Fysioterapi i palliasjon
Download
1 / 33

FYSIOTERAPI I PALLIASJON - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Updated On :

FYSIOTERAPI I PALLIASJON. Fysioterapeut Kirsten G. Østrem Klepp Fysioterapi 05.05.11. Stundom helbrede, ofte lindre og alltid trøste,» skrev legevitenskapens far, Hippokrates. Retten til å dø verdig og smertefritt, omgitt av omsorg og kjærlighet, bør være alle mennesker til del.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FYSIOTERAPI I PALLIASJON' - thad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fysioterapi i palliasjon l.jpg

FYSIOTERAPI I PALLIASJON

Fysioterapeut Kirsten G. Østrem

Klepp Fysioterapi

05.05.11


Slide2 l.jpg

Stundom helbrede, ofte lindre og alltid trøste,» skrev legevitenskapens far, Hippokrates.

Retten til å dø verdig og smertefritt, omgitt av omsorg og kjærlighet, bør være alle mennesker til del.


M l i palliativ omsorg l.jpg
Mål i palliativ omsorg legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Økt livskvalitet

 • Kan fysioterapeuten bidra til dette?


Livskvalitet l.jpg
Livskvalitet…… legevitenskapens far, Hippokrates.

Ivaretakelse av fysisk funksjon og smertelindring

Størst mulig selvstendighet og funksjon

Forebygge komplikasjoner som følge av immobilitet

Forebygge og lindre smerte og andre symptomer

Bidra til bedre kroppsbilde og bedret kroppskontakt

Fremme fysisk og psykisk velvære


Livskvalitet5 l.jpg
LIVSKVALITET legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Et subjektivt fenomen

 • ”Å leve til man dør”

 • Finne pasienten ”der han er”

 • Hva er viktig for deg nå?


Slide6 l.jpg
Håp legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Kan vi snakke om håp i palliativ omsorg

 • En grunnleggende holdning og håp for fremtiden.

  • Finne nye håp og mål

  • Håp rommer en følelse av å bli verdsatt og en følelse av mening.

  • Å bli møtt som menneske og person - kanskje det mest håpsfremmede.


Kan vi bidra til h p og livskvalitet l.jpg
Kan vi bidra til håp og livskvalitet? legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Opplevelse av kontroll, vedlikehold av funksjon og mulighet er viktig for de fleste!

 • Stimulere ”det friske”, fokus på ressurser; ”håpsfremmede”!

 • Lindrende nærvær? Fysioterapi-lindring?

 • Fysioterapi som livshjelp?


Fysioterapi i palliasjon8 l.jpg
Fysioterapi i palliasjon? legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Dette er vanlig fysioterapi

 • Kunnskap om sykdommen, behandlingen, symptomer, bivirkninger av behandling m.m

 • Varhet for den spesielle situasjonen.


Kartlegging og unders kelse l.jpg
Kartlegging og undersøkelse legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Forberedelse: Skaff nødvendig bakgrunnsinformasjon

  • Om sykdom, behandling, bivirkninger, kontraindikasjoner, psykososiale forhold, prognose m.m.

  • Møtet med pasienten

  • Samtalen

  • Tid

  • Hva pas opplever som problemer ESAS


Viktig om kartlegging og unders kelse l.jpg
Viktig om kartlegging og undersøkelse legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Undersøkelsen: Relevante spørsmål

  • Hva trenger jeg å undersøke?

  • Hvilke konsekvenser får evtl funn?

  • Hva orker pasienten og hva vil han/hun?

  • Aktuelle undersøkelse:

  • Generell funksjon

  • Div spesielle us: muskelstyrke, bevegelighet, lungefunksjon, smertekartlegging, nevrol.us.m.m

  • Hjelpemidler og behovskartlegging.


M l for fysioterapi l.jpg
Mål for fysioterapi legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Bidra til økt livskvalitet ved å:

  • Lindre og forebygge smerte og andre plagsomme symptomer

  • Optimalisere funksjon, mest mulig selvstendighet og verdighet.

