Lietuvos Respublikos Seimas
Download
1 / 18

LMA biologijos, medicinos ir geomoksl ų skyrius (nurodant veiklos dalyvi ų skai č i ų ) - PowerPoint PPT Presentation


  • 263 Views
  • Uploaded on

Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos moksl ų akademijos Mokslinink ų r ū mai 2009 m. vasario m ė n. 11 d. konferencija „Studij ų ir mokslo į statymas: motyvai, tikslai, perspektyvos“ Lietuvos moksl ų akademijos prezidento Akad. Zenono Rokaus Rudziko pranešimas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LMA biologijos, medicinos ir geomoksl ų skyrius (nurodant veiklos dalyvi ų skai č i ų )' - titus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos mokslų akademijos Mokslininkų rūmai2009 m. vasario mėn. 11 d. konferencija„Studijų ir mokslo įstatymas: motyvai, tikslai, perspektyvos“Lietuvos mokslų akademijos prezidentoAkad. Zenono Rokaus Rudziko pranešimas


Lma biologijos medicinos ir geomoksl skyrius nurodant veiklos dalyvi skai i
LMA biologijos, medicinos ir geomokslųskyrius (nurodant veiklos dalyvių skaičių)

Biologijos mokslų sekcija (17)

Medicinos mokslų

sekcija (11)

Geomokslų

sekcija (4)

Alergologijos

komisija (17)

Motinos ir vaiko

komisija (11)

Žmogaus morfologijos

komisija (15)

Krantotyros

komisija (23)

Biotechnologijos

komisija (6)

Lietuvos alergijos ir astmos asociacija (80), Lietuvos biochemikų draugija (180), Lietuvos imunologų draugija (71), Lietuvos augalų fiziologų draugija (65), Skandinavijos-Baltijos parazitologų draugija (100), Lietuvos Ignoto Domeikos draugija (40)

Asocijuotas su MA Vilniaus universiteto Ekologijos institutas (72),

Asocijuotas su MA Vilniaus universiteto Imunologijos institutas (27)


2008 02 26 Technikos mokslų skyriaus ataskaitiniame susirinkime - pretendentųį laisvas LMA narių vietas moksliniai pranešimai


2008 06 10 Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje -herbologijos konferencija (paminint prof. Jadvygą Monstvilaitę)


2008 09 26 - LMA užsienio nario Velso universiteto prof. emerito Robert Neil JONES inauguracinė paskaita „Kas yra genas?“


2008 10 07 Matematikos, fizikos ir chemijos moksl emerito Robert Neil JONES inauguracinų skyriaus išplėstiniame posėdyje aptariama Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos naudojimo strategija ir veiksmų programos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse


2008 10 07 - konferencija „Lietuvi emerito Robert Neil JONES inauguracinų kalba XXI amžiaus pradžioje“ (organizavo Lietuvos kultūros kongresas ir LMA)


2008 11 20 - MFChMS Chemijos sekcijos išpl emerito Robert Neil JONES inauguracinėstinis išvažiuojamasis posėdis „Lietuvos chemijos pramonė: dabartis ir žvilgsnis į ateitį“ UAB „Achemoje“


2008 11 27-28 - tarptautin emerito Robert Neil JONES inauguracinė mokslinė konferencija„Vinco Kudirkos veikla ir idėjos XX a. –XXI a. pr. Vidurio Rytų Europos kultūros sklaidoje“ (150-osioms gimimo metinėms, rengė LLTI, LMA, Maironio lietuvių literatūros muziejus, VU)


2008 12 05 - BMGMS surengta jaun emerito Robert Neil JONES inauguracinųjų mokslininkų konferencija „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“


CERN LHC - Didysis hadron emerito Robert Neil JONES inauguracinų greitintuvas,

padėsiantis išsiaiškinti pamatinius materijos prigimties klausimus


CERN naryst emerito Robert Neil JONES inauguracinė nepigi, bet Lietuvos mokslininkai įrodė esą gabūs - pakviečiami įsijungti, sudarant ne narystės, o bendradarbiavimo sutartį 2004 m.


2005 m. pasira emerito Robert Neil JONES inauguracinšomas sutarties įgyvendinimo protokolas, Lietuvos mokslų akademijai pavedant koordinuoti šią veiklą


Pasirašytos Lietuvos moksl emerito Robert Neil JONES inauguracinų akademijos ir užsienio šalių mokslų akademijų tarptautinio bendradarbiavimo sutartys:


ad