Informatyczne liceum og lnokszta c ce computer college w koszalinie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 50

Informatyczne Liceum Ogólnokształcące ,, Computer College’’ w Koszalinie. PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Informatyczne Liceum Ogólnokształcące ,, Computer College’’ w Koszalinie. ID grupy : 97/12. Opiekun : Felchner Maria. Kompetencja : Matematyczno-fizyczna. Temat projektowy : Matematyka w testach IQ. Semestr III rok szkolny 2010/11.

Download Presentation

Informatyczne Liceum Ogólnokształcące ,, Computer College’’ w Koszalinie.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Informatyczne Liceum Ogólnokształcące ,, Computer College’’ w Koszalinie.

ID grupy : 97/12

Opiekun : Felchner Maria

Kompetencja : Matematyczno-fizyczna

Temat projektowy : Matematyka w testach IQ

Semestr III rok szkolny 2010/11


W naszej prezentacji uwzględniliśmy testy na inteligencję oraz różnego rodzaju zagadki matematyczne.

Dzięki testom, w bardzo miły sposób, poprzez zabawę możemy sprawdzić swoją wiedzę.

Nasze zagadki oraz testy IQ mają matematyczny charakter :logicznyalgebraicznygeometrycznych

Oto kilka przykładowych testów i zagadek.


Zagadki matematyczne


Rozwiązanie

Odp: Następną liczbą pierwszą jest liczba 17


Rozwiązanie

Odp: 65. Różnice między sąsiednimi liczbami to kolejne potęgi liczby 2.


Ania i Robert mają w sumie 26 lat. 6 lat temu Ania miała tyle lat ile Robert ma teraz. Ile lat ma Ania a ile Robert?


Rozwiązanie

Odp: Ania ma 16 lat a Robert 10.


Zagadki logiczne

a. Jak dołożyć do tej figury 3 zapałki tak, żeby figura przedstawiała sześcian?b. W jaki sposób przesunąć 2 zapałki i dołożyć jedną tak, żeby otrzymać 2 romby?


Rozwiązanie

a) Dodatkowe zapałki pokazane są na rysunku:

b) Po usunięciu zbędnej zapałki i przesunięciu dwóch uzyskujemy dwa romby:


Przestaw jedną zapałkę, aby zapis był prawdziwy


Rozwiązanie

Z ostatniej dziewiątki zrobić literkę 'S' i zabraną zapałkę położyć nad ostatnią jedynką by było 'T' i wychodzi 'STO'


Profesor Biały z wydziału matematyki, profesor Czarny z wydziału filozofii i młody informatyk pracujący w uniwersyteckiej administracji jedli razem obiad.

Czyż to nie zastanawiające –zauważyła kobieta. –że nasze nazwiska to biały, czarny i rudy, i jedna osoba z pośród nas ma włosy białe, druga-czarne, trzecia-rude.

Rzeczywiście – odpowiedziała osoba o czarnych włosach- a czy zauważyliście, że nikt z nas nie ma nazwiska opisującego kolor jego włosów?

Tak masz rację - wykrzyknął profesor biały.

Jeśli ta kobieta nie ma rudych włosów, to jakiego koloru włosy ma profesor czarny?


Rozwiązanie

Założenie, że kobietą jest informatyk Rudy, szybko prowadzi do sprzeczności. Pierwsza uwaga, wypowiedziana przez kobietę wywołuje odpowiedz osoby z czarnymi włosami, zatem włosy osoby o nazwisku Rudy nie mogą być czarne. Nie mogą one również być rude, bo wtedy pasowałyby do nazwiska. Muszą zatem być zatem białe. Tak więc włosy osoby o nazwisku czarny muszą być rude, a włosy osoby noszącej nazwisko biały-czarne. Ale zdanie wypowiedziane przez osobę z czarnymi włosami skłania do okrzyku osobę o nazwisku Biały, więc są to dwie różne osoby. Musimy więc założyć, że Rudy jest mężczyzną. Włosy profesora o nazwisku Biały nie mogą być białe(bo pasowałyby do jego nazwiska), nie mogą tez być czarne , bo udziela on (ona) odpowiedzi osobie o włosach czarnych. Musza być zatem rude. Jeżeli kobieta nie ma rudych włosów , to profesor Biały nie jest kobieta. Rudy jest mężczyzną , więc profesor czarny musi być kobietą. Jej włosy nie mogą być ani czarne, ani rude, więc musi ona być platynową blondynką.


Zagadki geometryczne

Ile prostokątów znajduje się na rysunku?


Rozwiązanie

Na rysunku znajduje się 18 prostokątów


Spójrz na rysunek poniżej. Obydwie figury są ułożone z tych samych części. Pierwsza jest kwadratem o boku 8, a druga prostokątem o wymiarach 5 na 13.

Pole kwadratu to 82=64, a prostokąta 5×13=65, skąd ta różnica?


Rozwiązanie

W prawym obrazku linia biegnąca od lewego górnego do prawego dolnego rogu wydaje się prosta.

W rzeczywistości nie jest ona prosta, a łamana, czyli "prostokąt" składa się z dwóch wielokątów, a nie dwóch trójkątów.

Można to sprawdzić rysując sobie i wycinając.

Rozwiązanie tego zadania sprawiało pewne trudności i łatwiej jest rozwiązać rysując i wycinając.


Jak za pomocą trzech prostych cięć nożem podzielić poniższy tort na 8 jednakowych części.