  • Gi velvære, bedre forhold til sin kropp og gode kroppsopplevelser.


Aktuelle m l l.jpg
Aktuelle mål legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Mål må settes i samarbeid med pasienten

  • Vi kan oppmuntre, formidle vår kunnskap, men ikke presse og overkjøre.

  • Prøv å fokusere på mulighetene/ det positive/de ressursene som faktisk er der. Oppmuntre til å ta noen sjanser!

  • Ha realistiske mål!

  • Husk at lindring og velvære også er viktige mål. ”Kan jeg gjøre noe godt for pasienten?”


Faktorer som virker inn p aktivitetsniv et l.jpg
Faktorer som virker inn på aktivitetsnivået legevitenskapens far, Hippokrates..

 • Smerte

 • Dyspnoe

 • Slapphet/trøtthet

 • Muskelsvakhet

 • Sentral eller perifer nerveskade med nevrol utfall

 • Bruddskader elle bruddfare (Metastaser)

 • Kvalme

 • Ødem

 • Obstipasjon/diare

 • Depresjon/angst/fortvilelse


Fysisk trening av pasienter i en palliativ fase l.jpg
Fysisk trening av pasienter i legevitenskapens far, Hippokrates.en palliativ fase

Hvorfor skal så syke folk trene?

Hva skal det være godt for?

Hvorfor er det viktig å opprettholde fysisk funksjon?


Bakgunn l.jpg
Bakgunn legevitenskapens far, Hippokrates.

Som følge av forbedret behandling lever pasientene lenger.

Fokuset i dag er større på livskvalitet og lindring ved uhelbredelig kreftsykdom (og andre uhelbredelig, progredierende sykdommer)

Hvilken rolle spiller fysisk aktivitet og trening?


Slide16 l.jpg

Karnofsky performance status legevitenskapens far, Hippokrates.


Individuell trening l.jpg
Individuell trening legevitenskapens far, Hippokrates.


Balanse l.jpg
Balanse legevitenskapens far, Hippokrates.


Gruppetrening l.jpg
Gruppetrening legevitenskapens far, Hippokrates.


Optimalisere funksjon l.jpg
Optimalisere funksjon legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Bedre, vedlikeholde, kompensere, tilrettelegge.

 • Hvorfor?

  • Mulighet til mest mulig selstendighet

  • Tilleggsgevinster: redusere kvalme, fatique, søvn, depresjon, med mer.

 • Hvordan?

  • Trening av styrke, bevegelighet, stabilitet og utholdenhet. Bruke gode faser.

  • Funksjonstrening, vektbæring/belastning av skjelettet

  • Veiledning og oppmuntring til egentrening

  • Veiledning av pasient, pårørende, pleiepersonell i forflytning m.m

 • Obs på pasientens begrensninger, uttrøtting og kontraindikasjoner.


Litt om hjelpemidler l.jpg
Litt om hjelpemidler legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Vær rask med hjelpemidler

  • Hjelpemidlene passiviserer ikke, men kan gi muligheter.

 • Aktuelle hjelpemidler kan være

  • Skinner, strømper, belter, nakkekrage, forflytningshjelpemidler, ganghjelpemidler, rullestoler, ståseng

 • Ha respekt for pasientens reservasjoner!


Lindring l.jpg
LINDRING legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Mange innfallsvinkler

  • Avspenning

  • Berøring/massasje

  • Lymfødembehandling, lindring for å lette trykket

  • Sengeleie/ hvilestillinger

  • Lungefysioterapi, sekretmobilisering, stilling, teknikk

  • Bevegelse mot smertelidring

  • Tens mot smerte og kvalme

  • Colonmassasje

  • Hjelpemidler, krage, korsett.


Gode kroppsopplevelser velv re l.jpg
Gode kroppsopplevelser/velvære legevitenskapens far, Hippokrates.

 • LIVSKVALITETPERSPEKTIVET!

 • Stimulerer endorfinproduksjon m.m

 • Bekreftelse av personens verdi.

