Forandringsledelse og intranet hos COWI - PowerPoint PPT Presentation

Forandringsledelse og intranet hos cowi
Download
1 / 68

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Forandringsledelse og intranet hos COWI. Onsdag April 18, 2001 Aalborg Universitet Hal F108, Sohngaardsholmsvej 57, kl 13.00-14.30. Agenda. Præsentation Kilder til forandringer Virksomhedsanalyser Strategier Værktøjer Løsningsmodeler hos COWI Intranet Extranet Økonomisystemer

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Forandringsledelse og intranet hos COWI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Forandringsledelse og intranet hos cowi

Forandringsledelse og intranet hos COWI

Onsdag April 18, 2001

Aalborg Universitet

Hal F108, Sohngaardsholmsvej 57,

kl 13.00-14.30


Agenda

Agenda

 • Præsentation

 • Kilder til forandringer

 • Virksomhedsanalyser

 • Strategier

 • Værktøjer

 • Løsningsmodeler hos COWI

  • Intranet

  • Extranet

  • Økonomisystemer

  • Integrering


De gamle metoder

De “gamle” metoder

 • Økonomistyring

 • Financielle nøgletal

 • Retrospektiv analyse


Dupont modellen

DuPont-modellen

DuPont-pyramiden (Birk og Erichsen 1994)


Analysev rkt jer

Analyseværktøjer

 • Benchmarking

 • Ballanced Scorecard

 • Business Process Reengineering (BPR)

 • Total Quality Management (TQM)

 • Entreprise Transformation

 • Turnaround Management

 • Den lærende organisation

 • Vidensregnskaber


Offentligt engagement

Offentligt engagement


Virksomhedsanalyse med diamond e modellen

Virksomhedsanalyse med Diamond-E modellen


Diamond e

Diamond-E


Diamond e1

Diamond-E


Diamond e2

Diamond-E


Diamond e3

Diamond-E


Diamond e4

Diamond-E


Krav til ledere i den ny konomi

Krav til ledere i den ny økonomi.

Globaliseringen indebærer, at Research & Development i stigende udstrækning vil finde sted i de virtuelle miljøer, hvor intelligens, uddannelse og visioner har størst optimation, mens produktionen vil finde sted, hvor graferne for kompetence, teknologi og konkurrencedygtig arbejdskraft skærer hinanden på højeste niveau - forudsat bl.a. etiske krav til arbejdskraftens sammensætning og miljøhensyn opfyldes.

De nye ledelsesressourcer skal generere vækst ved:- Erobring af nye markedsandele globalt.- At være førende på teknologisk ledelse.- Lave enhedsomkostninger.- Kvalificerede, kompetente og engagerede ansatte.


Lederegenskaber

Lederegenskaber

Den ny type leder skal besidde otte primære lederegenskaber:- Stærkt kunde-fokuseret.- Højt aktivitetsniveau.- Synlig ledelse.- Globalt perspektiv.- Holistisk holdning - hele mennesker giver hele ledere.- Innovativ tænkning.- Personlig integritet.- Interaktiv i kommunikationen.


De 10 vigtigste regler

De 10 vigtigste regler

1. Planlæg aldrig mere end 24 måneder frem. En plan, der ikke implementeres inden for 12 måneder, vil næppe lykkes.2. Undlad at udvikle en strategi uafhængigt af den fulde forretningsplan. Der er en opfattelse af, at det er hurtigere at lave en isoleret strategi for den ny økonomi. Men det er faktisk både hurtigere og bedre at lave en samlet plan for hele virksomheden.3. Brug forskellige strategier alt efter branche, geografi og kultur. Vi ved fra business process re-engineering (BPR) og customer relationship management (CRM), at de mest effektive forretningsplaner er dem, der sætter fokus på en bestemt del af markedet.4. Giv gennem analyser ligelig vægtning af interne og eksterne processer.


Forandringsledelse og intranet hos cowi

5. Få bestyrelsen til at købe den samlede plan, og de måleredskaber og omkostninger, der følger med.6. Når man vil etablere en ny aktivitet, skal virksomheder explicit vurdere alternative måder at nå de strategiske mål på.7. Spil efter de nye regler.

8. Brug eller fjern distributionskanaler ud fra deres sande effekt og værdi.9. Etabler måleprogrammer, der kan måle den reelle effektivitet af initiativet. Målingerne fra de forskellige kilder skal samles for at give hele billedet.10. Hastighed og hensynsløs gennemførelse er alting. Der stilles større krav til hastighed og effektivitet end nogensinde tidligere.


