A marketing inform ci s rendszer mir
Download
1 / 20

A Marketing Információs Rendszer MIR - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

A Marketing Információs Rendszer MIR. Az információ fogalma,az információkkal szemben támasztott követelmények. Az információ: a vállalat által összegyűjtött és feldolgozott adat és ismeret. Információ típusai : . primer információ : az „első kézből” , konkrét céllal gyűjtött információ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A Marketing Információs Rendszer MIR' - tuyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A marketing inform ci s rendszer mir

A Marketing Információs RendszerMIR

Az információ fogalma,az információkkal szemben támasztott követelmények


Az inform ci a v llalat ltal sszegy jt tt s feldolgozott adat s ismeret
Az információ: a vállalat által összegyűjtött és feldolgozott adat és ismeret.

Információ típusai :

primer információ : az „első kézből” , konkrét céllal gyűjtött információ.

- első kézből származó információ

- aktuális , időszerű

- hiteles

- költséges

szekunder információ : más célból már összegyűjtött , elérhető adatok

összessége.

- mások által gyűjtött információ

- nem biztos hogy időszerű

- nem biztos hogy hiteles

- olcsó

mozaik információ : saját és mások által gyűjtött információ.

(primer-, és szekunder információ együtt)


 • Az információkkal szemben támasztott követelmények:

 • legyen teljes (relevancia):az információk a vizsgált jelenségre vonatkozzanak és lehetőleg fedjék azt .

 • megbízhatóság: az adatok megbízhatósága a legfontosabb alapkövetelmény

 • időszerűség: az információknak tükröznie kell az aktuális eseményeket.

 • mérhetőség: a rendelkezésre álló információk legyenek alkalmasak összehasonlításra,előrejelzés készítésére.

 • hozzáférhetőség: az információk álljanak a döntéshozók rendelkezésére.

 • gazdaságosság: az információk beszerzésére fordított költségeket felül kell múlnia a bevételeknek


A mir fogalma funkci i
A MIR fogalma , funkciói

MIR (Marketing Információs Rendszer) fogalma:

A belső és külső információk összehangolt és folyamatos gyűjtését, feldolgozását, szelektálását, tárolását, áramoltatását és megjelenítését megvalósító rendszer.


Belső információk:

Azok a vállalaton belüli információk, amelyek az adott cégnél rendelkezésre állnak.

Típusai:

- ajánlatok,szerződések

- ügyfelekről, vevőkről, szállítókról készített névsorok

- üzleti levelezések bel- és külföldi ügyfelekkel, szállítókkal

- vevő és szervízszolgálati információk, például reklamációk

- termelési, költség- és értékesítési adatok

- a vállalat üzletkötőinek, ügynökeinek, képviselőinek jelentései

- termékekkel kapcsolatos adatok

- könyvelési és statisztikai adatok

- vállalati éves beszámolók ( mérleg, eredmény kimutatás,

pénzforgalom )

-a vállalattal,környezetével, piacával kapcsolatos

információk


Külső információk :

Azok a vállalaton kívüli információk, amelyekhez a vállalat hozzá tud jutni.

Típusai :

- a központi irányítószervek információi (pl.: Magyar Közlöny )

- a kereskedelmi, szolgáltató és termelővállalatokat összefogó

intézmények tájékoztatásai ( pl.: Vendéglátós Ipartestületek

beszámolói)

- a statisztikai intézmények jelentései, tájékoztatásai

- a piackutatással és gazdasági fellendüléssel foglalkozó

vállalkozások információi

- banki adatok

- a hazai és külföldi tudományos kutatócégek publikációi

- minőség – ellenőrző intézmények információi

- hazai és külföldi partnervállalatok kiadványai

- napi- és hetilapok információi (pl.: HVG )


Információ gyűjtés:

A MIR feladata ,hogy felbecsülje a menedzserek információigényeit, létrehozza az igényelt információt, és időben eljuttassa a menedzsmentnek.

Információ gyűjtés szempontjai:

- miről?

- kinek?

- mikor?

- honnan?

- hová?

- milyen jellegű információt?