Jeśli utniesz go w połowie wysokości to na kawałkach z dołu nie będzie pysznego kremu!


Rozwiązanie

Najpierw tniemy tort na krzyż. Następnie układamy wszystkie jego kawałki w jednej linii i jednym cięciem dzielimy je wszystkie na 2.


Zagadki algebraiczne

Kończymy pierwszą dziesiątkę rozdziałów naszych zagadek.

Poprzednie rozdziały były problemowe ten poświęcimy rozrywce matematycznej.

Rozrywka nie tylko przynosi odprężenie, ale i w pewnym sensie kształcić.

Zaraz się przekonamy.

1.Proszę się przyjrzeć tym równościom:

2 2

10 = 100 (0,1) = 0,01

2 2

12 = 144 21 = 441

2 2

13 = 169 31 = 961

2 2

112 = 12 544 211 = 44 521

2 2

113 = 12 769 311 = 96 721

a) Jaką ciekawostkę dostrzegamy w nich?

b) Jak tę ciekawostkę wytłumaczyć?


Rozwiązanie

1 a) Jeżeli zmienimy kolejność cyfr w lewym słupku , zmieni sie kolejność w słupku prawym.

Np. kwadrat liczby 12 i kwadrat 21 wyrażaja się z pomocą tych samych cyfr.

b) przyczyna leży w tym , że występujące w tych liczbach cyfry są bardzo małe , toteż

z ich iloczynów nie tworzą się jednostki wyższego rzędu.


Stary profesor matematyki zapytany o swój wiek odpowiedział:

„W roku x miałem tyle lat ile wynosi pierwiastek z x”.

Zmarł w 1971 roku. Kiedy się urodził?


Rozwiązanie

Odp. Należy znaleźć taki rok, który jest jednocześnie liczbą podniesioną

do kwadratu. W XX wieku jest tylko jeden taki rok, a mianowicie

1936= 44 x 44. Matematyk urodził się więc w 1892 roku.


Zagadki logiczne

SIEDEM SYMBOLI przedstawionych poniżej wygląda

jak jakiś rodzaj starożytnego pisma. Każdy symbol ma

tu jednak określone znaczenie i jeśli je odgadniesz , nie będziesz miał kłopotów z narysowaniem w kwadracie następnego symbolu tego dziwnego ciągu.


Rozwiązanie

Te symbole to cyfry 1,2,3,4,5,6,7 pokazane wraz z ich zwierciadlanymi odbiciami. Następnym symbolem jest więc podwójna 8 jak widać w prawej części rysunku.


Testy IQ


Dane INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły:

 • III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

 • ID grupy: 97/27_mf

 • Opiekun: Krystyna Chmielewska

 • Kompetencja: Matematyczno- fizyczna

 • Temat projektowy: Matematyka w testach IQ

 • Semestr/rok szkolny: 2010/2011


,,Matematyka w testach

IQ”


Test inteligencji - test w założeniach mierzący poziom inteligencji. Rozkład wyników testu jest w przybliżeniu opisywany krzywą Gaussa.

Naszym celem jest ukazanie zastosowań matematyki przy badaniu inteligencji ludzkości.


Podział zadań:-arytmetyczne-geometryczne-logiczne


Zadania arytmetyczne


Baca i owce

Baca ma 17 owiec, wszystkie oprócz 9 zdechły. Ile żywych owiec ma baca ?


Rozwiązanie

Jeżeli baca ma 17 owiec, zdechły wszystkie oprócz dziewięciu. Zdechło: 17-9=8 owiec.

Zostało więc dziewięć owiec.


Problemy/komentarz

Zagadka wydaje się być bardzo łatwa, jednak wiele osób czytając polecenie nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się być niemożliwym, aby autor zadania podał odpowiedź w pytaniu. Zagadka ta uczy aby zawsze czytać pytanie kilka razy, aby zrozumieć problem.


Zadania geometryczne


4 trójkąty

Zbuduj za pomocą sześciu zapałek cztery trójkąty tej samej wielkości.


Rozwiązanie

Rozwiązaniem tego zadania jest czworościan foremny.


Problemy/komentarz

Głównym problemem w rozwiązywaniu zagadki jest ograniczenie myślenia do płaszczyzny, natomiast odpowiedzią jest figura trójwymiarowa.


Zadania logiczne


Żabia pułapka

5 żab łapie 5 much w ciągu 5 minut.

Ile żab trzeba, aby złapac 50 much w ciągu 50 minut ?


Rozwiązanie

5 żab łapie 5 much w ciągu 5 minut

W takim razie 1 żaba łapie 1 muchę w 5 minut

Potrzebna nam jest wiedza na temat ilości żab, która łapie 50 much w 50 minut.

5 żab łapie 5 much w 5 minut

więc

5 żab łapie 10 much w 10 min itd..

Odpowiedź : 5 żab


Problemy/komentarz

Największym problemem w danym zadaniu jest zrozumienie faktu w jaki sposób żaby łapią muchy. Trzeba zachować jedność czasu oraz ilości. Wiele osób źle rozumie ten fakt i dochodzi do wniosku, że 1 żaba łapie 1 muchę w 1 minutęco jest błędem. Trzeba pamiętać, iż łapią muchy w tym samym czasie i jest on jednakowy dla każdej z nich, więc jest wartością względnie stałą.

.


 • Login