‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ 12 mei 2009 - PowerPoint PPT Presentation

Rohina raghoebier senior beleidsadviseur
Download
1 / 11

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rohina Raghoebier, senior beleidsadviseur. ‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ 12 mei 2009. Opbouw presentatie. Speerpunt strategisch beleid 2009-2011 Programma ‘ ActiZ geeft kleur aan de zorg ’ Doelstellingen Hoofdlijnen en activiteiten Uitdagingen en kansen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ 12 mei 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rohina raghoebier senior beleidsadviseur

Rohina Raghoebier, senior beleidsadviseur

‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ 12 mei 2009


Opbouw presentatie

Opbouw presentatie

 • Speerpunt strategisch beleid 2009-2011

 • Programma ‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’

 • Doelstellingen

 • Hoofdlijnen en activiteiten

 • Uitdagingen en kansen


Strategische beleidskeuze actiz

Strategische beleidskeuze ActiZ

 • Kortdurende projectmatige impulsen …

 • Interculturalisatie:

 • “Integraal en structureel inbedden

 • in beleid en praktijk”


Interne doelstelling actiz

Interne doelstelling ActiZ

 • Randvoorwaarden scheppen voor verankering van

 • interculturalisatie in visie, beleid, aanbod en personeels-

 • voorziening van ActiZ en lidorganisaties

 • Kleurrijk cliëntenbestand in zorgorganisaties vraagt om een ‘kleurrijke’ oriëntatie

 • Integrale samenhangende aanpak en aandacht op alle aandachtsvelden van ActiZ

 • Duurzame teamoverstijgende samenwerking


Programmatische aanpak

Programmatische aanpak

 • Via de arbeidsmarkt

 • Zorginhoudelijk:

 • intercultureel ‘Verantwoorde zorg’

 • Kwaliteit van zorg en leven geborgd!


Doelstelling programma

Doelstelling programma

 • -Toegankelijke arbeidsmarkt:

 • Bevorderen van instroom, behoud en doorstroom nieuw Nederlands personeel

 • - Intercultureel Verantwoorde Zorg:

 • Vraaggericht en afgestemd op vraag en leefstijlkenmerken van de cliënt


Activiteiten

Activiteiten

 • Arbeidsmarkt

 • Instroom, behoud en doorstroom personeel

 • Interculturalisatie zorgorganisaties

 • ‘Naar een multicultureel personeelbeleid in de VVT, Kraam- en JGZ’

 • 2. Implementatieproject; opsporen, bundelen en

 • overdracht van succesfactoren en werkzame principes

 • (proef) projecten VWS


Vervolg activiteiten

Vervolg activiteiten

 • Zorginhoudelijk (intercultureel

 • Verantwoorde zorg)

 • Leernetwerk ambassadeurs interculturalisatie.

 • Interculturalisatie van cliëntenraden

 • Onderzoek kwaliteit van leven ouderen/normen van VZ

 • Handboek ’25 jaar interculturele ouderenzorg in Nederland’

 • Kennisoverdracht en - uitwisseling via de website

 • Ontwikkeling businesscase interculturalisatie

 • Interculturele palliatieve zorg


Kansen

Kansen

 • Doorpakken mogelijk dank zij:

 • Succesvolle initiatieven/resultaten project ‘Op weg naar een interculturele ouderenzorg’

 • Strategische beleidskeuze ActiZ voor 2 jaar

 • Extra programmabudget voor 2 jaar

 • Politiek klimaat

 • Draagvlak stakeholders/samenwerkingspartners/lidorg.

 • Integraal samenhangende aanpak

 • Investeren in intern draagvlak


Uitdagingen

Uitdagingen

 • Sence of urgency aan de top!

 • Beleid- praktijk ( weerbarstigheid)

 • Implementatiemogelijkheden en – kansen

 • Leren van ervaringen uit andere sectoren

 • Intercultureel Verantwoorde Zorg als nieuwe effectieve methode voor kwaliteit van leven en van zorg

 • Organiseren en inbedden cliëntperspectief


Vervolg uitdagingen

Vervolg uitdagingen

 • Werken aan positieve beeldvorming zorgsector

 • Visie! en ervoor staan

 • Erkennen van interculturalisatie als organisatie – en kwaliteitsvraagstuk

 • Behoud en doorstroom n.n. personeel op alle niveau’s

 • Interculturalisatie als toetsingskader voor financiering/IGZ

 • Integrale en duurzame inbedding interculturalisatie


 • Login