Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta - PowerPoint PPT Presentation

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka u ili ta
Download
1 / 50

 • 183 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta. Vedran Mornar, FER Zagreb, 27. ožujka 2009. Prihvaćanje studijskog programa. Maturant/ kandidat. 10. Izbor studijskog programa. 1. Izbor studijskog programa. 2. Izbor studijskog programa. 2. Izbor studijskog

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka u ili ta

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta

Vedran Mornar, FER

Zagreb, 27. ožujka 2009.


Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka u ili ta

Prihvaćanje

studijskog

programa

Maturant/

kandidat

10. Izbor studijskog

programa

1. Izbor studijskog

programa

2. Izbor studijskog

programa

2. Izbor studijskog

programa

Leaving Certificate

(Državna Matura)

Upis na fakultet

1. Upisni krug

7. Upisni krug

2. Upisni krug

Fakulteti

Central

Application

Office

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Irska

Rang liste kandidata

za svaki

studijski program

90% prijava elektroničkim putem

10% prijava pismenim putem

Kriteriji za upis


Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka u ili ta

Prihvaćanje

studijskog

programa

Maturant/

kandidat

20. Izbor studijskog

programa

1. Izbor studijskog

programa

2. Izbor studijskog

programa

2. Izbor studijskog

programa

Ocjene iz srednje

škole

National

Admission

System

Upis na fakultet

1. Upisni krug

2. Upisni krug

Fakulteti

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Švedska

Rang liste kandidata

za svaki

studijski program

99% prijava elektroničkim putem

1% prijava pismenim putem

Kriteriji za upis


Sredi nji prijavni ured

Središnji prijavni ured

 • Oformljen pri AZVO

 • Odgovornosti:

  • Zaprimanje i evidentiranje odluka vijeća visokih učilišta

  • Nadzor cjelokupnog sustava i rokova

  • Prosljeđivanje lista odabranih predmeta NCVVO-u

  • Prosljeđivanje lista učenika prijavljenih na studijske programe visokim učilištima

  • Prosljeđivanje generiranih upisnih lista visokim učilištima

  • Izrada izvješća i statistika

 • Za sada informacije o uvjetima tražiti od VU


Nispvu e nuditi pomo pri odluci

NISPVU će nuditi pomoć pri odluci

 • Gdje studirati željenu struku

 • Kakvi su uvjeti za upis na željeni studijski program

 • Koliko se boduje uspjeh iz srednje škole

 • Koliko se boduju pojedini ispiti DM

 • Ima li dodatne provjere znanja

 • Koliko se boduju dodatna postignuća


Kroz sustav e se mo i

Kroz sustav će se moći

 • Prijaviti studijski programi / predmeti DM

 • Vidjeti rezultate DM

 • Vidjeti rang liste za prijavljene studijske programe

 • Potvrditi nakanu upisa


Okru enje sustava

Okruženje sustava

HUSO/AAI

Učenik

MOZVAG

e-matica

Središnji registar DM

NISPVU

SDU

VU1

VUn

AOO/ASO

ISVU


Tijek informacija

Tijek informacija

Kandidati

Središnji registar DM

e-matica

Ocjene


Tijek informacija1

Tijek informacija

NISPVU

MOZVAG

Studijski programi


Tijek informacija2

Tijek informacija

NISPVU

AOO/ASO

Rezultati natjecanja


Tijek informacija3

Tijek informacija

Studiji s izbornim predmetima

Kandidati

NISPVU

Središnji registar DM

Ocjene

Rezultati DM


Tijek informacija4

Tijek informacija

Pravila

Popis kandidata

NISPVU

VUi

Rezultati dodatnih ispita

Rang liste


Tijek informacija5

Tijek informacija

Korisničko ime i lozinka

HUSO/AAI

Učenik

Autorizacija za pristup


Tijek informacija6

Tijek informacija

Prijava za DM

Središnji registar DM

Učenik

Odabir izbornih predmeta


Tijek informacija7

Tijek informacija

Provjera ocjena iz srednje škole

Odabir studijskih programa

NISPVU

Učenik

Plasmani po studijskim programima

Odluka o upisu


Tijek informacija8

Tijek informacija

NISPVU

SDU

Verifikacija osobnih podataka


Tijek informacija opcionalno

Tijek informacija (opcionalno)

NISPVU

ISVU

Popis upisanih


Kriteriji za rangiranje i odabir u enika pri upisu na visoka u ili ta

Kriterijizarangiranjeiodabiručenikapriupisunavisokaučilišta


Osnovne pretpostavke

Osnovnepretpostavke

 • Moraju biti jednostavni


Osnovne pretpostavke1

Osnovnepretpostavke

 • Moraju biti univerzalni


Komponente vrednovanja

Komponente vrednovanja

 • Opći preduvjeti za studij

 • Uspjeh u srednjoj školi

 • Uspjeh na DM

 • Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti

 • Posebna postignuća


Preduvjeti za studij

Preduvjeti za studij


Bodovanje uspjeha u srednjoj koli iskustva s razredbenog na fer u

Bodovanjeuspjeha u srednjojškoli- iskustva s razredbenog na FER-u

 • Od 1972. se koristi za klasifikacijski postupak omjer Test:Škola = 60:40, po savjetu prof.dr.sc. Zorana Bujasa

