My dom c jak ji nezn te aneb nahl dnut do kuchyn evoluce teorie vzniku druh
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Myš domácí jak ji neznáte – aneb nahlédnutí do kuchyně evoluce: teorie vzniku druhů PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Myš domácí jak ji neznáte – aneb nahlédnutí do kuchyně evoluce: teorie vzniku druhů. Mgr. Iva Martincová UBO AVČR v.v.i . Studenec Masarykova univerzita. Evoluce ?. Biologická evoluce je postupný vývoj a proměna života na zemi Evoluce vede ke speciaci , tj. vzniku nových druhů

Download Presentation

Myš domácí jak ji neznáte – aneb nahlédnutí do kuchyně evoluce: teorie vzniku druhů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


My dom c jak ji nezn te aneb nahl dnut do kuchyn evoluce teorie vzniku druh

Myš domácí jak ji neznáte – aneb nahlédnutí do kuchyně evoluce: teorie vzniku druhů

Mgr. Iva Martincová

UBO AVČR v.v.i. Studenec

Masarykova univerzita


Evoluce

Evoluce ?

Biologická evoluce je postupný vývoj a proměna života na zemi

Evoluce vede ke speciaci, tj. vzniku nových druhů

Evoluční biologie zkoumá proč a jakým způsobem nové druhy vznikají


V voj evolu n ch teori

Vývoj evolučních teorií

Carl von Linné - kreacionismus

George Cuvier - katastrofismus

Jean-BaptisteLamarck

- lamarckismus

Charles Darwin - darwinismus


Charles darwin

Charles Darwin


J g mendel a d di nost

Genetika a molekulární biologie při studiu evoluce

J. G. Mendel a dědičnost

J. Watson a F. Crick s modelem DNA

mutace a její vliv na organismus

selekce


Jak tedy vznikaj druhy

Jak tedy vznikají druhy?

oddělení geografickou bariérou

oddělení na základě odlišného způsobu získání potravy

dva druhy sysla oddělené Grand Canyonem


Reproduk n bari ry

Reprodukční bariéry

Potomek

Pohlavní buňky

Zygota

Prezygotické

Postzygotické


My dom c mus musculus

Myš domácí (Musmusculus)


K dce

Škůdce?


Modelov organismus

Modelový organismus

Escherichia coli

Arabidopsisthaliana

Drosophilamelanogaster

Coenorhabditiselegans


Kde se vzala my

Kde se vzala myš?


Mus musculus musculus

Myš domácí v Evropě

Musmusculusmusculus

Musmusculusdomesticus


Jak ije my

Jak žije myš?

Myší rodina = dém = nejsilnější samec, samice, mláďata

Vedoucí samec je otcem cca 90% mláďat ve skupině


Jak ije my1

Jak žije myš?


Laboratorn zv ata pro my

Laboratorní zvířata - proč myš?

 • Snadno se chová

 • Produkuje mnoho generací v krátkém časovém období

 • Genom myši je kompletně osekvenovaný

 • Myš má víc než 90 % genetické informace shodné s lidskou

90%


My dom c model pro studium evoluce

Myš domácí: model pro studium evoluce

Jakvznikají nové druhy?

Pročdva druhy nesplynou v jeden?

Kterégenyjsou za vznik nových druhů zodpovědné?


V zkum na bo av r v v i studenec

Výzkum na ÚBO AVČR v.v.i. Studenec

Hybridní zóna myši domácí = přírodní laboratoř

 • Jaké jsou mechanismy, které udržují HZ v rovnováze?

 • Jaké jsou reprodukční bariéry mezi poddruhy?

 • Dochází k přechodu genů přes HZ?


My dom c jak ji nezn te aneb nahl dnut do kuchyn evoluce teorie vzniku druh

Terénní laboratoř:

 • Pitva odchycených zvířat

 • Zisk co největšího možného množství vzorků a informací z každého zvířete


My dom c jak ji nezn te aneb nahl dnut do kuchyn evoluce teorie vzniku druh

Chovné zařízení ve Studenci

Vytváření vlastních inbredních linií

Poddruhy musculus i domesticus

34 linií, cca 1500 myší


P klad experimentu plodnost neplodnost k enc

Příklad experimentu: plodnost/neplodnost kříženců

musculusx domesticus

plodný(fertilní)/neplodný(sterilní)


My dom c jak ji nezn te aneb nahl dnut do kuchyn evoluce teorie vzniku druh

kvalita

rychlost

počet spermií

příslušný gen


My dom c jak ji nezn te aneb nahl dnut do kuchyn evoluce teorie vzniku druh

Hledáme tzv. speciační geny = znemožňují vzájemné rozmnožování, což vede ke vzniku nových druhů

Společný předek

Bariéra


D kujeme v em my m kter poslou ily k prohlouben lidsk ho v d n

Děkujeme všem myším, které posloužily k prohloubení lidského vědění


 • Login