Girginlik ve perdeleme
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Girginlik ve Perdeleme PowerPoint PPT Presentation


 • 646 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Girginlik ve Perdeleme. Girginlik: Dıştaki orbitallerin iç elektron bulutundan geçerek, çekirdeğe sokulabilme özelliğidir. Girginlik sırası : ns> np > nd > nf n : sabit Radyal düğüm sayısı arttıkça, girginlik artar. Girginlik arttıkça, enerji azalır.

Download Presentation

Girginlik ve Perdeleme

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Girginlik ve perdeleme

Girginlik ve Perdeleme

Girginlik:Dıştaki orbitallerin iç elektron bulutundan geçerek, çekirdeğe sokulabilme özelliğidir.

Girginlik sırası : ns> np > nd > nf n : sabit

Radyal düğüm sayısı arttıkça, girginlik artar.

Girginlik arttıkça, enerji azalır.

Orbital enerjileri : ns < np < nd < nf n : sabit

Perdeleme: Çekirdeğin değerlik elektronlarını çekme gücünün iç elektronlar tarafından engellenmesidir.

Girginlik arttıkça perdeleme gücü artar.


Girginlik ve perdeleme

SORU 1: Hangi orbitalin yarıçapı daha büyüktür? 2s veya 2p ?

2: Hangi orbitalin enerjisi daha düşüktür? 2s veya 2p?

1. maksimum olasılıkta r : 2s > 2p

2.

radyal düğüm sayısı : 2s > 2p

2s orbitali daha girgindir

2s elektronları çekirdeğe daha yakındır

2s elektronlarının enerjisi daha düşüktür

2s elektronları

1s orbitali tarafından daha az perdelenir.


Girginlik ve perdeleme

-

-

+

Çok elektronlu atomlarda

He, Z = 2

Hesaplanan: E1 = -54.4 eV

Deneysel:E1 = -24.6 eV

Something is wrong with the Bohr Model!


Girginlik ve perdeleme

Etkin Çekirdek Yükü

Effective Nuclear Charge, Z*

Z*, perdeleme sonucu değerlik elektronlarının hissettiği çekirdek yüküdür.

Çok elektronlu atomlarda, deneysel sonuçlara uyguması için Bohr eşitliği aşağıdaki şekilde düzeltilir.

Z* = Z - 

Z* : etkin çekirdek yükü

Z : atom numarası

 : perdeleme sabiti


Girginlik ve perdeleme

-

-

+

Helyum , Z = 2

Önerilen: E1 = -54.4 eV

Denel: E1 = -24.6 eV

Z* = 1.34

1.34 = 2 - 

 = 0.66


Girginlik ve perdeleme

-

-

-

+

Lityum , Z = 3

Önerilen: E1 = -30.6 eV

Denel: E1 = -5.4 eV

Z* = 1.26

1.26 = 3 - 

 = 1.74


Girginlik ve perdeleme

Slater Kuralları

Slater kuralları ile  yaklaşık olarak hesaplanabilir:

 • 1. Atomun elektronik dizilişi, aşağıdaki gibi gruplandırılır:

 • (1s) (2s,2p) (3s,3p) (3d) (4s,4p) (4d) (4f) (5s, 5p)…..

 • Yüksek gruplardaki (yukarıdaki sırada sağda olanlar) elektronlar daha düşük gruplardaki elektronları perdelemezler.

 • 3. ns ya da np değerlik elektronları için:

 • a) Aynı (ns, np) grubundaki her bir elektronun katkısı 0.35 dir ( 1s için 0.30)

 • b) n-1, grubundaki her bir elektronun katkısı 0.85 dir.

 • c) n-2, ve daha düşük gruplardaki her bir elektronun katkısı 1.00 dir.

 • 4.nd ve nfdeğerlik elektronları için :

 • a) (nd) ya da (nf) grubundaki her bir elektronun katkısı 0.35 dir.

 • b) Solda kalan gruplardaki her bir elektronun katkısı 1.00 dir.


Girginlik ve perdeleme

Z* = Z - 

 • ÖRNEK : Oksijenin (Z = 8) değerlik elektronlarının etkin

 • çekirdek yükünü hesaplayınız.

 • Elektron dizilişi: 1s2 2s2 2p4

 • (1s2) (2s2 2p4)

 •  = (2 * 0.85) + (5 * 0.35) = 3.45

 • 1s 2s,2p

 • Z* = Z - 

 • Z* = 8 – 3.45 = 4.55

 • Bu elektron, gerçekte, çekirdeğin çekim kuvvetinin % 57 sini hisseder.


Girginlik ve perdeleme

Z* = Z - 

Nikel: Ni, Z = 28

Elektron dizilişi: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2

(1s2) (2s2 2p6) (3s2 3p6) (3d8) (4s2)

3d elektronu için:

 = (18 * 1.00) + (7 * 0.35) = 20.45

1s,2s,2p,3s,3p 3d

Z* = Z - Z* = 28 – 20.45 = 7.55

4s elektronu için:

 = (10 * 1.00) + (16 * 0.85) + (1 * 0.35) = 23.95

1s,2s,2p 3s,3p,3d 4s

Z* = Z - Z* = 28 – 23.95 = 4.05


Girginlik ve perdeleme

Periodicity of Effective Nuclear Charge

Z* on valence electrons


Girginlik ve perdeleme

 • Slater kuralları sadece yaklaşık bir tahminde bulunur,

 • Nedenleri:

 • - s ve p orbitallerinin girginlikleri arasındaki farkı ihmal eder,

 • gerçekte, s ve p orbitalleri aynı enerjili değildir.

 • Alt kabuklardaki elektronların perdeleme gücünü aynı kabul eder.

 • Yüksek enerjili orbitallerin perdeleme gücünü ihmal eder.

Z* iyonlaşma enerjilerinin hesaplanmasında kullanılır:


Girginlik ve perdeleme

ÖRNEK : Li atomunun birinci iyonlaşma enerjisini hesaplayınız.

Li+(g) + e-

I1 = ELi+ - ELi

Li(g)

Li+ : 1s2

Li : 1s22s1 Z* = 3 – (2 x 0.85) = 1.3 (2s için)

elektron sayısı

Denel değer : 5.4 eV


Girginlik ve perdeleme

ÖRNEK : F atomunun birinci iyonlaşma enerjisini hesaplayınız.

F+(g) + e-

I1 = EF+ - EF

F(g)

F+ : (1s)2(2s,2p)6Z* = 9 − (2 x 0.85 + 5 x 0.35) = 5.55

F : (1s)2(2s,2p)7Z* = 9 – (2 x 0.85 + 6 x 0.35) = 5.20

Denel veri = 17 eV


 • Login