Download

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO


Advertisement
/ 66 []
Download Presentation
Comments
val
From:
|  
(1216) |   (0) |   (0)
Views: 87 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Co zawiera lista UNESCO?. Na listę wpisane są obiekty objęte szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości.
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lista wiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego unescoSlide 1

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO

Co zawiera lista unescoSlide 2

Co zawiera lista UNESCO?

 • Na listę wpisane są obiekty objęte szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości.

 • Lista obejmowała w czerwcu 2009 roku 890 obiektów w 148 krajach, w tym 689 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 176 przyrodniczego (P) i 25 mieszanych (K, P).

Polskie obiekty wpisane na listSlide 3

Polskie obiekty wpisane na listę:

 • 1978 - Historyczne centrum Krakowa (K)

 • 1978 - Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce (K)

 • 1979 - Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) (K)

 • 1979 - Puszcza Białowieska - (wspólnie z Białorusią) (P)

 • 1980 - Historyczne centrum Warszawy (K)

 • 1992 - Stare Miasto w Zamościu - przykład renesansowej zabudowy miejskiej (K)

 • 1997 - Średniowieczny zespół miejski Torunia (K)

 • 1997 - Zamek Krzyżacki w Malborku (K)

 • 1999 - Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII w. (K)

 • 2001 - Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (K)

 • 2003 - Drewniane kościoły południowej Małopolski - Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Dolna, Sękowa (K)

 • 2004 - Park Mużakowski nad rzeką Nysą (wspólnie z Niemcami) (K)

 • 2006 - Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu (K)

1978 r stare miasto w krakowieSlide 4

1978 r. - Stare Miasto w Krakowie

Najstarszy obszar Krakowa, otoczony Plantami. Jego centrum stanowi Rynek Główny. Stare Miasto razem ze wzgórzem wawelskim oraz zabytkami Kazimierza.

Głównymi zabytkami krakowskiego Starego Miasta są znajdujące się na Rynku Głównym: Kościół Mariacki, Sukiennice i wieża ratuszowa, oraz pozostałości murów obronnych – Brama Floriańska i Barbakan.

Ko ci mariacki w krakowieSlide 5

Kościół Mariacki w Krakowie

Rynek starego miasta w krakowieSlide 6

Rynek Starego Miasta w Krakowie

Planty wok starego miastaSlide 7

Planty wokół Starego Miasta

Ko ci w wojciecha w krakowieSlide 8

Kościół św. Wojciecha w Krakowie

1978 r zabytkowa kopalnia soli w wieliczceSlide 9

1978 r.- Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce

Kopalnia Soli Wieliczka – jest jednym z najstarszych zakładów przemysłowych na świecie, jej początki sięgają XIII wieku. Przez całe stulecia była źródłem dochodów państwa, wpływała na rozwój kultury, dzisiaj jest jednym z najchętniej odwiedzanych polskich obiektów turystycznych. Kilkusetletnia eksploatacja złoża soli kamiennej ukształtowała obecny wygląd wyrobisk górniczych. Komory znajdują się pod miastem, usytuowane są na dziewięciu poziomach, sięgają głębokości 327 m. Podziemna Wieliczka to blisko 300 km chodników i ok. 3000 komór. Część udostępniona dla turystów obejmuje 3,5 kilometrowy odcinek, położony na głębokości od 64 m do 135 m

Szyb dani owicza wej cie do kopalniSlide 10

Szyb Daniłowicza – wejście do kopalni

Kaplica w kingiSlide 11

Kaplica św. Kingi

Rze by z soliSlide 12

Rzeźby z soli

1979r auschwitz birkenau niemiecki nazistowski ob z koncentracyjny i zag adySlide 13

1979r. – Auschwitz – Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady

Powstał w 1940 na tych terenach jako obóz przeznaczony początkowo do osadzania więźniów politycznych i opozycji, głównie Polaków. Rozbudowywany był potem stopniowo w główne miejsce masowej eksterminacji około miliona Żydów z całej Europy, a także wielu Polaków, Romów, jeńców radzieckich oraz ofiar innych narodowości.

