FYSIOTERAPI I PALLIASJON - PowerPoint PPT Presentation

Fysioterapi i palliasjon l.jpg
Download
1 / 33

 • 295 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FYSIOTERAPI I PALLIASJON. Fysioterapeut Kirsten G. Østrem Klepp Fysioterapi 05.05.11. Stundom helbrede, ofte lindre og alltid trøste,» skrev legevitenskapens far, Hippokrates. Retten til å dø verdig og smertefritt, omgitt av omsorg og kjærlighet, bør være alle mennesker til del.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

FYSIOTERAPI I PALLIASJON

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fysioterapi i palliasjon l.jpg

FYSIOTERAPI I PALLIASJON

Fysioterapeut Kirsten G. Østrem

Klepp Fysioterapi

05.05.11


Slide2 l.jpg

Stundom helbrede, ofte lindre og alltid trøste,» skrev legevitenskapens far, Hippokrates.

Retten til å dø verdig og smertefritt, omgitt av omsorg og kjærlighet, bør være alle mennesker til del.


M l i palliativ omsorg l.jpg

Mål i palliativ omsorg

 • Økt livskvalitet

 • Kan fysioterapeuten bidra til dette?


Livskvalitet l.jpg

Livskvalitet……

Ivaretakelse av fysisk funksjon og smertelindring

Størst mulig selvstendighet og funksjon

Forebygge komplikasjoner som følge av immobilitet

Forebygge og lindre smerte og andre symptomer

Bidra til bedre kroppsbilde og bedret kroppskontakt

Fremme fysisk og psykisk velvære


Livskvalitet5 l.jpg

LIVSKVALITET

 • Et subjektivt fenomen

 • ”Å leve til man dør”

 • Finne pasienten ”der han er”

 • Hva er viktig for deg nå?


Slide6 l.jpg

Håp

 • Kan vi snakke om håp i palliativ omsorg

 • En grunnleggende holdning og håp for fremtiden.

  • Finne nye håp og mål

  • Håp rommer en følelse av å bli verdsatt og en følelse av mening.

  • Å bli møtt som menneske og person - kanskje det mest håpsfremmede.


Kan vi bidra til h p og livskvalitet l.jpg

Kan vi bidra til håp og livskvalitet?

 • Opplevelse av kontroll, vedlikehold av funksjon og mulighet er viktig for de fleste!

 • Stimulere ”det friske”, fokus på ressurser; ”håpsfremmede”!

 • Lindrende nærvær? Fysioterapi-lindring?

 • Fysioterapi som livshjelp?


Fysioterapi i palliasjon8 l.jpg

Fysioterapi i palliasjon?

 • Dette er vanlig fysioterapi

 • Kunnskap om sykdommen, behandlingen, symptomer, bivirkninger av behandling m.m

 • Varhet for den spesielle situasjonen.


Kartlegging og unders kelse l.jpg

Kartlegging og undersøkelse

 • Forberedelse: Skaff nødvendig bakgrunnsinformasjon

  • Om sykdom, behandling, bivirkninger, kontraindikasjoner, psykososiale forhold, prognose m.m.

  • Møtet med pasienten

  • Samtalen

  • Tid

  • Hva pas opplever som problemer ESAS


Viktig om kartlegging og unders kelse l.jpg

Viktig om kartlegging og undersøkelse

 • Undersøkelsen: Relevante spørsmål

  • Hva trenger jeg å undersøke?

  • Hvilke konsekvenser får evtl funn?

  • Hva orker pasienten og hva vil han/hun?

  • Aktuelle undersøkelse:

  • Generell funksjon

  • Div spesielle us: muskelstyrke, bevegelighet, lungefunksjon, smertekartlegging, nevrol.us.m.m

  • Hjelpemidler og behovskartlegging.


