Pozyskiwanie i dokumentowanie wymaga
Download
1 / 40

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań. Koncepcja wykładu: Slajdy/Lektor/Montaż:. Jerzy Nawrocki/Łukasz Olek Łukasz Olek. Plan wykładów. Standardy serii ISO 9000 Model dojrzałości CMMI Zarządzanie przedsięwzięciami i PRINCE2, cz. I Zarządzanie przedsięwzięciami i PRINCE2, cz. II

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań

Koncepcja wykładu:

Slajdy/Lektor/Montaż:

Jerzy Nawrocki/Łukasz Olek

Łukasz Olek


Plan wykładów

Standardy serii ISO 9000

Model dojrzałości CMMI

Zarządzanie przedsięwzięciami i PRINCE2, cz. I

Zarządzanie przedsięwzięciami i PRINCE2, cz. II

Personal Software Process, cz. I

Personal Software Process, cz. II

Metodyki programowania: TSP i RUP

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (IEEE 830)

Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126

Zarządzanie ryzykiem

Systemy krytyczne i HAZOP

Szacowanie rozmiaru oprogramowania

Szacowanie pracochłonności


Przypadki użycia - przypomnienie


Wprowadzenie

 • Jakie pytania zadać klientowi?

 • Komu zadawać pytania?

 • Jak stworzyć całą specyfikację wymagań?


