WELKOM! - PowerPoint PPT Presentation

Welkom
Download
1 / 58

 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

WELKOM!. KICK-OFF PASSEND ONDERWIJS SWV 25-06 15.30 - 19.00 uur Duiven, 23 JANUARI 2013. Hester Macrander Dagvoorzitter. NAAM SWV 25-06 ?. ?. Het juiste maatje. Rijn-Waal-IJssel. ?. MAAT. XS-XL. 2B. ?. Waal-IJssel-Rijn. Plexat. De Plek. ?. Plekzat. Rivierenland. ?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

WELKOM!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Welkom

WELKOM!

KICK-OFF

PASSENDONDERWIJS

SWV 25-06

15.30 - 19.00 uur

Duiven, 23 JANUARI 2013


Welkom

Hester Macrander

Dagvoorzitter


Naam swv 25 06

NAAM SWV 25-06 ?

?

Het juiste maatje

Rijn-Waal-IJssel

?

MAAT

XS-XL

2B

?

Waal-IJssel-Rijn

Plexat

De Plek

?

Plekzat

Rivierenland

?


Welkom

Roel Weener

Kwartiermaker Passend Onderwijs

SWV 25-06


Kick off swv 25 06 passend onderwijs

KICK-OFF SWV 25-06PASSENDONDERWIJS

.Lingewaard.Overbetuwe

.Arnhem.Renkum (overig)

.Rheden.Roozendaal


Ondersteuningsbehoefte van de leraar

Ondersteuningsbehoefte van de leraar


Welkom

Passende plek + goede leraren

= prima toekomst


Twee misverstanden

Twee misverstanden

 • Zorgplicht is plaatsingsplicht


2 er komt een buslading zorgleerlingen bij

2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij


Maar wel verevenen

Maar wel verevenen!

.Nieuwe situatie

.Excl. bezuinigingen

. Teldatum 1 oktober 2011

.


Maar wel verevenen1

Maar wel verevenen!

. BAO: 27.201 lln

. SBO: 858 lln = 3,06% - landelijk = 2,68%

. SO : 532 lln = 1,90% - landelijk = 1,65%

.


Onderverdeeld in

Onderverdeeld in

.Categorie 1 = 1,41%L= 1,35%

. Categorie 2 = 0,15%L= 0,09%

. Categorie 3 = 0,33%L= 0,21%

LGF 214 = 0,76% - landelijk = 1,00%

.


Tekort in 2020 bij ongewijzigd beleid

Tekort in 2020 bij ongewijzigd beleid

Verevening 2015 – 2020:

€ 459.824,-

.


Stellingen

Stellingen

. De doelen van Passend Onderwijs

zijn begrijpelijk en dus terecht

. De doelen zijn realistisch


Welkom

n = 1

n = resultaat voor dit kind


Welkom

2. Samen met déze ouder


Procedure zorgplicht

Procedure zorgplicht

. Schriftelijke aanmelding

. Bestuur beoordeelt onderwijsondersteunings-

vraag (informatieplicht van ouders)

.Beslissing toelaatbaarheid (i.o.m. ouders);

geen beslissing dan verplichte tijdelijke plaatsing

. Geen toelating: andere school of voorziening

.Bij extra ondersteuning: ontwikkelingsperspectief


Ouders

Ouders

.Schriftelijk aanmelden (10 weken)

.In overleg met de school over arrangement

.Op overeenstemming gericht overleg over ontwikkelingsperspectief


Gaat het niet goed

Gaat het niet goed

.Klacht bij het schoolbestuur

.Bezwaar bij verklaring bij het SWV

. – Onderwijsconsulenten

- Landelijke Geschillencommissie

- Cie. GB

- Rechter


Stelling

Stelling

.Deze procedure stelt probleem en direct betrokkenen meer centraal: goede zaak


Maatwerk voor kind en leerkracht

Maatwerk voor kind en leerkracht

“Een vijver vullen met “Een kussen optillen

met vingerhoed ” met een heftruck”


Handelingsgericht indiceren

Handelingsgericht indiceren

Stoppen met landelijke indicatiecriteria

Hoofdprincipe: geld volgt leerling

. Op maat

. Leerling-afhankelijk

. Leerkracht-afhankelijk

. Flexibel

. Gevarieerd


Dekkend aanbod

Dekkend aanbod

Geen kind tussen wal en schip

SWV 25-06


Verantwoordelijkheid is klip en klaar

Verantwoordelijkheid is klip en klaar!