M l for fysioterapi l.jpg

Mål for fysioterapi

 • Bidra til økt livskvalitet ved å:

  • Lindre og forebygge smerte og andre plagsomme symptomer

  • Optimalisere funksjon, mest mulig selvstendighet og verdighet.

  • Gi velvære, bedre forhold til sin kropp og gode kroppsopplevelser.


Aktuelle m l l.jpg

Aktuelle mål

 • Mål må settes i samarbeid med pasienten

  • Vi kan oppmuntre, formidle vår kunnskap, men ikke presse og overkjøre.

  • Prøv å fokusere på mulighetene/ det positive/de ressursene som faktisk er der. Oppmuntre til å ta noen sjanser!

  • Ha realistiske mål!

  • Husk at lindring og velvære også er viktige mål. ”Kan jeg gjøre noe godt for pasienten?”


Faktorer som virker inn p aktivitetsniv et l.jpg

Faktorer som virker inn på aktivitetsnivået.

 • Smerte

 • Dyspnoe

 • Slapphet/trøtthet

 • Muskelsvakhet

 • Sentral eller perifer nerveskade med nevrol utfall

 • Bruddskader elle bruddfare (Metastaser)

 • Kvalme

 • Ødem

 • Obstipasjon/diare

 • Depresjon/angst/fortvilelse


Fysisk trening av pasienter i en palliativ fase l.jpg

Fysisk trening av pasienter ien palliativ fase

Hvorfor skal så syke folk trene?

Hva skal det være godt for?

Hvorfor er det viktig å opprettholde fysisk funksjon?


Bakgunn l.jpg

Bakgunn

Som følge av forbedret behandling lever pasientene lenger.

Fokuset i dag er større på livskvalitet og lindring ved uhelbredelig kreftsykdom (og andre uhelbredelig, progredierende sykdommer)

Hvilken rolle spiller fysisk aktivitet og trening?


Slide16 l.jpg

Karnofsky performance status


Individuell trening l.jpg

Individuell trening


Balanse l.jpg

Balanse


Gruppetrening l.jpg

Gruppetrening


Optimalisere funksjon l.jpg

Optimalisere funksjon

 • Bedre, vedlikeholde, kompensere, tilrettelegge.

 • Hvorfor?

  • Mulighet til mest mulig selstendighet

  • Tilleggsgevinster: redusere kvalme, fatique, søvn, depresjon, med mer.

 • Hvordan?

  • Trening av styrke, bevegelighet, stabilitet og utholdenhet. Bruke gode faser.

  • Funksjonstrening, vektbæring/belastning av skjelettet

  • Veiledning og oppmuntring til egentrening

  • Veiledning av pasient, pårørende, pleiepersonell i forflytning m.m

 • Obs på pasientens begrensninger, uttrøtting og kontraindikasjoner.


Litt om hjelpemidler l.jpg

Litt om hjelpemidler

 • Vær rask med hjelpemidler

  • Hjelpemidlene passiviserer ikke, men kan gi muligheter.

 • Aktuelle hjelpemidler kan være

  • Skinner, strømper, belter, nakkekrage, forflytningshjelpemidler, ganghjelpemidler, rullestoler, ståseng

 • Ha respekt for pasientens reservasjoner!


Lindring l.jpg

LINDRING

 • Mange innfallsvinkler

  • Avspenning

  • Berøring/massasje

  • Lymfødembehandling, lindring for å lette trykket

  • Sengeleie/ hvilestillinger

  • Lungefysioterapi, sekretmobilisering, stilling, teknikk

  • Bevegelse mot smertelidring

  • Tens mot smerte og kvalme

  • Colonmassasje

  • Hjelpemidler, krage, korsett.


Gode kroppsopplevelser velv re l.jpg

Gode kroppsopplevelser/velvære

 • LIVSKVALITETPERSPEKTIVET!

 • Stimulerer endorfinproduksjon m.m

 • Bekreftelse av personens verdi.

 • Kan gi bedre kroppsoppfatning og kroppsbevissthet.

