Ovrednotenje izvedbe ciljev - PowerPoint PPT Presentation

Ovrednotenje izvedbe ciljev
Download
1 / 13

  • 76 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ovrednotenje izvedbe ciljev. Pastoralno leto 2014-2015. 10 . Ovrednotenje izvedbe zastavljenih ciljev v pastoralnem letu 2014-2015. I. Duhovna poglobitev. Svetopisemski odlomek. Moderator prebere odlomek ali za branje zadolži enega izmed članov ŽPS.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ovrednotenje izvedbe ciljev

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ovrednotenje izvedbe ciljev

Ovrednotenje izvedbe ciljev

Pastoralno leto 2014-2015


10 ovrednotenje izvedbe zastavljenih ciljev v pastoralnem letu 2014 2015

10. Ovrednotenje izvedbe zastavljenih ciljev v pastoralnem letu 2014-2015


Ovrednotenje izvedbe ciljev

I. Duhovna poglobitev


Svetopisemski odlomek

Svetopisemski odlomek

Moderator prebere odlomek ali za branje zadolži enega izmed članov ŽPS.

Prilika o gorčičnem zrnu in kvasu (Lk 13,18-21)

Tedaj je govoril: »Čému je podobno Božje kraljestvo in čému naj ga primerjam? Podobno je gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in vsejal na svojem vrtu. Zrastlo je in se razvilo v drevo in ptice neba so gnezdile na njegovih vejah.« In spet je rekel: »Čému naj primerjam Božje kraljestvo? Podobno je kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.«


Ovrednotenje izvedbe ciljev

Uvodno razmišljanje

Moderator prebere odlomek ali za branje zadolži enega izmed članov ŽPS.

Čemu je podobno Božje kraljestvo? (Lk 13,18-21)

Očetovo kraljestvo je v očeh mogočnih ljudi majhna in pogubna stvarnost: seme, ki zgnije! Toda to seme prav na tak način razkrije to svojo življenjsko, spontano in posebno moč, da postane drevo. Bog uresniči svoj načrt s tistim, kar je majhno, zaničevano in nično. Gorčično zrno je malo večje od glavice bucike. Seme je nevidna, a nezaustavljiva življenjska moč; klije po svoji naravi in pokaže svojo pravo moč ravno takrat, ko umre vsa njegova življenjska zmožnost. Seme zraste le, če umre. To je njegova skrivnost: ustvari življenje po svoji smrti. Medtem ko vse ostalo po svoji smrti zgnije za vedno, seme postane drevo, cvet in sad. Smrt ga ne more premagati, ampak naredi, da je seme to, kar je: življenje, ki premaga smrt! Oznanjevanje povzroči, da ga prepoznamo v njegovi skrivnosti majhnosti-veličine, ponižnosti-poveličanja, smrti-vstajenja.


Ovrednotenje izvedbe ciljev

prepoznamo v njegovi skrivnosti majhnosti-veličine, ponižnosti-poveličanja, smrti-vstajenja. Vse dokler traja čas Božje potrpežljivosti, bo imelo odrešenje vedno poteze obličja križanega Sina človekovega, najmanjšega med vsemi. V njem, semenu, ki je vrženo proč in ki zraste ter se razvije v drevo križa, vsak človek najde prebivališče v Božji slavi: ponovno najde svoje obličje, obličje sina, ki odseva Očetovo luč. Seme, ki je vzeto, je vrženo na vrt, kvas, ki je vzet, pa je skrit. Učinkovitost kraljestva torej ni posvetna učinkovitost.

Prim. Silvano Fausti, Skupnost bere Lukov evangelij, 502–505.


Osebno premi ljevanje

Osebno premišljevanje

10 minut

Moderator pripravi toliko lističev s spodaj navedenimi vprašanji in prošnjo, kolikor je članov ŽPS in jih pred premišljevanjem razdeli članom oz. jih projicira na platno.

Vsak član ŽPS si izbere dve izmed spodnjih vprašanj, ob njih v tišini ali ob umirjeni glasbi razmišlja in izreče spodnjo prošnjo:

1. Kako dogodke svojega življenja lahko povežem s priliko o gorčičnem zrnu in kvasu?

2. Kako me ob tem nagovarja misel, da učinkovitost Božjega kraljestva ni posvetna učinkovitost?

3. Ali prepoznavam, da imajo moje delo in prizadevanja resnično neminljivo vrednost, če so storjeni iz ljubezni do Boga in bližnjega, četudi sadovi na zunaj niso vidni?

Gospod, prosim te, pomagaj mi, da bo moje življenje za druge kot gorčično

seme, kot kvas, ki ljudi, s katerimi živim, vedno bolj vodi k Tebi.


Ovrednotenje izvedbe ciljev

II. Načrtovalno delo


Ovrednotenje izvedbe ciljev

Živa občestvaCerkve in njihoviposamezničlanibodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se drug drugemu lahko darovali v ljubezni (PiP 59).


Ovrednotenje izvedbe ciljev

S pomočjo projekcije ali razmnoženih izvodov izpolnjene tabele Pastoralni načrt župnije: Ovrednotenje izvedbe zastavljenih ciljev v pastoralnem letu 2014–2015 člani ŽPS pregledamo cilje, ki smo si jih zastavili v pastoralnem letu 2014–2015. Prva odgovorna oseba za izvedbo posameznega cilja skupaj s svojimi sodelavci poroča o poteku izvedbe posameznega cilja oz. s slednjo seznani vse člane ŽPS. Sledi refleksija o opravljenem delu. Najprej mnenje o uresničevanju posameznih zastavljenih ciljev podajo člani ožje skupine, ki je odgovorna za njegovo realizacijo (prva odgovorna oseba s svojimi sodelavci), nato pa ostali člani ŽPS. Skupaj ovrednotimo opravljeno delo in predlagamo morebitne izboljšave nadaljnjega izvajanja ciljev oz. po končani refleksiji sprejmemo ustrezne sklepe.


Ovrednotenje izvedbe ciljev

Pripravila: dr. Mojca Bertoncel, tajnica Škofijskega urada za laike Nadškofije Ljubljana


  • Login