Program operacyjny kapita ludzki
Download
1 / 12

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych. Kontraktowanie System dokumentów OnLine. Dokumenty kontraktowe. FORMULARZ KONTRAKTOWY Cz. 1 – obowiązkowa dla wszystkich

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program Operacyjny Kapitał Ludzki' - stew


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program operacyjny kapita ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych


Kontraktowanie system dokument w online
Kontraktowanie System dokumentów OnLine


Dokumenty kontraktowe
Dokumenty kontraktowe

FORMULARZ KONTRAKTOWY

Cz. 1 – obowiązkowa dla wszystkich

Cz. 2 – wypełniana tylko, gdy nastąpiły zmiany w stosunku do treści wniosku

ZAŁĄCZNIKI

ANKIETA BANEFICJENTA UMOWY


Formularz kontraktowy cz 1
Formularz kontraktowy – cz. 1

 • Informacje ogólne – oświadczenie Beneficjenta

 • Harmonogram działań – daty rozpoczęcia i zakończenia projektu

 • Wstępna lista grup uczestników

 • Dofinansowanie w rozbiciu na poszczególne grupy i całkowity budżet projektu (kwoty cząstkowe podane w EUR, kwoty całkowite podane w EUR i przeliczone na PLN po wskazanym kursie)

 • Informacje o numerze konta (rachunek w PLN)

 • Oświadczenie VAT

 • Zobowiązanie w sprawie ewidencji księgowej

 • Oświadczenie w sprawie przygotowania uczestników

  Podpisy pełnej reprezentacji prawnej


Formularz kontraktowy cz 2
Formularz kontraktowy – cz. 2

 • Wypełniany jeśli zaszły zmiany w stosunku do wniosku

 • Streszczenie projektu z uwzględnieniem zmian merytorycznych +uzasadnienie zmian i ocena wpływu na podstawowe założenia projektu

 • Lista instytucji partnerskich, jeśli zmienił się skład grupy partnerskiej

 • Zmiany nie mogą doprowadzić do zmiany podstawowych założeń

  projektu

 • FRSE może nie wyrazić zgody na zmiany


Za czniki
Załączniki

 • Zgodnie z listą dokumentów wymienionych w Formularzu kontraktowym, w zależności od typu instytucji

 • PEŁNOMOCNICTWO

  W treści pełnomocnictwa wystawionego przez reprezentację organu prowadzącego powinien znaleźć się zapis informujący o upoważnieniu Dyrektora (imię i nazwisko) instytucji wnioskującej do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej oraz do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektu nr …., pod tytułem …. w ramach realizowanego przez FRSE w Warszawie projektu systemowego EFS, PO KL pt: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”.


Ankieta beneficjenta umowy
Ankieta Beneficjenta Umowy

Wybór opcji z Organem Prowadzącym lub bez

 • Dane Adresowe Beneficjenta, prawny przedstawiciel

 • Dane Organu Prowadzącego, prawny przedstawiciel

 • Dane bankowe (konto w PLN, konto Organu Prowadzącego)

 • Podpis przedstawiciela prawnego

 • Wypełniana w systemie dokumentów OnLine FRSESystem dokument w frse online
System dokumentów FRSE OnLine

 • Logowanie do systemu dokumentów OnLine FRSE przy pomocy otrzymanego hasła i z podaniem adresu e-mail na stronie http://online.frse.org.pl

 • Należy wybrać program Pilotaż VETPRO_COM (PO KL)

 • Służy do składania i odbierania dokumentów od FRSE na potrzeby realizacji projektu, np:

 • Ankieta Beneficjenta Umowy;

 • Umowa finansowa (wystawiana przez opiekuna projektu);

 • Formularz PEFS 2007 – PO KL.


Pefs podsystem monitorowania europejskiego funduszu spo ecznego 2007
PEFS – Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

Dane gromadzone w bazie PEFS 2007 służą:

 • Umożliwieniu dotarcia do uczestników projektu (zarówno uczestników, jak i instytucji)

 • Analizie dostosowania projektu do zapotrzebowania uczestników

 • Sprawdzeniu dalszych losów uczestnika (np. czy podniósł kwalifikacje, stał się bardziej konkurencyjny, uzyskał zatrudnienie)

 • Przeprowadzeniu badań statystycznych w zakresie efektywności wsparcia objętego dofinansowaniem


Pefs podsystem monitorowania europejskiego funduszu spo ecznego 20071
PEFS – Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

 • Obowiązkowo należy wypełnić w systemie dokumentów OnLine FRSE w momencie podpisywania umowy z uczestnikiem

 • Należy złożyć dokument Formularz PEFS 2007 – PO KL tyle razy ile jest grup uczestników w projekcie

 • Składa się wyłącznie drogą elektroniczną

 • Składa się jednorazowo – nie ma możliwości korekty

 • Prosimy o bardzo uważne i staranne wypełnianie wszystkich pól w Formularzu PEFS 2007 - PO KL


Dziękuję za uwagę Społecznego 2007


ad