T meges prevent v beavatkoz sok prevent v strat gi k
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Tömeges preventív beavatkozások; Preventív stratégiák PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tömeges preventív beavatkozások; Preventív stratégiák. A tömeges preventív stratégiák alaptípusai. Fokozott kockázatnak kitett egyénekre irányuló „rizikó csoport” preventív stratégiák. Az egész népességet célzó „populációs” preventív stratégiák.

Download Presentation

Tömeges preventív beavatkozások; Preventív stratégiák

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T meges prevent v beavatkoz sok prevent v strat gi k

Tömeges preventív beavatkozások; Preventív stratégiák


A t meges prevent v strat gi k alapt pusai

A tömeges preventív stratégiák alaptípusai

Fokozott kockázatnak kitett

egyénekre irányuló

„rizikó csoport”

preventív stratégiák

Az egész népességet célzó

„populációs”

preventív stratégiák


Fokozott kock zatnak kitett egy nekre ir nyul prevent v strat gi k

Fokozott kockázatnak kitett egyénekre irányuló preventív stratégiák

Előnyök

 • Az egyén számára megfelelő, a beavatkozás egyénre szabott (a beavatkozást végző orvos számára is)

 • Az egyén és az orvos motivált

 • Az alacsony kockázatnak kitettek számára nem jelent „felesleges” beavatkozást

 • A hagyományos orvosi szemléletbe és szervezetbe könnyen illeszkedik

 • A források költség-hatékony felhasználása

 • A szelektivitás javítja a nyereség-kockázat arányt


Fokozott kock zatnak kitett egy nekre ir nyul prevent v strat gi k1

Fokozott kockázatnak kitett egyénekre irányuló preventív stratégiák

Hátrányok

 • A prevenció túlságosan medikalizálódik

 • A siker tüneti és időleges

 • Magatartástudományi szempontból nem megfelelő („beteggé válás”; család szerepe)

 • Az egyéni kockázat előrejelzése miatt korlátozott a használhatósága

 • A megvalósíthatóság és a költség gyakran kérdéses (a szűrés költsége?)

 • A betegség visszaszorításában gyakran csak kis szerepe van


A miokardi lis infarktus 5 ves incidenci ja nagy britanni ban heart disease prevention project

A miokardiális infarktus 5 éves incidenciája Nagy-BritanniábanHeart Disease Prevention Project

Forrás: Heller RF, Chinn S Tunstall Pedoe HD et al.: How well can we predict coronary heart disease? Findings in the

United Kingdom Heart Disease Prevention Project. Brit Med J, 1984, 288: 1409-11.


Fokozott kock zatnak kitett egy nekre ir nyul prevent v strat gi k2

Fokozott kockázatnak kitett egyénekre irányuló preventív stratégiák

SZŰRÉS

KOCKÁZATI TÉNYEZŐRE

Kritériumok:

- küszöbérték

- minden releváns tényező

figyelembe vétele

- multifaktoriális

betegségek

- a „kiszűrtek”-nek nyújtandó

segítség szervezett biztosítása

A BETEGSÉG

korai szakaszának

felismerése


A prevent v ell t s egyik axi m ja

A preventív ellátás egyik axiómája

A népesség kisebb kockázatnak kitett

nagy többségében

jóval több eset (megbetegedés, halálozás) következhet be, mint

a népesség csekély hányadát képező

fokozott kockázatnak kitett

egyének csoportjában.


T meges prevent v beavatkoz sok prevent v strat gi k

92%-a a haláleseteknek

A szérumkoleszterin szint alakulása a 40-59 éves férfiak körében és szerepe a koronáriás szívbetegségek okozta halálozásukban

Az oszlop feletti szám az adott koleszterin szinthez tartozó, az emelkedett koleszterin szint

miatt bekövetkező koronária betegség eredetű halálesetek részarányát mutatja.

Forrás: Rose G.: The strategy of preventive medicine. Oxford University Press, Oxford, 1993.


A sz rumkoleszterin szint eloszl sa jap nban s finnorsz gban

A szérumkoleszterin szint eloszlása Japánban és Finnországban


C lok a popul ci tlagos koleszterin szintj re

Célok a populáció átlagos koleszterin szintjére


Az eg sz n pess get c lz popul ci s prevent v strat gi k

Az egész népességet célzó „populációs”preventív stratégiák

Előnyök

 • Radikális (a betegség hátterében álló okok megszüntetése)

 • Hatékony (10%-os koleszterin csökkenés 20-30%-os ISZB halálozás csökkenést eredményez)

 • Viselkedés-lélektani szempontból megfelelő (ha társadalmi normává válik az egészséges életmód)


Az eg sz n pess get c lz popul ci s prevent v strat gi k1

Az egész népességet célzó „populációs”preventív stratégiák

Hátrányok

 • Elfogadhatóság problémája (prevenciós paradoxon)

 • Csekély egyéni és orvosi motiváció

 • Kivihetőség

 • Költség és biztonságosság problematikája


A prevenci paradoxonja

A „prevenció paradoxonja”

A tömeges prevencióban résztvevő egyének számára ritkán érzékelhető közvetlen, személyes előny.


Az eg sz n pess get c lz popul ci s prevent v strat gi k2

Az egész népességet célzó „populációs”preventív stratégiák

Az életmód megváltoztatására irányuló preventív stratégiák eredményes megvalósíthatósága:

 • a környezet

 • az iskoláztatás

 • a foglalkoztatás

 • a társadalombiztosítás

 • a pénzügyi gazdasági helyzet


Gyakori f lre rt sek a prevenci val kapcsolatosan

Gyakori félreértések a prevencióval kapcsolatosan

 • A prevenció radikális megoldást jelent szemben a kuratív medicinával.Valóban, a gyógyító ellátás nem csökkenti a megbetegedések incidenciáját, szemben a prevencióval; azonban a legtöbb sikeres prevenció nem oldja meg véglegesen a problémát, csak időben kitolja azt.

 • Példa: hatékony dohányzás megelőzés ISZB korspecifikus mortalitási mutatók csökkennek idősek részarány nő a populációban abszolút esetszámban növekszik az ISZB okozta halálesetek száma


Gyakori f lre rt sek a prevenci val kapcsolatosan1

Gyakori félreértések a prevencióval kapcsolatosan

 • Azaz a legtöbb sikeres prevenciós beavatkozás hosszabb egészségesebb életet jelent az egyéneknek, de újabb társadalmi problémát indukál. (WHO World Health Report, 1998)


Gyakori f lre rt sek a prevenci val kapcsolatosan2

Gyakori félreértések a prevencióval kapcsolatosan

A prevenció költséghatékony

 • (betegség csökkenti a keresőképességet, egészségügyi költségrobbanás, stb.)

 • általában nem figyelhető meg arányosság az ellátás költsége és a morbiditási struktúra között

 • pusztán az élet meghosszabbítását célzó prevenció csak a fiatalkortól kb. 50 éves korig költség-hatékony;

 • a produktív korban minden olyan prevenciónak van gazdasági haszna, amely a munkaképességet megtartja, és a fogyatékosságot csökkenti;

 • a produktív kor után egyedül azon prevenciós eljárásoknak van gazdasági hasznuk, melyek a függetlenséget javítják, az orvosi és szociális ellátási igényt csökkentik


 • Login