n klady na kvalitu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Náklady na kvalitu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Náklady na kvalitu - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Náklady na kvalitu. Pálová Tímea Richard Zahumenský 29.11.2006. Obsah. Všeobecná definícia Rozdelenie nákladov Ekonomika kvality Kategórie nákladov- PAF model CPQ model Ukazovatele Praktický príklad. Definícia- náklady na kvalitu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Náklady na kvalitu' - temira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n klady na kvalitu

Náklady na kvalitu

Pálová Tímea

Richard Zahumenský

29.11.2006

obsah
Obsah
 • Všeobecná definícia
 • Rozdelenie nákladov
 • Ekonomika kvality
 • Kategórie nákladov- PAF model
 • CPQ model
 • Ukazovatele
 • Praktický príklad
defin cia n klady na kvalitu
Definícia- náklady na kvalitu

„Náklady vynaložené výrobcom, užívateľom a spoločnosťou, spojené s kvalitou výrobku alebo služby.“

„Suma nákladov na zabezpečenie kvality a nákladov na úhradu strát z nekvalitnej produkcie.“

rozdelenie n kladov na kvalitu
Rozdelenie nákladov na kvalitu

Nositeľ nákladov

Vzťah ku kvalite

 • N u výrobcu
 • N u spotrebiteľa
 • Spoločenské N
 • N na udržanie kvality
 • N na zvýšenie kvality

Životný cyklus

Vecné hľadisko

 • N na výrobu produktu
 • N na prevádzkovanie
 • N na recykláciu
 • N na prevenciu
 • N na nekvalitnú výrobu
 • N na kontrolu kvality
rozdelenie n kladov na kvalitu1
Rozdelenie nákladov na kvalitu
 • Náklady na kvalitu u producenta
 • Náklady na prevenciu
 • Náklady na kontrolu
 • Vnútorné straty
 • Vonkajšie straty
rozdelenie n kladov na kvalitu2
Rozdelenie nákladov na kvalitu

2. Náklady na kvalitu u užívateľa:

 • Na vybudovanie prvotného systému
 • Na udržiavanie systému

v prevádzke

 • Z titulu nedisponibility
rozdelenie n kladov na kvalitu3
Rozdelenie nákladov na kvalitu

3.Spoločenské náklady na kvalitu:

 • Na realizáciu štátnej politiky kvality
 • Na odstraňovanie ekologických škôd
rozdelenie n kladov na kvalitu4
Rozdelenie nákladov na kvalitu

Prístup „kvalita – náklady“

Interné a externé činnosti

Prístup druhového členenia N (účtovné triedy a skupiny)

Prístup „proces – náklad“

Náklady na zhodu

Náklady na nezhodu

Prístup „proces – strata“

Interné straty

Externé straty

kateg rie n kladov paf model
Kategórie nákladov- PAF model

P – prevencia:

– Prieskum trhu,

– Zisťovanie a analyzovanie požiadaviek zákazníkov,

– Vypracovanie a zavedenie met´d riadenia kvality,

– Činnosť útvarov riadenia kvality,

– Vybudovanie systému manažérstva kvality,

– Certifikácia,

– Školenia a vzdelávanie personálu

– Poradenská činnosť

– Informačný systém

– Externé audity a re-audity, interné audity systémov riadenia kvality

– Zisťovanie a odstraňovanie príčin chýb vo výrobe

– Tvorba podnikových noriem

paf model
PAF model

A – appraisal (posudzovanie)

– Vstupná kontrola materiálových a informačných vstupov

– Kontrola dokumentácie

– Náklady na nákup a udržanie meracích zariadení

– Kontrola skladových zásob

– Interné a externé audity

– Atestácia hotových výrobkov

– Deštrukčné skúšky

– Skúšky v autorizovaných skúšobniach

– Prevádzka laboratórií

paf model1
PAF model

F – failure (chyba)

– Dostatočné prepracovanie opraviteľných zmätkov

– Odstránenie chýb vplyvom zlého skladovania

– Straty z neopraviteľných zmätkov

– Výroba dodatočného výrobku namiesto chybového

– Odstránenie príčin chýb

– Straty z dôvodu zníženia ceny kvôli nižšej kvalite

Externé náklady

– Reklamácie vrátane cestovných a mzdových nákladov

– Garančné opravy

– Penále z dôvodu nepostačujúcej kvality

– Zľavy z dôvodu nepostačujúcej kvality

– Súdne konanie pri sporoch o kvalitu

– Stiahnutie nekvalitných tovarov z obehu

– Náklady vyplývajúce zo zodpovednosti za výrobok

paf model2
PAF model
 • N na externé chyby O
 • N interné chyby O
 • N na kontrolu O
 • N na prevenciu O
ukazovatele n kladov kvality
Ukazovatele nákladov kvality

