Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka u ili ta
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 50

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta. Vedran Mornar, FER Zagreb, 27. ožujka 2009. Prihvaćanje studijskog programa. Maturant/ kandidat. 10. Izbor studijskog programa. 1. Izbor studijskog programa. 2. Izbor studijskog programa. 2. Izbor studijskog

Download Presentation

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta

Vedran Mornar, FER

Zagreb, 27. ožujka 2009.


Prihvaćanje

studijskog

programa

Maturant/

kandidat

10. Izbor studijskog

programa

1. Izbor studijskog

programa

2. Izbor studijskog

programa

2. Izbor studijskog

programa

Leaving Certificate

(Državna Matura)

Upis na fakultet

1. Upisni krug

7. Upisni krug

2. Upisni krug

Fakulteti

Central

Application

Office

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Irska

Rang liste kandidata

za svaki

studijski program

90% prijava elektroničkim putem

10% prijava pismenim putem

Kriteriji za upis


Prihvaćanje

studijskog

programa

Maturant/

kandidat

20. Izbor studijskog

programa

1. Izbor studijskog

programa

2. Izbor studijskog

programa

2. Izbor studijskog

programa

Ocjene iz srednje

škole

National

Admission

System

Upis na fakultet

1. Upisni krug

2. Upisni krug

Fakulteti

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Švedska

Rang liste kandidata

za svaki

studijski program

99% prijava elektroničkim putem

1% prijava pismenim putem

Kriteriji za upis


Središnji prijavni ured

 • Oformljen pri AZVO

 • Odgovornosti:

  • Zaprimanje i evidentiranje odluka vijeća visokih učilišta

  • Nadzor cjelokupnog sustava i rokova

  • Prosljeđivanje lista odabranih predmeta NCVVO-u

  • Prosljeđivanje lista učenika prijavljenih na studijske programe visokim učilištima

  • Prosljeđivanje generiranih upisnih lista visokim učilištima

  • Izrada izvješća i statistika

 • Za sada informacije o uvjetima tražiti od VU


NISPVU će nuditi pomoć pri odluci

 • Gdje studirati željenu struku

 • Kakvi su uvjeti za upis na željeni studijski program

 • Koliko se boduje uspjeh iz srednje škole

 • Koliko se boduju pojedini ispiti DM

 • Ima li dodatne provjere znanja

 • Koliko se boduju dodatna postignuća


Kroz sustav će se moći

 • Prijaviti studijski programi / predmeti DM

 • Vidjeti rezultate DM

 • Vidjeti rang liste za prijavljene studijske programe

 • Potvrditi nakanu upisa


Okruženje sustava

HUSO/AAI

Učenik

MOZVAG

e-matica

Središnji registar DM

NISPVU

SDU

VU1

VUn

AOO/ASO

ISVU


Tijek informacija

Kandidati

Središnji registar DM

e-matica

Ocjene


Tijek informacija

NISPVU

MOZVAG

Studijski programi


Tijek informacija

NISPVU

AOO/ASO

Rezultati natjecanja


Tijek informacija

Studiji s izbornim predmetima

Kandidati

NISPVU

Središnji registar DM

Ocjene

Rezultati DM


Tijek informacija

Pravila

Popis kandidata

NISPVU

VUi

Rezultati dodatnih ispita

Rang liste


Tijek informacija

Korisničko ime i lozinka

HUSO/AAI

Učenik

Autorizacija za pristup


Tijek informacija

Prijava za DM

Središnji registar DM

Učenik

Odabir izbornih predmeta


Tijek informacija

Provjera ocjena iz srednje škole

Odabir studijskih programa

NISPVU

Učenik

Plasmani po studijskim programima

Odluka o upisu


Tijek informacija

NISPVU

SDU

Verifikacija osobnih podataka


Tijek informacija (opcionalno)

NISPVU

ISVU

Popis upisanih


Kriterijizarangiranjeiodabiručenikapriupisunavisokaučilišta


Osnovnepretpostavke

 • Moraju biti jednostavni


Osnovnepretpostavke

 • Moraju biti univerzalni


Komponente vrednovanja

 • Opći preduvjeti za studij

 • Uspjeh u srednjoj školi

 • Uspjeh na DM

 • Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti

 • Posebna postignuća


Preduvjeti za studij


Bodovanjeuspjeha u srednjojškoli- iskustva s razredbenog na FER-u

 • Od 1972. se koristi za klasifikacijski postupak omjer Test:Škola = 60:40, po savjetu prof.dr.sc. Zorana Bujasa

