Gloywi iaith si n esmor canolfan bedwyr
Download
1 / 20

Gloywi Iaith Siân Esmor, Canolfan Bedwyr - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Gloywi Iaith Siân Esmor, Canolfan Bedwyr. Cynhadledd Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru 22 Hydref 2011. Nod y sesiwn . Cadarnhau ac atgyfnerthu’r hyn yr ydym eisoes yn ei wybod Edrych ar rai pwyntiau ieithyddol sy’n medru achosi poen meddwl i diwtoriaid

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gloywi Iaith Siân Esmor, Canolfan Bedwyr' - thyra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gloywi iaith si n esmor canolfan bedwyr

Gloywi IaithSiân Esmor, Canolfan Bedwyr

Cynhadledd Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru22 Hydref 2011


Nod y sesiwn
Nod y sesiwn

 • Cadarnhau ac atgyfnerthu’r hyn yr ydym eisoes yn ei wybod

 • Edrych ar rai pwyntiau ieithyddol sy’n medru achosi poen meddwl i diwtoriaid

 • Rhoi’r hyder i chi ymdrin â’r pwyntiau hynny

 • Mewn geiriau eraill, mynd i’r afael â’r bwgan hwnnw o’r enw…..

 • GRAMADEG!


Rhannau ymadrodd
Rhannau ymadrodd

 • Partner A + Partner A, Partner B + Partner B: Darllenwch y disgrifiadau o’r rhannau ymadrodd sydd gennych gan sicrhau eich bod yn deall yr esboniadau

 • Partner A + Partner B:Esboniwch y rhannau ymadrodd ar eich taflen chi i’ch partner newydd

 • Yna parwch y geiriau sydd wedi eu hamlygu yn y darn gyda’r rhannau ymadrodd ar yr ail daflen


Cwmni seren arian wedi i atgyfodi o wefan golwg360 com
Cwmni Seren Arian wedi’i atgyfodi(o wefan golwg360.com)

 • Maecwmni Seren Arian wedi’i atgyfodi fel Gwyliau Seren Arian Cyf ar ôl i ddyn busnes brynu’r cwmni aeth i ddwylo’r gweinyddwyr ddechrau’r mis.

 • Mae rheolwyr blaenorol Seren Arian wedi cyhoeddi heddiw eu bod wedi ail strwythuro ac ail agor cwmni newydd a fydd yn  gweithredu fel Gwyliau Seren Arian. Mae’r staff i gyd – ac eithrio dau -  wedi cael eu swyddi’n ôl, meddai’r rheolwr cyffredinol wrth Golwg360.

 • Fe aeth un o gwmnïau gwyliau enwoca’ Cymru i ddwylo’r gweinyddwyr ddechrau fis Hydref. Fe gollodd 12 o bobl eu gwaith gyda chwmni Seren Arian o Gaernarfon, sydd wedi bod yn trefnu gwyliau gartre’ athramor ers mwy nag 20 mlynedd.

 • Roedd y cwmni wedi cau ei swyddfa yn Wrecsam ynghynt eleni.


Dewch o hyd i r rhain yn y darn
Dewch o hyd i’r rhain yn y darn

 • Enwgwrywaiddunigol

 • Enwbenywaiddunigol

 • Enwlluosog

 • Enwpriod

 • Rhagenw

 • Ansoddair

 • Cysylltair

 • Berfenw

 • Berfgryno

 • Berfgwmpasog

 • Goddrychberf

 • Gwrthrychberf

 • Adferf

 • Arddodiad

 • Y fannod


Atebion
Atebion

Enwgwrywaiddunigolcwmni

Enwbenywaiddunigolswyddfa

Enwlluosogrheolwyr

EnwpriodGwyliauSeren Arian Cyf.

Rhagenweu

Ansoddairnewydd

Cysylltair a

Berfenwtrefnu

Berfgrynoaeth

BerfgwmpasogRoedd y cwmniwedicau

Goddrychberf 12 o bobl

Gwrthrychberfeugwaith

Adferfheddiw

Arddodiad o

Y fannod (ddwylo)’r


Ateb cwestiynau dysgwyr pam
Ateb cwestiynau dysgwyr – pam?

 • yn ddysgwr

 • yn dda ond

 • yn dysgu Cymraegac yn Ninbych

 • Pam?

 • Treiglad meddal mewn enw ac ansoddair ar ôl ‘yn’ traethiadol. Dim treiglad mewn berfenw.

 • Treiglad trwynol ar ôl yr arddodiad ‘yn’ (=in)


Pam?

