Uniwersytety trzeciego wieku
Download
1 / 19

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU. Edukacja, aktywizacja, integracja osób starszych. 2011. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. ROZWÓJ UTW. 1973 Tuluza Francja powstaje 1-szy UTW - twórca prof. Pierre Vellas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU' - udell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uniwersytety trzeciego wieku

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

Edukacja, aktywizacja, integracja osób starszych


2011

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku


Rozw j utw
ROZWÓJ UTW

 • 1973 Tuluza Francja powstaje 1-szy UTW - twórca prof. Pierre Vellas

 • 1975 powstanie Międzynarodowego stowarzyszenia UTW- AIUTA

 • 1975 1-szy UTW w Polsce Warszawa założycielka prof. Halina Szwarc

 • 2004 28 UTW- Program PAFW

 • 2010 250 UTW Baza danych Federacji

 • 2011 ok.300 UTW


2011r. – 300 UTW

PONAD 100 TYS. SŁUCHACZY


S uchacze studenci utw
SŁUCHACZE- STUDENCI UTW

 • Kobiety i mężczyźni

 • Osoby powyżej 45 r. życia

 • Emeryci, renciści, bezrobotni, osoby w wieku przedemerytalnym

 • Ukończona szkoła średnia


Standardy utw
STANDARDY UTW

 • Ścisły związek z uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym

 • Wykładowcy akademiccy i specjaliści z różnych dziedzin, lektorzy, instruktorzy

 • Programy edukacyjne semestralne w roku akademickim

 • Rada programowa

 • Samorząd słuchaczy


Rola utw
ROLA UTW

 • Rozwój wiedzy, nabywanie nowych umiejętności, rozbudzanie nowych zainteresowań

 • Podnoszenie świadomości uczenia się przez całe życie

 • Satysfakcjonujące wypełnianie czasu wolnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 • Integracja społeczna: z grupą rówieśniczą, relacje międzypokoleniowe

 • Upowszechnianie nowego podejścia do starzenia się, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.


Rodzaje utw
RODZAJE UTW

 • UTW w uczelniach wyższych

 • Samodzielne stowarzyszenia i fundacje UTW z patronatem uczelni wyższych

 • UTW w innych stowarzyszeniach

 • UTW w jednostkach organizacyjnych samorządu – w centrach kultury, bibliotekach, centrach kształcenia ustawicznego itp.


Formy dzia ania utw
FORMY DZIAŁANIA UTW

 • EDUKACJA- wykłady, seminaria, warsztaty, lektoraty języków obcych, kursy informatyczno-komputerowe, zajęcia ruchowe, publikacje,

 • AKTYWIZACJA – współpraca z instytucjami, samorządem lokalnym i regionalnym, NGO, mediami

 • INTEGRACJA – spotkania, imprezy, wzajemna pomoc, wolontariat


Og lnopolska federacja stowarzysze utw
OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ UTW

 • 2007 KRAKOW powstanie Federacji UTW

 • Cele: konsolidacja środowiska UTW, wsparcie i pomoc dla UTW, reprezentacja w kontaktach z władzami, prezentowanie problemów osób starszych na forum publicznym


Inicjatywy federacji utw
INICJATYWY FEDERACJI UTW

 • Akademia Lidera UTW- programy szkoleniowe dot. zarządzania UTW, pozyskiwania dotacji, PR, współpracy z samorządem lokalnym

 • Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój i w Nowym Sączu( 2009,2010 i 8-10.09.2011)


Inicjatywy federacji utw1
INICJATYWY FEDERACJI UTW

 • Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW – Łazy – Jura Krakowsko-Częstochowska –impreza cykliczna

 • Regionalne konferencje UTW we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich- Raport „Przestrzeganie praw osób starszych w Polsce”


Inicjatywy federacji utw2
INICJATYWY FEDERACJI UTW

 • Małopolskie Forum UTW – Kraków 5.03. 2011

 • Europejski Rok Wolontariatu 2011 Wolontariat Seniorów – Warszawa 8.09.2011

 • Rok 2012 – Rokiem UTW w Polsce

  Kongres UTW w Warszawie i inne imprezy


PATRONAT NAUKOWY

PATRONAT ORGANIZACYJNY

 • UCZELNIE WYŻSZE

 • INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE

 • NAUKOWCY

 • SAMORZĄD TERYTORIALNY

 • INSTYTUCJE KULTURY, OŚWIATY

 • INSTYTUJE POMOCY SPOŁ.

 • PFRON

 • INSTYTUCJE RYNKU PRACY

UTW

WSPÓŁPRACA

MIĘDZYNARODOWA

KRAJOWA

 • NGO

 • PODMIOTY GOSPODARCZE

 • INDYWIDUALNI SPONSORZY

 • UTW

 • NGO - MIĘDZYNARODOWE

 • INNE PODMIOTY


Uniwersytety trzeciego wieku1
UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

Wyzwania:

 • Utworzenie systemowych rozwiązań włączenia osób starszych do kształcenia ustawicznego

 • Podejmowanie działań przeciw wykluczeniu cyfrowemu starszego pokolenia

 • Utworzenie szerokiej koalicji na rzecz starzejącego się społeczeństwa


Uniwersytety trzeciego wieku2
UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

SEKRETARIAT Federacji UTW

33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18

Tel/fax 18 443 57 08

e-mail: [email protected]

www. federacjautw. pl


Uniwersytety trzeciego wieku3
UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

Dziękuję za uwagę

WIESŁAWA BORCZYK

Prezes Stowarzyszenia Sądecki UTW

i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW


ad