Xix am ius
Download
1 / 41

XIX am ius - PowerPoint PPT Presentation


 • 596 Views
 • Uploaded on

XIX amžius. Romantizmas, realizmas, natūralizmas, simbolizmas, impresionizmas. Romantizmas. Atsiranda kaip priešprieša klasicizmui dėl proto padiktuotų principų: taisyklingumo, aiškumo, simetriškumo, nuosaikumo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'XIX am ius' - kendis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Xix am ius l.jpg

XIX amžius

Romantizmas,

realizmas,

natūralizmas, simbolizmas,

impresionizmas


Romantizmas l.jpg
Romantizmas

 • Atsiranda kaip priešprieša klasicizmui dėl proto padiktuotų principų: taisyklingumo, aiškumo, simetriškumo, nuosaikumo.

 • Reikalauja vaizduotės, jausmo, kūrybinės laisvės, autoriaus individualumo.

 • Filosofija pabrėžia nebe proto pirmenybę, bet jausmą ir intuiciją.

 • Literatūroje vertinama tai, kas fantastiška, neįprasta, egzotiška, o ne tai, kas paprasta, kasdieniška.


Visuomenin situacija l.jpg
Visuomeninė situacija

 • Prancūzų revoliucija (1789-1794).

 • Napoleono karai.

 • Tautiniai sąjūdžiai.

 • Įsiviešpatauja nebe pono, bet pinigo valdžia, todėl žlunga viltys, kurias sukėlė kapitalizmas: geriau, teisingiau gyventi.


Kompozitoriai romantikai l.jpg
Kompozitoriai romantikai

 • R. Vagneris (1813-1883)

 • Parašė 13 operų

 • ( “Skrajojantis olandas”, “Tanhoizeris”, “Tristanas ir Izolda”)

Dail. P. Renuaras


F mendelsonas 1809 1847 l.jpg
F. Mendelsonas (1809-1847)

Populiaraus vestuvių maršo autorius


F ubertas 1797 1828 l.jpg
F. Šubertas (1797-1828)

Vertingiausi kūriniai- dainos


K m von v beris 1786 1826 l.jpg
K.M. von Vėberis (1786-1826)

9 operų autorius (“Laisvasis šaulys”


E delakrua 1798 1863 l.jpg
E. Delakrua (1798-1863)

The Massacre at Chios


T riko 1791 1824 l.jpg
T. Žėriko (1791-1824)

The Raft of the Medusa


I aivazovskis 1817 1900 l.jpg
I. Aivazovskis (1817-1900)

Devintoji banga,1850


I aivazovskis l.jpg
I. Aivazovskis

I. Aivazovskis. Štormas


Realaus ir sivaizduojamo pasaulio prie yb l.jpg
Realaus ir įsivaizduojamo pasaulio priešybė

 • Romantikai nesitenkina esama tikrove ir bėga į svajonių, idealų pasaulį, nes tikrovė nehumaniška, priešiška žmogaus prigimčiai, slopinanti jo polėkius.

 • Romantikams svetimas daiktų kultas.

 • Pasaulyje turi vyrauti ne materialiosios vertybės, o dvasinės. Tad iškeliamas nuoširdumas, tyrumas, meilė.


Gamta l.jpg
Gamta

 • Romantikams labai svarbi gamta.

 • Gamta turi būti didinga, paslaptinga, lemti veikėjų nuotaikas.

 • Todėl vilioja šėlstantys vandenynai, snieguotos kalnų viršūnės, gilūs ir niūrūs tarpekliai, tankūs miškai, mėnesienos burtai ir t.t.


Laikas ir erdv l.jpg
Laikas ir erdvė

 • Nerasdami vietos dabartyje, veikėjai dažnai perkeliami į įsivaizduojamą pasaulį: tolimus viduramžius, pasakų šalis, ateitį.

 • Romantikus žavi pietų ir rytų kraštai, utopinės šalys, kur egzistuoja idealizmas.