- milyen mélységben kell eljuttatni?


Azinformációk szelektálása: A nagy mennyiségű adathalmazból a vezetőkhöz csak a fontos, lényeges információk jutnak el, nem terhelik őket feleslegesen.

Az információtárolásnakbiztosítania kell a hozzáférhetőséget mind szakmai, mind fizikai értelemben. Az információk tárolása ma már mindenhol számítógépen történik.

Az információk áramoltatásátúgy kell megszervezni, hogy a megfelelő döntési szintekre eljussanak a szükséges piaci információk. A vállalati információszükséglet nem egyszeri alkalommal jelentkezik, hanem folyamatosan. Az információszükségletet rendszeres jelentésekkel lehet kielégíteni.

Az információk megjelenítéseösszefügg a felhasználói képességekkel és preferenciákkal.

A koordinációsorán érvényesülnie kell a marketingszemléletnek, azaz meg kell találni a rendszer működésében érdekelt munkatársak motiválási lehetőségeit, valamint képviselnie kell a MIR szempontjait is a szervezeten belül.


A probléma és kutatás tárgyának meghatározása

A kutatási eredmények összegzése

Információk gyűjtése

Kutatási terv készítése

Információk elemzése

Kutatási jelentés készítése

A marketingkutatás folyamata


Maketinginformációs rendszer

Maketinginformációs rendszer

Marketing-környezet

Marketing-környezet

Belső beszámoló-

rendszer

Belső beszámoló-

rendszer

Marketing-

kutató rendszer

Marketing-

kutató rendszer

Marketing-menedzserek

Marketing-menedzserek

- Célpiacok

- Marketing- csatornák

- Versenytársak

- Közvélemény - Makrokörnye-

zeti hatások

- Célpiacok

- Marketing- csatornák

- Versenytársak

- Közvélemény - Makrokörnye-

zeti hatások

- Elemzés

- Tervezés

- Végrehajtás

- Irányítás

- Elemzés

- Tervezés

- Végrehajtás

- Irányítás

Marketing-

figyelő

rendszer

Marketing-

figyelő

rendszer

Marketing-

elemző

rendszer

Marketing-

elemző

rendszer

A MIR alrendszerei

Marketinginformáció

Marketinginformáció

Marketingdöntések és -kommunikáció


Belső adatszolgáltatás

A marketingvezetők által használt legalapvetőbb

információrendszer a belső beszámolórendszer,

mely tartalmazza a rendelések, eladások, készletek,

kintlévőségek, esedékes kifizetések jelentéseit. Az

információk elemzése biztosítja a lehetőségek és problémák

azonnali érzékelését. A belső beszámolórendszer

középpontjában a rendelés-szállítás- számlázás rendszere áll.

 • Belső adatszolgáltatás két funkciót lát el:

  • a marketinginformációs rendszer adatait eljuttatja a pénzügyi,

  • a termelési,a fejlesztési és az anyagbeszerzési osztályokhoz,

  • a pénzügyi, a termelési, a fejlesztési és az anyagbeszerzési

  • osztályok adatait eljuttatja a marketingosztályra.


Marketingfigyelő rendszer

A vezetőket informálja a marketingkörnyezet mindennapos változásairól. Forrásai a kereskedelmi képviselők,( a vállalat „szeme és füle”). A vezetők maguk is kialakíthatják saját marketingfigyelő rendszerüket, könyvekből, újságokból, tájékoztatókból, személyes tárgyakból.

A marketingkutató rendszer

Mélyebb, eseti vizsgálatokra alkalmas. Az információk folyamatos tervezett gyűjtését, elemzését, értékelését és konkrét piaci szituációkra vonatkozó legjobb vállalati döntésvariációk kidolgozását végzik. Jellemzői: tudományos megközelítés, komplex módszerek, kreativitás. A piaci információk több forrásból való rendszeres gyűjtését és azok tudatos összekapcsolását jelenti.

Marketingmodellezés

A menedzserek a számítógép terminálok előtt ülve olyan kérdésekre is választ kaphatnak, amelyek korábban nem voltak lehetségesek. A számítógépes rendszer egy statisztikai és döntési modellbankhoz kapcsolódik, amelyet a marketing döntés-előkészítő rendszere elégít ki.


