Sose rázd a kisbabádat
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Sose rázd a kisbabádat PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sose rázd a kisbabádat. Dr. Kovács Zsuzsanna 2010. április 30. Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának jelentése (AJB 2227/2010). Gyermekvédelmi jelzőrendszer működése Szakemberek tájékozottsága, szemlélete Tudja-e a sértett gyermek, hova fordulhat segítségért?.

Download Presentation

Sose rázd a kisbabádat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sose r zd a kisbab dat

Sose rázd a kisbabádat

Dr. Kovács Zsuzsanna

2010. április 30.


Az llampolg ri jogok orsz ggy l si biztos nak jelent se ajb 2227 2010

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának jelentése (AJB 2227/2010)

 • Gyermekvédelmi jelzőrendszer működése

 • Szakemberek tájékozottsága, szemlélete

 • Tudja-e a sértett gyermek, hova fordulhat segítségért?


Az llampolg ri jogok orsz ggy l si biztos nak jelent se jelz si k telezetts g

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése Jelzési kötelezettség


Fontos jogszab lyok

Fontos jogszabályok

 • 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 • Az 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről

 • 2002. évi LVIII. Törvény egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról

 • 2009. évi LXXII. Törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról


Gyermekv delmi t rv ny

Gyermekvédelmi Törvény

„A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek, vagy bánásmódnak.”


Gyermekv delmi t rv ny 2009 vi m dos t sa i

Gyermekvédelmi Törvény 2009. évi módosítása I.

17§

(1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el…

a) Az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos…


Gyermekv delmi t rv ny 2009 vi m dos t sa ii

Gyermekvédelmi Törvény 2009. évi módosítása II.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek

a)jelzésselélni… a gyermekjóléti szolgálatnál

b)Hatóságieljárást kezdeményezni…

(3)…kötelesek együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni

(4)Ha…kötelezettségének nem tesz eleget…a gyámhivatal…javaslatot tesz a…fegyelmi felelősségre vonás megindítására.


Vesz lyeztet s k l nb z t pusainak el fordul si gyakoris ga

Veszélyeztetés különböző típusainak előfordulási gyakorisága

Forrás: Barkó É. 1995


2008 vesz lyeztetett gyermekek 197 450

2008Veszélyeztetett gyermekek: 197 450

Bántalmazott gyermekek:

 • Fizikai: 3131

 • Érzelmi: 6079

 • Szexuális: 283

 • Elhanyagolt gyermekek:

 • Fizikai: 15741

 • Érzelmi: 13832

Forrás: Dr. Katonáné Pehr Erika, SzMM

11205 esetben rendeltek el nyomozást családon belüli erőszaknak tekinthető bűncselekmény ügyébenForrás:Netzsaru

Látencia értékek Ny. Európában: 1:10

Magyarországon: 1:25

Forrás: Dr. Herczog Mária


Ki az elk vet

Ki az elkövető?

Hazai adat

A gyermekbántalmazás

80 %-át családon belül követik el.

Forrás: UNICEF jelentés 2009

Forrás: WHO


B ntalmaz s el fordul sa letkor szerint

Bántalmazás előfordulása életkor szerint

 • 0- 3 éves: 12%

 • 4- 6 éves: 20%

 • 7-14 éves:26%

Forrás: OKRI


Megr zott gyermek kanadai vizsg lat 364 gyermek

Megrázott gyermek - kanadai vizsgálat (364 gyermek)

19% (69 gyermek) meghalt

81% (295 gyermek) túlélte, ennek

 • 55%-a idegrendszeri károsodást szenvedett

 • 65%-a látássérülést szenvedett

 • 85%-ának volt szüksége további komplex kezelésre, fejlesztésre

King, Mackay és Simick 2003 Forrás: www.shakenbaby.ca


Sose r zd a kisbab dat

Sose rázd a kisbabádat!

Forrás: www.medscape.com


 • Login