budowa lidera polskiej bankowo ci informacja o post p ie prac w programie integracji
Download
Skip this Video
Download Presentation
Budowa Lidera Polskiej Bankowości Informacja o postęp ie prac w programie integracji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Budowa Lidera Polskiej Bankowości Informacja o postęp ie prac w programie integracji - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Budowa Lidera Polskiej Bankowości Informacja o postęp ie prac w programie integracji. Warszawa , 10 maja , 2007. 1. Pekao – BPH: omówieni e ogólnego postępu prac. 3. Informacje o procesie sprzedaży. AGENDA. Główne osiągnięcia prowadzące do prawnego podziału. 2. ü. ü. ü. ü. ü. ü.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Budowa Lidera Polskiej Bankowości Informacja o postęp ie prac w programie integracji' - tiva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
budowa lidera polskiej bankowo ci informacja o post p ie prac w programie integracji

Budowa Lidera Polskiej BankowościInformacja o postępie prac w programie integracji

Warszawa, 10 maja, 2007

agenda

1

 • Pekao – BPH: omówienie ogólnego postępu prac

3

 • Informacje o procesie sprzedaży
AGENDA
 • Główne osiągnięcia prowadzące do prawnego podziału

2

integracja na zaawansowanym etapie status

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

INTEGRACJA NA ZAAWANSOWANYM ETAPIE - STATUS
 • Obecna faza działań

Faza 1

 • Porównanie „Jak jest” oraz definicja wyodrębnionych składników

Faza 2

Faza 3

Faza 4

 • W pełni operacyjny Nowy Bank

Działania po zamknięciu integracji

Integracja i planowanie zbycia

Działania przed zamknięciem integracji

 • Wybór docelowych placówek i definicja wyodrębnionych składników
 • “Jak jest” ocena modeli operacyjnych
 • Definicja ograniczeń prawnych
 • Uruchomienie działań HR/Komunikacji
 • Wypełnienie wymogów prawnych oraz wynikających z umowy dla integracji/zbycia
 • Wykonanie umowy
 • Utworzenie docelowego modelu operacyjnego oraz przejściowych struktur organizacyjnych
 • Przygotowanie operacyjne/techniczne integracji i gotowości na Day 1
 • Utworzenie OPE
 • Wykonanie integracji:
  • Migracja IT
  • Przemodelowanie placówek
  • Docelowa struktura organizacyjna
  • Kampanie medialne
 • Wykonanie operacyjne zbycia
 • Projekt organizacji
 • Plan finansowy bottom-up
 • Planowanie integracji/wydzielenia
 • Przygotowanie do wykonania umowy
 • Definicja aspiracji i modelu operacyjnego

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 • 22 maja
 • 27 lipca

16 listopada 2006 (zatwierdzenie planu podziału)

3 Kw. 2007

(integracja prawna)

Do 6 miesięcy po integracji prawnej

(koniec operacyjnej integracji)

kolejne wa ne kroki w procesie integracji zosta y osi gni te
KOLEJNE WAŻNE KROKI W PROCESIE INTEGRACJI ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE

ü

NWZA obu banków zaakceptowały 27 kwietnia plan podziału

 • Kroki niezbędna do realizacji fuzji na czas

ü

GE Money EMEA został wybrany do wyłącznych negocjacji dotyczących zakupu BPH 200

agenda1

1

 • Pekao – BPH: omówienie ogólnego postępu prac

3

 • Informacje o procesie sprzedaży
AGENDA
 • Główne osiągnięcia prowadzące do prawnego podziału

2

znacz ce i wyra ne osi gni cia w procesie d cym do podzia u i integracji
ZNACZĄCE I WYRAŹNE OSIĄGNIĘCIA W PROCESIE DĄŻĄCYM DO PODZIAŁU I INTEGRACJI

1

 • Day-1 Centreutworzony w celu zapewnienia pełnej gotowości operacyjnej w momencie podziału
 • Kompleksowy plan komunikacji przygotowany
 • Zapewnienie dobrego początku od pierwszego dnia

