Europos s ąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai - PowerPoint PPT Presentation

Europos s jungos strukt rini fond taka lietuvos ekonomikai
Download
1 / 25

 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Europos s ąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai. Milda Adomaitienė Rita Grigaliūnaitė Rūta Pakeltytė Raimonda Vaitkutė. 2011m. Gruod žio 2d . EKONOMIN Ė ANALIZĖ IR PLANAVIMAS. ES struktūriniai fondai. Europos regioninės plėtros fondas ; Europos socialinis fondas ;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Europos s ąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Europos s jungos strukt rini fond taka lietuvos ekonomikai

Europos sąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai

Milda Adomaitienė

Rita Grigaliūnaitė

Rūta Pakeltytė

Raimonda Vaitkutė

2011m. Gruodžio 2d.

EKONOMINĖ ANALIZĖ IR PLANAVIMAS


Es strukt riniai fondai

ES struktūriniai fondai

 • Europos regioninės plėtros fondas;

 • Europos socialinis fondas;

 • Sanglaudos fondas


Es strukt rini fond paskirtis

ES struktūrinių fondų paskirtis

 • Regionų išsivystymo skirtumų mažinimas;

 • Menkiau išsivysčiusių regionų plėtros skatinimas.


Regioniniai skirtumai

Regioniniai skirtumai

<50

50 - 75

75 - 90

90 - 100

100 - 125

³ 125

BVP vienam gyventojui % (pagal perkamosios galios partitetą)nuo EU 27 vidurkio 2003m.


2000 2006 sanglaudos fondas

2000-2006 Sanglaudos fondas

 • Lietuvai skirtas finansavimas 1,4 mlrd. Lt;

 • Skirtas investicijoms aplinkos apsaugos ir transporto srityse.


Europos s jungos strukt rini fond taka lietuvos ekonomikai

2007-2013 m. Veiksmų programos finansavimas(Visas finansavimas 25,65 mlrd. Lt)

2004-2006 m. BPD finansavimas(Visas finansavimas 3,09 mlrd. Lt.)


Potenciali es l panaudojimo naud a

Potenciali ES lėšųpanaudojimonauda

 • Valstybinio sektoriaus reformavimas nedidinant mokesčių mokėtojų naštos;

 • Padeda atsirasti investicijoms privačiame sektoriuje, kurios būtų sunkiai atsiperkančios dėl didelės jų kainos;

 • Tikslingas panaudojimas sukuria prielaidas ekonominiam augimui;

 • ES lėšomis gali būti mažinami narystės įsipareigojimų kaštai;


Potencialios neigiamos es l panaudojimo pasekm

Potencialiosneigiamos ES lėšųpanaudojimopasekmė

 • Viešojo sektoriaus investicijų efektyvumas;

 • Subsidijų mentalieto įtvirtinimas

 • Konkurencijos iškraipymas ir privačių investicijų išstūmimas;

 • Poveikis infliacijai;

 • Paramos kapitalizavimas;

 • Mažesnis valstybės biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumas;

 • Privataus sektoriaus motyvacijos iškraipymas;

 • Prielaidos korupcijai ir piktnaudžiavimui;


Lietuvos ir es bvp tenkan io vienam gyventojui skirtumas

Lietuvos ir ES BVP, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


Lietuvos ir es infliacijos skirtumai

Lietuvos ir ES infliacijos skirtumai

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


Lietuvos ir es darbo na umo skirtumai

Lietuvos ir ES darbo našumo skirtumai

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


U imtumo ir nedarbo palyginimas su es

Užimtumo ir nedarbo palyginimas su ES


Valstyb s skolos skirtumai

Valstybės skolos skirtumai

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


Biud et deficit skirtumai

Biudžetų deficitų skirtumai

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


2004 2006 m bpd ir 2007 2013 m veiksm program poveikis bvp

2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis BVP


2004 2006m pd ir 2007 2013 m veiksm program investicij apimtys

2004-2006m. PD ir 2007-2013 m. veiksmų programų investicijų apimtys


2004 2006 m bpd ir 2007 2013 m veiksm program poveikis bvp ir u imtumo lygiui

2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis BVP ir užimtumo lygiui


2004 2006 m bpd ir 2007 2013 m veiksm program poveikis nedarbui

2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis nedarbui


2004 2006 m bpd ir 2007 2013 m veiksm program poveikis sektori kuriamai vertei

2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis sektorių kuriamai vertei


2004 2006 m bpd ir 2007 2013 m veiksm program poveikis prekybos balansui ir biud eto deficitui

2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis prekybos balansui ir biudžeto deficitui


Europos s jungos strukt rini fond taka lietuvos ekonomikai

2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis bendrosioms investicijoms ir vartojimo išlaidoms


2004 2006 m bpd ir 2007 2013 m veiksm program poveikis kain lygiui

2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis kainų lygiui


2004 2006 m bpd ir 2007 2013 m veiksm program poveikis darbo u mokes io lygiui ir konkurencingumui

2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis darbo užmokesčio lygiui ir konkurencingumui


Literat ra

Literatūra

 • ES struktūrinių fondų panaudojimas Lietuvoje . LLRI , 2011 http://files.lrinka.lt/analitiniai%20darbai/ES%20lesos.pdf

 • ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimas. LRFM,2009 http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2008MVP/BVP_ataskaita.pdf

 • Eurostat duomenų bazė:http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 • Europos sąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai. LLRI, 2005.

 • Interpreting EU Funds Data for Macroeconomic Analysis in the New Member States. http://cid.bcrp.gob.pe/biblio/Papers/IMF/2007/abril/wp0777.pdf

 • Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo doumentas. http://www.esparama.lt/lt/bpd/apie_BPD

 • Lietuvos 2007-2013 m. Struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir veiksmų programos. http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/strategija


A i u d mes

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


 • Login