Download
1 / 77

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu ID grupy: 96/51_mp_g1 Opiekun: Małgorzata Walczak-Niedziółka Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Czas wyboru nadszedł- zostań chemikiem Semestr/rok szkolny:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dane INFORMACYJNE' - ull


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dane informacyjne
Dane INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły:

 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

 • ID grupy: 96/51_mp_g1

 • Opiekun: Małgorzata Walczak-Niedziółka

 • Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza

 • Temat projektowy:

 • Czas wyboru nadszedł- zostań chemikiem

 • Semestr/rok szkolny:

 • Semestr II, rok szkolny 2011/2012


 • Szkolny Konkurs Wiedzy Chemicznej dla klas III Gimnazjum w Łebieniu

 • …………………………………………………………………….. klasa …………..

 • Wymień co najmniej 2 dowody na ziarnistą budowę materii.

 • a……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Jaką substancją złożoną jest związek chemiczny :

 • a) złożoną

 • b) nasyconą

 • c) prostą

 • 3. Podaj jak nazywamy liczbę, która stanowi sumę liczb protonów i neutronów znajdujących się w jądrze atomowym .

 • Liczba ta to, liczba ……………………………..….. , którą oznaczamy jako ……….. .

 • Oblicz masę atomową magnezu , który jest mieszaniną 3 izotopów:

 • Magnezu – 24 o zawartości 78,99 %

 • Magnezu - 25 o zawartości 10 %

 • Magnezu – 26

 • Wymień 2 zastosowania izotopów promieniotwórczych .

 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Jaki materiał zatrzymuje promienie pierwiastków promieniotwórczych :

 • Miedź

 • Ołów

 • Złoto

 • Żelazo


 • Jak powstają jony ? Łebieniu…………………………………………………………………………………………………………………………

 • Wymień izotopy wodoru . ……………………………………………………………………………………………………………….

 • Z czego zbudowane są węglowodory? …………………………………………………..

 • Jakie wiązanie wystepuje w czasteczkach weglowodorów? - ………………………..

 • Węglowodory nasycone to?-………………………………………………………………

 • Węglowodory nienasycone to?-…………………………………………………………….

 • 13. Jaki jest ogólny wzór:

 • a) alkanów-………………………………….

 • b) alkenów-…………………………………

 • c) alkinów-…………………………………..

 • Gaz kopalny to potoczna nazwa?.............................................

 • Podaj reakcje spalania całkowitego metanu:…………………………………………………

 • 16. Zaznacz P jeśli twierdzenie jest poprawne, lub T, jeśli jest fałszywe

 • a) metan jest mało aktywny chemicznie P F

 • b) metan jest związkiem nie palnym P F

 • c) alkany są lżejsze od wody P F

 • d) alkany maja budowę przestrzenną P F

 • 17. Czy etylen jest bezwonny i bezbarwny? ………………………..

 • 18. Za pomocą czego można odróżnić węglowodory nasycone od nie nasyconych?

 • ………………………………………………………

 • ………………………………………………………..

 • 19. Co jest produktem spalania etenu? ……………………………………. lub ..…………………………………………………………. Lub ………………………………………

 • 20. Jaka reakcja jest charakterystyczną reakcją alkenów? ……………………………..


 • 21. Czy acetylen jest gazem palnym? Łebieniu………………..

 • 22. Spośród wymienionych substancji jedynym gazem mającym wyczuwalną dla nas woń jest

 • A tlenek węgla (II) zwany czadem;

 • B tlenek węgla (IV) nazywany inaczej dwutlenkiem węgla;

 • C azot;

 • D amoniak.

 • 23. . Ładunek elektryczny jądra deuteru jest równy:

 • A -2;

 • B -1;

 • C 0;

 • D +1.

 • 24. Stosunek masowy siarki do tlenu w związku o wzorze SO2 wynosi:

 • A 1:2,

 • B 1:3,

 • C 1:1,

 • D 2:1.

 • 25. Zawartość procentowa tlenu w wodorotlenku wapnia wynosi:

 • A 54,05 %,

 • B 21,62 %,

 • C 43,24 %,

 • D 45,94 %.

 • Wskaż, które z powyższych stwierdzeń nie dotyczy azotu:

  • stanowi główny składnik powietrza;

  • jest bezbarwnym gazem;

  • jest niepalny;


 • Pierwiastek E ma następującą konfigurację elektronową: K2L8M5. Na podstawie rozkładu elektronowego można stwierdzić,

 • że pierwiastek ten:

  • leży w 15 grupie, 3 okresie i ma 5 elektronów walencyjnych;

  • leży w 5 grupie, 3 okresie i ma 15 elektronów walencyjnych

  • leży w 3 grupie, 15 okresie i ma 5 elektronów walencyjnych

  • leży w 3 grupie, 5 okresie i ma 15 elektronów walencyjnych


 • 1 wymie co najmniej 2 dowody na ziarnist budow materii
  1. Wymień co najmniej 2 dowody na ziarnistą budowę materii.