Nye samarbejdsformer

Nye samarbejdsformer

 • Joint-ventures

 • Partnering

 • Tidligt/fremskudt udbud


Partnering modeller

Partnering-modeller


2 forskellige partnering modeller

2 forskellige partnering modeller


Opgavefordeling

Samarbejdsaftale

Kontrakt

 • Planlægningsfasen:

 • Udarbejdelse af byggeprogram

 • Udførelse af nødvendige forundersøgelser

 • Indledende forhandlinger med myndigheder

 • Afholdelse af arbejdsgruppemøder

 • Udarbejdelse af skitseforslag

 • Udarbejdelse af anlægsbudget

 • Indlevering af skema A

 • Forslagsfasen:

 • Bearbejdning af skitseforslag

 • Afholdelse af arbejdsgruppemøder

 • Afholdelse af projekteringsmøder

 • Udarbejdelse af projektforslag i beskrivelser og tegninger

 • Aftale med myndigheder

 • Aftale om finansiering

 • Detaljering af anlægsbudget

 • Etablering af aftale om fast pris og tid

 • Udførelsesfasen:

 • Udarbejdelse af hovedprojekt

 • Granskning af hovedprojekt

 • Afholdelse af arbejdsgruppemøder

Driftskontrakt

Ejendomsdrift

Anvisningsret

Service-/pleje-/tilsynsaftale

Opgavefordeling


Partnering modellen

Partnering-modellen


Forandringsprocessen hos cowi

Forandringsprocessen hos COWI

Hvem er COWI?


V rkt jer til gennemf relse af forandringsprocessen

Værktøjer til gennemførelse af forandringsprocessen

 • Økonomi

  • Fleksibilitet

  • Distribueret adgang

 • Sagsstyring/Produktion

  • Real-time

  • Distribueret adgang

 • Salg/Marked

  • Markeds-/segment-/kundeovervågning

  • Vidensformidling

 • Viden

  • Videnregistreringssystemer

  • Vidensregnskaber

 • Udvikling/Uddannelse

  • Kapacitetskortlægning

  • Videnforædling


Cowi s v rkt jer

COWI’s værktøjer

 • Intranet

  • Formidling/Front end/GUI

  • Viden

  • Nyheder

  • Kommunikation

 • Outlook

 • SAP-R/3

  • Projektplanlægning

  • Projektstyring (tid/pris)

  • Økonomi

 • Pris (Project Information System)

 • CAS (Customer Action System)


Systemopbygning

Timeregistrering

Extranet

Systemopbygning

Økonomisystem

SAP R/3

Intranet

Rapporter

MS-Outlook

Projektstyring

PRIS

Internet

Økonomistyring

CAS


Intranettet

Intranettet

 • Etableret i 1. Version i 1997

  • Generel informationsformidling

  • Best practice

  • CV’er

  • Nyheder

 • 2. Version i 2001

  • Projektinformation

  • Markedsinformation

  • Samarbejde

  • Målrettet best practice


Pris project information system

PRIS (Project Information System)

 • Grafic User Interface (GUI)

 • SAP data

 • Intranet data

 • CAS data (Costumer Action System)


Cas customer action system

CAS (Customer Action System)

 • Markedsføring

 • Salgsaktiviteter

 • Synergieffekt af mange divisioner på samme marked

 • Markedsreaktioner

 • Salgsresultater

 • Markedsmatrix


Ms outlook

MS- Outlook

 • Kommunikation

 • Informationsformidling

 • Internt “Projekt-WEB”

 • Ekstern projekt komunikation

 • Dialog / FAQ / Helpdesk / Manualer / …


Extranet

Extranet

 • VPN - adgang

 • Installation af ADSL/ISDN hos medarbejdere

 • WW Mobil-adgang

 • Primo 2001

  • Outlook

  • Intranet

  • CAS

  • Pris

 • Ultimo 2001

  • SAP R/3

  • Projektservere / Projekt WEB’s


Sap r 3

SAP R/3

 • Uddelegation til de ansvarlige

  • Projektoprettelse

  • Projektmonitorering

  • Projektstyring

  • Projektrapportering/fakturering

 • Dataanalyse

  • Nøgletal

  • Præstationsmål pr. afdeling

  • Præstationsmål pr. medarbejder

  • Præstationsmål pr. projekt

 • Informationsformidling

  • Kunde/ Sag / Medarbejder / Markedssegment / Marked


Forandringsledelse og intranet hos cowi

1

2


Forandringsledelse og intranet hos cowi

1


Forandringsledelse og intranet hos cowi

1


Forandringsledelse og intranet hos cowi

Bridge


Forandringsledelse og intranet hos cowi

2

1


Sap r 31

SAP R/3


 • Login