Ovrednotenje izvedbe ciljev
Download
1 / 16

Ovrednotenje izvedbe ciljev - PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ovrednotenje izvedbe ciljev. Pastoralni leti 2013-2014 in 2014-2015. Jezik Duha, jezik evangelija, je jezik občestva, ki vabi k preseganju zaprtosti in ravnodušnosti, delitev in nasprotovanj. Prinašati evangelij pomeni oznanjevati in sami prvi živeti spravo, odpuščanje, mir, edinost,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Ovrednotenje izvedbe ciljev

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ovrednotenje izvedbe ciljev

Ovrednotenje izvedbe ciljev

Pastoralni leti 2013-2014 in 2014-2015


Ovrednotenje izvedbe ciljev

Jezik Duha, jezik evangelija,

je jezik obestva,

ki vabi k preseganju zaprtosti in ravnodunosti,

delitev in nasprotovanj.

Prinaati evangelij

pomeni oznanjevati

in sami prvi iveti

spravo, odpuanje,

mir, edinost,

ljubezen,

ki nam jo podarja Sveti Duh.

pape Franiek


20 ovrednotenje izvedbe zastavljenih ciljev v pastoralnih letih 2013 2014 in 2014 2015

20. Ovrednotenje izvedbe zastavljenih ciljev v pastoralnih letih 2013-2014 in 2014-2015


Ovrednotenje izvedbe ciljev

I. Duhovna poglobitev


Svetopisemski odlomek

Svetopisemski odlomek

Moderator prebere odlomek ali za branje zadoli enega izmed lanov PS.

Prilika o izgubljenem sinu (Lk 15,11-32)

In rekel je: Neki lovek je imel dva sina. Mlaji med njima je rekel oetu: Oe, daj mi dele premoenja, ki mi pripada! In razdelil jima je imetje. ez nekaj dni je mlaji sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deelo. Tam je z razuzdanim ivljenjem pognal svoje premoenje. Ko je vse zapravil, je v tisti deeli nastala huda lakota in zael je trpeti pomanjkanje. el je in se pridruil nekemu meanu tiste deele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. elel se je nasititi z roii, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihe ni dal. el je vase in dejal: Koliko najemnikov mojega oeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in el k oetu in mu rekel: Oe, greil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem ve vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov. In vstal je ter el k oetu. Ko je bil e


Ovrednotenje izvedbe ciljev

dale, ga je oe zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: Oe, greil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem ve vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oe pa je naroil svojim sluabnikom: Br prinesite najbolje oblailo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo! Ta moj sin je bil namre mrtev in je oivel; bil je izgubljen in je najden. In zaeli so se veseliti. Njegov stareji sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede priblial hii, je zaslial godbo in ples. Poklical je enega izmed sluabnikov in ga vpraal: Kaj je to? Ta mu je rekel: Tvoj brat je priel in oe je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj. Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oe je priel ven in ga pregovarjal. On pa je oetu odgovoril: Glej, toliko let ti sluim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi e nikoli dal kozlia, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je priel ta tvoj sin, ki je z vlaugami uniil tvoje premoenje, si mu zaklal pitano tele. On pa je rekel: Otrok, ti si vedno pri


Ovrednotenje izvedbe ciljev

meni in vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oivel, ker je bil izgubljen in je najden.


Ovrednotenje izvedbe ciljev

Uvodno razmiljanje

Moderator prebere odlomek ali za branje zadoli enega izmed lanov PS.

Poveseliti in vzradostitipa se jebilotreba (Lk 15,11-32)

Spreobrnjenje ni toliko duevni proces grenika, ki se vrne k Bogu, ampak bolj sprememba podobe o Bogu, ki jo morata opraviti pravini in grenik. Spreobrniti se, pomeni odkriti Boje oblije nenosti, ki nam ga razodene Jezus, odvrniti se od lastnega jaza in se obrniti k Bogu, preiti od razoaranja nad lastnim grehom oziroma od domiljanja o lastni pravinosti k veselju nad tem, da smo Oetovi otroci. Glavni namen te prilike je pripeljati starejega brata do tega, da sprejme to, da je Bog usmiljenje. Veselo razodetje za grenika je smrtni poraz za pravinega. Toda le tako se stareji brat torej pravini lahko izvije iz pogube, ki jo prinaa servilna vera, in preide od neoporenosti spotovanja postave k vzvienosti spoznanja Jezusa Kristusa.


Ovrednotenje izvedbe ciljev

To je spreobrnjenje od lastne pravinosti k Bojemu usmiljenju. Bog nas ne

ljubi zato, ker bi mi bili dobri, temve zato, ker je on na Oe. Spreobrnjenje

bo pravzaprav to, da se bomo obrnili k njemu, ki je v celoti obrnjen k nam in

da bomo spoznali njegovo ljubeznivo, radodarno in ljubko ljubezen do

vseh njegovih otrok. Hrepenenje po Oetu, je bistveno za loveka. Hrepenenje

pomeni boleino, ki jo povzroa elja po vrnitvi. Gre za boleino, ki pozna

in kae loveku pot, da bi ta nael mir, ter raste sorazmerno z oddaljenostjo.

Ko lovek neha beati, se zave, da on, pred katerim bei zaradi strahu, tee za

njim, ker ga ima rad.

Prim. Silvano Fausti, Skupnost bere Lukov evangelij, 554561.


Osebno premi ljevanje

Osebno premiljevanje

10 minut

Moderator pripravi toliko listiev s spodaj navedenimi vpraanji in zahvalo, kolikor je lanov PS in jih pred premiljevanjem razdeli lanom oz. jih projicira na platno.

Vsak lan PS si izbere dve izmed spodnjih vpraanj, ob njih v tiini ali ob umirjeni glasbi razmilja in izree spodnjo zahvalo:

1. Kateremu izmed obeh sinov sem bolj podoben?

2. Kako to vpliva na moj odnos do Boga in pojmovanje Boga kot Oeta?

3. Kako to vpliva na moj odnos do blinjega?

Gospod, hvala ti za neno ljubezen, s katero me ljubi.


Ovrednotenje izvedbe ciljev

II. Nartovalno delo


Ovrednotenje izvedbe ciljev

iva obestvaCerkve in njihoviposameznilanibodo z novo apostolsko gorenostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu sreanju s Kristusom kot Odreenikom loveka, da bi se drug drugemu lahko darovali v ljubezni (PiP 59).


Ovrednotenje izvedbe ciljev

S pomojo projekcije ali razmnoenih izvodov izpolnjene tabele Pastoralni nart upnije: Ovrednotenje nartovalnega dela v pastoralnih letih 20132014 in 20142015 lani PS pregledamo cilje, ki smo si jih zastavili v pastoralnih letih 20132014 in 20142015. Sledi refleksija o skupnem opravljenem delu na podroju pastoralnega nartovanja. Najprej mnenje o procesu nartovanja in opravljenem delu podajo izvajalci posameznih ciljev (prva odgovorna oseba s svojimi sodelavci), nato pa ostali lani PS. Skupaj ovrednotimo sam proces nartovanja in opravljeno delo ter predlagamo morebitne izboljave za nadaljnje pastoralno nartovanje nae upnije oz. po konani refleksiji sprejmemo ustrezne sklepe.


Ovrednotenje izvedbe ciljev

Pripravila: dr. Mojca Bertoncel, tajnica kofijskega urada za laike Nadkofije Ljubljana


ad
  • Login