slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ. SUNUM PLANI. Tanımlar, kavramlar PGD’nin Aşamaları PGD’nin Yasal ve İdari Altyapısı PGD’nin Koordinasyonu PGD Neden Önemlidir? PGD’de 2010 Yılı Uygulama Sonuçları Yaşanan Sorunlar ve Yürütülen Çalışmalar Ürün Güvenliği Web Sitesi. PGD’NİN KOORDİNASYONU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ' - tiva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sunum plani
SUNUM PLANI
 • Tanımlar, kavramlar
 • PGD’nin Aşamaları
 • PGD’nin Yasal ve İdari Altyapısı
 • PGD’nin Koordinasyonu
 • PGD Neden Önemlidir?
 • PGD’de 2010 Yılı Uygulama Sonuçları
 • Yaşanan Sorunlar ve Yürütülen Çalışmalar
 • Ürün Güvenliği Web Sitesi
slide3

PGD’NİN KOORDİNASYONU

TANIMLAR, KAVRAMLAR

Piyasa gözetimi ve denetimi; piyasaya arz edilmiş ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olup olmadığının bir kamu otoritesi tarafından denetlenmesidir.

Güvenli ürün; insan sağlığına, can ve mal güvenliğine, bitki ve hayvan yaşam ve sağlığına ve çevreye zarar vermeyen üründür. Mevzuatına uygun ürün ‘güvenli’ kabul edilir.

Kapsam; mevzuatı bulunsun veya bulunmasın, piyasada bulunan yerli ve ithal tüm ürünler PGD’ye tabidir.

Sorumluluk; mevzuata uygun ve güvenli ürünleri piyasaya arz etme sorumluluğu üretici ve ithalatçıdadır. PGD bu sorumluluğun kontrol edilmesidir.

slide4

PGD’NİN KOORDİNASYONU

PGD’NİN AŞAMALARI

 • Denetmen tarafından ürünün el ve gözle muayenesi
 • Ambalaj, işaret, etiket kontrolü
 • Belge ve teknik dosya kontrolü (test sertifikalarının incelenmesi)
 • Numune alımı ve laboratuvar analizi
 • Riskli bulunan ürüne uyarı, para cezası, malın piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması veya imhası veya düzeltici önlem
 • Ürünlerle ilgili bilgilerin risk altındaki kişilere duyurulması
slide6

PGD’NİN KOORDİNASYONU

PGD’NİN DAYANAKLARI

 • Yetki, usul ve esaslar:
  • 4703 sayılı Kanun
  • Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (Bakanlar Kurulu)
  • Kamu kurumlarının ikincil mevzuatı (yönetmelikler, tebliğler)
 • Ürün mevzuatı:
  • 260 kadar teknik mevzuat (AB’ye uyumlu)
  • Ulusal ve uluslararası standartlar
  • Ürün güvenliğine ilişkin iyi uygulama kodu, tüketicinin makul beklentileri
slide8

PGD’NİN KOORDİNASYONU

KOORDİNASYON

1. “Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu”

- Ekonomi Bakanının başkanlığında Bakan, Kurul Başkanı düzeyinde toplanır.

- Başbakanlık Genelgesiyle kurulmuştur (Eylül 2011).

2. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu

- 2002 yılında kuruldu.

- Yılda en az 3 defa toplanır.

- Katılım Genel Müdürler düzeyine çekildi (2010).

Her iki Kurulun sekreteryasını ve ev sahipliğini Ekonomi Bakanlığı yapar.

slide9

PGD’NİN KOORDİNASYONU

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN FAYDALARI

 • Piyasaya sunulan yerli ve ithal malların güvenli ve kaliteli olmasını
 • sağlayarak;
 • Tüketicinin can ve mal güvenliğini, halk sağlığını ve güvenliğini temin eder,
 • Piyasanın sağlıklı işleyişini sağlar, piyasaya olan güveni pekiştirir,
 • Herkesin mevzuata uymasını sağlayarak gerek yerli üreticiler arasında, gerek yerli ve ithal mallar arasında haksız rekabeti önler,
 • Malların evrak ve dosyalarını inceleyerek kayıt-dışı ile mücadeleye destek verir,
 • İhraç edilen ürünlerin daha kaliteli ve güvenli olmasını sağlayarak yurtdışındaki Türk malı imajının geliştirilmesine katkıda bulunur,
 • Kısacası halkın yaşam kalitesini arttırır, piyasayı disipline eder, makro ekonomik hedeflere hizmet eder.
slide10

ÇÖZÜME YÖNELİKÇALIŞMALAR

2010 YILI UYGULAMA SONUÇLARI

20

8

17

slide11
* Bu rakam Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan alınan ürün parti sayısını göstermektedir. Diğer kuruluşlara ait veriler farklı formatta tutulduğundan (firma sayısı, ürün birim adedi, kilogram gibi) bu tabloda yer almamaktadır.

