Ankieta była skierowana
 • do uczniów klas pierwszych,
 • drugich i trzecich. Wszyscy uczniowie uczestniczący
 • w badaniu otrzymali ankietę z takimi samymi pytaniami,
 • ich zadanie polegało na udzieleniu odpowiedzi na
 • zamieszczone pytania.
slide12

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Zasady dobrej ankiety

 • Przy sporządzaniu kwestionariusza ankiety przestrzegaliśmy zasad:
 • Pytania
   • były sformułowane w sposób:
    • zrozumiały dla wszystkich uczestników badania
    • jednoznaczny, precyzyjny.
   • dotyczyły:
    • zdarzeń, które uczniowie mogli łatwo stwierdzić lub sobie o nich przypomnieć
    • przede wszystkim faktów i opinii, w minimalnym stopniu motywów.
slide13

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Zasady dobrej ankiety

 • Uczestnik badania miał swobodę wyboru odpowiedzi, (pytania zawierały warianty odpowiedzi).
 • Układ i prezentacja graficzna pytań ułatwiały udzielenie odpowiedzi.
 • Ankieta nie zawierała zbyt wielu pytań.
 • Jakość papieru i jakość druku kwestionariusza ankiety były wysokie (czytelne kwestionariusze).
slide14

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Obszary objęte ankietą

 • Prawa i obowiązki ucznia
 • Czas poświęcony na naukę
 • Sposoby uczenia się
 • Wykorzystanie komputerów przez uczniów
 • Dydaktyka
 • Przyjazny nauczyciel
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Korepetycje
 • Przedmiotowe systemy oceniania
 • Atmosfera na lekcjach
 • Relacje uczniowskie
 • Zachowanie
slide15

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Czy znasz prawa i obowiązki ucznia Naszej Szkoły?

 • ¼ uczniów deklaruje brak znajomości swoich praw i obowiązków, przy czym do mniejszej znajomości przyznają się chłopcy.
  • Co piąta uczennica (20%) i co trzeci uczeń (32%) nie znają swoich prawi obowiązków.
slide16

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Czy uważasz, że Twoje prawa sąw Szkole przestrzegane?

 • Co czwarty uczeń uważa, że jego prawa nie są w szkole przestrzegane. Odpowiedzi dziewcząt i chłopców różnią się nieco i tak 79% dziewcząt i 64% chłopców uważa, że w szkole prawa ucznia są respektowane, natomiast 21% dziewcząt i aż 36% chłopców odpowiedziało, że nie.
slide17

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Czy uważasz, że wywiązujesz sięze swoich obowiązków?

Co piąty uczeń stwierdza, że nie jest w stanie sprostać obowiązkom

slide18

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Średnia czasu poświęcanego na naukę

 • We wszystkich klasach poza klasą II WF dziewczęta zdecydowanie więcej się uczą niż chłopcy.
slide19

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Średnia czasu poświęcanego na naukę

  • Średnia czasu poświęcanego na naukę przez uczniów naszej szkoły wynosi 1 godzinę 12 minut, w tym:
 • dziewczęta - średnio uczą się 1 godziny 45 minut
 • chłopcy – średnio uczą się 1 godzinę.
  • Najwięcej czasu na naukę poświęcają dziewczęta z klasy I PO i I WF (średnio 2,5 godziny), a najmniej chłopcy z klasy II WF (średnio 1 godzinę).
slide22

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Wykorzystanie komputera do nauki

Średnio uczniowie wykorzystują komputer do nauki 54 minuty w ciągu dnia.

Przeciętne zróżnicowanie (odchylenie standardowe) poszczególnych odpowiedzi od średniej dla uczniów przeankietowanych wynosi 52 minuty.

Współczynnik zmienności wynosi 96%, czyli zbiorowość uczniowska jest bardzo zróżnicowana.

Najczęściej odpowiadali uczniowie, że pracują z komputerem - 1 godzinę (dominanta).

Wartość mediany to również 1 godzina.

slide24

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

lekcje, NA KTÓRYCH zagadnienia są przedstawianew zrozumiały sposób

Dziewczęta najlepiej oceniły lekcje geografii, chłopcy lekcje wiedzyo kulturze.

Obie grupy są zgodne, że najmniej zrozumiałe są dla nich fizykai technologia informacyjna.

slide25

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

lekcje prowadzone w interesujący sposób

Ponad połowa dziewcząt pozytywnie oceniła podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie obronne, prawie połowa biologię.