 • y gath yr _ardd y faneg

 • y baned y faled

 • y delyn y ddiodONDy llyfrgell, y rhaw

 • Nidywll a rhyntreiglo’nfeddalarôl y fannodmewnenwbenywaiddunigol

 • Cofiwch: yn y morcyn un


Pam?

 • Rydw i’n ysgrifennu llythyr

 • Ysgrifennaf lythyr

 • Ysgrifennir llythyr

 • Mae gwrthrych berf gryno bersonol yn treiglo’n feddal.

 • Nid yw gwrthrych berf gwmpasog yn treiglo.

 • Nid yw gwrthrych berf amhersonol yn treiglo.


Pam?

 • Dydd Llun yw fy hoff ddiwrnod

 • Rydw i’n dysgu’r modiwl gloywi ar ddydd Llun

 • Byddaf yn y swyddfa ddydd Llun

 • Dydd Llun = y diwrnod

 • Ar ddydd Llun = ‘on a Monday’, h.y. yn arferol

 • Ddydd Llun = ‘on Monday’

 • Yn y frawddeg olaf, mae ‘dydd Llun’ yn gweithredu fel adferf, ac felly’n treiglo’n feddal.


Pam?

 • Cefais glywed manylion y cyfarfod

 • Cyhoeddwyd dyddiad y cyfarfod nesaf

 • Cefais glywed rai dyddiau wedyn fanylion y cyfarfod

 • Cyhoeddwyd ar unwaith ddyddiad y cyfarfod nesaf

 • Treiglad meddal yn dilyn sangiad, sef ymadrodd sy’n torri ar draws rhediad y frawddeg


Pam?

 • Os bydd hi’n braf yfory, mi gaf fynd am dro ar fy meic newydd

 • Pe bawn i yn artist, mi dynnwn lun rhyfeddod y machlud dros Benrhyn Llŷn

 • Gofynnais iddo a gawn i ganiatâd i fynychu’r gynhadledd

 • Mae’n bosib’ cyfieithu’r tri i’r Saesneg fel ‘if’ – a dyna’r broblem i’r dysgwyr


Pam?

 • Os = amod pendant (‘if’)h.y. dim ondosbyddhi’nbraf y caffyndar y beic

 • Pe = amodagelfen o amheuaeth yn perthyniddoh.y. does dim sicrwydd o gwblfy mod i’n artist, nac yn debygol o fod yn un chwaith.

 • Mae’rdysgwyr yn adnabodhwnfelpatrwm ‘taswn’ (Pebuaswn>Petaswn>taswn)

 • Aholiadol = cyflwynocwestiwnanuniongyrchol. Mae elfen o gwestiwnyma (‘whether’)


Pam?

 • Penderfynu i fynd X

  OND

 • Mynd i nofio √ cytuno i chwarae √

 • Paratoi i adael √ tueddu i gytuno √

 • Nid oes angen ‘i’ o flaen berfenw yn y Gymraeg. Mae’n gyflawn heb yr arddodiad. Ond yn yr enghreifftiau isaf, mae’r arddodiad ‘i’ yn dod gyda’r berfenw o’i flaen ac felly mae’n gywir.


Llyfrau defnyddiol
Llyfrau defnyddiol

Gwallau gramadegol cyffredin

 • Llawlyfr Gloywi Canolfan Bedwyr

 • Canllawiau Iaith a Chymorth Sillafu


Llyfrau defnyddiol1
Llyfrau defnyddiol

Treiglo

 • Llawlyfr Gloywi Canolfan Bedwyr

 • Y Treigladur

 • Taclo’r Treigladau


Llyfrau defnyddiol2
Llyfrau defnyddiol

Berfau

 • Llawlyfr Gloywi Canolfan Bedwyr

 • Y Llyfr Berfau


Llyfrau defnyddiol3
Llyfrau defnyddiol

Meddwl yn Saesneg

 • Llawlyfr Gloywi Canolfan Bedwyr

 • Pa Arddodiad?


Llyfrau defnyddiol4
Llyfrau defnyddiol

Gramadeg gyffredinol

 • Gramadeg Cymraeg Cyfoes/Welsh Contemporary Grammar (CBAC)

 • Gramadeg y Gymraeg (Peter Wynn Thomas)

 • Cymraeg Da (Heini Gruffudd)


Manylion cyswllt
Manylion cyswllt

 • SiânEsmorCanolfanBedwyrPrifysgol BangorDyfrdwyFfordd y ColegBangor, GwyneddLL57 2DG

 • (01248) 383247 / 383293

 • [email protected]


ad