Lista wiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego unesco
Download
1 / 66

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Co zawiera lista UNESCO?. Na listę wpisane są obiekty objęte szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lista wiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego unesco

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO


Co zawiera lista unesco

Co zawiera lista UNESCO?

 • Na listę wpisane są obiekty objęte szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości.

 • Lista obejmowała w czerwcu 2009 roku 890 obiektów w 148 krajach, w tym 689 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 176 przyrodniczego (P) i 25 mieszanych (K, P).


Polskie obiekty wpisane na list

Polskie obiekty wpisane na listę:

 • 1978 - Historyczne centrum Krakowa (K)

 • 1978 - Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce (K)

 • 1979 - Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) (K)

 • 1979 - Puszcza Białowieska - (wspólnie z Białorusią) (P)

 • 1980 - Historyczne centrum Warszawy (K)

 • 1992 - Stare Miasto w Zamościu - przykład renesansowej zabudowy miejskiej (K)

 • 1997 - Średniowieczny zespół miejski Torunia (K)

 • 1997 - Zamek Krzyżacki w Malborku (K)

 • 1999 - Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII w. (K)

 • 2001 - Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (K)

 • 2003 - Drewniane kościoły południowej Małopolski - Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Dolna, Sękowa (K)

 • 2004 - Park Mużakowski nad rzeką Nysą (wspólnie z Niemcami) (K)

 • 2006 - Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu (K)


1978 r stare miasto w krakowie

1978 r. - Stare Miasto w Krakowie

Najstarszy obszar Krakowa, otoczony Plantami. Jego centrum stanowi Rynek Główny. Stare Miasto razem ze wzgórzem wawelskim oraz zabytkami Kazimierza.

Głównymi zabytkami krakowskiego Starego Miasta są znajdujące się na Rynku Głównym: Kościół Mariacki, Sukiennice i wieża ratuszowa, oraz pozostałości murów obronnych – Brama Floriańska i Barbakan.


Ko ci mariacki w krakowie

Kościół Mariacki w Krakowie


Rynek starego miasta w krakowie

Rynek Starego Miasta w Krakowie


Planty wok starego miasta

Planty wokół Starego Miasta


Ko ci w wojciecha w krakowie

Kościół św. Wojciecha w Krakowie


1978 r zabytkowa kopalnia soli w wieliczce

1978 r.- Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce

Kopalnia Soli Wieliczka – jest jednym z najstarszych zakładów przemysłowych na świecie, jej początki sięgają XIII wieku. Przez całe stulecia była źródłem dochodów państwa, wpływała na rozwój kultury, dzisiaj jest jednym z najchętniej odwiedzanych polskich obiektów turystycznych. Kilkusetletnia eksploatacja złoża soli kamiennej ukształtowała obecny wygląd wyrobisk górniczych. Komory znajdują się pod miastem, usytuowane są na dziewięciu poziomach, sięgają głębokości 327 m. Podziemna Wieliczka to blisko 300 km chodników i ok. 3000 komór. Część udostępniona dla turystów obejmuje 3,5 kilometrowy odcinek, położony na głębokości od 64 m do 135 m


Szyb dani owicza wej cie do kopalni

Szyb Daniłowicza – wejście do kopalni


Kaplica w kingi

Kaplica św. Kingi


Rze by z soli

Rzeźby z soli


1979r auschwitz birkenau niemiecki nazistowski ob z koncentracyjny i zag ady

1979r. – Auschwitz – Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady

Powstał w 1940 na tych terenach jako obóz przeznaczony początkowo do osadzania więźniów politycznych i opozycji, głównie Polaków. Rozbudowywany był potem stopniowo w główne miejsce masowej eksterminacji około miliona Żydów z całej Europy, a także wielu Polaków, Romów, jeńców radzieckich oraz ofiar innych narodowości.


Brama wej ciowa

Brama wejściowa


Krematorium

Krematorium


Wartownia i brama g wna auschwitz ii

Wartownia i brama główna Auschwitz II


1979r puszcza bia owieska wsp lnie z bia orusi

1979r. - Puszcza Białowieska (wspólnie z Białorusią)

 • Puszcza Białowieska – rozległy kompleks leśny, pozostałość dawnych puszcz, położony w województwie podlaskim oraz na Białorusi. Powierzchnia całej puszczy przekracza 1500 km2 (z czego w granicach Polski 620 km2). Jest pozostałością ostatnich na niżu Europy lasów naturalnych o charakterze pierwotnym w strefie lasów liściastych i mieszanych. Na jej terenie znajduje się Białowieski Park Narodowy


D b maciek w puszczy

Dąb „Maciek” w Puszczy


1980 r historyczne centrum warszawy

1980 r. – historyczne centrum Warszawy

 • Stare Miasto w Warszawie – najstarsze osiedle miejskie Warszawy będące zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku.


Zamek kr lewski w warszawie

Zamek Królewski w Warszawie


Kolumna zygmunta wystawiona przez jego syna w adys awa iv

Kolumna Zygmunta – wystawiona przez jego syna Władysława IV


Kamieniczki w rynku

Kamieniczki w rynku


Rynek starego miasta 1945 r

Rynek Starego Miasta 1945 r.


1992r stare miasto w zamo ciu przyk ad renesansowej zabudowy miejskiej

1992r. – Stare Miasto w Zamościu – przykład renesansowej zabudowy miejskiej


Fizjonomia i uk ad przestrzenny miasta

Fizjonomia i układ przestrzenny miasta

 • Zamość, nazywany Perłą Renesansu i Padwą Północy, to idealne miasto twierdza, założone w 1580 roku przez Jan Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Mornado, stanowiące wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej. Układ urbanistyczny śródmieścia z zespołem ok. 120 zabytków architektury został zaliczony do zabytków o najwyższej wartości artystyczno-historycznej w skali światowej.


