INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání PowerPoint PPT Presentation


 • 45 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana. Zemědělství. Zeměpis – 8. ročník Mgr. Robert Soukup.

Download Presentation

Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropskýmsociálním fondem a státním rozpočtem ČR

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana


Zemědělství

Zeměpis – 8. ročník

Mgr. Robert Soukup

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana


Obsah

 • Zemědělství

  • Živočišná výroba

  • Rostlinná výroba

 • Potravinářský průmysl

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana


Zemědělství

 • Zemědělství se zabývá pěstováním plodin a chovem hospodářských zvířat.

 • V dnešní době v ČR zaměstnává necelých 5 % populace.

 • Česká republika v zemědělství není zcela soběstačnou zemí, jsou plodiny a produkty, které musíme dovážet (tropické ovoce, bavlna, mořské ryby…)

 • Zemědělství se dělí na:

  - živočišnou výrobu

  - rostlinnou výrobu

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana


Živočišná výroba

Chovaná zvířata:

 • 1)skot (maso a mléko, kůže)

  - je hlavní skupinou živočišné výroby v ČR

  - oblasti chovu:Českomoravská vrchovina, Východní Čechy

  - 1 500 000 kusů

 • 2)prasata (maso)

  - je soustředěn poblíž velkých měst > ke spotřebiteli

  - 2 500 000 kusů

 • 3)drůbež (maso, vejce, peří)

  - chov drůbeže je taktéž soustředěn poblíž velkých měst

  - 25 000 000 kusů

 • 4)ovce (vlna, mléko, maso)

  - malý význam

  - oblasti chovu:Beskydy, Jeseníky

  - 200 000 kusů

 • 5)ryby (maso)

  - oblasti chovu: hlavně Jižní Čechy (50 %) a Východní Čechy

 • 6)další

  - koně, kozy, králíci…, většinou chovají jen samozásobitelé

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana


Otázky:

 • Jmenujte hospodářská zvířata, která se chovají v ČR.

 • Jmenujte další hospodářská zvířata, která se chovají v zahraničí.

 • Za jakým účelem chováme hospodářská zvířata… jaké produkty získáváme chovem těchto zvířat?

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana


Rostlinná výroba

 • v zemědělství je využíváno 55 % rozlohy ČR (z toho je 70 % orná půda)

  Hlavní pěstované plodiny:

 • 1)obilí (nejvíc pěstovaná plodina)

  - oblasti pěstování: - pšenice: pěstuje se skoro po celém území ČR

  - sladovnický ječmen:Haná (Hornomoravský úval)

  - kukuřice na zrno:Jižní Morava

 • 2)brambory

  - pěstují se v méně kvalitních podmínkách (podhorské oblasti)

  - oblasti pěstování: nejvíce na Českomoravské vrchovině

 • 3)řepka olejka

  - řepka a další olejniny jsou stále významnější, pěstuje se po celé ČR

 • 4)zelenina (především okurky, rajčata, zelí…)

  - oblast pěstování:Jižní Morava (Dolnomoravský úval)

 • 5)ovoce (nejvíce jablka, meruňky, broskve…)

  - oblast pěstování: hlavně na Litoměřicku a Kolínsku

 • 6) cukrová řepa

  - dnes už se pěstuje málo

  - oblasti pěstování:Jižní Morava, Polabí

 • 7) chmel a vinná réva

  - oblasti pěstování:Žatecko (chmel), Jižní Morava (vinice)

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana


Otázky:

 • Jmenujte plodiny, které se nepěstují v ČR a dovážíme je.

 • Které z plodin pěstovaných v ČR nemají velké nároky na půdu a teplotu?

 • Jmenujte některé plodiny, které nepěstujeme jako potravinu, ale využíváme je v jiné oblasti.

 • Jmenujte příklady plodin, z nichž se využívá:

  a) kořen

  b) stonek

  c) list

  d) plod

 • Podle obrázku urči zemědělskou plodinu:

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana


ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana


ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana


Potravinářství

Víte co vyrábí tyto firmy?

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana


Potravinářský průmysl

 • Potravinářský průmysl je odvětví zabývající se výrobou potravin.

  Produkty potravinářství můžeme rozdělit do těchto skupin:

 • 1)mléko a mléčné výrobky

  - MADETA České Budějovice, OLMA Olomouc, Mlékárna Kunín

 • 2)maso a uzeniny

  - Kostelecké uzeniny, ZŘUD Písek, Planá nad Lužnicí

 • 3)pivo

  - PRAZDROJ Plzeň, STAROPRAMEN Praha, BUDVAR Č.B.

 • 4)lihoviny

  - FRUKO SCHULZ Jindřichův Hradec, BOHEMIA SEKT Starý Plzenec, STOCK Plzeň

 • 5)pečivo

  - Pekárny DELTA

 • 6) konzervy a zavařeniny

  - HAMÉ Babice

 • 7)nealkoholické nápoje

  - Karlovarské minerální vody

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana


 • Zdroje obrázků:

 • http://www.animated-gifs.eu/

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture

 • http://www.agrocr.cz/

 • http://www.bohemiasekt.cz/

 • http://www.united-bakeries.cz/delta-pekarne/vedenie-spolocnosti/info.html

 • http://www.madeta.cz/

 • http://www.olma.cz/

 • http://www.stock.cz/cz/home.html

 • http://www.budvar.cz/

 • http://www.hame.cz/

 • http://www.mattoni.cz/cz/o-spolecnosti

 • http://www.fruko.cz/

 • http://www.zrud.cz/

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana


 • Login