Welkom
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 46

Welkom PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Welkom. CG-Raad. Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland Koepel van ruim 160 patiëntenorganisaties. Missie CG-Raad.

Download Presentation

Welkom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Welkom

Welkom


Welkom

CG-Raad

 • Chronisch zieken en Gehandicapten

  Raad Nederland

 • Koepel van ruim 160

  patiëntenorganisaties


Welkom

Missie CG-Raad

Het realiseren van een samenleving waaraan mensen met een beperking als volwaardig burgers deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.


Welkom

Hoe doen we dat?

 • Collectieve belangenbehartiging - meedoen mogelijk maken

  - opleiding, baan en inkomen

  - zorgeloze zorg

 • Ondersteuning aan de lidorganisaties


Welkom

Wtcg-voorlichting

 • Aanvulling op voorlichting vanuit

  VWS, Belastingdienst, UWV, het CAK

 • Vervolg op 6 voorjaarsbijeenkomsten

 • Informatie over achtergronden Wtcg


Welkom

Waar komen we vandaan?

 • Regeerakkoord: afschaffen BU

 • Bezuiniging 400 miljoen

 • BU zou naar Wmo gaan

 • Beschikbaar budget: 1,6 miljard


Welkom

Wat is er bereikt?

 • Handhaving landelijke regeling

 • BU blijft bestaan voor specifieke

  zorgkosten

 • Budget is toegenomen tot 2,3 miljard

 • Negatieve koopkrachteffecten zijn

  verminderd


Welkom

Voorlichtingsbijeenkomst Wtcg

CG-Raad – Belastingdienst


Welkom

Wat is chronisch ziek?

 • Medisch

 • Volgens gemeentelijke regelingen

 • Fiscaal


Welkom

Buitengewone uitgaven 2008

 • Chronisch ziek als een belastingplichtinge meer dan € 325 aan specifieke uitgaven heeft.

 • Daarvoor krijgt hij € 821 (extra)aftrek vanwege chronische ziekte.


Welkom

Buitengewone uitgaven 2008

 • Voorbeeld:

 • Een echtpaar met 8 kinderen gaat naar de opticien en schaffen allemaal een bril aan voor € 350(pp.).

 • De vader betaalt € 3.500, maar krijgt ook € 8.210 aftrek vanwege chronische ziekte.


Welkom

Wtcg heeft 4 pijlers

 • Vaste tegemoetkoming

 • Compensatie AO en ouderen

 • Korting AWBZ en Wmo

 • BU voor specifieke meerkosten


Welkom

1. Vaste tegemoetkoming

 • Hoogte afhankelijk van zorggebruik

  • 65+: 150 of 350

  • 65 -: 300 of 500

 • Uitkering door CAK najaar 2010

 • Wtcg-Tool


Welkom

Testwtcg.nl


Welkom

Testwtcg.nl


Welkom

Testwtcg.nl


Welkom

Testwtcg.nl


Welkom

Testwtcg.nl


Welkom

Testwtcg.nl


Welkom

2. Compensatie AO en ouderen

 • Meer dan 35% arbeidsongeschikt

  • 350 euro door UWV

  • Najaar 2009

 • Ouderen

  • 150 euro via belasting/AOW

  • 1 januari 2009


Welkom

3. Korting AWBZ en Wmo

 • In een instelling 1 januari 2009

  • 65 -16 %

  • 65 + 8 %

 • Wmo of AWBZ thuis 33%

  • April/mei 2010 bedrag ineens voor 2009

  • Maandelijks voor 2010


Welkom

De Wtcg en het CAK

 • Korting

  • Eigen bijdrage AWBZ/Wmo

 • Verhoging inkomensgrens

  • Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf/Wmo jonger dan 65 jaar

 • Tegemoetkoming

  • Criteria algemene tegemoetkoming

  • Hoogte algemene tegemoetkoming


 • Welkom

  1. De korting

  Zorg zonder Verblijf en Wmo

  • De korting is 33% van de totale te betalen eigen bijdrage.

  • Klanten die AWBZ- en Wmo zorg ontvangen, krijgen sinds januari 2009 een korting op de eigen bijdrage. Deze korting wordt in april 2010 in één keer uitgekeerd.

  • Bij de facturen van 2010 wordt de korting direct toegepast.


  Welkom

  1. De korting

  Zorg met Verblijf

  Mensen die in een zorginstelling wonen, betalen vanaf 1 januari 2009 minder eigen bijdrage.

  De korting bedraagt:

  jonger dan 65 jaar: 16%ouder dan 65 jaar: 8%

  De korting is vanaf 1 januari 2009 doorgevoerd op de factuur en de beschikking.


  Welkom

  2. Verhoging inkomensgrens eigen bijdrage

  Zorg zonder Verblijf en Wmo

  De inkomensgrens voor de laagst mogelijke maximale eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo voor klanten jonger dan 65 is verhoogd met € 5.000,-.eenpersoonshuishouden:van € 16.301,- naar € 21.703,-meerpersoonshuishouden: van € 21.002,- naar € 26.535,-

  Meer mensen gaan de laagst mogelijke eigen bijdrage betalen:

  € 17,20 per eenpersoonshuishouden € 24,60 per meerpersoonshuishouden


  Welkom

  3. De criteria van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

  • Een indicatie voor langdurige AWBZ-zorg.

