Forskningsrapporten sjekkliste empirisk rapport
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Forskningsrapporten: Sjekkliste (empirisk rapport) PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Forskningsrapporten: Sjekkliste (empirisk rapport). Frode Svartdal Universitetet i Tromsø Des. 2010. Sjekkliste: Tittelsiden. Velg en tittel som er fengende og som sier noe om temaet for rapporten. Forsiden skal dessuten inneholde: Forfatter(e) Emne Semester og år Veileder.

Download Presentation

Forskningsrapporten: Sjekkliste (empirisk rapport)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Forskningsrapporten:Sjekkliste(empirisk rapport)

Frode Svartdal

Universitetet i Tromsø

Des. 2010


Sjekkliste: Tittelsiden

Velg en tittel som er fengende og

som sier noe om temaet for

rapporten

 • Forsiden skal dessuten

 • inneholde:

 • Forfatter(e)

 • Emne

 • Semester og år

 • Veileder


Sjekkliste: Sammendraget

 • Sammendraget

 • starter på ny side

 • angir en problemstilling i en kontekst

 • angir metode

 • angir resultater og funn

 • diskuterer funn i lys av utgangspunktet

 • Merk:

 • Ikke avsnitt

 • Ikke referanser

 • Veldig kort


Sjekkliste: Innledningen

 • Innledningen skal kjapt og greit…

 • introdusere temaet for rapporten

 • introdusere begreper, funn, teorier

 • spesifisere problemstillingen for rapporten


Merk: Linjeavstand 1 ½ el. 2

Sjekkliste: Forskningsspørsmål og metode

Merk: Klare avsnittsmarkeringer

Innledningen munner ut

i et forskningsspørsmål

 • Metode-delen angir…

 • deltakere

 • apparatur

 • prosedyre

 • osv.

Merk: Gode marger på alle sider


Sjekkliste: Resultater

 • I resultatdelen beskrives resultatene

 • i form av

  • tall

  • statistiske beregninger

  • grafer

  • tabeller


Sjekkliste: Diskusjon

I diskusjonsdelen tolkes resultatene

og settes i relasjon til utgangspunktet

for artikkelen – nemlig tidligere forskning

og den problemstilling som ble reist

i innledningen

Merk at teksten fyller alle sidene;

at alle ”pusterom” er enten

avsnitt eller overskrifter


Sjekkliste: Referanser i teksten

Det er flere måter å angi referanser i teksten:

Feil...

Dobbeltsjekk at du

forstår hvorfor

referansene her

er slik de er!

1. ”Forsøkene til Hansen og Hansen (1988) …”

2. ”…forsøkene til Fox et al. (2001)”

3. ”Öhman, Lundquist og Esteves (2001)”

4. ”…tidligere forskning (Hansen & Hansen, 1988) …”


Sjekkliste: Avslutning og referanseliste

Du kan gjerne avslutte med en

oppsummering

Referanselisten kommer på ny side

Merk at overskriften er midstilt,

og lær deg hvordan referansene

skrives i listen. (Ehhmm… I dette

eksemplet er de faktisk ikke

skrevet helt korrekt.)


Sjekkliste: Struktur

Tittel

Forfatter

Emne, sted, år

Veileder

Forsiden skal se sik ut

Sammendrag

Metode

Deltakere

Apparatur

Prosedyre

Resultater

Diskusjon

Referanser

Rapportens struktur (gitt at

den har ett eksperiment) ser slik ut

(heltrukne linjer indikerer ny side)

Nivå 2

Merk at overskriftene sammendrag,

metode, resultater, diskusjon og

referanser er midtstilte. Dette er

nivå 1. Nivå 2 er venstrestilt


Om språket i rapporten

 • Setningene

  • Skiv enkelt, direkte, dropp unødvendige ord

“Flere personer innenfor det psykologiske fagfeltet har hevdet at...”

Bedre: “Flere har hevdet at...”

“Ut fra hennes funn kan det tyde på at...”

Bedre: “Disse funnene kan tyde på at...”

Unngå absolutter:

- Bestandig

- Altid

- Alle

- Bevise


Om språket i rapporten II

 • Avsnittet

  • Ett hovedbudskap per avsnitt

  • Unngå ord eller setninger som avsporer

  • Start abstrakt, konkretiser, avslutt abstrakt

“Spørsmålet er så om læring kan foregå uten bevissthet.

Flere studier viser at dette sannsynligvis er fullt mulig.For

eksempel viste Herfferline (1958) at ... Tilsvarende studier

er gjennom ført av ...Samlet er dette klar støtte for

antakelsen om at ... “

Vurder å droppe

ord som er

understreket


Om språket i rapporten III

 • Bind avsnitt sammen

  • Bruk viktige ord fra foregående avsnitt i begynnelsen av det neste

  • Oppsummer fra et eller flere avsnitt:

   • ”På denne bakgrunn...”; “Samlet viser dette at...”

  • Bruk ord/formuleringer bevisst for å skape sammenheng mellom avsnitt:

   • Dessuten, i tillegg, imidlertid, på tross av, med andre ord, dessverre, for eksempel, endelig,til slutt


 • Login