Brama wej ciowaSlide 14

Brama wejściowa

KrematoriumSlide 15

Krematorium

Wartownia i brama g wna auschwitz iiSlide 16

Wartownia i brama główna Auschwitz II

1979r puszcza bia owieska wsp lnie z bia orusiSlide 17

1979r. - Puszcza Białowieska (wspólnie z Białorusią)

 • Puszcza Białowieska – rozległy kompleks leśny, pozostałość dawnych puszcz, położony w województwie podlaskim oraz na Białorusi. Powierzchnia całej puszczy przekracza 1500 km2 (z czego w granicach Polski 620 km2). Jest pozostałością ostatnich na niżu Europy lasów naturalnych o charakterze pierwotnym w strefie lasów liściastych i mieszanych. Na jej terenie znajduje się Białowieski Park Narodowy

D b maciek w puszczySlide 20

Dąb „Maciek” w Puszczy

1980 r historyczne centrum warszawySlide 21

1980 r. – historyczne centrum Warszawy

 • Stare Miasto w Warszawie – najstarsze osiedle miejskie Warszawy będące zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku.

Zamek kr lewski w warszawieSlide 22

Zamek Królewski w Warszawie

Kolumna zygmunta wystawiona przez jego syna w adys awa ivSlide 23

Kolumna Zygmunta – wystawiona przez jego syna Władysława IV

Kamieniczki w rynkuSlide 24

Kamieniczki w rynku

Rynek starego miasta 1945 rSlide 25

Rynek Starego Miasta 1945 r.

1992r stare miasto w zamo ciu przyk ad renesansowej zabudowy miejskiejSlide 26

1992r. – Stare Miasto w Zamościu – przykład renesansowej zabudowy miejskiej

Fizjonomia i uk ad przestrzenny miastaSlide 27

Fizjonomia i układ przestrzenny miasta

 • Zamość, nazywany Perłą Renesansu i Padwą Północy, to idealne miasto twierdza, założone w 1580 roku przez Jan Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Mornado, stanowiące wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej. Układ urbanistyczny śródmieścia z zespołem ok. 120 zabytków architektury został zaliczony do zabytków o najwyższej wartości artystyczno-historycznej w skali światowej.

Ratusz na rynku wielkim i kamienice ormia skieSlide 28

Ratusz na Rynku Wielkim i kamienice ormiańskie

Zachowany fragment fortyfikacji zamo ciaSlide 30

Zachowany fragment fortyfikacji Zamościa

1997 r redniowieczny zesp staromiejski toruniaSlide 31

1997 r.- Średniowieczny zespół staromiejski Torunia

Baszta monstrancjaSlide 32

Baszta „Monstrancja”

Ulica szerokaSlide 33

Ulica Szeroka

Ko ci w jakuba w toruniuSlide 34

Kościół św. Jakuba w Toruniu

1997r zamek krzy acki w malborkuSlide 35

1997r. – Zamek Krzyżacki w Malborku

Historia zamku w malborkuSlide 36

Historia Zamku w Malborku

 • Zamek krzyżacki w Malborku - trzyczęściowa twierdza obronna w stylu gotyckim. Składa się z zamku niskiego, zamku średniego i zamku wysokiego. Jest to jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. Pierwotna nazwa zamku używana przez zakon krzyżacki brzmiała Marienburg, czyli Gród Marii. Od 14 września 1309 do 1457 zamek w Malborku był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego, a miasto stolicą państwa zakonnego.

Zdj cie lotnicze zamku w malborkuSlide 37

Zdjęcie lotnicze zamku w Malborku

Refektarz letni w zamku rednimSlide 38

Refektarz letni w Zamku Średnim

Pa ac wielkich mistrz wSlide 39

Pałac Wielkich Mistrzów

Lista swiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego unescoSlide 40

1999 - Kalwaria Zebrzydowska - manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII w.

 • Sanktuarium pasyjno-maryjne OO. Bernardynów znajdujące się w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 • Bazylika i klasztor położone są na południe od miasta, u szczytu Góry Żar, na południe i wschód od nich znajdują się 42 kaplice i kościoły dróżek.

