2012 - PowerPoint PPT Presentation

2012
Download
1 / 27

 • 148 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2012. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠ0. TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG. Mục tiêu. Kiến thức: - Nêu được khái niệm, chu trình, khung nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu KHSPƯD - Trình bày cách thực hiện đề tài NCKHSPƯD. Mục tiêu. Kỹ năng:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2012

2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠ0

TẬP HUẤNNGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG


M c ti u

Mục tiêu

 • Kiến thức:

  - Nêu được khái niệm, chu trình, khung nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu KHSPƯD

 • - Trình bày cách thực hiện đề tài NCKHSPƯD.


M c ti u1

Mục tiêu

Kỹ năng:

 • Thực hiện các bước NCKHSPƯD: xác định đề tài, lựa chọn thiết kế NC, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả và lập kế hoạch NCKHSPƯD;

 • Giám sát, đánh giá được đề tài NCKHSPƯD của giáo viên THCS.

 • Tập huấn được cho đồng nghiệp ở địa phương.


M c ti u2

Mục tiêu

Thái độ:

Tích cực áp dụng và khuyến khích giáo viên THCS áp dụng NCKHSPƯD vào nghiên cứu cải thiện công tác dạy học.


N i dung

NỘI DUNG

 • A. Giới thiệu về NCKHSPƯD

 • B. Cách tiến hành NCKHSPƯD

 • C. Lập kế hoạch NCKHSPƯD

 • D. Đánh giá đề tài NCKHSPƯD


Ph ng ph p

Phương pháp

 • Cùng tham gia

 • Chia sẻ trách nhiệm


A gi i thi u v nckhsp d

A. GIỚI THIỆU VỀ NCKHSPƯD

A1.Tìm hiểu về NCKHSPƯD

 • NCKHSPƯD là gì?

 • Vì sao cần NCKHSPƯD?

 • Chu trình NCKHSPƯD.

 • Khung NCKHSPƯD.

  A2. Phương pháp NCKHSPƯD.


2012

A1. Tìm hiểu về NCKHSPƯD


2012

Là gì?

 • Là một loại hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm thực hiện một tác động hoặc can thiệp sư phạm và đánh giá ảnh hưởng của nó

 • Tác động: sử dụng phương pháp dạy học (PPDH), SGK, phương pháp quản lý (PPQL)…

 • Người NC đánh giá tác động một cách có hệ thống bằng phương pháp NC phù hợp


2012

Là gì?

 • Là một phần trong quá trình phát triển chuyên môn của GV/CBQLGD trong thế kỉ XXI.

 • NCKHSPƯD là cách tốt nhất để GV/CBQL – người NC xác định những vấn đề GD tại chính nơi vấn đề đó xuất hiện (lớp, trường học) và tìm giải pháp nhằm cải thiện tình hình

 • Các phát hiện sẽ được ứng dụng ngay lập tức và vấn đề sẽ được giải quyết nhanh hơn.


L g 2 y u t quan tr ng t c ng v nghi n c u

Thực hiện những giải pháp thay thế nhằm cải thiện hiện trạng trong DH hoặc QLGD.

Vận dụng tư duy sáng tạo

So sánh kết quả của hiện trạng với kết quả sau khi thực hiện giải pháp thay thế bằng việc tuân theo quy trình nghiên cứu thích hợp.

Vận dụng tư duy phê phán

Làgì ?2 yếutốquantrọng: Tácđộngvànghiêncứu

TÁC ĐỘNG + NGHIÊN CỨU


V sao

Vì sao?

 • Phát triển tư duy của GV/CBQLGD một cách hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề mang tính nghề nghiệp để hướng tới sự PT của trường học.

 • Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định về chuyên môn một cách chính xác.

 • Khuyến khích GV/CBQLGD nhìn lại quá trình

  và tự đánh giá.


V sao ti p theo

Vì sao?(tiếp theo)

 • Tác động trực tiếp đến việc dạy học và công tác quản lý giáo dục (lớp học, trường học).

 • Tăng cường khả năng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của GV/CBQLGD, tiếp nhận các chương trình, PPDH mới một cách sáng tạo, có sự phê phán với thái độ tích cực.


Chu tr nh nckhspud

Chu trình NCKHSPUD

. Chu trình NCKHSPƯD bao gồm:Suy nghĩ,Thử nghiệm và Kiểm chứng.

. Suy nghĩ: Phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp thay thế.

. Thử nghiệm: Thử nghiệm giải pháp thay thế trong lớp học/ trường học/….

. Kiểm chứng: Tìm xem giải pháp thay thế có hiệu quả hay không.

Suy nghĩ

Thử nghiệm

Kiểm chứng


Chu tr nh nckhsp d

Chu trình NCKHSPƯD

 • Kết thúc một NCKHSPƯD này là khởi đầu một NCKHSPƯD mới.

Suy nghĩ

Thử nghiệm

Kiểm chứng

Luôn luôn có cơ hội cải thiện!


Khung nckhsp d

* Khung NCKHSPƯD

1.Hiện trạng

2. Giải pháp thay thế

3. Vấn đề nghiên cứu

4. Thiết kế

5. Đo lường

6. Phân tích

7. Kết quả


Khung nckhsp d1

Khung NCKHSPƯD


Khung nckhsp d2

Khung NCKHSPƯD


Khung nckhsp d3

Khung NCKHSPƯD


A2 ph ng ph p nckhsp d

A2. Phương pháp NCKHSPƯD

Phương pháp

NCKHSPƯD

NC định tính

NC định lượng


Ph ng ph p nckhsp d

Phương pháp NCKHSPƯD

Kết quả nghiên cứu định lượng dưới dạng các số liệu có thể giúp nguời đọc hiểu rõ hơn về nội dung và kết quả nghiên cứu.

Một số

lợi ích

của NC

định lượng

Giúp GV/CBQLGD có cơ hội được đào tạo một cách hệ thống về kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích và đánh giá - nền tảng quan trọng khi tiến hành nghiên cứu.

Thống kê được sử dụng theo các chuẩn quốc tế - như một ngôn ngữ thứ hai - làm cho kết quả NC được công bố trở nên dễ hiểu


2012

Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD


C u h i th o lu n to n l p

Câu hỏi thảo luận(TOÀN LỚP)

 • Anh (chị) hãy suy nghĩ và nêu một số vấn đề hạn chế, bất cập trong dạy học và QLGD thuộc phạm vi công tác của mình có thể áp dụng NCKHSPƯD để thay đổi hiện trạng?

 • Anh (chị) nhận thấy NCKHSPƯD có gì khác biệt so với hoạt động NC trong lĩnh vực giáo dục mà anh (chị) đã thực hiện từ trước đến nay?


 • Login