J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis
Download
1 / 27

Jėzus kaip Katechezės ir Tarnystės Širdis - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Jėzus kaip Katechezės ir Tarnystės Širdis. Iššūkių laikai “tikėjimo išlaikymui” ir krikščioniškai tarnystei “Kai Žmogaus Sūnus ateis, ar jis ras žemėje tikėjimą?” (Lk. 18:8) Taip, bet ... Labai priklausys, kaip mes mokysime ir tarnausime.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jėzus kaip Katechezės ir Tarnystės Širdis' - vianca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Jėzus kaip Katechezės ir Tarnystės ŠirdisGeriausias turtas: Jėzus krikščioniškai tarnystei! Naujas Jo centrališkumo supratimas

katalikų tikėjimui

Ne Biblija, sakramentai,

dogmos, įsakymai, bet

“Širdyje mes randame Asmenį, Jėzaus

iš Nazareto Asmenį, vienintelį Tėvo Sūnų” (KBK, 426)


Istorijos Jėzus krikščioniškai tarnystei, kuris vaikščiojo Galilėjos keliais kviesdamas

“ateikite sekti mane”

 • Mokė radikalios meilės – net priešų; maitino išalkusius, priėmė atstumtuosius

 • Skelbė išsipildžiusį Izaiją 61:1 (Lk. 4:21)

  ir esančiu “keliu, tiesa ir gyvenimu”

  (Jn. 14:6)


Tikėjimo Kristus krikščioniškai tarnystei, Dievo Sūnus,

Švenčiausios Trejybės antrasis Asmuo

 • Savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu padarė žmonėms galimybę sekti

 • “Dievo gausia malone Jėzuje Kristuje” (1Tim. 1:14,) galime gyventi ir tarnauti kaip mokiniai


Visas mokymas ir tarnystė krikščioniškai tarnystei

turėtų “sutelkti žmones į bendrystę ir intymumą su Jėzumi Kristumi” (BKV, 80);

krikščioniškojo tikėjimo pašaukimas yra “pilnas ir tikras atsidavimas jo asmeniui ir sprendimas eiti jo pėdomis” (53)


Reikalinga nauja apologetika krikščioniškąjam tikėjimui – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės

 • Pathos: apeliavimas į žmonių poreikius ir troškimus, pav. laimingumas

 • Logos: racionali tiesos darna krikščioniškojo tikėjimo tvirtinimai

 • Ethos: geri “vaisiai” kasdieniniame gyvenime – tarnystė!


Refleksijai ir pokalbiui – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės

 • Ką jūs matote kaip pirmiausius iššūkius dabar krikščioniškąjam tikėjimui Lietuvoje?

 • Kokie yra vertingi dalykai, strategijos, viltys?


Kodėl Jėzus mokė ir tarnavo: – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės

Dievo karalystei; simbolis Dievo troškimo gyvenimo pilnatvės visai kūrinijai; dvasinis ir politinis; asmeninis ir socialinis; šventumas ir teisingumas; čia ir ateityje; “padaryta žemėje kaip ir danguje”


Visam tikėjimui – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės; įjungiant visą asmenį į bendruomenę; visą “ protą, širdį ir jėgas” (Mk.12:33); galvą, širdį, rankas; žinoti, mylėti, tarnauti; tikėjimas kaip įsitikinimai, garbinimas, gyvenimo etika


Išgyventam tikėjimui – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės: nepakanka sakyti “Viešpatie, Viešpatie”, bet vykdyti Dievo valią (Mt. 7:21)

Gyvenimui: “gyvasis vanduo, trykštantis į amžinąjį gyvenimą” (Jn. 4)

Duodantis gyvenimą: “pasaulio gyvenimui” (Jn. 6:51); “gyvenimo apsčiai” (Jonas, 10:10)


Refleksijai ir pokalbiui – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės

 • Ką jūs manote apie Jėzaus tikslo jausmą mokyme ir tarnystėje?

 • Kaip tai keičia ar gilina mūsų pačių tikslo jausmą?