 • Kalwaryjskie sanktuarium jest jednym z ważniejszych miejsc kultu pasyjnego i maryjnego- łączy zarówno kult Chrystusa cierpiącego, jak i Matki Bożej. Ideą przewodnią jest odwzorowanie ostatniej drogi Chrystusa (Droga Pojmania i Droga Krzyżowa). W sanktuarium znajduje się obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej.

Misterium m ki pa skiejSlide 42

Misterium Męki Pańskiej

2001 ko cio y pokoju w widnicy i jaworzeSlide 44

2001- Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze

Kościoły te znajdują się w województwie dolnośląskim i są największymi drewnianymi budowlami o funkcjach religijnych w Europie.

Powstały w II połowie XVII wieku, gdy naciskany przez protestancką Szwecję Katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na obszarach bezpośrednio podległych jego władzy. Kościół w Głogowie spłonął w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna.

Ko ci pokoju w widnicySlide 45

Kościół Pokoju w Świdnicy

Ko ci pokoju w jaworzeSlide 47

Kościół Pokoju w Jaworze

Lista swiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego unescoSlide 50

2003 - Drewniane kościoły południowej Małopolski – Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Dolna, Sękowa

Lista swiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego unescoSlide 51

Grupa cennych historycznie i ciekawych architektonicznie drewnianych kościołów najczęściej konstrukcji zrębowej, z których najstarsze pochodzą z XIV wieku (za najstarszy uważa się kościół w Haczowie z 1388 roku). Zachowały się w dobrym stanie do czasów współczesnych i stanowią drugie najstarsze tego rodzaju skupisko drewnianych świątyń w Europie, zaraz po norweskich kościołach klepkowych.

Drewniany ko ci w filipa i w jakuba w s kowejSlide 52

Drewniany kościół św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej

Drewniany ko ci w micha a archanio a w biranowejSlide 53

Drewniany kościół św. Michała Archanioła w Biranowej

Ko ci wszystkich wi tych w bliznemSlide 54

Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem

Ko ci w micha a archanio a w d bnie podhala skimSlide 55

Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim

Ko ci wniebowzi cia nmp w haczowieSlide 56

Kościół Wniebowzięcia NMP w Haczowie

Ko ci w leonarda w lipnicy dolnejSlide 57

Kościół św. Leonarda w Lipnicy Dolnej

2004r park mu akowskiSlide 58

2004r. – Park Mużakowski

Największy i najsłynniejszy park stylu angielskiego w Polsce i w Niemczech. Park zajmuje ok. 5,45 km² powierzchni na obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej, która stanowi granicę polsko-niemiecką. Centrum parku znajduje się w niemieckiej miejscowości Bad Muskau.

Od 1945 roku park podzielony jest granicą państw Polski i Niemiec. Dwie trzecie obszaru znajduje się po stronie polskiej w okolicy miasta Łęknica.

Nowy zamek w bad muskauSlide 59

Nowy Zamek w Bad Muskau

Po obu stronach nysySlide 60

Po obu stronach Nysy

Lista swiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego unescoSlide 61

Park Mużakowski

Lista swiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego unescoSlide 62

Park Mużakowski

2006r hala stulecia ludowa we wroc awiuSlide 63

2006r. – Hala stulecia (ludowa) we Wrocławiu

Hala widowiskowo-sportowa położona w Parku Szczytnickim we Wrocławiu. Wzniesiona w latach 1911–1913 według projektu Maxa Berga, w stylu wczesno modernistycznym.

Wpisana do rejestru zabytków w 1962 oraz ponownie w 1977, wraz z zespołem architektonicznym obejmującym m.in. Pawilon Czterech Kopuł, Pergolę i Iglicę.

Hala ludowaSlide 64

Hala Ludowa

Hala ludowa z 1920 rokuSlide 65

Hala Ludowa z 1920 roku

R d aSlide 66

Źródła

http://pl.wikipedia.org/wiki/

Prezentację przygotowała Ewa Widz

nauczyciel geografii


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro