Prof.
Download
1 / 23

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska. Percepcja społeczna energetyki atomowej 26 maja 2008. ENERGETYKA JĄDROWA - PROTESTY. Infrastruktura energetyki jądrowej powoduje największe ryzyko konfliktu: Interwenienci:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski' - timon-velasquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski

Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska

Percepcja społeczna energetyki atomowej

26 maja 2008


ENERGETYKA JĄDROWA - PROTESTY

 • Infrastruktura energetyki jądrowej powoduje największe ryzyko konfliktu:

 • Interwenienci:

  • Pozarządowe organizacje ekologiczne

  • Lokalne społeczności

  • Samorządy

  • Lobbies (górnicze, naftowe, OZE…)


ENERGETYKA JĄDROWA

CZY WARTO WRACAĆ W POLSCE DO DYSKUSJI O ENERGETYCE JĄDROWEJ?


WYZWANIA DLA ENERGETYKI

DWIE KWESTIE SĄ DZIŚ PIERWSZOPLANOWE W WYMIARZE GLOBALNYM:

1. Bezpieczeństwo energetyczne

2. Walka z efektem cieplarnianym (głównie poprzez redukcję emisji CO2)

OBIE DOTYCZĄ ŻYWOTNYCH INTERESÓW POLSKI


BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Konieczność odbudowy sektora wytwarzania energii

 • 10% zainstalowanej mocy jest bezużyteczna.

 • 30% już teraz wymaga wymiany lub modernizacji.

 • 20% musi być odbudowane do roku 2030

Konieczność zapewnienia energii dla procesów rozwoju gospodarczego

Wzrost PKB (w %), w latach 2006-2015, zgodnie z NSRO


REDUKCJA EMISJI CO2

Polityka klimatyczna Polski: cel redukcyjny w roku 2020 w stosunku do roku bazowego (1988) – 40%

 • W LATACH 2013-2020 KONIECZNA BĘDZIE REDUKCJA RZĘDU 170 MLN TON GAZÓW CIEPLARNIANYCH (OK. 30% OBECNEJ EMISJI) – CEL TEN WYDAJE SIĘ OBECNIE NIEMOŻLIWY DO OSIĄGNIĘCIA.

 • PO 2013 WOLNY RYNEK HANDLU EMISJAMI MOŻE SPOWODOWAĆ JUŻ W PIERWSZYM ROKU PODWYŻKI CEN ENERGII O 50-70%. TO MOŻE SPOWOLNIĆ LUB NAWET ZAHAMOWAĆ ROZWÓJ GOSPODARCZY


KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bezpieczeństwo energetyczne i ograniczenie emisji CO2 może być zapewnione na 7 sposobów:

 • efektywność użytkowania energii,

 • odnawialne źródła energii (OZE),

 • nowe technologie energetyki jądrowej,

 • zaawansowane technologie zgazowania węgla,

 • sekwestracja i magazynowanie CO2,

 • hybrydowe silniki samochodowe,

 • wykorzystanie rozproszonych zasobów energii.

 • (Amerykański Instytut Badawczy Energetyki (EPRI))


ENERGETYKA JĄDROWA

RZĄD MA PEŁNE PRAWO (A NAWET OBOWIĄZEK) WRÓCIĆ DO ENERGETYKI JĄDROWEJ JAKO JEDNEGO Z ELEMENTÓW PLANU ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ENERGETYCZNYCH KRAJU

Jak zmniejszyć pole konfliktu?


5

7

4

1

2

Sąd

3

Jądrowa

Interwenienci

ANATOMIA KONFLIKTU

Podejmujący decyzję

Elektrownia

Inwestor


ETIOLOGIA, czyli gdzie leży przyczyna?

 • INWESTORZY:Arogancja. Błędy proceduralne. Niedocenianie roli konfliktu w podejmowaniu decyzji.

 • DECYDENCI: Słaba klasa polityczna: Wmanewrowani w konflikt myślą raczej o swojej pozycji politycznej, aniżeli o dobru społecznym.

 • INTERWENIENCI:Społeczności lokalne: Brak zaufania do PD. Edukacja (ekologiczna) jest niewystarczająca - NIMBY.

 • POE: często prymat ideologii nad zasadą optymalności.

 • To powoduje, że decyzje dotyczące rozwoju infrastruktury są trudne do uzasadnienia, zatem słabo odporne na argumenty polityczne i podatne na KONFLIKT.


KONFLIKT!KONFLIKT!KONFLIKT!

AKSJOLOGIA, czyli JAK BYĆ SKUTECZNYM…

Inne priorytety

np. polityczne

Analiza techniczna, ekonomiczna

i środowiskowa

(fakty)

PODEJMUJĄCY

DECYZJĘ

Zaangażowanie społeczne

(wartości)


BENEFICJENCI

POSZKODOWANI

INTERWENIENCI

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

W SYSTEMIE DEMOKRATYCZNYM SPOŁECZEŃSTWO MA PEŁNE PRAWO DO UCZESTNICTWA W PROCESACH PLANOWANIA I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

 • DOCELOWE GRUPY SPOŁECZNE (na przykładzie EJ)

 • BENEFICJENCI: ci, którzy korzystają z energii elektrycznej (ogół mieszkańców Polski).

 • POSZKODOWANI:ci, którzy uznają, że ich interes jest zagrożony w wyniku realizacji przedsięwzięcia (np. mieszkańcy okolic EJ, przedsiębiorcy przemysłu paliw kopalnych, energetyki odnawialnej, branży spożywczej i turystycznej…).

 • INTERWENIENCI:ci, którzy zdecydują się na udział w konsultacjach, w programie uczestnictwa i ew. w proteście.


INERWENIENCI: Zrozumieć ich interes

 • POZARZĄDOWE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE– przestrzeganie zasad ekorozwoju, ochrona zasobów przyrody, nadmierne emisje substancji i energii, ochrona krajobrazu.

 • Ochrona (interes) środowiska przyrodniczego

 • LOKALNE SPOŁECZNOŚCI – pogorszenie warunków zdrowotnych, zmniejszenie wartości nieruchomości, pogorszenie warunków egzystencji, itp.

 • Ochrona (interes) środowiska społecznego

 • STOWARZYSZENIA PROFESJONALNE - hotelarze, deweloperzy, kupcy

 • Ochrona (interes) środowiska ekonomicznego

 • Interwenienci obawiają się, że w procesie decyzyjnym ich interes nie zostanie należycie uwzględniony


ANALIZA TECHNICZNA

Zasadność EJ musi wynikać z analiz w fazie planowania strategii rozwoju energetyki – w nawiązaniu do działań efektywnościowych, rozwoju OZE, IGCC i CCS

 • FAZA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

  • RZETELNA PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ

  • Rzetelna = wolna od manipulacji lobbies

  • ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZO-ŚRODOWISKOWA WARIANTÓW STRATEGII ROZWOJU ENERGETYKI

  • Sformułowanie wariantów i kryteriów oceny. Studium wykonalności bloku IGCC z CCS. Studium wykonalności elektrowni jądrowej, analiza wariantów lokalizacji. Analiza (wielokryterialna) wariantów. itp.


 • A MOŻE

 • OGÓLNOPOLSKI OKRĄGŁY STÓŁ ENERGETYCZNY?

 • MOŻLIWE KIERUNKI DZIAŁAŃ:

 • INICJOWANIE OPRACOWAŃ I RAPORTÓW

 • ANALIZA WARIANTÓW ROZWOJU ENERGETYKI

 • INICJOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH

 • INICJOWANIE BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ

 • PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI DLA RZĄDU

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE W FAZIE P.S.

KONFLIKT CZY WSPÓŁPRACA?

?


ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE W FAZIE P.S.

KTO POWOŁUJE „STÓŁ”?

MINISTROWIE GOSPODARKI I ŚRODOWISKA? PREMIER?

KOGO ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU?

 • PREDSTAWICIELI DUŻYCH FIRM ENERGETYKI ZAWODOWEJ

 • PRZEDSTAWICIELI INTERESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 • POZARZĄDOWE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE

 • POLSKĄ AGENCJĘ ATOMISTYKI

 • EKSPERTÓW

 • Nie unikajmy trudnych partnerów, oni i tak będą dochodzić swego interesu – rozmawiajmy z nimi, gdy wszystkie opcje są jeszcze otwarte.


EDUKOWANIE

 • PROGRAMY EDUKACYJNE OSZCZĘDZANIA ENERGII

 • ENERGETYKA I OCHRONA KLIMATU

 • BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

 • ILE KOSZTUJE ENERGIA?

