Forskningsrapporten: Sjekkliste (empirisk rapport) - PowerPoint PPT Presentation

Forskningsrapporten sjekkliste empirisk rapport
Download
1 / 13

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Forskningsrapporten: Sjekkliste (empirisk rapport). Frode Svartdal Universitetet i Tromsø Des. 2010. Sjekkliste: Tittelsiden. Velg en tittel som er fengende og som sier noe om temaet for rapporten. Forsiden skal dessuten inneholde: Forfatter(e) Emne Semester og år Veileder.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Forskningsrapporten: Sjekkliste (empirisk rapport)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Forskningsrapporten sjekkliste empirisk rapport

Forskningsrapporten:Sjekkliste(empirisk rapport)

Frode Svartdal

Universitetet i Tromsø

Des. 2010


Sjekkliste tittelsiden

Sjekkliste: Tittelsiden

Velg en tittel som er fengende og

som sier noe om temaet for

rapporten

 • Forsiden skal dessuten

 • inneholde:

 • Forfatter(e)

 • Emne

 • Semester og år

 • Veileder


Sjekkliste sammendraget

Sjekkliste: Sammendraget

 • Sammendraget

 • starter på ny side

 • angir en problemstilling i en kontekst

 • angir metode

 • angir resultater og funn

 • diskuterer funn i lys av utgangspunktet

 • Merk:

 • Ikke avsnitt

 • Ikke referanser

 • Veldig kort


Sjekkliste innledningen

Sjekkliste: Innledningen

 • Innledningen skal kjapt og greit…

 • introdusere temaet for rapporten

 • introdusere begreper, funn, teorier

 • spesifisere problemstillingen for rapporten


Sjekkliste forskningssp rsm l og metode

Merk: Linjeavstand 1 ½ el. 2

Sjekkliste: Forskningsspørsmål og metode

Merk: Klare avsnittsmarkeringer

Innledningen munner ut

i et forskningsspørsmål

 • Metode-delen angir…

 • deltakere

 • apparatur

 • prosedyre

 • osv.

Merk: Gode marger på alle sider


Sjekkliste resultater

Sjekkliste: Resultater

 • I resultatdelen beskrives resultatene

 • i form av

  • tall

  • statistiske beregninger

  • grafer

  • tabeller


Sjekkliste diskusjon

Sjekkliste: Diskusjon

I diskusjonsdelen tolkes resultatene

og settes i relasjon til utgangspunktet

for artikkelen – nemlig tidligere forskning

og den problemstilling som ble reist

i innledningen

Merk at teksten fyller alle sidene;

at alle ”pusterom” er enten

avsnitt eller overskrifter


Sjekkliste referanser i teksten

Sjekkliste: Referanser i teksten

Det er flere måter å angi referanser i teksten:

Feil...

Dobbeltsjekk at du

forstår hvorfor

referansene her

er slik de er!

1. ”Forsøkene til Hansen og Hansen (1988) …”

2. ”…forsøkene til Fox et al. (2001)”

3. ”Öhman, Lundquist og Esteves (2001)”

4. ”…tidligere forskning (Hansen & Hansen, 1988) …”


Sjekkliste avslutning og referanseliste

Sjekkliste: Avslutning og referanseliste

Du kan gjerne avslutte med en

oppsummering

Referanselisten kommer på ny side

Merk at overskriften er midstilt,

og lær deg hvordan referansene

skrives i listen. (Ehhmm… I dette

eksemplet er de faktisk ikke

skrevet helt korrekt.)


Sjekkliste struktur

Sjekkliste: Struktur

Tittel

Forfatter

Emne, sted, år

Veileder

Forsiden skal se sik ut

Sammendrag

Metode

Deltakere

Apparatur

Prosedyre

Resultater

Diskusjon

Referanser

Rapportens struktur (gitt at

den har ett eksperiment) ser slik ut

(heltrukne linjer indikerer ny side)

Nivå 2

Merk at overskriftene sammendrag,

metode, resultater, diskusjon og

referanser er midtstilte. Dette er

nivå 1. Nivå 2 er venstrestilt


Om spr ket i rapporten

Om språket i rapporten

 • Setningene

  • Skiv enkelt, direkte, dropp unødvendige ord

“Flere personer innenfor det psykologiske fagfeltet har hevdet at...”

Bedre: “Flere har hevdet at...”

“Ut fra hennes funn kan det tyde på at...”

Bedre: “Disse funnene kan tyde på at...”

Unngå absolutter:

- Bestandig

- Altid

- Alle

- Bevise


Om spr ket i rapporten ii

Om språket i rapporten II

 • Avsnittet

  • Ett hovedbudskap per avsnitt

  • Unngå ord eller setninger som avsporer

  • Start abstrakt, konkretiser, avslutt abstrakt

“Spørsmålet er så om læring kan foregå uten bevissthet.

Flere studier viser at dette sannsynligvis er fullt mulig.For

eksempel viste Herfferline (1958) at ... Tilsvarende studier

er gjennom ført av ...Samlet er dette klar støtte for

antakelsen om at ... “

Vurder å droppe

ord som er

understreket


Om spr ket i rapporten iii

Om språket i rapporten III

 • Bind avsnitt sammen

  • Bruk viktige ord fra foregående avsnitt i begynnelsen av det neste

  • Oppsummer fra et eller flere avsnitt:

   • ”På denne bakgrunn...”; “Samlet viser dette at...”

  • Bruk ord/formuleringer bevisst for å skape sammenheng mellom avsnitt:

   • Dessuten, i tillegg, imidlertid, på tross av, med andre ord, dessverre, for eksempel, endelig,til slutt


 • Login