  • 0. – 63%

  • 1. – 37%

  • 2. – 0%


  Jak substancj jest zwi zek chemiczny
  Jaką substancją jest związek chemiczny? materii.

  • 0. – 16 %

  • 1. – 84%


  Podaj jak nazywamy liczbę, która stanowi sumę liczb protonów i neutronów znajdujących się w jądrze atomowym.

  • 0. – 68%

  • 1. – 27%

  • 2. – 5%  Wymie 2 zastosowania izotop w promieniotw rczych
  Wymień 2 zastosowania izotopów promieniotwórczych. izotopów.

  • 0.- 32 %

  • 1. – 42%

  • 2.- 26%


  Jaki materia zatrzymuje promienie pierwiastk w promieniotw rczych
  Jaki materiał zatrzymuje promienie pierwiastków promieniotwórczych?

  • 0.- 84%

  • 1. – 16%


  Jak powstaj jony
  Jak powstają jony? promieniotwórczych?

  • 0.- 100%

  • 1. – 0%


  Wymie izotopy wodoru
  Wymień izotopy wodoru. promieniotwórczych?

  • 0. – 73%

  • 1. – 16%

  • 2. – 0%

  • 3. – 11%


  Z czego zbudowane s w glowodory
  Z czego zbudowane są węglowodory? promieniotwórczych?

  • 0.- 11%

  • 1.- 89%


  Jakie wi zanie wyst puje w cz steczkach w glowodor w
  Jakie wiązanie występuje w cząsteczkach węglowodorów? promieniotwórczych?

  • 0. – 95%

  • 1. – 5%


  W glowodory nasycone to
  Węglowodory nasycone to promieniotwórczych?

  • 0. – 47%

  • 1. – 53%


  Og lny wz r alkan w alken w alkin w
  Ogólny wzór promieniotwórczych?-alkanów -alkenów -alkinów

  • 0.- 84%

  • 1.- 0%

  • 2.- 5%

  • 3.- 11 %


  Gaz kopalny to potoczna nazwa
  Gaz kopalny to potoczna nazwa… promieniotwórczych?

  • 0.- 63%

  • 1.- 37%


  Podaj reakcje spalania ca kowitego metanu
  Podaj reakcje spalania całkowitego metanu. promieniotwórczych?

  • 0.- 95%

  • 1. – 5%


  Zaznacz p je li twierdzenie jest poprawne lub f je li jest fa szywe
  Zaznacz P jeśli twierdzenie jest poprawne, lub F jeśli jest fałszywe.

  • 0.- 0%

  • 1.- 11%

  • 2.- 11%

  • 3.- 78%

  • 4.- 0%


  Czy etylen jest bezwonny i bezbarwny
  Czy etylen jest bezwonny i bezbarwny? jest fałszywe.

  • 0.- 21%

  • 1.- 79%  Co jest produktem spalania etenu
  Co jest produktem spalania nienasyconych?etenu?

  • 0.-53%

  • 1.- 11%

  • 2.- 10%

  • 3.- 26%  Czy acetylen jest gazem palnym
  Czy acetylen jest gazem palnym? nienasyconych?

  • 0.- 53%

  • 1.- 47%  Pierwiastek E ma następującą konfigurację elektronową: K2 L8 M5. Na podstawie rozkładu elektronowego można stwierdzić, że…

  • 0.- 68%

  • 1.- 32%


  Wi zania

  Wiązania K2 L8 M5. Na podstawie rozkładu elektronowego można stwierdzić, że…

  Wiązanie jonowe - polegają na przyciąganiu się jonów dodatnich i ujemnych Na+Cl-

  Atom sodu oddaje elektron atomowy chloru . Atom sodu zostaje kationem – na ostatniej powłoce uzyskuje konfigurację gazu szlachetnego – oktet elektronowy.

  Wiązanie jonowe jest charakterystyczne dla substancji krystalicznych np. cząsteczek chlorku sodu – soli kuchennej .

  Wiązanie kowalencyjne – wiązanie utworzone poprzez uwspólnienie elektronów. Wiązanie pojedyncze to jedna wspólna para elektronów . Wiązanie podwójne to dwie wspólne pary elektronów . Wiązanie potrójne to trzy wspólne pary elektronów .

  Oktet walencyjny - to 8 elektronów w zewnętrznej powłoce . Oktet walencyjny to trwały układ elektronowy .

  Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane – wiązanie między identycznymi fragmentami drobiny. Połączone fragmentami nie tworzy dipola.

  Wiązanie atomowe – wiązanie chemiczne utworzone za pomocą wspólnej pary elektronowej nazywamy wiązaniem kowalencyjnym .


  Gramy w gry planszowe o w glu
  Gramy w gry planszowe o węglu K2 L8 M5. Na podstawie rozkładu elektronowego można stwierdzić, że…


  Nasze plakaty
  Nasze plakaty K2 L8 M5. Na podstawie rozkładu elektronowego można stwierdzić, że…


  ad