  • Test pokazuje trenutno znanje

  • Ocjene iz škole pokazuju adaptibilnost pristupnika na postavljene zahtjeve

 • Korelirana je suma ocjena prikupljenih nakon 4 godine studiranja u odnosu na razredbeni postupak

  • Korelacije za razne analizirane godine kreću se u intervalu (0,54 ; 0,67)


Bodovanjeuspjeha u srednjojškoli- iskustva s razredbenog na FER-u

Korelacije


Bodovanjeuspjeha u srednjojškoli- iskustva s razredbenog na FER-u

 • Mala je korelacija između ocjena u srednjoj školi i bodova na testu

  • Test – normalna (Gaussova) raspodjela rezultata

  • Ocjene – gotovo 50% prijavljenih ima maksimum – inflacija visokih ocjena

  • Ima pristupnika s visokim ocjenama i lošim rezultatom na testu

  • Nema pristupnika s niskim ocjenama i dobrim rezultatom na testu

 • Postoji korelacija između ocjena iz srednje škole i uspjeha na studiju

  • adaptibilnost zahtjevima više nego li mjera znanja

 • Postoji korelacija između uspjeha na testu i uspjeha na studiju

  • inicijalno znanje i razumijevanje

 • Sinergija adaptibilnosti i inicijalnog znanja!

 • Simulacije potvrđuju opravdanost omjera 60:40


Inozemna iskustva

 • De Grujiter, D, Yildiz, M, Hart, J 2006.

 • VWO – eindexamenresultatenensuccessin de propedeuseRechten. Leiden: ICLON

 • kombinirana ocjena iz unutarnjeg i vanjskog vrednovanja najbolji prediktor akademskog uspjeha, iako nema standarda za unutarnje vrednovanje

 • prediktivna vrijednost kombinirane ocjene iz unutarnjeg i vanjskog vrednovanja dovoljno visoka da se može koristiti za odabir kandidata za studij


Primjer – FER


Bodovanjeuspjeha u srednjojškoli

Princip:

B = Postotak · (Ocjena-2) / 3


Primjer – FER


Bodovanjerezultata DM

Princip:

B = Postotak · Rezultat / MaxRezultat


Stari i novi model FER-a


Primjer – MF


Primjer – MF


Usporedba razine A i B

B = A·1,6


Usporedba rezultata na različitim predmetima

 • Fizika ili kemija (npr. FSB)

 • Bilo koji izborni predmet (npr. FF)

 • Pretpostavke:

  • Uzima se najbolji rezultat

  • Najbolji na jednom predmetu jednako je kvalitetan kao najbolji na drugom


Rangiranje za upis na visoka učilišta

 • Postotak riješenosti relativno u odnosu na prosjek generacije

 • B = A * 1,6


Odabir studijskih programa – Ana Horvat, br.prijave 1024


Prijavljeni ispiti državne mature

 • Hrvatski, razina B

 • Matematika, razina A

 • Strani jezik, razina B

 • Fizika (FER, FSB, FESB, ETFOs)

 • Informatika (TFRI)


Rezultati ispita državne mature

 • Broj bodova

 • Postotni broj bodova

 • Centil

 • Rang

 • Ukupan broj pristupnika


Rezultati na svakom prijavljenom studiju

 • Rang

 • Upisni prag

 • Pravo upisa

 • Iznos participacije

 • Najveći mogući pomak prema naprijed

 • Rok za potvrdu namjere upisa


+

Plasmani po studijskim programima

FOI

FESB

FER


Potvrda namjere upisa – Ana Horvat, br.prijave 1024


Plasmani po studijskim programima

FOI

FESB

FER


Bez prava upisa na najpoželjnijem studiju?

 • Prihvatiti jedan od ponuđenih

 • Pričekati

 • Ako se oslobodi mjesto, prihvatiti


Vodi se računa o

 • Zaštiti osobnih podataka

 • Transparentnosti


Značajne karakteristike sustava

 • Jednostavno korištenje

 • Skalabilnost

 • Sigurnost

  • Od neovlaštenog korištenja - Lozinka, PIN, TAN

  • Od ispada - redundantnost

  • Od napada – vatrozidovi…


Prvi test sustava

 • Početkom srpnja, na temelju rezultata probne DM


 • telefon:+385 (1) 4569 000; 4594 444

 • faks:+385 (1) 4594 301

 • e-pošta: [email protected]

 • Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

http://www.mzos.hr


 • Login