  • Test pokazuje trenutno znanje

  • Ocjene iz škole pokazuju adaptibilnost pristupnika na postavljene zahtjeve

 • Korelirana je suma ocjena prikupljenih nakon 4 godine studiranja u odnosu na razredbeni postupak

  • Korelacije za razne analizirane godine kreću se u intervalu (0,54 ; 0,67)


Bodovanje uspjeha u srednjoj koli iskustva s razredbenog na fer u1

Bodovanjeuspjeha u srednjojškoli- iskustva s razredbenog na FER-u

Korelacije


Bodovanje uspjeha u srednjoj koli iskustva s razredbenog na fer u2

Bodovanjeuspjeha u srednjojškoli- iskustva s razredbenog na FER-u

 • Mala je korelacija između ocjena u srednjoj školi i bodova na testu

  • Test – normalna (Gaussova) raspodjela rezultata

  • Ocjene – gotovo 50% prijavljenih ima maksimum – inflacija visokih ocjena

  • Ima pristupnika s visokim ocjenama i lošim rezultatom na testu

  • Nema pristupnika s niskim ocjenama i dobrim rezultatom na testu

 • Postoji korelacija između ocjena iz srednje škole i uspjeha na studiju

  • adaptibilnost zahtjevima više nego li mjera znanja

 • Postoji korelacija između uspjeha na testu i uspjeha na studiju

  • inicijalno znanje i razumijevanje

 • Sinergija adaptibilnosti i inicijalnog znanja!

 • Simulacije potvrđuju opravdanost omjera 60:40


Inozemna iskustva

Inozemna iskustva

 • De Grujiter, D, Yildiz, M, Hart, J 2006.

 • VWO – eindexamenresultatenensuccessin de propedeuseRechten. Leiden: ICLON

 • kombinirana ocjena iz unutarnjeg i vanjskog vrednovanja najbolji prediktor akademskog uspjeha, iako nema standarda za unutarnje vrednovanje

 • prediktivna vrijednost kombinirane ocjene iz unutarnjeg i vanjskog vrednovanja dovoljno visoka da se može koristiti za odabir kandidata za studij


Primjer fer

Primjer – FER


Bodovanje uspjeha u srednjoj koli

Bodovanjeuspjeha u srednjojškoli

Princip:

B = Postotak · (Ocjena-2) / 3


Primjer fer1

Primjer – FER


Bodovanje rezultata dm

Bodovanjerezultata DM

Princip:

B = Postotak · Rezultat / MaxRezultat


Stari i novi model fer a

Stari i novi model FER-a


Primjer mf

Primjer – MF


Primjer mf1

Primjer – MF


Usporedba razine a i b

Usporedba razine A i B

B = A·1,6


Usporedba rezultata na razli itim predmetima

Usporedba rezultata na različitim predmetima

 • Fizika ili kemija (npr. FSB)

 • Bilo koji izborni predmet (npr. FF)

 • Pretpostavke:

  • Uzima se najbolji rezultat

  • Najbolji na jednom predmetu jednako je kvalitetan kao najbolji na drugom


Rangiranje za upis na visoka u ili ta

Rangiranje za upis na visoka učilišta

 • Postotak riješenosti relativno u odnosu na prosjek generacije

 • B = A * 1,6


Odabir studijskih programa ana horvat br prijave 1024

Odabir studijskih programa – Ana Horvat, br.prijave 1024


Prijavljeni ispiti dr avne mature

Prijavljeni ispiti državne mature

 • Hrvatski, razina B

 • Matematika, razina A

 • Strani jezik, razina B

 • Fizika (FER, FSB, FESB, ETFOs)

 • Informatika (TFRI)


Rezultati ispita dr avne mature

Rezultati ispita državne mature

 • Broj bodova

 • Postotni broj bodova

 • Centil

 • Rang

 • Ukupan broj pristupnika


Rezultati na svakom prijavljenom studiju

Rezultati na svakom prijavljenom studiju

 • Rang

 • Upisni prag

 • Pravo upisa

 • Iznos participacije

 • Najveći mogući pomak prema naprijed

 • Rok za potvrdu namjere upisa


Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka u ili ta

+

Plasmani po studijskim programima

FOI

FESB

FER


Potvrda namjere upisa ana horvat br prijave 1024

Potvrda namjere upisa – Ana Horvat, br.prijave 1024


Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka u ili ta

Plasmani po studijskim programima

FOI

FESB

FER


Bez prava upisa na najpo eljnijem studiju

Bez prava upisa na najpoželjnijem studiju?

 • Prihvatiti jedan od ponuđenih

 • Pričekati

 • Ako se oslobodi mjesto, prihvatiti


Vodi se ra una o

Vodi se računa o

 • Zaštiti osobnih podataka

 • Transparentnosti


Zna ajne karakteristike sustava

Značajne karakteristike sustava

 • Jednostavno korištenje

 • Skalabilnost

 • Sigurnost

  • Od neovlaštenog korištenja - Lozinka, PIN, TAN

  • Od ispada - redundantnost

  • Od napada – vatrozidovi…


Prvi test sustava

Prvi test sustava

 • Početkom srpnja, na temelju rezultata probne DM


Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka u ili ta

 • telefon:+385 (1) 4569 000; 4594 444

 • faks:+385 (1) 4594 301

 • e-pošta: ured@mzos.hr

 • Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

http://www.mzos.hr


 • Login