Forandringsledelse og intranet hos cowi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 68

Forandringsledelse og intranet hos COWI PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Forandringsledelse og intranet hos COWI. Onsdag April 18, 2001 Aalborg Universitet Hal F108, Sohngaardsholmsvej 57, kl 13.00-14.30. Agenda. Præsentation Kilder til forandringer Virksomhedsanalyser Strategier Værktøjer Løsningsmodeler hos COWI Intranet Extranet Økonomisystemer

Download Presentation

Forandringsledelse og intranet hos COWI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Forandringsledelse og intranet hos COWI

Onsdag April 18, 2001

Aalborg Universitet

Hal F108, Sohngaardsholmsvej 57,

kl 13.00-14.30


Agenda

 • Præsentation

 • Kilder til forandringer

 • Virksomhedsanalyser

 • Strategier

 • Værktøjer

 • Løsningsmodeler hos COWI

  • Intranet

  • Extranet

  • Økonomisystemer

  • Integrering


De “gamle” metoder

 • Økonomistyring

 • Financielle nøgletal

 • Retrospektiv analyse


DuPont-modellen

DuPont-pyramiden (Birk og Erichsen 1994)


Analyseværktøjer

 • Benchmarking

 • Ballanced Scorecard

 • Business Process Reengineering (BPR)

 • Total Quality Management (TQM)

 • Entreprise Transformation

 • Turnaround Management

 • Den lærende organisation

 • Vidensregnskaber


Offentligt engagement


Virksomhedsanalyse med Diamond-E modellen


Diamond-E


Diamond-E


Diamond-E


Diamond-E


Diamond-E


Krav til ledere i den ny økonomi.

Globaliseringen indebærer, at Research & Development i stigende udstrækning vil finde sted i de virtuelle miljøer, hvor intelligens, uddannelse og visioner har størst optimation, mens produktionen vil finde sted, hvor graferne for kompetence, teknologi og konkurrencedygtig arbejdskraft skærer hinanden på højeste niveau - forudsat bl.a. etiske krav til arbejdskraftens sammensætning og miljøhensyn opfyldes.

De nye ledelsesressourcer skal generere vækst ved:- Erobring af nye markedsandele globalt.- At være førende på teknologisk ledelse.- Lave enhedsomkostninger.- Kvalificerede, kompetente og engagerede ansatte.


Lederegenskaber

Den ny type leder skal besidde otte primære lederegenskaber:- Stærkt kunde-fokuseret.- Højt aktivitetsniveau.- Synlig ledelse.- Globalt perspektiv.- Holistisk holdning - hele mennesker giver hele ledere.- Innovativ tænkning.- Personlig integritet.- Interaktiv i kommunikationen.


De 10 vigtigste regler

1. Planlæg aldrig mere end 24 måneder frem. En plan, der ikke implementeres inden for 12 måneder, vil næppe lykkes.2. Undlad at udvikle en strategi uafhængigt af den fulde forretningsplan. Der er en opfattelse af, at det er hurtigere at lave en isoleret strategi for den ny økonomi. Men det er faktisk både hurtigere og bedre at lave en samlet plan for hele virksomheden.3. Brug forskellige strategier alt efter branche, geografi og kultur. Vi ved fra business process re-engineering (BPR) og customer relationship management (CRM), at de mest effektive forretningsplaner er dem, der sætter fokus på en bestemt del af markedet.4. Giv gennem analyser ligelig vægtning af interne og eksterne processer.


5. Få bestyrelsen til at købe den samlede plan, og de måleredskaber og omkostninger, der følger med.6. Når man vil etablere en ny aktivitet, skal virksomheder explicit vurdere alternative måder at nå de strategiske mål på.7. Spil efter de nye regler.

8. Brug eller fjern distributionskanaler ud fra deres sande effekt og værdi.9. Etabler måleprogrammer, der kan måle den reelle effektivitet af initiativet. Målingerne fra de forskellige kilder skal samles for at give hele billedet.10. Hastighed og hensynsløs gennemførelse er alting. Der stilles større krav til hastighed og effektivitet end nogensinde tidligere.


