logika nazwy
Download
Skip this Video
Download Presentation
Logika - nazwy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Logika - nazwy - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Logika - nazwy. Patrycja Stalewska. Pojęcie nazwy:. Nazwa – wyraz lub wyrażenie rozumiane jednoznacznie, które nadaje się na podmiot lub orzecznik orzeczenia imiennego w zdaniu. Wyróżniamy: Nazwy proste – składające się tylko z 1 wyrazu,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Logika - nazwy' - thalia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
logika nazwy

Logika- nazwy

Patrycja Stalewska

poj cie nazwy
Pojęcie nazwy:
 • Nazwa – wyraz lub wyrażenie rozumiane jednoznacznie, które nadaje się na podmiot lub orzecznik orzeczenia imiennego w zdaniu.

Wyróżniamy:

 • Nazwy proste – składające się tylko z 1 wyrazu,
 • Nazwy złożone – składające się z więcej niż 1 wyrazu.
nazwy konkretne a nazwy abstrakcyjne
Nazwy konkretne, a nazwy abstrakcyjne:
 • Nazwy konkretne – są znakami rzeczy („stół”) lub osób („sędzia”),
 • Nazwy abstrakcyjne – nie są znakami rzeczy czy osób ani czegoś, co sobie jako rzecz czy osobę wyobrażamy, wskazują pewną cechę wspólną wielu przedmiotów , zdarzenie, stan albo stosunek między przedmiotami („braterstwo”).
desygnat nazwy
Desygnat nazwy:
 • Każdy konkretny obiekt pasujący do nazwy, lub ściślej - każda rzecz oznaczana przez dany wyraz, pojęcie lub znak.
 • Na przykład desygnatem słowa "pies" jest każde zwierzę będące psem.
nazwy indywidualne a generalne
Nazwy indywidualne, a generalne:
 • Nazwy indywidualne - służą do oznaczania poszczególnych przedmiotów np. „Poznań”, nazwa ta służy danemu przedmiotowi tak długo jak zachowuje on ciągłość istnienia i bez względu na cechy tego przedmiotu, mogą być nadawane nie tylko przedmiotom rzeczywistym, ale i tym wyobrażonym, np. postaciom literackim.
 • Nazwy generalne – przysługują przedmiotom ze względu na jakieś cechy, które tym przedmiotom przypisujemy np. „budynek”.
tre nazwy
Treść nazwy:
 • Treścią nazwy (generalnej) jest taki zestaw cech/właściwości (przedmiotów), na podstawie którego użytkownik języka:

- gotów jest uznać jakiś (dowolny) przedmiot za desygnat tej nazwy, jeśli stwierdzi w nim obecność wszystkich tych cech

- nie uznawać danego przedmiotu za desygnat nazwy, jeśli stwierdzi w nim brak którejś z nich.

zakres nazwy
Zakres nazwy:
 • Zakres nazwy – to klasa wszystkich desygnatów danej nazwy,
 • Ze względu na to ile desygnatów obejmuje zakres danej nazwy, rozróżniamy nazwy:

- ogólne (więcej niż 1 desygnat)

- jednostkowe (tylko 1 desygnat)

- puste (bezprzedmiotowe, w ogóle nie mają desygnatów).

nazwy zbiorowe
Nazwy zbiorowe:
 • Nazwy zbiorowe (kolektywne) – to takie, których desygnatami nie są poszczególne rzeczy lecz takie przedmioty, które traktujemy jako agregaty złożone z poszczególnych rzeczy.
 • Np. „biblioteka (agregat książek).
nazwy a funktory nazwotw rcze
Nazwy, a funktory nazwotwórcze:
 • Funktor nazwotwórczy – jego częścią składową jest nazwa generalna, oparty jest na argumencie albo argumentach będących indywidualnymi nazwami jednostkowymi.
ostro zakresu nazwy
Ostrość zakresu nazwy:
 • Ostry zakres (nazwa ostra) - jeśli jesteśmy w stanie stwierdzić czy dany przedmiot z którym się dobrze zapoznaliśmy, jest desygnatem pewnej określonej nazwy,
 • Nazwa nieostra - jeżeli pomimo dobrego zapoznania się z przedmiotem i jego cechami nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy jest czy nie jest on desygnatem danej nazwy,
 • Nazwy wyraźne - umiemy podać zespół cech wystarczających do odróżnienia desygnatów danej nazwy od innych przedmiotów.
 • Nazwy intuicyjne - na podstawie ogólnego wyglądu danego przedmiotu, bez zastanawiania się nad teścia danej nazwy, umiemy określić czy jest on czy nie desygnatem tej nazwy.
rodzaje stosunk w miedzy zakresami nazwy
Rodzaje stosunków miedzy zakresami nazwy:

Wyjaśnienia wstępne:

   • Klasa uniwersalna (przedmiotów) - to klasa obejmująca wszelkie przedmioty w świecie,
   • Klasa negatywna - uzupełniająca klasę wydzieloną przez dany desygnat do klasy uniwersalnej,
 • Zamienności - istnieją przedmioty, które są jednocześnie desygnatami nazwy S oraz P, lecz nie ma takich desygnatów nazwy S, które nie były by desygnatami nazwy P i na odwrót,
 • Podrzędności (zakresu nazwy S względem nazwy P) - istnieją przedmioty, które są desygnatami i nazwy S i nazwy P, nie ma takich przedmiotów, które byłyby S nie będąc zarazem P, ale są takie, które są desygnatami P choć nie są S,
slide12

Nadrzędności (zakresu nazwy S względem nazwy P) - istnieją przedmioty, które są desygnatami nazwy S i P, prócz tego są przedmioty będące desygnatami nazwy S, które nie są desygnatami nazwy P, lecz nie ma takich, które byłyby desygnatami P nie będąc desygnatami S,

 • Krzyżowania - istnieją S, które są zarazem P, istnieją S, które nie są P, oraz istnieją P, które nie są S,
 • Wykluczania - istnieją S, które nie są P, istnieje P, które nie są S, natomiast nie istnieją takie przedmioty, które byłyby desygnatami i nazwy S i zarazem nazwy P,
 • Sprzeczność - np. sędzia i nie-sędzia
 • Przeciwieństwo - dwie nazwy nie mają wspólnych desygnatów lecz suma tych dwóch nazw nie daje uniwersalnej klasy.
podsumowanie
Podsumowanie:

Nazwy można podzielić:

 • wg liczby wyrazów składowych - na proste i złożone,
 • wg charakteru tego, do czego się odnoszą - na konkretne i abstrakcyjne,
 • wg sposobu wskazywania desygnatów - na generalne i indywidualne,
 • wg liczby desygnatów – na ogólne, jednostkowe i puste,
 • wg struktury desygnatów – na zbiorowe i nie zbiorowe.
ad