Dla chłopców najbardziej interesujące są lekcje historii, podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o kulturze.

Najmniej interesujące lekcje są z fizyki.

slide26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Wykorzystanie nowoczesnych technologiina lekcjach

Najwięcej nowoczesnych technologii jest stosowanych na technologii informacyjnej, podstawach przedsiębiorczości i wiedzy o kulturze.

Pp oraz Wok były również wcześniej wymienione jako przedmioty prowadzone w sposób interesujący.

slide27

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Przedmioty, z których uczeń

uzyskuje dodatkową pomoc od NAUCZYCIELA

slide28

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych

5% badanych uczniów nie uczestniczy w żadnychzajęciach pozalekcyjnych

slide29

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Uczęszczanie na korepetycje przez uczniów

 • Na korepetycje uczęszcza:
  • 28% pierwszoklasistów
  • 36% drugoklasistów
  • 48% trzecioklasistów
slide30

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Powody uczęszczania na korepetycje

slide33

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

LEKCJE, na których panuje atmosferasprzyjająca uczeniu się

Najlepsze warunki do nauki mają uczniowie na biologii a najgorsze na lekcjach fizyki i technologii informacyjnej.

slide34

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Relacje uczniowskie z nauczycielami

Do złych i raczej złych relacji przyznaje się 5% przebadanych uczniów.

slide36

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Znajomość zasad oceny zachowania

Co dwudziesty ankietowany uczeń nie wie, co podlega ocenie przy ustalaniu oceny zachowania. Prawie każdy uczeń zna zasadę wystawiania oceny z zachowania. Wątpliwości dotyczą tylko wysokości punktów za poszczególne przewinienia lub nagrody.

Na ten wynik zdecydowany wpływ mieli pierwszoklasiści.

slide37

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Wykorzystywanie komputera do rozrywki

Średnie wykorzystanie komputera do rozrywki jest ponad dwa razy większe niż do nauki i wynosi niewiele powyżej 2 godzin.

Odchylenie standardowe wynosi 1 godzinę 25 minut.

Współczynnik zmienności wynosi 70%, czyli zbiorowość uczniowska jest o wiele mniej zróżnicowana wypoczywając przy komputerze, niż ucząc się z jego zastosowaniem.

Najczęściej w ankietach pojawiła się odpowiedź 2 godziny i była to jednocześnie wartość, która dzieliła ankietowanych na połowy.

slide38

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

PODSTAWOWE MIARY STATYSTYCZNE

 • Podstawowe miary statystyczne
 • Miary tendencji centralnej
 • Średnia arytmetyczna
 • Mediana
 • Dominanta
 • Miary rozproszenia
 • Wariancja i odchylenie standardowe
 • Współczynnik zmienności
 • Analiza współzależności
slide39

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Średnia Arytmetyczna

Średnia arytmetyczna wyraża przeciętny poziom obserwowanej cechy statystycznej w zbiorowości.

Średnia arytmetyczna n liczb x1, x2, …, xn jest równa:

 • Średnia arytmetyczna ważona n liczb x1, x2, …, xn , którym przypisano wagi w1, w2, …, wn
slide40

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

MEDIANA

 • Medianą uporządkowanego rosnąco ciągu n danych liczbowych x1, x2, …, xnjest to:
 • dla n nieparzystego - środkowy wyraz ciągu,
 • dla n parzystego – średnia arytmetyczna środkowych wyrazów ciągu.
slide41

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Dominanta

Dominanta (wartość dominująca, moda, wartość typowa) jest wariantem cechy, który najczęściej występuje w badanej zbiorowości statystycznej.

W zestawie danych może występować więcej niż jedna dominanta.

Graficzną ilustracją mody jest punkt (punkty) na osi odciętych, któremu (którym) odpowiada maksimum liczebności.

slide42

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Wariancja i Odchylenie standardowe

Wariancją n danych liczbowych x1, x2, …, xn, o średniej arytmetycznej jest liczba

Odchylenie standardowe jest to pierwiastek kwadratowy z wariancji

Wariancja i odchylenie standardowe charakteryzują rozproszenie danych wokół średniej arytmetycznej

slide43

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Statystyczny uczeń naszej szkoły

slide44

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

DZIĘKUJEMY :)

Prezentacja Przygotowana w ramach projektu

„KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄDO KARIERY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ad