2

 • Platforma informatyczna Nowego Pekao ulepszona ponad jakość obsługi uzyskaną z połączenia systemów dwóch banków
 • Techniczny plan podziału przygotowany: plan przeniesienia, plan uspójnienia wizualizacji
 • Przygotowania w Nowym Pekao

3

 • Prace nad podziałem w końcowej fazie, w tym utworzenie ZCP (Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa)
 • Przygotowania w BPH
day 1 center utworzony w celu zapewnienia pe nej gotowo ci operacyjnej w momencie podzia y
DAY-1 CENTER UTWORZONY W CELU ZAPEWNIENIA PEŁNEJ GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ W MOMENCIE PODZIAŁY

Zakres kompetencji Day-1 Center

 • Przygotowanie wysokiej jakości obsługi wszystkich klientów od pierwszego dnia po podziale
 • Zapewnienie pełnej gotowości operacyjnej do właściwej integracji central i sieci (procesy, struktura organizacyjna, logistyka, IT)
 • Koordynacja tworzenia nowych struktur organizacyjnych i przeprowadzenia kompleksowych szkoleń
 • Zapewnienie w pełni działającego modelu biznesowego wykorzystującego najlepsze rozwiązania z obu banków
 • Zapewnienie właściwego procesu komunikacji do wszystkich grup docelowych oraz płynnego procesu transformacji z punktu widzenia klientów i pracowników

Doświadczony menedżer Day-1 Center został nominowany

wzmocnione zarz dzanie projektem w oczekiwaniu na podzia
WZMOCNIONE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W OCZEKIWANIU NA PODZIAŁ
 • Komitet Sterujący
 • Spotkania z Liderem Programu
 • Spotkania w ramach Day-1 Center
 • Spotkania Liderów Zespołów Zadaniowych informujące o statusie prac
 • Cotygodniowe spotkania z Koordynatorami ds. podziału i integracji Centrali
 • Cotygodniowe spotkania z podzespołami ds. Komunikacji i Logistyki
 • Codwutygodniowe spotkania z Liderami Zespołów Zadaniowych
 • Codwutygodniowe spotkania z Liderem Programu
 • Codwutygodniowe spotkania z Liderem Programu
 • Codwutygodniowe wspólne spotkania z Liderami Zespołów Zadaniowych
 • Przegląd postępów prac każdego z Zespołów, możliwych rozwiązań problemów oraz pełna cyrkulacja informacji pomiędzy Zespołami Zadaniowymi
efektywna komunikacja do wszystkich grup docelowych zapewniona poprzez wiele kana w komunikacyjnych
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA DO WSZYSTKICH GRUP DOCELOWYCH ZAPEWNIONA POPRZEZ WIELE KANAŁÓW KOMUNIKACYJNYCH
 • PRZYKŁAD
 • Grupy docelowe
 • Klienci

Dedykowane kanały komunikacji

 • Masowa wysyłka listowa do klientów
 • Osobisty kontakt z klientami zamożnymi i korporacyjnymi przez ich doradcę
 • Pracownicy oddziałów i call center przeszkoleni do wsparcia klientów w procesie integracji
 • Dedykowana strona internetowa z najważniejszymi informacjami dla klientów
 • Pracownicy
 • Inwestorzy
 • Agencje
 • Związki Zawodowe
 • Prasa
 • Dostawcy
slide10
PLATFORMA INFORMATYCZNA NOWEGO PEKAO ULEPSZONA PONAD JAKOŚĆ OBSŁUGI UZYSKANĄ Z POŁĄCZENIA SYSTEMÓW DWÓCH BANKÓW
 • Główne elementy - przykłady
 • Ulepszenia
 • Bankowość elektroniczna dla klientów indywidualnych
 • Pełna możliwość dokonywania operacji w zakresie produktów inwestycyjnych
 • Bardziej zaawansowane rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, np. autoryzacja transakcji poprzez potwierdzające kody SMS
 • Usprawniona funkcjonalność przelewów z natychmiastową zmianą środków na obu rachunkach, także w weekendy
 • Platforma Internetowa dla MŚP
 • Nowa, dedykowana platforma Internetowa z rozwiązaniami dopasowanymi do potrzeb klientów segmentu MŚP (np. potwierdzenia wielopodpisowe, import/export plików z przelewami, przelewy zagraniczne)
 • Produkty dla klientów korporacyjnych
 • Usprawnione moduły cash management i trade finance
 • Alternatywne kanały elektroniczne (np. zlecenia poprzez pocztę elektroniczną oraz pliki z danymi)
techniczny plan podzia u przygotowany plan przeniesienia plan usp jnienia wizualizacji
TECHNICZNY PLAN PODZIAŁU PRZYGOTOWANY: PLAN PRZENIESIENIA, PLAN USPÓJNIENIA WIZUALIZACJI