A marketingkutatás fogalma,

területei és módszerei

 • A marketingkutatás tervezett, szisztematikus adatgyűjtés és értékelés, a döntések előkészítése és ellenőrzése érdekében.

 • Marketingkutatás:a döntéshozók számára szükséges információk

  • összegyűjtése,

  • rendszerezése,

  • elemzése,

  • értékelése,

  • és a konkrét piaci szituációkra vonatkozó legjobb vállalati döntésvariációk kidolgozása.


 • A marketingkutatás területei

  • A piaci helyzet általános vizsgálata(szekunder információk gyűjtése

  • és elemzése)

   • Általános piaci információk

    • piac felvevőképessége

    • piacpotenciál

    • kereslet és kínálat összessége

    • piac fejlődési tendenciái

    • piaci szegmentumok elemzése

    • saját vállalat piaci részesedése

    • konkurencia piaci részesedése


  • b) Vállalatspecifikus (sajátos) kutatási témakörök

   • milyen piacunkon a kereslet szerkezete a (kik döntéshozók, vásárlók, felhasználók)

   • hogyan alakul saját fejlődésünk

   • hogyan változik piaci területünk

   • vannak-e a piacon rések

   • milyen stratégiát alkalmaztunk eddig mi

   • milyen stratégiát alkalmazott a konkurencia

   • kell-e stratégiát váltani

 • c) Összehasonlító vizsgálatok:Verseny- és konkurencia-, partner- és lehetőség-

  • analízis.

  • melyek a konkurencia jellemzői

   • kik a versenytársaink

   • mit tudunk marketing elképzeléseikről

   • milyen a kölcsönös, egymással szembeni magatartásunk

   • hogyan alakultak partnerkapcsolataink

   • milyen védelmi rendszabályokat tudunk a jövőben bevetni

   • kik a vásárlóink, fogyasztóink


 • Keresletkutatás

  • Keresletre ható tényezők vizsgálata

   • társadalmi, gazdasági, politikai környezet

   • szűkebb környezet hatása

   • az adott ember egyénisége


  • Vásárlási szokások vizsgálata

   • honnan, kitől, milyen forrásból szerzik az emberek az

   • információkat

   • miről mi a véleményük

   • hogyan reagálnak különböző akciókra

   • mi motiválja az embereket

   • hol, milyen gyakorisággal, mit és hogyan

   • vásárolnak

   • Márkahűség

  • c) Ellátottság

   • a kereslet-kínálat összetétele

   • lakossági ellátottság, készletek

   • Vevőkör-analízis

    • fogyasztói magatartás kutatása

    • fogyasztói szokások

    • szokásváltozások

    • vásárlói preferenciák

    • fogyasztói vélemény, image


  • Kínálatkutatás

   • a kínálat összetételének vizsgálata (választék, ár, szoltáltatások)

   • összehasonlítás a konkurenciával (pl.: mennyiség, minőség, ár, reklám)

   • image vizsgálat (a partnerben élő kép megismerése, összehasonlítása, a jövő megtervezése)

 • 6. Beszerzéskutatás

  • beszerzési lehetőségek felmérése

  • információs bázis kiépítése

  • beszerzési lehetőségek elemzése, értékelése

 • 7. Új cég, termék, szolgáltatás, bevezetését megelőző vizsgálatok:Információk a piacról, a konkurensről, lehetséges partnerekről, vevőinkről, céljainkról.

 • Kommunikáció- és reklámkutatás

  • általános kommunikációval kapcsolatos kutatások

  • márkával kapcsolatos információk

  • csomagolással

  • eladásösztönzéssel

  • PR-tevékenységgel kapcsolatos kérdések


 • Vevőkör

  Kereslet

  Piac

  Kínálat

  Beszerzés

  Termék

  Kommunikáció

  Új termék

  Marketingkutatás területei


  Készítette:

  Gál Alexandra

  Nagy-Gulyka Brigitta


  ad