Evaluatie Even Buurten: Integrale wijkaanpak voor thuiswonende ouderen - PowerPoint PPT Presentation

Evaluatie even buurten integrale wijkaanpak voor thuiswonende ouderen
Download
1 / 18

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Evaluatie Even Buurten: Integrale wijkaanpak voor thuiswonende ouderen. Hanna van Dijk MSc (hanna.vandijk@bmg.eur.nl) Prof. dr. Anna Nieboer Dr. Jane Cramm Dr. Job van Exel Dr. Freek Lotters. Presentatie. Evaluatieonderzoek naar Even Buurten Informele zorg in de buurt

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Evaluatie Even Buurten: Integrale wijkaanpak voor thuiswonende ouderen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Evaluatie even buurten integrale wijkaanpak voor thuiswonende ouderen

Evaluatie Even Buurten: Integrale wijkaanpak voor thuiswonende ouderen

Hanna van Dijk MSc (hanna.vandijk@bmg.eur.nl)

Prof. dr. Anna Nieboer

Dr. Jane Cramm

Dr. Job van Exel

Dr. Freek Lotters


Presentatie

Presentatie

Evaluatieonderzoek naar Even Buurten

Informele zorg in de buurt

Wat vraagt het van professionals en de lokale overheid?


Even buurten

Even Buurten

Aanleiding: beleid van extramuralisering

Integrale wijkaanpak gericht op versterking wijknetwerk ten behoeve van welzijn van zelfstandigwonende ouderen

Onderdeel van NPO

Samenwerking tussen gemeente Rotterdam, de EUR (iBMG), Hogeschool Rotterdam, GENERO en verschillende zorg- en welzijnsorganisaties

Mei 2011 van start gegaan


Evaluatie even buurten integrale wijkaanpak voor thuiswonende ouderen

Versterken wijknetwerk


Evaluatie even buurten integrale wijkaanpak voor thuiswonende ouderen

Werkwijze Even Buurten


Evaluatieonderzoek even buurten

Evaluatieonderzoek Even Buurten

Inzicht in effecten, processen en kosten Even Buurten

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek (mixed methods)

Onderzoek onder ouderen

Experiment- en controlegroep (T0, T1, T2)

Wijkfoto

Onderzoek onder professionals

Vragenlijstonderzoek

Observaties

Interviews

Onderzoek onder andere betrokkenen (n=26)

Actieve wijkbewoners

Vrijwilligers


Informele zorg

Informele zorg

 • 3,5 miljoen Nederlanders verlenen mantelzorg

 • (Schoon)dochter/zoon en partner leveren belangrijk aandeel

 • Druk op mantelzorg vanuit familie door geografische mobiliteit & arbeidsmarktparticipatie

 • Zorg dichtbij huis organiseren

 • Burenhulp

  • In dit onderzoek specifiek gericht op burenhulp onder ouderen


Informele zorg in de buurt bereidheid onder ouderen 70

Informele zorg in de buurt: bereidheid onder ouderen (70+)

Mijn buren zijn bereid me te helpen als dat nodig is

Mee eens : 82%

Ik kan bij iemand terecht in mijn buurt als ik me geen raad weet

Mee eens : 74%

De mensen in deze buurt letten er op dat het schoon blijft op straat

Mee eens : 58%

De mensen in deze buurt zijn bereid om problemen samen op te lossen

Mee eens : 48%


Welke ouderen zijn zelf actief

Welke ouderen zijn zelf actief?

16% doet aan formeel vrijwilligerswerk

30% aan informeel vrijwilligerswerk

19% helpt buren regelmatig (meer dan 1 keer per maand)

In onze studie verlenen ouderen

met een Nederlandse

achtergrond en een hogere

opleiding vooral

vrijwilligerswerk en burenhulp


Burenhulp

Burenhulp

Verschillende vormen van burenhulp:

‘Oogje in het zeil’

Gordijnen, postvak, telefooncirkel

Instrumentele ondersteuning

Hulp bij boodschappen, post ophalen, lift geven

Emotionele ondersteuning

Praatjes maken, koffie drinken, vrijetijdsactiviteiten

Belang van burenhulp:

“We belden elkaar elke ochtend en avond om te kijken of alles goed was (..). Op een moment belde ik haar in de avond en nam ze niet op. De volgende ochtend belde ik weer en nam ze nog steeds niet op. Toen besloot ik de politie te bellen. Die hebben haar deur opengebroken en vonden haar op het toilet, helemaal vervuild, maar nog wel in leven.”