Pasaki kasis pasaulis l.jpg
Pasakiškasis pasaulis

 • Ypač patraukli pasakos erdvė, nes ji sujungia realųjį pasaulį su fantastiniu.

 • Kūryboje daug dvasių ir demonų: iš kalnų plyšių išlenda nykštukai ir naminėliai, bangose teškenasi laumės, po žemę slankioja numirėliai, šiurpus ir baisus velnių ir vaiduoklių pasaulis skverbiasi į gražų gyvenimą.


M gstamiausios spalvos l.jpg
Mėgstamiausios spalvos

 • Mėlyna- skraido mėlynoji paukštė, pro visas gėles margame miške išdygsta mėlynoji gėlelė.

 • Balta- jūros puta, burė.

 • Spalvos simbolizuoja amžiną ilgėjimąsi, vienišumą ir niekada nepasiekiamus tolius.


Idealas l.jpg
Idealas

 • Tai- asmeninė ir politinė laisvė. Iškeliama tautiškumas samprata.

 • Romantikai palaiko po Napoleono pralaimėjimų pasipylusius tautinius judėjimus: Graikija kovoja prieš Turkijos priespaudą, Lietuva- Rusijos; neramu Ispanijoje, Austrijoje.

 • Kai kurie romantikai patys dalyvauja šiose kovose: Baironas, Mickevičius, Petefis, Maironis.

 • Todėl viena dažniausių romantikų temų- laisvė.


Veik jai l.jpg
Veikėjai

 • Nepatenkinti savo aplinka, todėl dažnai gyvena svajonių pasaulyje.

 • Neeilinis, kartais keistas, kitų nesuprastas žmogus.

 • Galingos valios, didelių siekių, stiprių aistrų, labai protingas ir fiziškai stiprus. Jausmai ir išgyvenimai taip pat stiprūs.


Slide19 l.jpg

 • Dažnai už įstatymo ribų esantis asmuo: plėšikas, valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

 • Dažnai nusivylęs visu pasauliu, netiki visais žmonėmis, laimės buvimu, todėl nutraukia ryšius su kitais žmonėmis, užsisklendžia savy, būna be galo vienišas.


Stiliaus bruo ai l.jpg
Stiliaus bruožai valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

 • Laisva kompozicija.

 • Stilius fragmentiškas, emocionalus, pabrėžiamas ekspresyvumas, ironija.

 • Būdingi paslapties, fatališkos meilės, siaubo, mirties motyvai.

 • Sekama tautosaka.

 • Pasakotojas subjektyvus.


Anrai l.jpg
Žanrai valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

 • Lyrikos: baladė, eilėraštis, daina, lyrinė draminė poema, eiliuotas romanas.

 • Epo: istorinis ir psichologinis romanas, fantastinė novelė, romanas.

 • Dramos: romantinė tragedija.


Garsiausi ra ytojai l.jpg
Garsiausi rašytojai valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

Vokietija- Novalis, Hofmanas, Heinė.

Anglija- Skotas, Baironas.

Prancūzija- Hugo, Diuma, Ž. Sand.

Lenkija- A. Mickevičius.

Rusija- Puškinas, Lermontovas.

JAV- Kuperis.

Lietuva- S. Daukantas, A. Baranauskas, Maironis.


V hugo l.jpg
V. Hugo valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

“Paryžiaus katedra”, “Vargdieniai”


A diuma l.jpg
A. Diuma valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

“Trys muškietininkai”, “Grafas Montekristas”


Sand 1804 1876 l.jpg
Ž. Sand (1804-1876) valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

“Indiana”, “Mažoji Fadetė”


A pu kinas l.jpg
A. Puškinas valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

“Eugenijus Oneginas”


M lermontovas l.jpg
M. valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.Lermontovas


E t hofmanas l.jpg
E. T. Hofmanas valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

Kompozitorius. Rašytojas,

sukūręs daug pasakų.

(“Spragtukas ir pelių

karalius”)


H hein l.jpg
H. Heinė valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

Labai daug rašė apie nelaimingą meilę


D f kuperis 1789 1851 l.jpg
D. F. Kuperis valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.(1789-1851)

“Paskutinis mohikanas”


D g n baironas l.jpg
D. G. N. Baironas valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

“Kainas”, “Manfredas”


A mickevi ius 1798 1856 l.jpg
A. Mickevičius (1798-1856) valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.


S daukantas l.jpg
S. Daukantas valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

    S.Daukanto istorinis pasakojimas yra beletrizuotas, todėl glaudžiai susijęs su grožine literatūra. S.Daukanto istorijos veikalai ir ypač "Būdas…" turėjo didelį poveikį XIXa. lietuvių poezijai, padėjo formuotis romantinei lietuvių prozai.


A baranauskas 1835 1902 l.jpg
A. Baranauskas (1835-1902) valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

 • Pavardės formos: Baranowski, Baranauskis, Baronas. Pasirašinėjo: A.B., Bangputys, Jurksztas Smalaūsis, Jurkštas Smalaūsis.

 • “Anykščių šilelis”


Maironis 1862 1932 l.jpg
Maironis (1862-1932) valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

“Pavasario balsai”


Kaip romantizmas atsiranda lietuvoje l.jpg
Kaip romantizmas atsiranda Lietuvoje? valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

 • Kai 19 a. visoje Europoje pavergtieji kraštai ėmė priminti pavergėjams apie save, ir Lietuvoje praūžė du sukilimai: 1831 m. ir 1863-1864 m.

 • Lietuvius ir lenkus veikė romantikų šūkiai:

  • “Praeitis atgimsta mumyse” ( S. Colridge);

  • “perkūnijomis griaudėja ugnies žodis: laisvė (A. Lamartine);

  • “Poetas žengia tautos prieky” ( V. Hugo);

  • “Aš norėčiau kreiptis į visą pasaulį, bet aš kreipiuosi tik į savo tautą” ( V. Macka).


Lietuvi kojo romantizmo bruo ai l.jpg
Lietuviškojo romantizmo bruožai valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

 • Svarbiausias idealas- ginti lietuvių kalbą, kelti iš kapo jos istoriją, žadinti sutryptą savigarbą.

 • Parodyti, kokia galinga praeity, Didžiųjų kunigaikščių laikais, buvo Lietuva ir kas iš jos beliko dabar, caro laikais.

 • Labai išaukštinama visa, kas lietuviška: kalba, daina, papročiai, kaimas, pakelės Rūpintojėlis. Sudaromas vaizdas, kad mano tėvynė- mano absoliutas.


Gamta38 l.jpg
Gamta valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

 • Tamsus ežeras, mėnulis, apleistos kapinės, neįžengiamos girios- viskas turi būti paslaptinga, gūdu, šiek tiek grėsminga.


Veik jas did i kontrast mogus l.jpg
Veikėjas- didžių kontrastų žmogus valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

 • Jei myli- tai taip stipriai, kad nuo meilės galios ledynai ištirptų; jei nekenčia- neapykanta tokia stipri, kad gali išeiti iš proto.

 • Išdidumas neleidžia pasiduoti kasdienybei, bet likimas gramzdina į neviltį ir haliucinacijas.

 • Tiek stiprus, kad gali tvarkyti visatą, ir tiek silpnas, kad nuolatos kenčia.


Veik jas t vyn s mogus l.jpg
Veikėjas- tėvynės žmogus valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

 • Veikėjas nusilenkia tik vienai pareigai- tėvynei.

 • Mirtis dėl tėvynės yra šventas būtinumas.


Laikas ir erdv41 l.jpg
Laikas ir erdvė valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

 • Nuostabūs laikai-viduramžiai, kai valdė Vytautas.

 • Nuostabi erdvė- Lietuvos glūdūs miškai.

 • Blogi laikai- caro valdoma Lietuva.

 • Bloga erdvė- plyni laukai.


ad