BENEFICJENCI

POSZKODOWANI

NAKŁADY NA EDUKOWANIE


ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ANALIZA TECHNICZNA

WYBÓR WARIANTÓW DO ANALIZY W PLANOWANIU SRATEGICZNYM

 • WARIANT „ZEROWY” – Business as usual

 • WARIANT 50% ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 • WARIANT Z 3 ELEKTROWNIAMI JĄDROWYMI - 15% z EJ, 18% z OZE

 • INNE WARIANTY – zgłaszane w toku prac OSE

Wariant mało realny – również i takie warianty trzeba zbadać, na życzenie zainteresowanych. To z analizy powinien wynikać np. zbyt wysoki koszt tego wariantu

 • Pomóż zainteresowanym określić „ich” warianty – one mogą być interesujące. A jeśli są nierealne – niech to sami zobaczą…


ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ANALIZA TECHNICZNA

WYBÓR KRYTERIÓW OCENY WARIANTÓW SYSTEMU DO ANALIZY W STUDIUM STRATEGICZNYM

 • KRYTERIA TECHNICZNE

 • KRYTERIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

 • KRYTERIA EKONOMICZNE

 • KRYTERIA OCHRONY ŚRODOWISKA

 • KRYTERIA SPOŁECZNE

 • MAKSIMUM 20-30 KRYTERIÓW!


ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW

METODA ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

POLEGA NA PORÓWNANIU MIEDZY SOBĄ WARIANTÓW DECYZYJNYCH POSŁUGUJĄC SIĘ ZBIOREM KRYTERIÓW WŁAŚCIWYCH DO OCENY RÓŻNORAKICH ASPEKTÓW TYCH WARIANTÓW.

 • OPIS MOŻLIWYCH DECYZJI MA POSTAĆ MACIERZY

 • USTALENIE PREFERENCJI UCZESTNIKÓW PROCESU DECYZYJNEGO

 • USZEREGOWANIE WARIANTÓW OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ POŻĄDANEGO

 • AWK ma wszelkie cechy narzędzia wspomagającego udział społeczeństwa na etapie podejmowania decyzji.


IMPLEMENTACJA PLANU

 • PRAWIDŁOWO PODJĘTA DECYZJA KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH, KTÓRE DOPROWADZIŁY DO POROZUMIENIA Z WIĘKSZOŚCIĄ INTERWENIENTÓW KOŃCZY DYSKUSJE.

 • TERAZ W INTERESIE SPOŁECZNYM IMPLEMENTACJA PLANU MA ABSOLUTNY PRIORYTET


ZAGROŻENIA PROJEKTU

 • UPOLITYCZNIENIE PROCESU DECYZYJNEGO – ZWŁASZCZA W OKRESACH PRZEDWYBORCZYCH

 • MENTALNOŚĆ NIEKTÓRYCH INWESTORÓW „JA TU JESTEM OD BUDOWANIA…”

 • IDEOLOGIZACJA KWESTII ENERGETYKI JĄDROWEJ ZE STRONY WIELU POZARZĄDOWYCH OORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH

 • LOBBING GRUP INTERESÓW ZA „ODPOWIEDNIMI” ROZWIĄZANIAMI

 • POKUSA ZBYTNIEGO „PÓJŚCIA NA SKRÓTY” – OMAWIANE DZIAŁANIA WYMAGAJĄ CZASU


KONKLUZJA

 • NALEŻY ZDAĆ SOBIE SPRAWĘ, ŻE ZASADNICZY PROBLEM BUDOWY ENERGETYKI JĄDROWEJ LEŻY TYLE SAMO W SFERZE ANALIZ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH, CO W:

 • GDZIE TO KONIECZNE, PRZEMYŚLENIU JESZCZE RAZ KWESTII STRATEGII ROZWOJU ENERGETYKI

 • UWZGLĘDNIENIU WŁAŚCIWEJ ROLI KRYTERIÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

 • UZYSKANIU MOŻLIWIE SZEROKIEJ AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI.

 • NALEŻY PONADTO WDROŻYĆ TAKIE PROCEDURY I DOMAGAĆ SIĘ TAKIEGO PRAWA, KTÓRE POZWOLI NA SKRÓCENIE CZASU PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH – ZWŁASZCZA LINIOWYCH – (ENERGETYCZNE LINIE PRZESYŁOWE)


ad