Ratusz na rynku wielkim i kamienice ormia skie

Ratusz na Rynku Wielkim i kamienice ormiańskie


Zachowany fragment fortyfikacji zamo cia

Zachowany fragment fortyfikacji Zamościa


1997 r redniowieczny zesp staromiejski torunia

1997 r.- Średniowieczny zespół staromiejski Torunia


Baszta monstrancja

Baszta „Monstrancja”


Ulica szeroka

Ulica Szeroka


Ko ci w jakuba w toruniu

Kościół św. Jakuba w Toruniu


1997r zamek krzy acki w malborku

1997r. – Zamek Krzyżacki w Malborku


Historia zamku w malborku

Historia Zamku w Malborku

 • Zamek krzyżacki w Malborku - trzyczęściowa twierdza obronna w stylu gotyckim. Składa się z zamku niskiego, zamku średniego i zamku wysokiego. Jest to jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. Pierwotna nazwa zamku używana przez zakon krzyżacki brzmiała Marienburg, czyli Gród Marii. Od 14 września 1309 do 1457 zamek w Malborku był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego, a miasto stolicą państwa zakonnego.


Zdj cie lotnicze zamku w malborku

Zdjęcie lotnicze zamku w Malborku


Refektarz letni w zamku rednim

Refektarz letni w Zamku Średnim


Pa ac wielkich mistrz w

Pałac Wielkich Mistrzów


Lista swiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego unesco

1999 - Kalwaria Zebrzydowska - manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII w.

 • Sanktuarium pasyjno-maryjne OO. Bernardynów znajdujące się w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 • Bazylika i klasztor położone są na południe od miasta, u szczytu Góry Żar, na południe i wschód od nich znajdują się 42 kaplice i kościoły dróżek.

 • Kalwaryjskie sanktuarium jest jednym z ważniejszych miejsc kultu pasyjnego i maryjnego- łączy zarówno kult Chrystusa cierpiącego, jak i Matki Bożej. Ideą przewodnią jest odwzorowanie ostatniej drogi Chrystusa (Droga Pojmania i Droga Krzyżowa). W sanktuarium znajduje się obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej.


Misterium m ki pa skiej

Misterium Męki Pańskiej


2001 ko cio y pokoju w widnicy i jaworze

2001- Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze

Kościoły te znajdują się w województwie dolnośląskim i są największymi drewnianymi budowlami o funkcjach religijnych w Europie.

Powstały w II połowie XVII wieku, gdy naciskany przez protestancką Szwecję Katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na obszarach bezpośrednio podległych jego władzy. Kościół w Głogowie spłonął w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna.


Ko ci pokoju w widnicy

Kościół Pokoju w Świdnicy


Ko ci pokoju w jaworze

Kościół Pokoju w Jaworze


Lista swiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego unesco

2003 - Drewniane kościoły południowej Małopolski – Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Dolna, Sękowa


Lista swiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego unesco

Grupa cennych historycznie i ciekawych architektonicznie drewnianych kościołów najczęściej konstrukcji zrębowej, z których najstarsze pochodzą z XIV wieku (za najstarszy uważa się kościół w Haczowie z 1388 roku). Zachowały się w dobrym stanie do czasów współczesnych i stanowią drugie najstarsze tego rodzaju skupisko drewnianych świątyń w Europie, zaraz po norweskich kościołach klepkowych.


Drewniany ko ci w filipa i w jakuba w s kowej

Drewniany kościół św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej


Drewniany ko ci w micha a archanio a w biranowej

Drewniany kościół św. Michała Archanioła w Biranowej


Ko ci wszystkich wi tych w bliznem

Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem


Ko ci w micha a archanio a w d bnie podhala skim

Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim


Ko ci wniebowzi cia nmp w haczowie

Kościół Wniebowzięcia NMP w Haczowie


Ko ci w leonarda w lipnicy dolnej

Kościół św. Leonarda w Lipnicy Dolnej


2004r park mu akowski

2004r. – Park Mużakowski

Największy i najsłynniejszy park stylu angielskiego w Polsce i w Niemczech. Park zajmuje ok. 5,45 km² powierzchni na obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej, która stanowi granicę polsko-niemiecką. Centrum parku znajduje się w niemieckiej miejscowości Bad Muskau.

Od 1945 roku park podzielony jest granicą państw Polski i Niemiec. Dwie trzecie obszaru znajduje się po stronie polskiej w okolicy miasta Łęknica.


Nowy zamek w bad muskau

Nowy Zamek w Bad Muskau


Po obu stronach nysy

Po obu stronach Nysy


Lista swiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego unesco

Park Mużakowski


Lista swiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego unesco

Park Mużakowski


2006r hala stulecia ludowa we wroc awiu

2006r. – Hala stulecia (ludowa) we Wrocławiu

Hala widowiskowo-sportowa położona w Parku Szczytnickim we Wrocławiu. Wzniesiona w latach 1911–1913 według projektu Maxa Berga, w stylu wczesno modernistycznym.

Wpisana do rejestru zabytków w 1962 oraz ponownie w 1977, wraz z zespołem architektonicznym obejmującym m.in. Pawilon Czterech Kopuł, Pergolę i Iglicę.


Hala ludowa

Hala Ludowa


Hala ludowa z 1920 roku

Hala Ludowa z 1920 roku


R d a

Źródła

http://pl.wikipedia.org/wiki/

Prezentację przygotowała Ewa Widz

nauczyciel geografii


ad
 • Login