Barri res burenhulp

Barrières burenhulp

Risico op overbelasting:

Buren die ondersteuning geven zijn zelf ook vaak ouder

Burenhulp neemt toe na verloop van tijd:

“Die buurvrouw kan niet meer naar beneden komen, dus ik haal haar post en krant elke dag op en doe haar boodschappen twee keer per week, en als er iets aan de hand is kan ze me altijd bellen –zelfs ‘s nachts (..). Gedurende de tijd ben ik steeds meer gaan doen. Uit het niets werd het heel veel”.

Ouderen gaan zich soms gedragen als ‘klant’

“Zewordt steeds moeilijker. Alsikeenverkeerdeboodschapmeebreng.. Nou, danscheldtze me uit (..). Ikdenkdatze me zietalshaarhulpje”.

Professionele ondersteuning vereist


Barri res burenhulp vanuit perspectief van hulpbehoevenden

Barrières burenhulp; vanuit perspectief van hulpbehoevenden

 • Maatschappelijke omwenteling; ‘recht hebben op’

  “Daarvoor heb je toch maatschappelijk werk? Heeft het iets te maken met je woning, daar heb je corporatie voor, inspecteur voor, huismeester voor. Daar heb je niet de buren voor.. nee”.

 • Negatieve vorm van sociale

  controle

 • Vraagverlegenheid


Perspectief professionals op informele zorg

Perspectief professionals op informele zorg

Draagvlak voor inzetten van informele netwerk

Een aantal barrières:

Vage grens: hulpbehoevende/hulpverlener?

Deskundigheid

Loyaliteit

Aansprakelijkheid

Concurrentiegevoelens

Noodzaak professionele ondersteuning


De nieuwe professional

De ‘nieuwe’ professional

Combinatie van verschillende werkzaamheden:

Opsporen van (kwetsbare) groepen

Inzetten en versterken van informele netwerk

Samenwerking met professionals vanuit verschillende disciplines

Balanceren tussen vertrouwen winnen en loslaten

‘Niet leunen, maar steunen’ & ‘van zorgen voor, naar zorgen dat’

Daarnaast samenwerking binnen het formele netwerk

(Financiële) schotten staan samenwerking in de weg


Wat hebben nieuwe professionals nodig

Wat hebben ‘nieuwe’ professionals nodig?

(Uren)inzet

Bekendheid in de wijk

Interactie tussen

professionals (huisvesting,

overleggen)

Ondernemerschap

Gedeelde coördinatie

Aandacht voor informele zorg in opleiding: erkennen, benutten en ondersteunen

Steun vanuit het management


Lokale overheid

Lokale overheid

 • Communiceren; maatschappelijke omwenteling

 • Financiering: sectoroverstijgend en wijkgericht

 • Monitoren


Conclusies

Conclusies

Grote mate van hulpbereidheid onder ouderen

Burenhulp van aanvullende waarde

Barrières burenhulp; behoefte aan ruggensteun van professionals

Barrières in samenwerking formeel en informeel netwerk

Belang van monitoring voor leren en beïnvloeden

Nader onderzoek:

Condities waaronder burenhulp ontstaat  benutting hulpbereidheid (ook van mensen <70)

Inzicht in samenwerking informeel en formeel netwerk; ook vanuit het perspectief van hulpbehoevenden

Aandacht voor etnische groepen


Onderzoeksresultaten die volgen

Onderzoeksresultaten die volgen

 • Tussentijdse resultaten zijn te vinden op onze website: http://www.bmg.eur.nl/onderzoek/secties/smw/onderzoeksrapporten_smw/

 • Medio 2014 verschijnt de eindrapportage

 • Meer informatie: hanna.vandijk@bmg.eur.nl of projectleider Evaluatie: nieboer@bmg.eur.nl


 • Login