Europos s jungos strukt rini fond taka lietuvos ekonomikai
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Europos s ąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Europos s ąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai. Milda Adomaitienė Rita Grigaliūnaitė Rūta Pakeltytė Raimonda Vaitkutė. 2011m. Gruod žio 2d . EKONOMIN Ė ANALIZĖ IR PLANAVIMAS. ES struktūriniai fondai. Europos regioninės plėtros fondas ; Europos socialinis fondas ;

Download Presentation

Europos s ąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Europos sąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai

Milda Adomaitienė

Rita Grigaliūnaitė

Rūta Pakeltytė

Raimonda Vaitkutė

2011m. Gruodžio 2d.

EKONOMINĖ ANALIZĖ IR PLANAVIMAS


ES struktūriniai fondai

 • Europos regioninės plėtros fondas;

 • Europos socialinis fondas;

 • Sanglaudos fondas


ES struktūrinių fondų paskirtis

 • Regionų išsivystymo skirtumų mažinimas;

 • Menkiau išsivysčiusių regionų plėtros skatinimas.


Regioniniai skirtumai

<50

50 - 75

75 - 90

90 - 100

100 - 125

³ 125

BVP vienam gyventojui % (pagal perkamosios galios partitetą)nuo EU 27 vidurkio 2003m.


2000-2006 Sanglaudos fondas

 • Lietuvai skirtas finansavimas 1,4 mlrd. Lt;

 • Skirtas investicijoms aplinkos apsaugos ir transporto srityse.


2007-2013 m. Veiksmų programos finansavimas(Visas finansavimas 25,65 mlrd. Lt)

2004-2006 m. BPD finansavimas(Visas finansavimas 3,09 mlrd. Lt.)


Potenciali ES lėšųpanaudojimonauda

 • Valstybinio sektoriaus reformavimas nedidinant mokesčių mokėtojų naštos;

 • Padeda atsirasti investicijoms privačiame sektoriuje, kurios būtų sunkiai atsiperkančios dėl didelės jų kainos;

 • Tikslingas panaudojimas sukuria prielaidas ekonominiam augimui;

 • ES lėšomis gali būti mažinami narystės įsipareigojimų kaštai;


Potencialiosneigiamos ES lėšųpanaudojimopasekmė

 • Viešojo sektoriaus investicijų efektyvumas;

 • Subsidijų mentalieto įtvirtinimas

 • Konkurencijos iškraipymas ir privačių investicijų išstūmimas;

 • Poveikis infliacijai;

 • Paramos kapitalizavimas;

 • Mažesnis valstybės biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumas;

 • Privataus sektoriaus motyvacijos iškraipymas;

 • Prielaidos korupcijai ir piktnaudžiavimui;


Lietuvos ir ES BVP, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


Lietuvos ir ES infliacijos skirtumai

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


Lietuvos ir ES darbo našumo skirtumai

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


Užimtumo ir nedarbo palyginimas su ES


Valstybės skolos skirtumai

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


Biudžetų deficitų skirtumai

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis BVP


2004-2006m. PD ir 2007-2013 m. veiksmų programų investicijų apimtys


2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis BVP ir užimtumo lygiui


2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis nedarbui


2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis sektorių kuriamai vertei


2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis prekybos balansui ir biudžeto deficitui


2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis bendrosioms investicijoms ir vartojimo išlaidoms


2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis kainų lygiui


2004-2006 m. BPD ir 2007-2013 m. veiksmų programų poveikis darbo užmokesčio lygiui ir konkurencingumui


Literatūra

 • ES struktūrinių fondų panaudojimas Lietuvoje . LLRI , 2011 http://files.lrinka.lt/analitiniai%20darbai/ES%20lesos.pdf

 • ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimas. LRFM,2009 http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2008MVP/BVP_ataskaita.pdf

 • Eurostat duomenų bazė:http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 • Europos sąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ekonomikai. LLRI, 2005.

 • Interpreting EU Funds Data for Macroeconomic Analysis in the New Member States. http://cid.bcrp.gob.pe/biblio/Papers/IMF/2007/abril/wp0777.pdf

 • Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo doumentas. http://www.esparama.lt/lt/bpd/apie_BPD

 • Lietuvos 2007-2013 m. Struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir veiksmų programos. http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/strategija


AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


 • Login