  • (langdurig is meer dan 26 weken)

  • Langdurig hulp bij het huishouden via de Wmo.

  • Behandeling door een ziekenhuis voor bepaalde aandoeningen. (DKG’s)

  • Revalidatiezorg in of door revalidatiecentra.

  • Fysio- of oefentherapie voor bepaalde aandoeningen.

  • Intensief gebruik van bepaalde medicijnen. (FKG’s)

  • Vergoeding van bepaalde hulpmiddelen.


  Welkom

  3. De hoogte van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

  Lage tegemoetkoming:jonger dan 65 jaar: €300,- per jaarouder dan 65 jaar: €150,- per jaar

  Hoge tegemoetkoming:jonger dan 65 jaar: € 500,- per jaarouder dan 65 jaar: € 350,- per jaar


  Welkom

  Hoe komt het CAK aan uw gegevens?


  Welkom

  4. BU voor meerkosten

  • Aantal posten verdwijnt;

  • Via belastingdienst voor 1 april 2010;

  • Ophogingsfactor voor 2009 is 113%,

  • voor 65-: 2010 - 77%, voor 2011 - 40%;

  • Verandering van de niet-aftrekbare drempel;

  • 1,65% tot € 38.000 minimaal € 118,

  • vanaf € 38.000 5,75% + € 627


  Welkom

  4. Niet meer aftrekbaar BU- algemeen

  • Premie voor aanvullende verzekering

  • Vaste aftrek 65-plus

  • Vaste aftrek arbeidsongeschikten


  Welkom

  4. Niet meer aftrekbaar BU- specifiek

  • Huisapotheek

  • Kosten van brillen, contactlenzen en andere hulpmiddelen ter ondersteuning van gezichtsvermogen

  • Eigen bijdrage voor zorg, hulp begeleiding vanuit AWBZ of WMO


  Welkom

  4. Niet meer aftrekbaar BU- specifiek

  • Vaste aftrek voor chronisch zieken


  Welkom

  4. Niet meer aftrekbaar BU- overig

  • Kosten voor laserbehandeling ter vervanging van contactlenzen

  • Uitgaven voor particuliere verpleging

  • Kosten van Kraamhulp, adoptie begrafenis crematie

  • Premie uitvaartverzekering


  Welkom

  4. Wel aftrekbaar in Wtcg

  • Medische hulp

  • Vervoer zieke of gehandicapte

  • Medicijnen

  • Hulpmiddelen en aanpassingen

  • Extra gezinshulp

  • Kleding en beddengoed (forfait)

  • Dieet (volgens tabel)

  • Ziekenbezoek (kilometervergoeding)


  Welkom

  • Specifieke zorgkosten:

  • - Reiskosten naar artsen ed.werkelijke kosten

  • - Reiskosten ziekenbezoek€ 0,19

  • Tijdelijk verblijf gehandicapten€ 0,19

  • Giften, niet gedeclareerde km€ 0,19

  • Reisaftrek > 90 km reisafstand€ 0,22

  • LB reiskostenvergoeding€ 0,19

  • Inkomsten uit overig werk€ 0,19


  Welkom

  4. Overgangsregeling

  • Aftrekbaar zijn:

  • Nagekomen eigen bijdragen 2008, die voldaan worden in 2009;

  • Facturen na 30 november 2009 hoeven niet meer te worden betaald.


  Welkom

  Wie krijgt compensatie?

  • www.meerkosten.nl

  • Let op uitkering:

   - door verschillende organisaties

   - op verschillende momenten


  Welkom

  Verschil BU – Wtcg


  Welkom

  Verschil BU – Wtcg 2


  Welkom

  Financiële gevolgen

  • Wisselend beeld zie: www.meerkosten.nl

  • VWS: 76 rekenvoorbeelden, afhankelijk van

   aannames in zorggebruik en inkomen:

   • 65-plussers

   • Bijstandsgerechtigden

   • Uitkeringsgerechtigden

   • Werknemers

  • Effect van huur- en zorgtoeslag meegenomen

   Let op! Persoonlijke inkomensplaatjes kunnen afwijken


  Welkom

  Bijeenkomst Wtcg

  Voorlichting vanuit CG-Raad

  Welkom


  Welkom

  Afbakening moet beter

  • Aanpassen medicijnlijst

  • Laten vervallen van dagdosering

  • PGB HH Wmo toevoegen

  • Ziekenhuisdiagnoses toevoegen

  • Bepaalde hulpmiddelen moeten direct recht geven

  • Hulpmiddelen Wmo toevoegen (rolstoel)

  • Hulpmiddelen die langer meegaan toevoegen

  • Mantelzorg gegevens toevoegen

  • Zeldzame aandoeningen toevoegen


  Welkom

  Afbakening moet beter 2

  • Hardheidsclausule voor mensen met meerkosten die niet gevonden worden

  • Verbetering in Wtcg afbakening ook meenemen voor compensatie eigen risico (CER)

  • Nog beter: Wtcg en CER integreren


  Welkom

  BEDANKT VOOR UW AANDACHT


 • Login