2010’DA DENETLENEN ÜRÜN SAYISINDAKİ ARTIŞ *: %208

slide12

TESTE GÖNDERİLEN ÜRÜN ORANI

GÜVENSİZ / UYGUNSUZ BULUNAN ÜRÜNLERİN

DENETLENEN TOPLAM ÜRÜNLERE ORANI

8

slide13

DENETLENEN ÜRÜNLERİN İTHAL-YERLİ DAĞILIMI*

* Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerini kapsamaktadır.

8

slide14

LABORATUVAR ALTYAPISI(Raporda kurumların 2010 yılı isimleri kullanılmıştır)

 • Denetlenen çoğu ürün grubunda ülkemizde laboratuvar mevcuttur.
 • Ancak laboratuvara gönderilen ürünlerin sayısı düşüktür.

9

slide15

TESTE GÖNDERİLEN ÜRÜN ORANI

ALINAN ÖNLEMLERDEKİ DEĞİŞİM: % 54

8

16

slide16

RAPORDA ÖNE ÇIKAN DİĞER TESPİTLER

 • PGD için ayrılan kaynakların AB üyesi ülkelere kıyasla düşüklüğü
 • Denetmen sayısı yeterli görülmekle birlikte denetmenlerin tam zamanlı olarak PGD işine vakfedilmemesinin yarattığı denetim sorunları
 • Laboratuvar analizine gönderilen ürün sayısının bazı kuruluşlarda, özellikle AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında dikkat çekici ölçüde düşük olması
 • Stratejik planlama eksikliği - Yapılan toplam denetim içinde uygunsuz/güvensiz bulunanların oranının düşüklüğü
 • Önlem uygulanan ürün sayısının AB üyesi ülkelere kıyasla düşüklüğü
 • Üretici ve tüketici şikayetlerinin azlığı
slide17

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR-1

 • Kuruluşların büyük bir kısmında PGD’den sorumlu ayrı idari birimler kurulmuştur.
 • “Ürün denetmeni” kadrosu oluşturulmuştur.
 • PGD için Bütçe İhtiyaç Raporu hazırlanmış ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
 • Kamu İhale Mevzuatının uygulanması ile ilgili sorunların çözümü için toplantılar düzenlenmiştir.
 • 2011-2012 yıllarında denetimlerde öncelik verilecek ürün grupları belirlenmiştir(Bazı tüketici ürünlerinde tehlikeli kimyasallar denetimi, yapı malzemeleri gibi).
 • Kaza/yaralanma veritabanı ile ulusal PGD veritabanı yazılımları tamamlandı.
slide18

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR-2

 • Üst düzey yöneticilere ve denetim elemanlarına eğitimler verilmiştir.
 • Ürün Güvenliği Haftalarında üretici ve tüketicilere yönelik seminerler düzenlenmiştir.
 • Üreticilere/ithalatçılara yönelik sektörel bilgilendirme seminerlerine başlandı.
 • Ürün güvenliği konusunda tüketici farkındalığını arttırmak üzere hazırlanan kısa film kamu spotu olarak televizyon kanallarında yayımlanmaya başladı.
 • www.urunguvenligi.org web sitesi oluşturuldu, siteye şikayet hattı konuldu.
slide23

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR-3

 • “Ulusal PGD Strateji Belgesi (2010-2012)”nin revizyonu tamamlanmıştır.
 • Belgede öne çıkan stratejik amaçlar:
  • Mevzuat altyapısının güncellenmesi
  • İdari ve teknik yapının güçlendirilmesi
  • Uygulamaların etkinleştirilmesi
  • Uluslararası alanda işbirliği (AB ve Çin gibi)
  • PGD’nin taraflarıyla iletişim
slide24

TEŞEKKÜRLER

H. Didem SAYGI

Dış Ticaret Uzmanı e-posta:[email protected]

ad