Plan wykładu

 • Wprowadzenie

 • IEEE 830

  • Kryteria dobrej specyfikacji

  • Struktura dokumentu

 • Dobre praktyki dotyczące dokumentu wymagań


Dobre praktyki inżynierii wymagań

 • Yan Sommerville & Pete Sawyer ‘97

 • Zbiór dobrych praktyk


IEEE Std 830-1998

Kryteria dobrej specyfikacji

 • Poprawna

 • Jednoznaczna

 • Kompletna

 • Spójna

 • Uporządkowana wg ważności/stabilności

 • Weryfikowalna

 • Modyfikowalna

 • Umożliwiająca śledzenie powiązań


IEEE Std 830-1998

Kryteria dobrej specyfikacji

 • Poprawna

 • Jednoznaczna

 • Kompletna

 • Spójna

 • Uporządkowana wg ważności/stabilności

 • Weryfikowalna

 • Modyfikowalna

 • Umożliwiająca śledzenie powiązań


IEEE Std 830-1998

Kryteria dobrej specyfikacji

 • Poprawna

 • Jednoznaczna

 • Kompletna

 • Spójna

 • Uporządkowana wg ważności/stabilności

 • Weryfikowalna

 • Modyfikowalna

 • Umożliwiająca śledzenie powiązań


IEEE Std 830-1998

Kryteria dobrej specyfikacji

 • Poprawna

 • Jednoznaczna

 • Kompletna

 • Spójna

 • Uporządkowana wg ważności/stabilności

 • Weryfikowalna

 • Modyfikowalna

 • Umożliwiająca śledzenie powiązań


IEEE Std 830-1998

Kryteria dobrej specyfikacji

 • Poprawna

 • Jednoznaczna

 • Kompletna

 • Spójna

 • Uporządkowana wg ważności/stabilności

 • Weryfikowalna

 • Modyfikowalna

 • Umożliwiająca śledzenie powiązań


IEEE Std 830-1998

Kryteria dobrej specyfikacji

 • Poprawna

 • Jednoznaczna

 • Kompletna

 • Spójna

 • Uporządkowana wg ważności/stabilności

 • Weryfikowalna

 • Modyfikowalna

 • Umożliwiająca śledzenie powiązań


IEEE Std 830-1998

Kryteria dobrej specyfikacji

 • Poprawna

 • Jednoznaczna

 • Kompletna

 • Spójna

 • Uporządkowana wg ważności/stabilności

 • Weryfikowalna

 • Modyfikowalna

 • Umożliwiająca śledzenie powiązań


IEEE Std 830-1998

Kryteria dobrej specyfikacji

 • Poprawna

 • Jednoznaczna

 • Kompletna

 • Spójna

 • Uporządkowana wg ważności/stabilności

 • Weryfikowalna

 • Modyfikowalna

 • Umożliwiająca śledzenie powiązań


Plan wykładu

 • Wprowadzenie

 • IEEE 830

  • Kryteria dobrej specyfikacji

  • Struktura dokumentu

 • Dobre praktyki dotyczące dokumentu wymagań


IEEE Std 830-1998

Określ standardową strukturę dokumentu

Struktura SRS

1. Wprowadzenie

2. Ogólny opis produktu

3. Wymagania funkcjonalne

4. Wymagania pozafunkcjonalne

Dodatki

Indeks


IEEE Std 830-1998

Struktura SRS

 • 1. Wprowadzenie

  • 1.1 Cel dokumentu

  • 1.2 Zakres produktu

  • 1.3 Definicje, akronimy i skróty

  • 1.4 Odwołania do literatury

  • 1.5 Omówienie dokumentu

 • 2. Ogólny opis produktu

 • 3. Wymagania funkcjonalne

 • 4. Wymagania pozafunkcjonalne

 • Dodatki

 • Indeks

Wyjaśnij, jak korzystać z dokumentu

Dołącz streszczeniewymagań

Zdefiniuj terminyspecjalistyczne


1.1 Cel dokumentu

Rola dokumentu specyfikacji wymagań + czytelnicy

Niniejszy dokument prezentuje wymagania dotyczące oprogramowania, czyli opisuje funkcjonalność budowanego oprogramowania i warunki, jakie ono musi spełniać.

Dokument ten został napisany z myślą o potencjalnych użytkownikach, projektantach, programistach, osobach zajmujących się testowaniem i autorach dokumentacji użytkowej.


1.2 Zakres produktu

 • Identyfikacja produktu programistycznego poprzez nazwę.

 • Co produkt będzie, a czego nie będzie robił.

 • Zastosowanie specyfikowanego oprogramowania.

 • Wizja produktu:

  • Na czym polega problem?

  • Kogo dotyczy?

  • Jakie są jego implikacje?

  • Jaki jest pomysł na jego rozwiązanie?


1.2 Zakres produktu

 • Identyfikacja produktu programistycznego poprzez nazwę.

 • Co produkt będzie, a czego nie będzie robił.

 • Zastosowanie specyfikowanego oprogramowania.

Polskie Towarzystwo Literackie ma ponad 10 tys. członków. Członkowie często zmieniają swoje dane adresowe i są kłopoty z ich szybką aktualizacją. Problem dotyczy zarówno członków towarzystwa (ok. 500 osób rocznie zmienia swoje dane), jak też zarządu, który ma kłopoty z komunikacją. Konsekwencją tego stanu rzeczy są zaległości składkowe rzędu 15 tys. zł. Rozwiązaniem ma być system internetowy e-Member umożliwiający aktualizację danych adresowych poprzez Internet.


1.3 Definicje, akronimy i skróty

ASAP – Tak szybko, jak to możliwe (od ang. As Soon As Possible)

Explorer – patrz MS Explorer

...

MS Explorer – Oprogramowanie firmy Microsoft umożliwiające czytanie stron internetowych

NIP – Numer identyfikacji podatkowej

PTL – Polskie Towarzystwo Literackie

Uporządkuj alfabetycznie


1.4 Odwołania do literatury

System powinien podawać wartość średnią i odchylenie standardowe [Montgomery97].

[Montgomery97] D.Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, Boston, 1997.

[Ustawa2000] Ustawa z dnia 16.11.2000 o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, Dz.U. z dnia 22 grudnia 2000.


1.5 Omówienie dokumentu

Omówić organizację pozostałej części dokumentu

W rozdziale 2. omówiono ogólnie produkt wraz z krótką charakterystyką użytkowników i funkcjonalności, jaką będzie im udostępniał budowany system. Rozdział 3. jest poświęcony szczegółowemu opisowi wymagań funkcjonalnych, które zostały podzielone na grupy wg klas użytkowników (ról). Wymagania te są punktem wyjścia do opisu wymagań pozafunkcjonalnych, które przedstawiono w rozdziale 4.


IEEE Std 830-1998

Struktura SRS

 • 1. Wprowadzenie

 • 2. Ogólny opis produktu

  • 2.1 Kontekst funkcjonowania

  • 2.2 Charakterystyka użytkowników

  • 2.3 Główne funkcje produktu

  • 2.4 Ograniczenia

  • 2.5 Założenia i zależności

 • 3. Wymagania funkcjonalne

 • 4. Wymagania pozafunkcjonalne

 • Dodatki

 • Indeks


2.1 Kontekst funkcjonowania

Omawiany system ma współpracować z systemem PolCard w zakresie płatności elektronicznych. Diagram kontekstu przedstawiono na rys. 1.