Alles draait om de leerkracht

Alles draait om de leerkracht


De stappen

De stappen

. 1 juni 2013: bestuur SWV in Stichting

. SWV 25-06 is een rechtspersoon

. 1 mei 2014: Ondersteuningsplan met daarin alle ondersteuningsprofielen


Passend onderwijs 1 augustus 2014

Passend Onderwijs 1 augustus 2014

.Zorgplicht

. Lichte en zware ondersteuning

.Arrangementen

.Geen WSNS, geen REC’s en geen Rugzakken meer


Stelling1

Stelling

 • Handelingsgericht indiceren geeft het onderwijsveld meer ruimte om op eigen wijze vorm te geven aan Passend Onderwijs


De werkgroepen

De Werkgroepen

‘Van basisondersteuning naar

extra ondersteuning’

2. ‘Van indiceren naar arrangeren’

3.‘Dekkend onderwijscontinuüm’


Werkgroep basisondersteuning

Werkgroep Basisondersteuning

Kartrekker

Hilde Toenders

Coördinator Onderwijszorg

De Basis


Leden

Leden

Hilde Toenders Michel Loos

Dorethea ArissenMarnix de Leeuw

Hettie Sipman Simone Wannet Marja Wegman Loes Grob

Rob Hulstein Margaret Verbeek


Opdracht

Opdracht

Vaststellen van basisondersteuning

Inventarisatie ondersteuningsprofielen

Inventarisatie behoefte scholen

Ondersteuning scholen

Ambities scholen

Faciliteren scholen die meer kunnen bieden


Werkgroep indiceren arrangeren

Werkgroep Indiceren-arrangeren

Kartrekker

Wim Jansen

Beleidsmedewerker/teamleider Dienstverlening

De onderwijsspecialisten, Cluster 3


Leden1

Leden

Wim JansenRon van Hoeven

Willy Wolters Anny Peek

Irma Homan Mieke Snijders

Martin van de Kaaden Tineke Klein Beernink

Ellen Bouman Rita van Rens

Joyce van der Lugt Marjolein van der Drift

Rebekka Bersee Henriëtte Valk


Opdracht1

Opdracht

 • Model ontwikkelen voor toewijzen van ondersteuning en arrangementen

 • Vaststellen op welke momenten ondersteuning nodig is in de vorm van arrangementen of verwijzing SBO of SO


Vaststellen hoe en door wie ondersteuning plaatsvindt

Vaststellen hoe en door wie ondersteuning plaatsvindt

 • Onderzoek naar huidige situatie

 • Afstemming en komen tot eenduidigheid van Zorgteams en ZAT’s

 • Onderzoek naar gemeentelijke verschillen in bijvoorbeeld financiering, jeugdzorg


Belangrijke randvoorwaarden

Belangrijke randvoorwaarden

 • Gewenst hoog niveau basisondersteuning

 • Inventarisatie aanwezige expertise op de scholen

 • Expertise op zo’n hoog mogelijk niveau

 • Zorgen dat de expertise geborgd blijft


Werkgroep dekkend onderwijscontinu m

Werkgroep Dekkend Onderwijscontinuüm

Kartrekker

Liesbeth Smallegange

Directeur SO Cluster IV Arnhem

De Radar/Arnhemse Buitenschool


Leden2

Leden

Liesbeth Smallegange Ben Wubkes

Frits Terwijn Jannie van Broekhoven

Denise Verhaaff Tyra Buitenhuis

Alfred van Bergen Wim van Schaik

Astrid Later-Smith Lisette Weeda

Nico Ras Martin Vooren

Ria Wehkamp


Opdracht2

Opdracht

Wat verwacht het regulier onderwijs

in het SWV 25-06 van SBO en SO als

het gaat om:

 • Onderwijsvoorziening

 • Expertisecentrum


Vraag 1

VRAAG 1

Waar staan we nu?


