การตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ( DPIS) - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 7

  • 206 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ( DPIS). 1. พิมพ์ URL ในช่อง Address http://dpis.rid.in.th:8080 หรือ เข้าจากเว็ปไซต์สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ เมนู DPIS เครื่องที่ใช้งานต้องเชื่อมต่อเครือข่าย VPN ของกรมชลประทานเท่านั้น.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ( DPIS)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dpis

(DPIS)


Dpis

1. URL Address http://dpis.rid.in.th:8080 DPIS VPN


2 username password login

2. Username Password Login


Dpis


Dpis

3. > > >


Dpis

4.


Dpis

/ 0 2241 0740-9 2611 , 2753 0 2669 5053


  • Login