Nye samarbejdsformer

 • Joint-ventures

 • Partnering

 • Tidligt/fremskudt udbud


Partnering-modeller


2 forskellige partnering modeller


Samarbejdsaftale

Kontrakt

 • Planlægningsfasen:

 • Udarbejdelse af byggeprogram

 • Udførelse af nødvendige forundersøgelser

 • Indledende forhandlinger med myndigheder

 • Afholdelse af arbejdsgruppemøder

 • Udarbejdelse af skitseforslag

 • Udarbejdelse af anlægsbudget

 • Indlevering af skema A

 • Forslagsfasen:

 • Bearbejdning af skitseforslag

 • Afholdelse af arbejdsgruppemøder

 • Afholdelse af projekteringsmøder

 • Udarbejdelse af projektforslag i beskrivelser og tegninger

 • Aftale med myndigheder

 • Aftale om finansiering

 • Detaljering af anlægsbudget

 • Etablering af aftale om fast pris og tid

 • Udførelsesfasen:

 • Udarbejdelse af hovedprojekt

 • Granskning af hovedprojekt

 • Afholdelse af arbejdsgruppemøder

Driftskontrakt

Ejendomsdrift

Anvisningsret

Service-/pleje-/tilsynsaftale

Opgavefordeling


Partnering-modellen


Forandringsprocessen hos COWI

Hvem er COWI?


Værktøjer til gennemførelse af forandringsprocessen

 • Økonomi

  • Fleksibilitet

  • Distribueret adgang

 • Sagsstyring/Produktion

  • Real-time

  • Distribueret adgang

 • Salg/Marked

  • Markeds-/segment-/kundeovervågning

  • Vidensformidling

 • Viden

  • Videnregistreringssystemer

  • Vidensregnskaber

 • Udvikling/Uddannelse

  • Kapacitetskortlægning

  • Videnforædling


COWI’s værktøjer

 • Intranet

  • Formidling/Front end/GUI

  • Viden

  • Nyheder

  • Kommunikation

 • Outlook

 • SAP-R/3

  • Projektplanlægning

  • Projektstyring (tid/pris)

  • Økonomi

 • Pris (Project Information System)

 • CAS (Customer Action System)


Timeregistrering

Extranet

Systemopbygning

Økonomisystem

SAP R/3

Intranet

Rapporter

MS-Outlook

Projektstyring

PRIS

Internet

Økonomistyring

CAS


Intranettet

 • Etableret i 1. Version i 1997

  • Generel informationsformidling

  • Best practice

  • CV’er

  • Nyheder

 • 2. Version i 2001

  • Projektinformation

  • Markedsinformation

  • Samarbejde

  • Målrettet best practice


PRIS (Project Information System)

 • Grafic User Interface (GUI)

 • SAP data

 • Intranet data

 • CAS data (Costumer Action System)


CAS (Customer Action System)

 • Markedsføring

 • Salgsaktiviteter

 • Synergieffekt af mange divisioner på samme marked

 • Markedsreaktioner

 • Salgsresultater

 • Markedsmatrix


MS- Outlook

 • Kommunikation

 • Informationsformidling

 • Internt “Projekt-WEB”

 • Ekstern projekt komunikation

 • Dialog / FAQ / Helpdesk / Manualer / …


Extranet

 • VPN - adgang

 • Installation af ADSL/ISDN hos medarbejdere

 • WW Mobil-adgang

 • Primo 2001

  • Outlook

  • Intranet

  • CAS

  • Pris

 • Ultimo 2001

  • SAP R/3

  • Projektservere / Projekt WEB’s


SAP R/3

 • Uddelegation til de ansvarlige

  • Projektoprettelse

  • Projektmonitorering

  • Projektstyring

  • Projektrapportering/fakturering

 • Dataanalyse

  • Nøgletal

  • Præstationsmål pr. afdeling

  • Præstationsmål pr. medarbejder

  • Præstationsmål pr. projekt

 • Informationsformidling

  • Kunde/ Sag / Medarbejder / Markedssegment / Marked


1

2


1


1


Bridge


2

1


SAP R/3


 • Login