Wzbogacaj język naturalny innymi formami opisu

Odpowiednio korzystaj z diagramów


2.2 Charakterystyka użytkowników

Można wyróżnić następujące role:

Członek towarzystwa – Gros członków PTL (ponad 80%) jest w przedziale od 30 do 55 lat. Część z nich ma problemy ze wzrokiem. Z przeprowadzonej ostatnio ankiety wynika, że 80% członków ma w domu komputer i umie lub chce się nauczyć korzystać z Internetu.

Zarząd – Wszyscy członkowie zarządu mają komputery i potrafią korzystać z Internetu.


2.3 Główne funkcje produktu

 • Produkt udostępnia funkcje opisane poniżej.

 • Członek PTL może za pomocą e-Member:

 • Czytać swoje dane przechowywane w systemie

 • Aktualizować swoje dane

 • Zarząd PTL może:

 • Wysyłać do członków PTL korespondencję zbiorową


2.4 Ograniczenia

System musi spełniać wymagania stawiane przez ustawę o ochronie danych osobowych [UstawaOsob].


2.5 Założenia i zależności

Prezentowane wymagania dotyczą stanu prawnego na dzień 1 września 2005 roku.


IEEE Std 830-1998

Struktura SRS

1. Wprowadzenie

2. Ogólny opis produktu

3. Wymagania funkcjonalne

3.1 Interfejsy zewnętrzne

3.2 Funkcje

3.2.1 Członek PTL

3.2.1.1 Czytanie danych

3.2.1.2 Aktualizacja danych

3.2.2 Zarząd PTL

3.2.2.1 Wysyłanie korespondencji

4. Wymagania pozafunkcjonalne

Dodatki

Indeks


IEEE Std 830-1998

Struktura SRS

1. Wprowadzenie

2. Ogólny opis produktu

3. Wymagania funkcjonalne

3.1 Interfejsy zewnętrzne

3.2 Funkcje

3.2.1 Członek PTL

3.2.1.1 Czytanie danych

3.2.1.2 Aktualizacja danych

3.2.2 Zarząd PTL

3.2.2.1 Wysyłanie korespondencji

4. Wymagania pozafunkcjonalne

Dodatki

Indeks


Interfejsy zewnętrzne


IEEE Std 830-1998

Struktura SRS

1. Wprowadzenie

2. Ogólny opis produktu

3. Wymagania funkcjonalne

3.1 Opis otoczenia

3.2. Funkcje

3.2.1 Członek PTL

3.2.1.1 Czytanie danych

3.2.1.2 Aktualizacja danych

3.2.2 Zarząd PTL

3.2.2.1 Wysyłanie korespondencji

4. Wymagania pozafunkcjonalne

Dodatki

Indeks

Przypadki użycia!


IEEE Std 830-1998

Struktura SRS

 • 1. Wprowadzenie

 • 2. Ogólny opis produktu

 • 3. Wymagania funkcjonalne

 • 4. Wymagania pozafunkcjonalne

  • 4.1 Użyteczność

  • 4.2 Niezawodność

  • 4.3 Wydajność

  • 4.4 Bezpieczeństwo

 • Dodatki

 • Indeks


Klasyfikacja dobrych praktyk


Dokument wymagań

 • Zdefiniuj standardową strukturę dokumentu

 • Wyjaśnij, jak korzystać z dokumentu

 • Dołącz streszczenie wymagań

 • Opracuj uzasadnienie biznesowe dla systemu

 • Zdefiniuj terminy specjalistyczne

 • Wybierz czytelny szablon dokumentu

 • Pomóż czytelnikom znaleźć informację

 • Uczyń dokument łatwym do zmiany


Klasyfikacja dobrych praktyk


Opisywanie wymagań

 • Zdefiniuj standardowe szablony dla opisu wymagań

 • Pisz prosto i krótko

 • Odpowiednio korzystaj z diagramów

 • Wzbogacaj język naturalny innymi formami opisu

 • Specyfikuj wymagania ilościowo


Podsumowanie

 • Standard IEEE 830-1998

  • kryteria dobrej specyfikacji wymagań

  • dotyczy dokumentu specyfikacji wymagań

 • Struktura dokumentu

 • Dobre praktyki inżynierii wymagań


Literatura

 • IEEE 830-1998

 • Adolph, Bramble, Cockburn, Pols: Patterns for Effective Use Cases

 • Sommerville, Sawyer: Requirements Engineering. A Good Practice Guide.


 • Login