Werkgroep basisondersteuning1

WerkgroepBasisondersteuning

Vaststellen van de basisondersteuning

Inspiratie: ‘indicatoren basisondersteuning’ van Cor Hoffmans e.a.

Concept met inhoudelijke werkgroep

Bespreken in eigen SWV/scholen


Werkgroep indiceren arrangeren1

Werkgroep Indiceren-arrangeren

 • Leidraad ‘Handelingsgerichte visie’ van Noëlle Pameijer

 • Afstemming verschillende modellen samenwerkingsverband

 • Ondersteuning vanuit PO-Raad


Werkgroep dekkend onderwijscontinu m1

WerkgroepDekkend Onderwijscontinuüm

 • Inventarisatie aanbod in regulier onderwijs dat tegemoetkomt aan speciale onderwijsbehoeften

 • Inventarisatie ondersteuningsbehoefte leerkracht en leerling in het regulier onderwijs door SO en SBO

 • Welke kinderen met welke onderwijsbehoeften zitten op dit moment in SBO en SO?

 • Aanscherping van grenzen tussen BAO, SBO en SO als onderwijsvoorziening.


Vraag 2

VRAAG 2

Waar willen we

naartoe?


Werkgroep basisondersteuning2

Werkgroep Basisondersteuning

Basisondersteuning van een hoge kwaliteit!

Draagvlak bij de scholen

Ondersteunen scholen in bereiken doelen

Ambities van scholen zo veel mogelijk honoreren


Werkgroep indiceren arrangeren2

Werkgroep Indiceren-arrangeren

 • Korte lijnen en snelle trajecten

 • Transparante procedures

 • Flexibele arrangementen

 • Afstemming externe partners


Werkgroep dekkend onderwijscontinu m2

Werkgroep Dekkend Onderwijscontinuüm

 • Thuis nabij onderwijs

 • Geen kind tussen wal en schip

 • Flexibele plaatsingsmogelijkheden

 • Overdracht expertise


Vraag 3

VRAAG 3

Wat is daarvoor nodig?


Werkgroep basisondersteuning3

Werkgroep Basisondersteuning

Inhoud voorop!

Enthousiaste, positief kritische werkgroep

Collega’s als klankbord

Afstemming tussen werkgroepen

Scholen faciliteren t.b.v. basisondersteuning


Werkgroep indiceren arrangeren3

Werkgroep Indiceren-arrangeren

 • Dezelfde doelstelling

 • Afstemming met andere werkgroepen

 • Goede communicatie

 • Duidelijk tijdpad

 • In het proces alle geledingen betrekken

 • (zowel intern als extern)

 • Professionele ondersteuning

 • Durven, doen!


Werkgroep dekkend onderwijscontinu m3

Werkgroep Dekkend Onderwijscontinuüm

 • Bevlogen professionals

 • Meer kennis van elkaars expertise

 • Open houding naar nieuwe samen-

  werkingspartners

 • ‘Out-of-the-box’ denken


Pareltjes in beeld

Pareltjes in beeld

Wat er al is…!

pareltjes1

pareltjes 2


In gesprek met

In gesprek met…

 • Janny van Broekhoven

  Coördinator Bijzonder SWV WSNS Arnhem e.o.

 • Jos Boonman

  Directeur obs De Doornick in Doornenburg, ( SVOB )

 • Martijn Vooren

  Directeur Jeroen Boschschool in Arnhem (De Basis)

 • Marnix de Leeuw

  Directeur SO Cluster 3, Lichtenbeek in Arnhem


Bedankt voor uw komst en eet smakelijk

Bedankt voor uw komst en eet smakelijk!

En…

helpt u ons aan onze nieuwe naam?

Regiegroep SWV Passend Onderwijs 25-06


 • Login