Celkový objem nákladov

NQ=NI+NE+NK+NP (Sk)

Index zmien nákladov

INQ= NQ1

NQ0

Podiel nákladov na kvalitu na celkových nákladoch

PNQ= NQX 100 (%)

N

Podiel N na chyby na N na kvalitu

Podiel N na prevenciu na N na kvalitu

PCH= NI+ NEX 100 (%)

NQ

PCH= NPX 100 (%)

NQ

n kladov ukazovatele kvality
Nákladové ukazovatele kvality

N na kvalituN na kvalitu

Obrat Výrobné N

N na kvalituN na kvalitu

Prevádzkové NPočet zamestnancov

Pracovná kapacita potrebná na opravu chýb

Celková pracovná kapacita

Vonkajšie N na chybyN na záruky

Vnútorné N na chybyObrat

Fluktuácia podmienená kvalitou

Celková fluktuácia

slide15
ciele sledovania a vyhodnocovania nákladov na životný cyklus
 • náklady na zhodu:

minimálne náklady na zabezpečenie spôsobilosti procesu produkcie

 • náklady na nezhodu:

nadbytočné náklady procesu produkcie

n kladov s vislosti kvality
Nákladové súvislosti kvality

VÝROBCA ZÁKAZNÍK

Úvahy o riziku

Strata dobrého mena Ohrozenie zdravia a bezpečnosti

Strata trhu Nespokojnosť s produktom

Sťažnosti, reklamácie Strata dôvery

Právna zodpovednosť

Úvahy o nákladoch

Na prepracovanie Nadobúdacie náklady

Náhrady Prevádzkové náklady

Straty vo výrobe Straty s prestojov

Pokuty a penále Náklady na likvidáciu

Úvahy o prínosoch

Zmena zisku Zníženie nákladov

Zmena cash-flow Zvýšenie výkonnosti

Zmena rentability Zvýšenie zisku, cash-flow

program redukcie n kladov
Program redukcie nákladov

Neopakovateľné aktivity:

1. Skúmanie požiadaviek na náklady na kvalitu

2. Prijatie politiky nákladov na kvalitu top manažmentom

3. Vytvorenie metodológie

Opakovateľné aktivity:

1. Zber informácii

2. Kontinuálna kontrola

a kvantifikácia nákladov

3. Kontinuálna

analýza nákladov

4. Návrh a realizácia akcií

v oblasti znižovania

nákladov

slide19

Životný cyklus

 • Náklady na údržbu a servis
 • Energetická spotreba
 • Očakávaná životnosť
 • Počiatočná investícia
 • Likvidácia a zostatková hodnota
slide21

Target costing

 • Stanovenie cieľových nákladov
 • Rozčlenenie cieľových nákladov na jednotlivé procesy/produkty
 • Prijímanie opatrení v oblasti redukcie nákladov

Náklady + Zisk = Predajná cena

Predajná cena -Zisk = Náklady

slide22

Target costing

Top – Down

Bottom – Up

Kombinovaný prístup

Tradičný prístup

Nový prístup

Povolené N >= kalkulované N

Povolené N < kalkulované N

praktick pr klad
Praktický príklad
 • Ako na to? ciele
 • Analýza nákladov pravidelné riadenie
 • 2 významy vyššie náklady, vyšší zisk
 • 2 úrovne spokojnosť zákazníka, efektívnosť hospodárenia
 • Tvorba metodiky sledovania a vyhodnocovania nákladov
slide24
Pravidelné sledovanie a meranie

Podrobný prehľad

Jednoznačný vplyv

Zvýšenie efektívnosti

predpoklady mana mentu
Predpoklady manažmentu
 • Osobný záujem na dosiahnutie optimálnej úrovne riadenia kvality
 • Účinný spôsob na identifikáciu nákladov
 • Dostatočná motivácia zamestnancov
 • Význam vo vzťahu k výnosom
ad