Kur: – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės Jėzus kvietė žmones į tikėjimo mokinių bendruomenę

Informuoti ir formuoti žmones krikščioniškame tikėjime visada reikia tikėjimo bendruomenės

Apžvelk visus parapijos, šeimos, mokyklos aspektus, kiek jie moko, tarnauja


Parapija: – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės Pažiūrėk į kiekvieną simbolį liturgijoje, parapijos gyvenimą, dalyvavimo joje lygmenis, visas jos žodžio tarnystes, sakramentus ir tarnystę; visur privalom klausti “kaip mes galime efektyviai mokyti ir tarnauti tikėjime”?


Šeima: – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės Šeima privalo žiūrėti į namų etiką ir vertybes, rūpintis šeimos nariais ir kitais, ritualais ir simboliais, maldos praktikomis, bendruomenės tikėjimo gyvenimo dalyvavime.

Šeima privaloma priemonė kaip “namų bažnyčia” (Vat. II)


Mokykla: – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės Pažiūrėkite į numanomą, besąlygišką ir neefektyvią mokyklos programą/curriculum, taip pat į aiškią, tikslią, atvirą; ko moko ir ko nemoko visa aplinka. Mokykla nėra parapija; vis dėlto pasirūpina galimybėmis garbinti, tarnauti, dvasiniai tobulėti


Refleksijai ir pokalbiui – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės

 • Kai apžvelgiate Jėzaus išmintį, kodėl, kur ir kas jums pasirodo tikra ar protinga?

 • Koks įsivaizduojate buvo Jėzaus požiūris į mokymą ir tarnystę?


Kaip Jėzaus: – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės Išsiplėtimas su įtraukimu: visiems jų poreikiuose; pav. moterys apaštalės, sekėjos

Pagarba ir visų priėmimas –

nesvarbu iš kur jie ateina

Su gailesčiu ir teisingumu;

pakviesti į partnerystės bendruomenę


 • Įtraukti įprastą ir kasdieninį žmonių gyvenimą – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės

 • Reflektuoti jų realybę, klausti ir “matyti” visiškai naujai

 • Mokyti jo Evangeliją ir tarnauti “su autoritetu” (Mk. 1:22)

 • Padrąsinti matyti sau patiems, su asmeniniu tikrumu, įsitikinimu

 • Kviesti apsispręsti – sekti jo keliu kaip mokiniai


Kelias į Emausą (Lk.24:13-35): Jis įsijungė į jų draugiją; prašė jų dalintis savo istorija ir vizija; perpasakojo tikėjimo bendruomenės Istoriją ir Viziją; laukė, kol jie pamatys “sau patiems”; sugrąžino juos gilinti savo tikėjimo įsipareigojimą


Įtraukti žmones reflektuoti savo pačių gyvenimus pasaulyje

Suteikti priėjimą prie krikščioniškojo tikėjimo Istorijos ir Vizijos

Padrąsinti integraciją ir krikščioniškąjį įsipareigojimą


Momentai iš Gyvenimo į Tikėjimą, į Gyvenimą: pasaulyje

katechezei ir daugiau tarnystei galima įsivaizduoti sutelktą veiklą ir tada sekančius penkis momentus ar įsipareigojimus:

Sutelkimas: Įtraukti žmones į

realų gyvenimą/tikėjimo tema

ar simbolis

GYVENIMAS M.1. Pakviesti žmones išreikšti temą

ar simbolį

M. 2. Padrąsinti reflektuoti ir dalintis

kartu


Į pasaulyje

TIKĖJIMĄ M.3. Duoti priėjimą prie

krikščioniškojo tikėjimo

Istorijos ir Vizijos, tinkamos

temai, simboliui, grupei,

kontekstui ir kt.


Į pasaulyje

GYVENIMĄ M.4. Padrąsinti pasisavinimą

ir integraciją – pačių

sukurtą

M.5. Kviesti apsisprendimui –

išgyventi tikėjimą,

gyvenimui ir gyvenimo

teikimui


Refleksijai ir pokalbiui pasaulyje

 • Ką jūs iš šito požiūrio vertinate, kritikuojate ar papildote iš savo patirties?

 • Kokie sprendimai kyla jumyse jūsų mokymui ir tarnystei?


Thomas Groome, pasaulyje

Boston College.

[email protected],edu

Lithuania

May, 2010


ad