 • Bidra til en god livsavslutning

 • Opplever vi det som et mindreverdig mål?


Obs ved cancerpasienter l.jpg

Obs ved cancerpasienter

 • Varme er ikke farlig for kreftsvulsten, men ikke varme i bestrålte områder!

 • Obs stråleskadet hud:unngå varme, massasje, ultralyd eller annet som kan skade huden.

 • Bev. Og tøyning av bestrålte ledd viktig, men vær forsiktig.

 • Obs. kvalme og slapphet ved cytostaticabeh. Og strålebeh.

 • Obs lymfødem og utvikling av lymfødem


Slide25 l.jpg

Obs!!

 • Dyp venetrombose (DVT)

 • Skjelettmetastaser.

 • Truende tverrsnittslesjon

 • Ved ”vanlige pas”: smerter som ikke gir seg,atypiske ryggsmerter TH10-11 kan bety pancreas-cancer.


Skjelettmetastaser l.jpg

Skjelettmetastaser

 • Vanligste kreftformer

  • Brystkreft, prostata, lungekreft

  • Lokalisason rygg, bekken, ribbein, humerus og femur

  • 50% av alle smerter er skj, met.


Fysioterapi ved skjelettmetastaser l.jpg

Fysioterapi ved skjelettmetastaser

 • Lokalisasjon, frakturfare

 • Opptrening etter patol. Brudd

 • Generell trening, men forsiktig med passive bevegelser og øv med motstand på aff. Område.

 • Forflytningsteknikker


Noen viktige sp rsm l l.jpg

Noen viktige spørsmål

 • Er vi rustet til å møte alvorlig syke pasienter?

 • Hvordan prioriterer vi?

 • Hvem bestemmer når fysioterapi er relevant?

 • Kjenner de andre godt nok til hva vi kan bidra med? Synlige nok?

 • Når avslutter vi?

  • Når det ikke lenger er aktuelt med ”trening”?

  • Kan vi tilby noe annet?

  • Definerer de andre oss ut når det nærmer seg slutten?


Kommunikasjon l.jpg

Kommunikasjon

 • Ikke treng deg på!

 • Ikke lettvinte svar og forklaringer eller ”falske” oppmuntringer!

 • Humor, selvironi på pasientens premisser.

 • Orke /tåle å møte den andres smerte-våg bare å være der! Empati!


Kommunikasjon30 l.jpg

Kommunikasjon

 • Hvordan forholde oss når pasienten ikke vet, fornekter eller ”fisker”?

 • Sannhet er viktig!

  • Ikke si alt som er sant, men det som sies må være sant!

  • Hva er din største bekymring nå?


Egne holdninger modenhet og behov l.jpg

Egne holdninger, modenhet og behov

 • Vårt menneskesyn konfronteres.

 • Personlig modenhet en forutsetning

  • Evne til nærhet og empati

  • Ærlige, hele og sanne mennesker

  • Balanse mellom nærhet og avstand

  • Evne og vilje til refleksjoner

  • Orke å forholde seg til egen død og egen smerte

 • Ivareta egne behov!


Den d ende pasient l.jpg

Den døende pasient

Viktig å gjenkjenne tegnene

Naturlig å trekke seg ut

Noen ganger bidra med lindring til det siste

Viktig med samspill både med pasient, pårørende og resten av det palliative teamet.


Referanser l.jpg

Referanser

 • Retningslinjer for fysioterapi i palliativ fase.

 • Norsk forening for palliativ medisin

  • Standard for palliasjon

 • Fysisk trening for alvorlig syke kreftpasienter –

 • Line Oldervoll, post doc/PhD ved Institutt for kreftforskning og molekylarmedisin, NTNU

 • og Kreftforeningen og Hanne Paltiel, spesialist i onkologisk fysioterapi,

 • St.Olavs Hospital, Trondheim


 • Login