Plan przeniesienia

Plan uspójnienia wizualizacji

 • Nowe przypisanie departamentów do budynków przygotowane
 • Harmonogram przenoszenia pracowników, dokumentacji, mebli, sprzętu sporządzony
 • Pełna synchronizacji działań zapewniona
 • Inwentaryzacja zewnętrznych i wewnętrznych elementów wizualizacji zakończona
 • Spis wszystkich materiałów biurowych z elementami wizualizacji przygotowany
 • Prace nad projektami architektonicznymi związanymi ze zmianą wizualizacji rozpoczęte
 • 8 budynków
 • 26,500 m2
 • Ponad 1,000 osób
plan usp jnienia wizualizacji zewn trznej przygotowany
PLAN USPÓJNIENIA WIZUALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PRZYGOTOWANY
 • 285 oddziałów
 • 607 bankomatów
 • Agencje
 • Centra Korporacyjne
 • Budynki Centrali
agenda2

1

 • Pekao – BPH: omówienie ogólnego postępu prac

3

 • Informacje o procesie sprzedaży
AGENDA
 • Główne osiągnięcia prowadzące do prawnego podziału

2

ge money emea bank zosta wybrany do dalszych wy cznych negocjacji
GE MONEY EMEA BANK ZOSTAŁ WYBRANY DO DALSZYCH WYŁĄCZNYCH NEGOCJACJI
 • Listopad - Grudzień
 • Styczeń - Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Wybór partnera do końcowych wyłącznych negocjacji

Umowa

 • Przygotowanie krótkiej listy potencjalnych nabywców
 • Złożenie wiążących ofert
 • Due diligence
 • Zebranie wstępnych ofert
 • Sprawdzenie potencjalnych nabywców
 • Wybór najlepszych ofert
 • Potencjalni nabywcy dokonują procesudue diligence BPH 200
 • Potencjalni nabywcy przygotowują i składają wiążące oferty zakupu BPH 200
 • Zebranie ostatecznych ofert
 • Wybór najlepszej oferty
nast pne kroki
NASTĘPNE KROKI
 • Prawny podział/ integracja BPH 285
 • Sprzedaż Nowego BPH
 • Pełna integracja operacyjna
 • ~30 dni po wyrażeniu przez KNB zgody na podział
 • Do końca 2007
 • Do 6 miesięcy po prawnym podziale
slide16

MATERIAŁ

 • DODATKOWY
silny zesp skutecznie utrzymuje wyniki biznesowe
SILNY ZESPÓŁ SKUTECZNIE UTRZYMUJE WYNIKI BIZNESOWE

Utrzymany talent

Fluktuacja pracowników obu banków

%

 • 0,48%
 • 0,41%
 • Przed ogłoszeniem podziału1
 • Po ogłoszeniu podziału2

Bardzo ograniczony odpływ klientów

Zamykane rachunki osobiste

%

 • 0,76%
 • 0,73%
 • Przed ogłoszeniem podziału1
 • Po ogłoszeniu podziału2

1 Średnia miesięczna okresu kwiecień 2005 – marzec 2006

2 Średnia miesięczna okresu kwiecień 2006 – luty 2007

ad