 • Kan gi bedre kroppsoppfatning og kroppsbevissthet.

 • Bidra til en god livsavslutning

 • Opplever vi det som et mindreverdig mål?


Obs ved cancerpasienter l.jpg
Obs ved cancerpasienter legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Varme er ikke farlig for kreftsvulsten, men ikke varme i bestrålte områder!

 • Obs stråleskadet hud:unngå varme, massasje, ultralyd eller annet som kan skade huden.

 • Bev. Og tøyning av bestrålte ledd viktig, men vær forsiktig.

 • Obs. kvalme og slapphet ved cytostaticabeh. Og strålebeh.

 • Obs lymfødem og utvikling av lymfødem


Slide25 l.jpg
Obs!! legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Dyp venetrombose (DVT)

 • Skjelettmetastaser.

 • Truende tverrsnittslesjon

 • Ved ”vanlige pas”: smerter som ikke gir seg,atypiske ryggsmerter TH10-11 kan bety pancreas-cancer.


Skjelettmetastaser l.jpg
Skjelettmetastaser legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Vanligste kreftformer

  • Brystkreft, prostata, lungekreft

  • Lokalisason rygg, bekken, ribbein, humerus og femur

  • 50% av alle smerter er skj, met.


Fysioterapi ved skjelettmetastaser l.jpg
Fysioterapi ved skjelettmetastaser legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Lokalisasjon, frakturfare

 • Opptrening etter patol. Brudd

 • Generell trening, men forsiktig med passive bevegelser og øv med motstand på aff. Område.

 • Forflytningsteknikker


Noen viktige sp rsm l l.jpg
Noen viktige spørsmål legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Er vi rustet til å møte alvorlig syke pasienter?

 • Hvordan prioriterer vi?

 • Hvem bestemmer når fysioterapi er relevant?

 • Kjenner de andre godt nok til hva vi kan bidra med? Synlige nok?

 • Når avslutter vi?

  • Når det ikke lenger er aktuelt med ”trening”?

  • Kan vi tilby noe annet?

  • Definerer de andre oss ut når det nærmer seg slutten?


Kommunikasjon l.jpg
Kommunikasjon legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Ikke treng deg på!

 • Ikke lettvinte svar og forklaringer eller ”falske” oppmuntringer!

 • Humor, selvironi på pasientens premisser.

 • Orke /tåle å møte den andres smerte-våg bare å være der! Empati!


Kommunikasjon30 l.jpg
Kommunikasjon legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Hvordan forholde oss når pasienten ikke vet, fornekter eller ”fisker”?

 • Sannhet er viktig!

  • Ikke si alt som er sant, men det som sies må være sant!

  • Hva er din største bekymring nå?


Egne holdninger modenhet og behov l.jpg
Egne holdninger, modenhet og behov legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Vårt menneskesyn konfronteres.

 • Personlig modenhet en forutsetning

  • Evne til nærhet og empati

  • Ærlige, hele og sanne mennesker

  • Balanse mellom nærhet og avstand

  • Evne og vilje til refleksjoner

  • Orke å forholde seg til egen død og egen smerte

 • Ivareta egne behov!


Den d ende pasient l.jpg
Den døende pasient legevitenskapens far, Hippokrates.

Viktig å gjenkjenne tegnene

Naturlig å trekke seg ut

Noen ganger bidra med lindring til det siste

Viktig med samspill både med pasient, pårørende og resten av det palliative teamet.


Referanser l.jpg
Referanser legevitenskapens far, Hippokrates.

 • Retningslinjer for fysioterapi i palliativ fase.

 • Norsk forening for palliativ medisin

  • Standard for palliasjon

 • Fysisk trening for alvorlig syke kreftpasienter –

 • Line Oldervoll, post doc/PhD ved Institutt for kreftforskning og molekylarmedisin, NTNU

 • og Kreftforeningen og Hanne Paltiel, spesialist i onkologisk fysioterapi,

 • St.Olavs Hospital, Trondheim